Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах7.4а транспортувальники (такелажні роботи)


7.4а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.4а-3 електрогазозварники


7.4а-3 електрозварники ручного зварювання


7.4а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.4а-3 слюсарі-ремонтники


7.4б б) керівники


7.4б майстри, старші майстри, які керують робітниками,

зазначеними в цьому підрозділі


5. Одержання металу плавильним

та електротермічним способами


7.5а а) робітники


7.5а вивантажувачі гарячого агломерату


7.5а вивантажувачі на відвалах, зайняті відвезенням

гарячого шлаку


7.5а вогнетривники, зайняті на гарячих роботах


7.5а дробильники


7.5а електродники, зайняті на електропечах і відстійниках


7.5а завантажувачі шихти


7.5а конвертерники


7.5а кочегари технологічних печей


7.5а машиністи живильників, зайняті у цехах


7.5а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих

ділянках робіт


7.5а машиністи розливальних машин


7.5а плавильники


7.5а прибиральники шлаку та оборотних матеріалів, зайняті

транспортуванням гарячого шлаку


7.5а розливальники кольорових металів та сплавів


7.5а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


7.5а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті

транспортуванням гарячого металу


7.5а чистильники продукції, зайняті на очищенні кремнію


7.5а шихтувальники


7.5а шлакувальники


7.5а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.5а-3 електрогазозварники


7.5а-3 електрозварники ручного зварювання


7.5а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.5а-3 слюсарі-ремонтники


7.5б б) керівники


7.5б майстри, старші майстри


6. Рафінування металів


7.6а а) робітники


7.6а бункерувальники


7.6а завантажувачі шихти


7.6а кочегари технологічних печей


7.6а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих

ділянках робіт


7.6а машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках

робіт


7.6а обпалювачі


7.6а плавильники


7.6а розливальники кольорових металів та сплавів


7.6а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


7.6а шлакувальники


7.6а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.6а-3 електрогазозварники


7.6а-3 електрозварники ручного зварювання


7.6а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.6а-3 слюсарі-ремонтники


7.6б б) керівники


7.6б майстри, старші майстри


7. Гідрометалургія, вилуговування,

одержання кадмію та купоросу


7.7а а) робітники


7.7а апаратники виготовлення штучного шеєліту


7.7а апаратники-гідрометалурги


7.7а електролізники водних розчинів


7.7а кислототривники-гумувальники


7.7а машиністи млинів, зайняті сухим розмелюванням


7.7а обпалювачі


7.7а паяльщики по вініпласту


7.7а паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)


7.7а печові на одержанні цинкового купоросу


7.7а плавильники


7.7а репульпаторники


7.7а хлораторники


7.7б б) керівники


7.7б майстри, старші майстри


8. Виробництво вуглецевих матеріалів,

мас і виробів із них


7.8а а) робітники


7.8а вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом


7.8а газівники


7.8а дозувальники


7.8а завантажувачі-вивантажувачі випалювальних та

графітувальних печей


7.8а заливальники анодів


7.8а змішувальники


7.8а машиністи млинів


7.8а машиністи просіювальних установок


7.8а машиністи тельферів, зайняті випалюванням,

прогартовуванням та графітуванням


7.8а обпалювачі


7.8а оператори з обслуговування установок для

пилогазоуловлювання


7.8а пекоплавильники


7.8а пресувальники електродної продукції


7.8а прожарювачі


7.8а просочувальники


7.8а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.8а-3 електрогазозварники


7.8а-3 електрозварники ручного зварювання


7.8а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.8а-3 слюсарі-ремонтники


7.8а стендовики


7.8а стропальники, зайняті прогартовуванням, випалюванням

та графітуванням


7.8а формувальники електродної маси


7.8а хлораторники електродної продукції


7.8а шихтувальники


7.8б б) керівники


7.8б майстри, старші майстри, за винятком зайнятих

механічним обробленням електродів


9. Глиноземне виробництво


7.9а а) робітники


7.9а агломератники


7.9а апаратники карбонізації


7.9а апаратники-гідрометалурги, зайняті випарюванням,

карбонізацією алюмінатного розчину, на дифузорах


7.9а вивантажувачі гарячого агломерату


7.9а вогнетривники, зайняті ремонтом на гарячих роботах


7.9а дробильники


7.9а кочегари технологічних печей


7.9а машиністи млинів


7.9а обпалювачі


7.9а прожарювачі


7.9б б) керівники


7.9б майстри, старші майстри у цехах карбонізації,

спікання, кальцинації та випарювання лугів


10. Одержання металів електролітичним

способом у розплаві металу


7.10а а) робітники


7.10а анодники у виробництві алюмінію


7.10а вантажники, зайняті вантаженням шихти, глинозему,

фторсолей та анодної маси


7.10а виливальники-заливальники металу


7.10а водії електро- та автовізків, зайняті перевезенням

розплавленого металу, фтористих солей, глинозему та

продуктів хлорації


7.10а водії навантажувачів, зайняті перевезенням

розплавленого металу, фтористих солей, глинозему та

продуктів хлорації


7.10а дробильники, зайняті дробленням електроліту


7.10а електролізники розплавлених солей


7.10а електрослюсарі-контактники


7.10а заливальники анодів


7.10а катодники


7.10а ливарники кольорових металів


7.10а машиністи компресорних установок, зайняті

перекачуванням хлору


7.10а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих

ділянках робіт


7.10а машиністи перевантажувачів


7.10а машиністи пневмотранспорту


7.10а машиністи розливальних машин


7.10а машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках

робіт


7.10а машиністи штирьових кранів, зайняті обслуговуванням

електролізерів


7.10а монтажники з ремонту ванн


7.10а плавильники


7.10а розливальники кольорових металів та сплавів


7.10а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


7.10а формувальники електродної маси


7.10а футерувальники-шамотники з ремонту ванн


7.10а хлораторники


7.10а хлоропровідники


7.10а шихтувальники


7.10а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.10а-3 електрогазозварники


7.10а-3 електрозварники ручного зварювання


7.10а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.10а-3 слюсарі-ремонтники


7.10б б) керівники


7.10б майстри, старші майстри


7.10б майстри з ремонту устаткування, зайняті ремонтом

електролізерів


11. Виробництво фтористої кислоти та її солей


7.11а а) робітники


7.11а апаратники абсорбції


7.11а апаратники варіння


7.11а апаратники випарювання


7.11а апаратники відстоювання


7.11а апаратники дозування


7.11а апаратники мокрої класифікації


7.11а апаратники нейтралізації


7.11а апаратники очищення газу


7.11а апаратники приготування сірчанокислого глинозему


7.11а апаратники розкладання


7.11а апаратники сушіння


7.11а апаратники у виробництві солей


7.11а апаратники фільтрації


7.11а апаратники центрифугування


7.11а апаратники-гідрометалурги


7.11а бункерувальники


7.11а вивантажувачі на відвалах


7.11а вогнетривники


7.11а водії електро- та автовізків, зайняті вивезенням

недогарка


7.11а газогенераторники


7.11а гумівники металовиробів, крім зайнятих в цехах

захисних покриттів


7.11а дозувальники реагентів


7.11а дробильники


7.11а завантажувачі-вивантажувачі


7.11а завантажувачі-вивантажувачі печей


7.11а зливальники-розливальники, зайняті на розливанні

кислоти


7.11а кочегари технологічних печей


7.11а машиністи (кочегари) котелень


7.11а машиністи вентиляційних та аспіраційних установок


7.11а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих

ділянках робіт


7.11а машиністи млинів


7.11а машиністи насосних установок


7.11а обпалювачі


7.11а оператори з обслуговування установок для

пилогазоуловлювання


7.11а паяльщики


7.11а пресувальники


7.11а репульпаторники


7.11а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


7.11а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті

транспортуванням гіпсу та недогарка


7.11а укладальники-пакувальники, зайняті закупорюванням

кислот та фторсолей


7.11а флотатори


7.11а чистильники, зайняті очищенням основного

устаткування і газоходів


7.11а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.11а-3 електрогазозварники


7.11а-3 електрозварники ручного зварювання


7.11а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.11а-3 слюсарі-ремонтники


7.11б б) керівники


7.11б майстри, старші майстри


12. Одержання металу електролітичним

способом у розчинах солей та лугів


7.12а а) робітники


7.12а апаратники приготування хімічних розчинів, зайняті

приготуванням гіпохлориту


7.12а апаратники сушіння


7.12а електрозварники ручного зварювання, зайняті

виготовленням анодів і катодів


7.12а електролізники водних розчинів та із зняття олова з

жерсті


7.12а електрослюсарі - контактники


7.12а катодники


7.12а машиністи завантажувальних механізмів


7.12а машиністи кранів (кранівники)


7.12а машиністи млинів


7.12а паяльщики по вініпласту


7.12а паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)


7.12а плавильники


7.12а розливальники кольорових металів та сплавів


7.12а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


7.12а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті

відкаткою вагонеток з анодним і катодним металом,

сировиною, пеком


7.12а чистильники продукції, зайняті очищенням катодів


7.12а шламівники електролітних ванн, крім зайнятих

промиванням сирцю та скрапу


7.12а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.12а-3 електрогазозварники


7.12а-3 електрозварники ручного зварювання


7.12а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.12а-3 слюсарі-ремонтники


7.12б б) керівники


7.12б майстри, старші майстри, крім зайнятих у виробництві

електролітної фольги


13. Виробництво порошків кольорових металів


7.13а а) робітники


7.13а апаратники у виробництві металевих порошків


7.13а газогенераторники, зайняті у виробництві цинкового

порошку


7.13а електролізники водних розчинів


7.13а паяльщики по вініпласту


7.13а паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)


7.13а печові у виробництві цинкового пилу


7.13а укладальники-пакувальники, зайняті пакуванням пилу


7.13а формувальники вогнетривких виробів, зайняті

виготовленням карборундових виробів


7.13б б) керівники


7.13б майстри, старші майстри


14. Одержання анодів та ваєрбасів


7.14а а) робітники


7.14а завантажувачі шихти


7.14а ливарники кольорових металів


7.14а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих

ділянках робіт


7.14а машиністи розливальних машин


7.14а плавильники


7.14а розливальники кольорових металів та сплавів


7.14а сортувальники, зайняті відбиранням міді та шлаку


7.14а-3 робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом

устаткування в місцях його встановлення на дільницях

(робочих місцях) діючих виробництв, основні

робітники яких користуються правом на пільгове

пенсійне забезпечення за Списком N 1:


7.14а-3 електрогазозварники


7.14а-3 електрозварники ручного зварювання


7.14а-3 електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


7.14а-3 слюсарі-ремонтники


7.14б б) керівники


7.14б майстри, старші майстри


15. Пилоуловлювання та газоочищення


7.15а а) робітники


7.15а машиністи ексгаустерів


7.15а оператори з обслуговування установок для

пилогазоуловлювання