МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

17.07.2003 N 189


Про делегування окремих функцій щодо координації
закупівель товарів, робіт і послуг за кошти
місцевих бюджетів


З метою ефективної реалізації положень Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),
Указу Президента України від 23.10.2000 N 1159 ( 1159-2000-п )
"Про Міністерство економіки України" та постанови Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про
організаційні заходи щодо функціонування системи державних
закупівель" Н А К А З У Ю:

1. Делегувати головним управлінням економіки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
виконання функцій щодо координації закупівель товарів, робіт і
послуг за кошти місцевих бюджетів відповідно до переліку функцій,
затвердженого цим наказом.

2. Затвердити перелік функцій, що делегуються головним
управлінням економіки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій щодо координації закупівель
товарів, робіт і послуг за кошти місцевих бюджетів, що додається.

3. Рекомендувати Міністерству економіки Автономної Республіки
Крим, головним управлінням економіки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій створити окремі
підрозділи для координації закупівель товарів, робіт і послуг за
кошти бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів
відповідно до переліку функцій, затвердженого цим наказом.

4. Установити, що Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції України здійснює перевірку виконання, в
тому числі шляхом витребування відповідних документів:
головними управліннями економіки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій делегованих цим
наказом функцій щодо координації закупівель товарів, робіт і
послуг за кошти місцевих бюджетів;
Міністерством економіки Автономної Республіки Крим функцій
погодження застосування замовниками окремих процедур державних
закупівель і розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо
організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і
послуг у разі фінансування закупівлі за рахунок коштів бюджету
Автономної Республіки Крим.

5. Скасувати наказ Міністерства економіки України від
17.10.2000 N 224 ( v0224557-00 ) "Про делегування окремих функцій
щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за кошти
місцевих бюджетів".

Виконуючий обов'язки
Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції В.Першин


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
17.07.2003 N 189


ПЕРЕЛІК
функцій, що делегуються головним управлінням
економіки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій щодо координації
закупівель товарів, робіт і послуг за кошти
місцевих бюджетів


1. Проведення обліку закупівель шляхом збирання інформації
про заплановані закупівлі та торги, що відбулися.

2. Погодження застосування замовниками окремих процедур
державних закупівель відповідно до законодавства, очікувана
вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 200 тисячам євро (4
мільйонам євро - для робіт).

3. Підготовка та подання до Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України квартальних звітів щодо
здійснення замовниками закупівель за кошти місцевих бюджетів.

4. Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель.

5. Подання матеріалів у правоохоронні органи стосовно фактів
порушення законодавства щодо державних закупівель.

6. Консультаційна та методична допомога замовникам у
здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг, у тому числі
надання зразків тендерної документації, іншої інформації щодо
здійснення закупівель.

7. Розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення
договору про закупівлю, та прийняття відповідних рішень щодо них
за дорученням Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України.

Начальник управління
державних закупівель Н.Обушко