Приказ 671. Об утверждении Порядка рассмотрения Госстроем Украины инвестиционных программ и проектов строительства, которые утверждаются Кабинетом Министров Украины


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 16.07.2003 N 112<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 4 серпня 2003 р.<br> за N 671/7992<br> <br> <br> Про затвердження Порядку розгляду Держбудом України<br> інвестиційних програм і проектів будівництва,<br> які затверджуються Кабінетом Міністрів України<br> <br> <br> Відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і<br>проектів будівництва та проведення їх комплексної державної<br>експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України<br>від 11.04.2002 N 483 ( <A HREF="99577">483-2002-п</A> ), та рішення колегії Держбуду<br>України від 26.07.2002 N 1 Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Порядок розгляду Держбудом України<br>інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються<br>Кабінетом Міністрів України, що додається.<br> <br> 2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю<br>вартості у будівництві своєчасно вносити пропозиції щодо розгляду<br>на засіданнях науково-технічної ради Держбуду України зазначених<br>програм і проектів будівництва.<br> <br> 3. Начальнику Управління цінової політики, експертизи та<br>контролю вартості у будівництві (Губень П.І.):<br> - забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до<br>Міністерства юстиції України;<br> - довести зазначений Порядок до зацікавлених організацій.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Голови Комітету А.В.Беркуту.<br> <br> Голова Комітету В.І.Череп<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 16.07.2003 N 112<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 4 серпня 2003 р.<br> за N 671/7992<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> розгляду Держбудом України інвестиційних програм<br> і проектів будівництва, які затверджуються<br> Кабінетом Міністрів України<br> <br> <br> 1. Інвестиційні програми і проекти будівництва (далі -<br>проекти), що затверджуються Кабінетом Міністрів України, до<br>розгляду в Держбуді підлягають комплексній державній експертизі<br>(далі - експертиза), яка проводиться Центральною службою<br>Укрінвестекспертизи з залученням співвиконавців складових частин<br>цієї експертизи.<br> <br> 2. Центральна служба Укрінвестекспертизи:<br> - отримує від інвесторів (замовників) проекти і на договірних<br>засадах здійснює їх експертизу у відповідності до нормативних та<br>законодавчих документів;<br> - направляє в Держбуд України примірник позитивного<br>комплексного висновку державної експертизи та проект рішення Уряду<br>про затвердження з метою розгляду на засіданні науково-технічної<br>ради;<br> - повідомляє інвесторів (замовників) про необхідність<br>звернення в Держбуд України для розгляду проекту та схвалення<br>відповідного проекту рішення Уряду.<br> Щодо проектів, експертиза яких здійснюється Київською міською<br>службою української державної інвестиційної експертизи, зазначена<br>інформація надається "Київдержекспертизою".<br> <br> 3. Управління цінової політики, експертизи та контролю<br>вартості у будівництві, Управління архітектурно-конструктивних та<br>інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення<br>та Управління промислової забудови, будівництва у складних<br>інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС відповідно до своїх<br>повноважень:<br> - узагальнюють інформацію Центральної служби<br>Укрінвестекспертизи ("Київдержекспертизи") щодо проектів, по яких<br>здійснюється експертиза, і вносять пропозиції щодо включення в<br>порядок денний засідань науково-технічної ради Держбуду України<br>питання про їх розгляд;<br> - співпрацюють з інвесторами (замовниками) щодо своєчасного<br>надання необхідних для розгляду матеріалів, кандидатур запрошених<br>тощо, відповідно до Положення про науково-технічну раду Державного<br>комітету України з будівництва та архітектури ( <A HREF="120539">va080509-02</A> ).<br>Зокрема, для розгляду проекту на засіданні науково-технічної ради<br>замовником надаються: пояснювальна записка, зведений кошторисний<br>розрахунок, а у разі потреби інші розділи проектної документації<br>відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-97 "Склад, порядок розроблення,<br>погодження та затвердження проектної документації для<br>будівництва";<br> - готують в установленому порядку матеріали, необхідні для<br>розгляду проектів на найближчому (в межах місячного терміну з дня<br>надання замовником відповідних матеріалів) засіданні<br>науково-технічної ради Держбуду України;<br> - доповідають на засіданні науково-технічної ради;<br> - при наявності зауважень та пропозицій науково-технічної<br>ради повідомляють інвесторів (замовників) про потребу внесення<br>необхідних змін до проектів та повторного їх розгляду;<br> - повторний розгляд здійснюється у такому ж порядку;<br> - після прийняття на засіданні науково-технічної ради рішення<br>про погодження проекту забезпечують узгодження в Держбуді України<br>проекту рішення Уряду про його затвердження.<br> <br> Т.в.о. начальника Управління цінової<br> політики, експертизи та контролю<br> вартості у будівництві Т.М.Литвинова<br> <br></FONT></PRE><br>