Приказ 628. Об утверждении Нормативов стоимости создание одного рабочего места в разных областях экономики


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Н А К А З<br> <br> N 13 від 19.07.2002 Зареєстровано в Міністерстві<br> м.Київ юстиції України<br> 5 серпня 2002 р.<br> за N 628/6916<br> <br> Про затвердження Нормативів вартості створення одного<br> робочого місця у різних галузях економіки<br> <br> ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Державного<br> комітету України з будівництва та архітектури<br> N 10 ( <A HREF="125278">z0163-03</A> ) від 07.02.2003 )<br> <br> <br> На виконання п.27 Заходів з організаційного забезпечення<br>виконання Програми "Українське вугілля на 2002 рік", затверджених<br>постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2002 N 438<br>( <A HREF="97212">438-2002-п</A> ), Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити Нормативи вартості створення одного робочого<br>місця у різних галузях економіки, розроблені Управлінням цінової<br>політики, експертизи та контролю вартості у будівництві<br>(додаються).<br> 2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю<br>вартості у будівництві (П.І.Губень) забезпечити подання цього<br>наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та<br>доведення інформації про затвердження зазначених Нормативів до<br>зацікавлених організацій.<br> 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.<br> <br> Т.в.о. Голови Комітету А.В.Беркута<br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> наказом Державного комітету<br> України з будівництва та<br> архітектури<br> від 19.07.2002 N 13<br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 5 серпня 2002 р.<br> за N 628/6916<br> <br> Нормативи<br> вартості створення одного робочого місця у<br> різних галузях економіки<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>Машинобудування | - 59,7 тис. грн.<br>----------------------------------------------+-------------------<br>Металургійна і гірничодобувна промисловість | - 70,2 тис. грн.<br>----------------------------------------------+-------------------<br>Хімічна промисловість | - 197,3 тис. грн.<br>----------------------------------------------+-------------------<br>Легка промисловість | - 34,7 тис. грн.<br>----------------------------------------------+-------------------<br>Деревообробна промисловість | - 43,0 тис. грн.<br>----------------------------------------------+-------------------<br>Виробництво біомінеральних добрив на |<br>основі бурого вугілля | - 49,2 тис. грн.<br>----------------------------------------------+-------------------<br>Вугільна галузь - підземні роботи | - 61,9 тис. грн.<br>----------------------------------------------+-------------------<br>Торгівля, громадське харчування та |<br>побутове обслуговування населення |<br>(будівлі павільйонного типу) | - 11,8 тис. грн.<br>----------------------------------------------+-------------------<br>Торгівля, громадське харчування та |<br>побутове обслуговування населення |<br>(капітальні будівлі) | - 26,7 тис. грн.<br>----------------------------------------------+-------------------<br>Освіта, наука, культура | - 70,7 тис. грн.<br>------------------------------------------------------------------<br> Примітки:<br> 1. Зазначені нормативи враховують вартість створення одного<br>економічного робочого місця і професійної перепідготовки<br>працівників, що вивільняються у зв'язку з ліквідацією гірничих<br>підприємств і розраховані за станом на 01.07.2002.<br> 2. При складанні інвесторської кошторисної документації на<br>стадії "Техніко-економічні обгрунтування інвестицій"<br>("Техніко-економічні розрахунки") розмір коштів на створення<br>робочих місць і професійну перепідготовку працівників<br>визначається, виходячи з необхідної кількості створення робочих<br>місць, галузі промисловості, куди планується направити вивільнених<br>робітників підприємств вугільної промисловості, що закриваються,<br>та зазначених нормативів.<br> 3. При складанні інвесторської кошторисної документації на<br>стадії "Проект" ("Робочий проект") кошти на створення робочих<br>місць визначаються шляхом складання проектно-кошторисної<br>документації прийнятих проектів з будівництва підприємств, на яких<br>планується використати вивільнених робітників підприємств<br>вугільної промисловості, що закриваються.<br> <br> Начальник відділу кошторисного<br> нормування та експертизи М.І.Островська<br> <br>