Приказ 567. Об утверждении Перечня однотипных по назначению объектов, которые подлежат оснащению автоматическими установками пожежогасіння и пожарной сигнализации


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> N 779 від 20.11.97 Зареєстровано в Міністерстві<br> м.Київ юстиції України<br> 28 листопада 1997 р.<br> vd971120 vn779 за N 567/2371<br> <br> <br> Про затвердження Переліку однотипних за<br> призначенням об'єктів, які підлягають<br> обладнанню автоматичними установками<br> пожежогасіння та пожежної сигналізації<br> <br> <br> На виконання Положення про Державну пожежну охорону,<br>затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94<br>N 508 ( <A HREF="114774">508-94-п</A> ), Державної програми забезпечення пожежної<br>безпеки на 1995 - 2000 роки (розділ 1, пункт 2), затвердженої<br>постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.95 N 238<br>( <A HREF="17311">238-95-п</A> ), Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Перелік однотипних за призначенням об'єктів,<br>які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння<br>та пожежної сигналізації (додається).<br> 2. Начальникам ГУМВС України в Криму, м.Києві та Київській<br>області, УМВС України в областях та м.Севастополі організувати<br>вивчення в підрозділах Державної пожежної охорони згаданого<br>Переліку та забезпечити контроль за якісним виконанням його<br>вимог.<br> <br> Міністр генерал-полковник міліції Ю.Кравченко<br> <br> Затверджено<br> Наказ Міністерства<br> внутрішніх справ України<br> від 20.11.97 N 779<br> <br> Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які<br> підлягають обладнанню автоматичними установками<br> пожежогасіння та пожежної сигналізації*<br> <br> 1. Загальні положення та галузь застосування<br> <br> 1.1. Перелік визначає об'єкти**, які підлягають обладнанню<br>автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.<br>Перелік поширюється на об'єкти, що увійшли до нього незалежно від<br>виду їх діяльності та форм власності.<br> <br>----------------<br> * Далі - Перелік.<br> ** Об'єкт - споруда, будівля, приміщення або його частина, в<br>межах якої об'ємно-планувальні та конструктивні рішення<br>(протипожежні стіни, перекриття, перегородки) дозволяють обмежити<br>розвиток пожежі за умови вільного горіння.<br>----------------<br> <br> Вимоги Переліку поширюються на об'єкти, що проектуються,<br>будуються, експлуатуються, реконструюються, технічно<br>переоснащуються та розширюються. Для об'єктів, що експлуатуються,<br>вибір засобів пожежної автоматики та терміни їх уведення в дію<br>встановлюються за узгодженням з місцевими органами<br>держпожнагляду.<br> 1.2. Перелік не поширюється на будівлі, споруди та<br>приміщення, в яких зберігаються, виробляються або знаходяться в<br>обігу вибухові речовини, сильнодіючі отруйні речовини, радіаційні<br>та бактеріологічні засоби, а також на спеціальні об'єкти<br>Міністерства оборони України та Служби безпеки України. Будівлі та<br>приміщення органів і підрозділів внутрішніх справ, підприємств,<br>установ та військових частин системи МВС України підлягають<br>обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної<br>сигналізації згідно з нормами проектування або переліком,<br>затвердженим у встановленому порядку.<br> 1.3. Детальні галузеві переліки об'єктів, які підлягають<br>обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної<br>сигналізації з врахуванням галузевої специфіки, мають розроблятися<br>відповідними міністерствами та іншими центральними органами<br>виконавчої влади у встановленому порядку та згідно з цим<br>Переліком.<br> 1.4. Перелік узагальнює вимоги до будівель, споруд та<br>приміщень, які найбільш поширені в різних галузях господарства.<br> 1.5. Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною<br>небезпекою визначені у Переліку згідно з вимогами ОНТП 24 - 86<br>"Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение<br>категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной<br>опасности". Класи зон приміщень - за ПУЕ "Правилами улаштування<br>електроустановок".<br> 1.6. Автоматичні установки пожежогасіння та пожежної<br>сигналізації слід проектувати відповідно до вимог чинних<br>нормативних документів. Автоматичні установки пожежогасіння мають<br>виконувати також і функції автоматичної пожежної сигналізації.<br> 1.7. Для приміщень з технологічними процесами, що пов'язані з<br>застосуванням нових речовин або матеріалів, категорію за<br>вибухопожежною та пожежною небезпекою слід встановлювати згідно з<br>вимогами ОНТП 24 - 86, враховуючи показники пожежної небезпеки<br>речовин і матеріалів, що знаходяться в обігу.<br> 1.8. При визначенні об'єктів, які підлягають обладнанню<br>автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації,<br>окрім Переліку, необхідно керуватися відомчими (галузевими)<br>переліками, іншими нормативними документами з цього питання,<br>затвердженими у встановленому порядку після узгодження з Головним<br>управлінням Державної пожежної охорони МВС України, вимоги яких<br>мають бути не нижчими від встановлених цим Переліком, а також не<br>повинні суперечити викладеним у ньому положенням та дублювати їх.<br> <br> 2. Однотипні за призначенням об'єкти, які підлягають<br> обладнанню автоматичними установками пожежогасіння<br> та пожежної сигналізації<br> <br> 2.1. Виробничі будинки (загальна група)<br> <br> Таблиця 1<br>----------------------------------------------------------------------------<br>| | |Автоматичні засоби протипожеж-|<br>| | |ного захисту в залежності від | |<br>| | Приклади | площі (м кв) |<br>| | матеріалів, що |------------------------------|<br>| Типи приміщень | визначають |автоматичні | автоматичні |<br>| | пожежну | установки | установки |<br>| | небезпеку |пожежогасіння | пожежної |<br>| | | | сигналізації |<br>|------------------------+------------------+--------------+---------------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 |<br>|------------------------+------------------+--------------+---------------|<br>|1. Захисних покриттів: | | | |<br>| | | | |<br>|ділянки консервування |Мастила, |500 і більше |Менше 500 |<br>|виробів в установках |мінеральні |незалежно від | |<br>|періодичної дії з |мастила |площі* | |<br>|використанням горючих | | | |<br>|рідин (ванни, конвеєрні | | | |<br>|лінії тощо); | | | |<br>| | | | |<br>|ділянки консервування |Захисні склади на |500 і більше |Менше 500 |<br>|на основі легкозаймистих|основі розчинників|незалежно від | |<br>|рідин; |таких як бензин, |площі* | |<br>| |уайт-спірит | | |<br>| | | | |<br>|цехи, ділянки: |Лаки, фарби на |500 і більше |Менше 500 |<br>|пофарбування різними |горючих | | |<br>|методами (за винятком |розчинниках | | |<br>|занурювання, струмене- | | | |<br>|вого полиття, безкамер- | | | |<br>|ного пофарбування); | | | |<br>| | | | |<br>|пофарбування занурю- |Лаки, фарби на |Незалежно від | - |<br>|ванням, струменевим |горючих | площі | |<br>|политтям, безкамерне |розчинниках | | |<br>|пофарбування; | | | |<br>| | | | |<br>|фарбоприготувальні на |Фарби на основі |Незалежно від | - |<br>|основі легкозаймистих |легкозаймистих | площі | |<br>|та горючих рідин, |та горючих рідин | | |<br>|комори для лакофарбових | | | |<br>|матеріалів, камери для | | | |<br>|пофарбування | | | |<br>| | | | |<br>|2. Деревообробки: |Лісоматеріали |1000 і більше |Менше 1000 |<br>|приміщення | | | |<br>|деревообробки; | | | |<br>| | | | |<br>|просочування деревини |Органічні розчин- |500 і більше |Менше 500 |<br>|антисептиками та іншими |ники, деревина |незалежно від | |<br>|просочувальними | |площі | |<br>|рідинами на основі | | | |<br>|органічних розчинників; | | | |<br>| | | | |<br>|ділянки полірування |Деревний пил, пил |500 і більше |Менше 500 |<br>|та шліфування виробів |лакофарбових | | |<br>|з деревини та лакових |матеріалів | | |<br>|покриттів | | | |<br>| | | | |<br>|3. Склади, комори**: |Горючі та легко- |50 і більше |Менше 50 |<br>|приміщення витратних |займисті рідини | | |<br>|комор лакофарбових | | | |<br>|матеріалів, горючих | | | |<br>|миючих засобів, мастил, | | | |<br>|інших горючих рідин, що | | | |<br>|розміщені у виробничих | | | |<br>|будівлях | | | |<br>| | | | |<br>|4. Об'єкти енергетичних | | | |<br>|та теплоенергетичних | | | |<br>|служб та загальнови- | | | |<br>|робничого призначення: | | | |<br>| | | | |<br>|насосні станції з пере- |Горючі та легко- |Незалежно від | - |<br>|качування легкозаймистих|займисті рідини | площі | |<br>|та горючих рідин: | | | |<br>| | | | |<br>|підвали, технічні |Горючі та легко- |Незалежно від | - |<br>|поверхи з обладнанням, у|займисті рідини | площі | |<br>|яких циркулюють горючі | | | |<br>|мастильні матеріали та | | | |<br>|охолоджувальні рідини, | | | |<br>|маслоохолоджувальні | | | |<br>|агрегати тощо | | | |<br>| | | | |<br>|5. Підвальні приміщення |Горючі та важко- |700 і більше |Менше 700 |<br>|категорії В |горючі матеріали | | |<br>| | | | |<br>|6. Простори над | | | |<br>|підвісною стелею: | | | |<br>| | | | |<br>|за наявності у просторах|Горючі та важко- |Незалежно від |За кількістю |<br>|над підвісною стелею |горючі матеріали |площі, при | кабелів та |<br>|комунікацій (повітропро-| |кількості кабе|електропроводок|<br>|водів, трубопроводів чи | |лів більше 12 |від 5 до 12 |<br>|кабельних трас) з | | | |<br>|ізоляцією із горючих чи | | | |<br>|важкогорючих матеріалів | | | |<br>|7. Транспортні: | | | |<br>|приміщення для зберіган-| | | |<br>|ня, ділянки технічного | | | |<br>|обслуговування і ремонту| | | |<br>|(крім мийних), | | | |<br>|діагностувальних та | | | |<br>|регулювальних робіт | | | |<br>|рухомого складу, | | | |<br>|приміщення автосалонів | | | |<br>|(виставок) з продажу | | | |<br>|транспортних засобів, | | | |<br>|що розташовані: | | | |<br>| | | | |<br>|в одноповерхових |Горючі матеріали |7000 і більше |Менше 7000, |<br>|будинках I та II |та рідини | |крім приміщень |<br>|ступенів вогнестійкості;| | |категорій Г і Д|<br>| | | | |<br>|в одноповерхових бу- |Горючі матеріали |3600 і більше |Менше 3600, |<br>|динках I та II ступенів |та рідини | |крім приміщень |<br>|вогнестійкості для | | |категорій Г і Д|<br>|приміщень із зберігання | | | |<br>|автобусів II та III | | | |<br>|категорій, а також при | | | |<br>|сумісному зберіганні | | | |<br>|більше 50% автобусів; | | | |<br>| | | | |<br>|у будинках III, IV і IVа|Горючі матеріали |2000 і більше |Менше 2000, |<br>|ступенів вогнестійкості;|та рідини | |крім приміщень |<br>| | | |категорій Г і Д|<br>| | | | |<br>|у будинках IIIа, IIIб |Горючі матеріали |3600 і більше |Менше 3600, |<br>|ступенів вогнестійкості;|та рідини | |крім приміщень |<br>| | | |категорій Г і Д|<br>| | | | |<br>|у будинках для рухомого |Горючі матеріали |Незалежно від | - |<br>|складу, що перевозить |та рідини | площі | |<br>|пально-мастильні | | | |<br>|матеріали; | | | |<br>| | | | |<br>|у будинках з двома |Горючі матеріали |Незалежно від | - |<br>|поверхами і більше***; |та рідини | площі | |<br>| | | | |<br>|у підвальних, цокольних |Горючі матеріали | Незалежно від| - |<br>|поверхах та під мостами |та рідини | площі | |<br>| | | | |<br>|Будівлі та приміщення |Бензин, дизельне | Незалежно від| - |<br>|різні за призначенням, |паливо, мастильні | площі | |<br>|що пристосовані для |матеріали, інші | | |<br>|розміщення автосалонів |горючі речовини | | |<br>|(виставок) з продажу | | | |<br>|транспортних засобів, | | | |<br>|які працюють на бензині | | | |<br>|та дизельному паливі | | | |<br>|8. Приміщення | | | |<br>|обчислювальних | | | |<br>|центрів****: | | | |<br>| | | | |<br>|зали для розміщення |Горючі та важко- |Незалежно від| - |<br>|багатопроцесорних |горючі матеріали | площі | |<br>|обчислювальних ком- | | | |<br>|плексів, ЕОМ та обчис- | | | |<br>|лювальних комплексів | | | |<br>|єдиної системи загаль- | | | |<br>|ного призначення, у тому| | | |<br>|числі при поділі цих | | | |<br>|залів на функціональні | | | |<br>|зони (центральних | | | |<br>|пристроїв зовнішніх | | | |<br>|запам'ятовувальних | | | |<br>|пристроїв, пристроїв | | | |<br>|уведення-виведення); | | | |<br>| | | | |<br>|зали для розміщення |Горючі та важко- |Незалежно від | - |<br>|3-х та більше комплексів|горючі матеріали | площі | |<br>|малих ЕОМ; | | | |<br>| | | | |<br>|підпільні простори пе- |Горючі та важко- |Незалежно від| - |<br>|релічених залів та зон; |горючі матеріали | площі | |<br>| | | | |<br>|приміщення зв'язувальних|Горючі та важко- |Незалежно від | - |<br>|процесорів та |горючі матеріали | площі | |<br>|телекомунікаційних | | | |<br>|вузлів мереж ЕОМ; | | | |<br>| | | | |<br>|приміщення архівів маг- |Горючі та важко- |Незалежно від | - |<br>|нітних та паперових но- |горючі матеріали | площі | |<br>|сіїв, графопобудовників,| | | |<br>|сервісної апаратури, | | | |<br>|системних програмістів, | | | |<br>|систем підготовки даних | | | |<br>|для багатопроцесорних | | | |<br>|обчислювальних ком- | | | |<br>|плексів, ЕОМ та обчис- | | | |<br>|лювальних комплексів | | | |<br>|єдиної системи, а також | | | |<br>|у вказаних приміщеннях | | | |<br>|для 3-х і більше | | | |<br>|комплексів малих ЕОМ; | | | |<br>| | | | |<br>|інші приміщення, що не |Горючі та важко- | - |Незалежно від |<br>|підлягають обладнанню |горючі матеріали | | площі |<br>|автоматичними установ- | | | |<br>|ками пожежогасіння, | | | |<br>|крім приміщень, вказаних| | | |<br>|у примітці 1 табл. 4 | | | |<br>| | | | |<br>|9. Приміщення виробництв|Горючі пластмаси, |500 і більше |Менше 500 |<br>|деталей з горючих |гетинакс, |Незалежно від | |<br>|матеріалів |текстоліт і т. ін.| площі* | |<br>| | | | |<br>|10. Адміністративні та | | | |<br>|побутові служби: | | | |<br>| | | | |<br>|адміністративні та |Горючі та важко- | - |Незалежно від |<br>|побутові будинки (крім |горючі матеріали | | площі |<br>|будинків громадського | | | |<br>|призначення), що стоять | | | |<br>|окремо, та прибудови | | | |<br>|з числом поверхів більше| | | |<br>|4, у всіх приміщеннях, | | | |<br>|крім приміщень з мокрим | | | |<br>|процесом; | | | |<br>| | | | |<br>|у вставках і вбудовах |Горючі та | - |Незалежно від |<br>|незалежно від кількості |важкогорючі | | площі |<br>|поверхів у всіх примі- |матеріали | | |<br>|щеннях, крім приміщень | | | |<br>|з мокрим процесом | | | |<br>| | | | |<br>|11. Випробувальні | | | |<br>|станції та лабораторії: | | | |<br>| | | | |<br>|приміщення випробуваль- |Гас, бензин, |500 і більше |Менше 500 |<br>|ної апаратури, |ацетон тощо |Незалежно від | |<br>|гідровипробувань гасом, | | площі* | |<br>|крапельної дефектоскопії| | | |<br>|легкозаймистими | | | |<br>|рідинами та інші, що | | | |<br>|віднесені до категорії | | | |<br>|вибухо-пожежонебезпечних| | | |<br>|приміщень; | | | |<br>| | | | |<br>|чехові експрес-лабора- |Меблі, прилади, | |Незалежно від |<br>|торії аналізів |хімікати, кислоти | | площі |<br>| |тощо | | |<br>| | | | |<br>|12. Механічні, ремонтні | | | |<br>|та складальні: | | | |<br>| | | | |<br>|ділянки промивання |Гас, бензин, |Незалежно від | - |<br>|виробів у гасі, бензині,|уайт-спірит, інші | площі* | |<br>|уайт-спіриті та інших |горючі рідини | | |<br>|горючих та | | | |<br>|легкозаймистих рідинах; | | | |<br>| | | | |<br>|приміщення обробки |Горючі рідини |750 і більше* |Від 100 до 750 |<br>|металів з використанням | | | |<br>|устаткування, що містить| | | |<br>|горючі рідини у силовій | | | |<br>|гідросистемі та системі | | | |<br>|охолодження у кількості | | | |<br>|60 кг і більше в одиниці| | | |<br>|обладнання; | | | |<br>| | | | |<br>|приміщення складання |Горючі рідини | 750 і більше |Менше 750 |<br>|виробів з наявністю | | | |<br>|горючих матеріалів на | | | |<br>|робочих місцях, що від- | | | |<br>|носяться до категорії В;| | | |<br>| | | | |<br>|приміщення обробки |Лужні метали | 500 і більше |Менше 500 |<br>|лужних металів |(Mg, Ti тощо) |Незалежно від | |<br>|(магній (Mg), титан | |площі* | |<br>|(Ti), ...), | | | |<br>|зварювання тощо | | | |<br>| | | | |<br>|13. Приготувальні: | | | |<br>|клейоприготувальні на |Клей на основі |Незалежно від | - |<br>|основі легкозаймистих |легкозаймистих | площі | |<br>|та горючих рідин; |та горючих рідин | | |<br>| | | | |<br>|підготовки упаковки |Деревина, картон, |750 і більше |Менше 750 |<br>| |інші горючі | | |<br>| |матеріали | | |<br>| | | | |<br>|14. Гарячі (обробки | | | |<br>|матеріалів у гарячому | | | |<br>|стані та з тепловим | | | |<br>|випромінюванням): | | | |<br>| | | | |<br>|відділення (ділянки) |Тверді та рідкі |500 і більше |Менше 500 |<br>|виготовлення і |продукти парафіну,| | |<br>|розплавлення модельних |буровугільного | | |<br>|складів; |воску, церезину, | | |<br>| |інші горючі | | |<br>| |матеріали | | |<br>| | | | |<br>|камери сушки пофарбо- |Лаки, фарби на |Незалежно від | - |<br>|ваних виробів, деревини |основі органічних | площі | |<br>|та виробів з горючих |розчинників, | | |<br>|матеріалів; |горючі матеріали | | |<br>|приміщення масляних |Горючі мастила |500 і більше |Менше 500 |<br>|ванн загартування | |Незалежно від | |<br>| | | площі* | |<br>----------------------------------------------------------------------------<br>------------------------<br> <br> * Приміщення, в яких вибухо-пожежонебезпечні чи<br> пожежонебезпечні ділянки не відокремлені протипожежними<br> перегородками. У випадках, коли вказані ділянки знаходяться в<br> приміщеннях категорій Г і Д, дозволяється локальне<br> пожежогасіння в межах ділянки.<br> ** Склади, комори загальновиробничого призначення, віднесені<br> до окремої групи складських будинків (табл. 3).<br> *** Припускається не передбачати автоматичного пожежогасіння<br> у двоповерхових гаражах-стоянках боксового типу для легкових<br> автомобілів, що належать громадянам за умови забезпечення<br> безпосереднього виїзду автомобілів із кожного боксу назовні.<br> **** У приміщеннях з електронно-обчислювальними машинами<br> (ЕОМ) при цілодобових чергуваннях персоналу влаштування<br> автоматичного пуску установок газового пожежогасіння не<br> потрібне.<br> <br>Примітка. У будинках пожежонебезпечних виробництв різних галузей<br> промисловості, що не вказані в цьому Переліку,<br> необхідність обладнання їх автоматичними установками<br> пожежогасіння та пожежної сигналізації повинна<br> визначатись на підставі науково-технічного<br> обгрунтування, яке повинно виконуватись<br> фахівцями-технологами міністерств та відомств із<br> залученням фахівців у галузі пожежної безпеки.<br> <br> 2.2. Споруди промислових підприємств<br> Таблиця 2<br> <br>-----------------------------------------------------------------------------------<br>| | | Автоматичні засоби протипожежного |<br>| | | захисту в залежності від об'єму (площі)|<br>| | Приклади | та кількості кабелів |<br>| | матеріалів, що |-----------------------------------------|<br>| Типи приміщень | визначають | автоматичні | автоматичні |<br>| | пожежну | установки | установки |<br>| | небезпеку | пожежогасіння | пожежної |<br>| | | | сигналізації |<br>|---------------------+-----------------+-------------------+---------------------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 |<br>|---------------------+-----------------+-------------------+---------------------|<br>|1. Наземні резервуари|Нафта та |Об'ємом 5000 м куб.| - |<br>| для зберігання нафти|нафтопродукти | і більше | |<br>| і нафтопродуктів | | | |<br>| | | | |<br>|2. Маслопідвали |Горючі та важко- | Незалежно | - |<br>| |горючі мастила | від площі | |<br>| | | | |<br>|3. Кабельні підвали |Горючі та важко- | Об'ємом |Об'ємом |<br>| |горючі ізоляційні| більше 100 м куб.|менше 100 м куб. |<br>| |матеріали | | |<br>| | | | |<br>|4. Кабельні підвали |Горючі та важко- | Незалежно | - |<br>|енергетичних об'єктів|горючі ізоляційні| від об'єму | |<br>|(АЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГРЕС,|матеріали | | |<br>|ТЕС тощо) | | | |<br>| | | | |<br>|5. Внутрішньоцехові |Горючі та важко- | З внутрішнім |Об'ємом |<br>|кабельні тунелі |горючі ізоляційні| об'ємом більше |від 20 до 100 м куб. |<br>| |матеріали | 100 м куб. | |<br>| | | | |<br>|6. Внутрішньоцехові |Горючі та важко- | У яких прокладено |У яких прокладено |<br>|комбіновані |горючі ізоляційні| більше 12 кабелів |від 5 до 12 кабелів |<br>|(з прокладкою |матеріали | | |<br>|кабелів) тунелі | | | |<br>| | | | |<br>|7. Міжцехові кабельні|Горючі та важко- | _ |Об'ємом |<br>|тунелі, що розміщені |горючі ізоляційні| |більше 50 м куб. |<br>|поза будівлями |матеріали | | |<br>| | | | |<br>|8. Міжцехові |Горючі та важко- | _ |У яких прокладено |<br>|комбіновані тунелі, |горючі ізоляційні| |більше 12 кабелів |<br>|що розміщені поза |матеріали | | |<br>|будівлями | | | |<br>-----------------------------------------------------------------------------------<br> <br> 2.3. Складські будівлі і приміщення<br> Таблиця 3<br> <br>------------------------------------------------------------------------------------------<br>| | | Автоматичні засоби протипожежного |<br>| | Приклади |захисту в залежності від площі (м кв.)|<br>| Типи приміщень | матеріалів, що|--------------------------------------|<br>| | визначають | автоматичні | автоматичні |<br>| | пожежну | установки | установки |<br>| | небезпеку | пожежогасіння | пожежної |<br>| | | | сигналізації |<br>|--------------------------------+----------------+------------------+-------------------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 |<br>|--------------------------------+----------------+------------------+-------------------|<br>|1. Склади горючих матеріалів |Горючі матеріали|1000 і більше | Менше 1000 |<br>|(окрім складів деревини, лужних | | | |<br>|металів, гумотехнічних виробів, | | | |<br>|нафтопродуктів, аміачної селітри| | | |<br>|і горючих пестицидів) | | | |<br>| | | | |<br>|2. Склади негорючих матеріалів у|Горюча упаковка |1500 і більше | Менше 1500 |<br>|горючій упаковці | | | |<br>| | | | |<br>|3. Склади горючих вантажів або |Горюча упаковка |700 і більше | Менше 700 |<br>|негорючих вантажів в упаковці, |та матеріали | | |<br>|що може горіти, розташовані у | | | |<br>|підвалах | | | |<br>| | | | |<br>|4. Склади вовни |Вовна |Незалежно від | - |<br>| | |площі | |<br>| | | | |<br>|5. Склади лужних металів та |Титан (Ti), |Незалежно від | - |<br>|пожежовибухонебезпечних |алюміній (Al) |площі | |<br>|металевих порошків |маг-ій (Mg) | | |<br>| |тощо | | |<br>| | | | |<br>|6. Склади пиломатеріалів |Деревина |500 і білше | Менше 500 |<br>| | | | |<br>|7. Складські приміщення для |Шини, гумотех- |750 і більше | Менше 750 |<br>|зберігання гумотехнічних виробів|нічні вироби | | |<br>|та шин | | | |<br>| | | | |<br>|8. Складські приміщення для |Горючі мастильні|200 і більше | |<br>|зберігання мастильних матеріалів|матеріали і | | |<br>|у підвалах та цокольних поверхах|рідини | | |<br>|9. Склади нафти та нафтопродук- | | | |<br>|тів: | | | |<br>| | | | |<br>|складські приміщення для збері- |Горючі мастильні|500 і більше | |<br>|гання нафтопродуктів з темпера- |матеріали і | | |<br>|турою спалаху нижче 120 град.C |рідини | | |<br>|у тарі; | | | |<br>| | | | |<br>|складські приміщення для збері- |Горючі мастильні|750 і більше | |<br>|гання нафтопродуктів з темпера- |матеріали і | | |<br>|турою спалаху 120 град.C і вище |рідини | | |<br>|в тарі; | | | |<br>| | | | |<br>|приміщення для насосів і вузлів |Нафта, нафтопро-|300 і більше | Менше 300 |<br>|засувок у будівлях продуктових |дукти | | |<br>|насосних станцій на скадах нафти| | | |<br>|та нафтопродуктів (крім резерву-| | | |<br>|арних парків магістральних наф- | | | |<br>|топроводів), каналізаційних | | | |<br>|насосних станцій з перекачування| | | |<br>|неочищуваних виробничих стічних | | | |<br>|вод (з нафтою та нафтопродукта- | | | |<br>|ми) і нафти та нафтопродуктів, | | | |<br>|що уловлені; | | | |<br>| | | | |<br>|приміщення для насосів і вузлів |Нафта, нафто- | Незалежно від |Незалежно від площі|<br>|засувок у будівлях насосних |продукти |площі на станціях |на станціях продук-|<br>|станцій резервуарних парків | |продуктивністю |тивністю менше |<br>|магістральних нафтопроводів; | |1200 м куб./год |1200 м куб./год |<br>| | |і більше | |<br>| | | | |<br>|інші будівлі складів нафти та |Нафта, нафто- |500 і більше при |Менше 500 при кіль-|<br>|нафтопродуктів розливні, розфа- |продукти |кількості нафти та|кості нафти та наф-|<br>|совочні та інші) | |нафтопродуктів |топродуктів більше |<br>| | |більше 15 кг/м кв.| 15 кг/м кв. |<br>| | | | |<br>|10. Складські приміщення для |Аміачна селітра,| - |200 і більше |<br>|зберігання аміачної селітри і |горючі пестициди| | |<br>|горючих пестицидів | | | |<br>| | | | |<br>|11. Склади зберігання горючих і |Горючі матеріали| Незалежно від | - |<br>|негорючих вантажів у горючій | | площі | |<br>|упаковці з висотою зберігання | | | |<br>|вантажів понад 5,5 м | | | |<br>------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> 2.4. Громадські будинки та споруди<br> Таблиця 4<br> <br>---------------------------------------------------------------------------------------<br>| | | Автоматичні засоби протипожежного|<br>| | Приклади | захисту |<br>| Типи приміщень | матеріалів, що|----------------------------------|<br>| | визначають | автоматичні | автоматичні |<br>| | пожежну | установки | установки |<br>| | небезпеку | пожежогасіння | пожежної |<br>| | | | сигналізації |<br>|---------------------------------+----------------+----------------+-----------------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 |<br>|---------------------------------+----------------+----------------+-----------------|<br>|1. Бібліотеки: | | | |<br>| | | | |<br>|усі приміщення, крім вестибюлів |Горючі та важко-|З урахуванням |З фондом зберіга-|<br>|і приміщень, вказаних у примітці |горючі матеріали|вимог пунктів 3,|ння 500 тис. оди-|<br>|1 | |4 цієї таблиці |ниць і більше |<br>| | | | |<br>|2. Архіви: | | | |<br>| | | | |<br>|усі приміщення, крім вестибюлів |Горючі та важко-|З урахуванням |Місткістю 150тис.|<br>|і приміщень, вказаних у примітці |горючі матеріали|вимог пунктів 3,|одиниць зберіган-|<br>|1 | |4 цієї таблиці |ня і більше |<br>| | | | |<br>|3. Приміщення сховищ, службових |Горючі та важко-|Незалежно від | - |<br>|каталогів і описів (у будинках |горючі матеріали| площі* | |<br>|бібліотек і архівів) | | | |<br>| | | | |<br>|4. Приміщення сховищ бібліотек і | | | |<br>|архівів, комор, ремонтних майсте-| | | |<br>|рень, палітурно-брошурувальних, | | | |<br>|збору, обробки і упаковки | | | |<br>|макулатури: | | | |<br>| | | | |<br>| будинків управління, |Горючі та важко-|Незалежно від | - |<br>|конструкторських і проектувальних|горючі матеріали| площі | |<br>|організацій заввишки 10 поверхів | | | |<br>|і більше; | | | |<br>| | | | |<br>| будинків державного управління |Горючі та важко-|Незалежно від | - |<br>|України (за винятком прокуратур),|горючі матеріали| площі | |<br>|виконкомів Рад народних депутатів| | | |<br>|областей, міст, районів і | | | |<br>|відділів управління незалежно від| | | |<br>|кількості поверхів | | | |<br>| | | | |<br>|5. Магазини: | | | |<br>| | | | |<br>| усі приміщення, крім тих, що |Горючі та важко-| - |Незалежно від |<br>|призначені для зберігання і під- |горючі матеріали| |площі |<br>|готовки до продажу м'яса, риби, | | | |<br>|фруктів та овочей (у негорючій | | | |<br>|упаковці), негорючих будівельних | | | |<br>|матеріалів, а також приміщень, | | | |<br>|вказаних у примітці 1; | | | |<br>| | | | |<br>| у двоповерхових будинках |Горючі та важко-|Торговельною |Торговельною |<br>|магазинів та у одноповерхових |горючі матеріали|площею більше |площею |<br>|будинках магазинів при | |3500 м кв. |3500 м кв. |<br>|розташуванні торговельних залів у| | |і менше |<br>|цокольних та підвальних поверхах;| | | |<br>| | | | |<br>| у будинках магазинів висотою |Горючі та важко-|Незалежно від | - |<br>|3 поверхи та вище, а також зав- |горючі матеріали|розмірів | |<br>|вишки 2 поверхи при розташуванні | |торговельної | |<br>|торговельного залу в цокольному | |площі | |<br>|чи підвальному поверхах | | | |<br>| | | | |<br>|6. Підприємства громадського | | | |<br>|харчування: | | | |<br>| | | | |<br>| зали, комори сухих продуктів, |Горючі та важко-| - |Незалежно від |<br>|службові приміщення, приміщення |горючі матеріали| |площі |<br>|для персоналу і гардеробні | | | |<br>| | | | |<br>|7. Вокзали: | | | |<br>| | | | |<br>| операційні і касові зали, |Горючі та важко-| - |Незалежно від |<br>|об'єднані пасажирські зали,|горючі матеріали| |площі |<br>|кабіни квиткових і багажних кас,| | | |<br>|кімнати матері і дитини,| | | |<br>|приміщення прийому та видачі| | | |<br>|багажу й ручної поклажі, кімнати| | | |<br>|тривалого перебування пасажирів,| | | |<br>|кімнати депутатів, кімнати для| | | |<br>|іноземних туристів, приміщення| | | |<br>|відділень зв'язку й ощадних кас,| | | |<br>|перукарні, приміщення підприємств| | | |<br>|побутового обслуговування| | | |<br>|пасажирів, медичні пункти,| | | |<br>|службові приміщення, гардеробні| | | |<br>|персоналу, приміщення (камери)| | | |<br>|зберігання багажу і ручної| | | |<br>|поклажи у малих вокзалах,| | | |<br>|приміщення для ЕОМ у| | | |<br>|відповідності з інструкцією для| | | |<br>|електронних обчислювальних машин,| | | |<br>|приміщення підприємств| | | |<br>|громадського харчування у| | | |<br>|відповідності з п. 6 табл. 4| | | |<br>|цього Переліку; | | | |<br>| | | | |<br>| у приміщеннях (камерах) |Горючі та важко-|З розрахунковою |З розрахунковою |<br>|зберігання багажу та ручної |горючі матеріали|кількістю |кількістю |<br>|поклажі (за винятком обладнаних | |пасажирів: |пасажирів: |<br>|автоматичними комірками) і | | | |<br>|складах горючих матеріалів у | | | |<br>|будинках вокзалів: | | | |<br>| | | | |<br>|залізничних та морських; |Горючі та важко-|більше 700 |700 і менше |<br>| |горючі матеріали| | |<br>| | | | |<br>|річкових; |Горючі та важко-|більше 400 |400 і менше |<br>| |горючі матеріали| | |<br>| | | | |<br>|автовокзалів; |Горючі та важко-|більше 300 |300 і менше |<br>| |горючі матеріали| | |<br>| | | | |<br>|аеровокзалів у аеропортах; |Горючі та важко-|більше 1000 |1000 і менше |<br>| |горючі матеріали| | |<br>| | | | |<br>|аеровокзалів у містах |Горючі та важко-|більше 600 |600 і менше |<br>| |горючі матеріали| | |<br>| | | | |<br>|8. У складах горючих, легкозай- |Горючі та легко-|Незалежно від | - |<br>|мистих рідин, горючих хімікатів |займисті рідини |площі | |<br>|площею 500 м кв. і більше | | | |<br>|приміщення (камери) зберігання | | | |<br>|оперативного запасу горючих та | | | |<br>|легкозаймистих рідин; | | | |<br>| | | | |<br>| приміщення (кабіни, бокси) |Горючі та важко-|Незалежно від | - |<br>|випробувань із використанням |горючі матеріали|площі | |<br>|горючих і легкозаймистих рідин; | | | |<br>| | | | |<br>| приміщення з унікальним |Горючі та |Незалежно від | - |<br>|обладнанням та матеріалами; |важкогорючі |площі | |<br>| |матеріали | | |<br>| | | | |<br>| приміщення зберігання і видачі |Горючі та |Незалежно від | - |<br>|унікальних видань, звітів, |важкогорючі |площі | |<br>|рукописів та іншої документації |матеріали | | |<br>|особливої цінності | | | |<br>|9. У елінгах, а також у складах | | | |<br>|та інших приміщеннях площею 100 | | | |<br>|м кв. і більше, призначених для | | | |<br>|зберігання горючих матеріалів чи | | | |<br>|негорючих матеріалів у горючій | | | |<br>|упаковці при розташуванні: | | | |<br>| | | | |<br>| під трибунами при відкритих |Горючі та важко-|Місткістю |З урахуванням |<br>|спортивних спорудах; |горючі матеріали|3000 і більше |вимог п. 19 |<br>| | |глядачів |цієї таблиці |<br>| | | | |<br>| під трибунами критих спортивних|Горючі та важко-|Незалежно від |З урахуванням |<br>|споруд; |горючі матеріали|кількості |вимог п. 19 |<br>| | |глядачів |цієї таблиці |<br>| | | | |<br>| у будинках критих спортивних |Горючі та важко-|Місткістю 800 |З урахуванням |<br>|споруд |горючі матеріали|і більше |вимог п. 19 |<br>| | |глядачів |цієї таблиці |<br>| | | | |<br>|10. У кінотеатрах і клубах з |Горючі та важко-|Місткістю більше|З урахуванням |<br>|естрадами за наявності |горючі матеріали|700 місць** |вимог п. 12 |<br>|колосників, | | |цієї таблиці |<br>| | | | |<br>| у клубах із сценами розмірами |Горючі та важко-|Місткістю до |З урахуванням |<br>|(м): 12,5 х 7,5; 15 х 7,5; |горючі матеріали|700 місць** |вимог п. 12 |<br>|18 х 9; 21 х 12, | | |цієї таблиці |<br>| | | | |<br>| у клубах із сценами розмірами |Горючі та важко-|Місткістю більше|З урахуванням |<br>|(м): 18 х 9; 21 х 12, |горючі матеріали|700 місць |вимог п. 12 |<br>| | | |цієї таблиці |<br>| у клубах із сценами розмірами |Горючі та важко-|Незалежно від |З урахуванням |<br>|(м): 18 х 12; 21 х 15, а також |горючі матеріали|місткості |вимог п. 12 |<br>|у театрах, | | |цієї таблиці |<br>| | | | |<br>| у демонстраційних комплексах |Горючі та важко-|Місткістю більше|З урахуванням |<br>|театрів із сценами панорамного, |горючі матеріали|600 місць |вимог п. 12 |<br>|трибічного і центрального типів | | |цієї таблиці |<br>|11. Клубні та видовищні будівлі: | | | |<br>| під колосниками сцени та ар'єр-|Горючі та важко-|Для будівель, |З урахуванням |<br>|сцени; під нижнім ярусом робочих |горючі матеріали|що перелічені |вимог п. 12 |<br>|галерей і нижніми перехідними | |в п. 10 цієї |цієї таблиці |<br>|містками, що їх з'єднують; у | |таблиці** | |<br>|сейфі згорнутих декорацій; у всіх| | | |<br>|прорізах сцени, включаючи прорізи| | | |<br>|порталу, кишені ар'єрсцени, а | | | |<br>|також частини трюму, зайнятої | | | |<br>|конструкціями вбудованого | | | |<br>|обладнання сцени і | | | |<br>|підйомно-спускних пристроїв; | | | |<br>| | | | |<br>|покриття сцени та ар'єрсцени, усі|Горючі та важко-|Для будівель, |З урахуванням |<br>|робочі галереї, перехідні містки,|горючі матеріали|що перелічені |вимог п. 12 |<br>|за винятком нижніх, трюм (за | |в п. 10 цієї |цієї таблиці |<br>|винятком вбудованого обладнання | |таблиці | |<br>|сцени), кишені сцени, а також | | | |<br>|приміщення в будинках зі сценою, | | | |<br>|що має колосники і трюм, - | | | |<br>|складські приміщення, комори, | | | |<br>|майстерні, приміщення станкових | | | |<br>|і об'ємних декорацій, камери | | | |<br>|пиловидалення | | | |<br>| | | | |<br>|12. Театри, клуби і кінотеатри: | | | |<br>| | | | |<br>|усі приміщення, крім вестибюлів і|Горючі та важко-|Для будівель |Незалежно від |<br>|приміщень, вказаних у примітці 1 |горючі матеріали|та приміщень, |площі |<br>| | |що перелічені | |<br>| | |в пунктах 10, | |<br>| | |11 цієї таблиці | |<br>| | | | |<br>|13. Дитячі дошкільні заклади: | | | |<br>| | | | |<br>| усі приміщення, крім комор для |Горючі та важко-| - |Незалежно від |<br>|овочів та приміщень, вказаних у |горючі матеріали| |площі |<br>|примітці 1 | | | |<br>| | | | |<br>|14. Школи кількістю учнів понад | | | |<br>|360 чол., школи-інтернати та | | | |<br>|інтернати при школах: | | | |<br>| | | | |<br>| усі приміщення, крім класів, |Горючі та важко-| - |Незалежно від |<br>|учбових кабінетів загальноосвіт- |горючі матеріали| |площі |<br>|ніх дисциплін, рекреаційних, | | | |<br>|учбово-спортивних залів, | | | |<br>|заготівельних та доприготувальних| | | |<br>|цехів, кабінетів директора і його| | | |<br>|заступників, учительських і | | | |<br>|приміщень, указаних у примітці 1 | | | |<br>| | | | |<br>|15. Лікувально-профілактичні | | | |<br>|установи: | | | |<br>| | | | |<br>|приміщення приймання і |Горючі та важко-| - |Незалежно від |<br>|виписування, палатні відділення, |горючі матеріали| |площі |<br>|лікувально-діагностичні | | | |<br>|відділення, рентгенодіагностичні | | | |<br>|відділення, кабінети | | | |<br>|кардіографії, відділення | | | |<br>|комп'ютерної та рентгенівської | | | |<br>|томографії, кабінети | | | |<br>|термодіагностики, лабораторії, | | | |<br>|мікробіологічна група, службові | | | |<br>|та побутові приміщення, аптеки, | | | |<br>|патолого-анатомічне відділення, | | | |<br>|станції швидкої допомоги, | | | |<br>|віварії, харчоблоки згідно з п. | | | |<br>|6 цієї таблиці, крім приміщень, | | | |<br>|вказаних у примітці 1 | | | |<br>| | | | |<br>|16. Санаторії, установи | | | |<br>|відпочинку і туризму: | | | |<br>| | | | |<br>| спальні корпуси місткістю 40 |Горючі та важко-| - |Незалежно від |<br>|місць і більше, приймально-вести-|горючі матеріали| |площі |<br>|бюльна група, їдальня, приміщення| | | |<br>|культурно-масового призначення, | | | |<br>|туристичного, спортивно-оздоровчо| | | |<br>|го та службово-побутового | | | |<br>|призначення, крім приміщень, | | | |<br>|вказаних у примітці 1 | | | |<br>| | | | |<br>|17. Готелі і мотелі: | | | |<br>| | | | |<br>|номери, вітальні, гардероби, |Горючі та важко-| - |Незалежно від |<br>|камери зберігання, коридори, |горючі матеріали| |площі |<br>|приміщення чергового персоналу, | | | |<br>|побутового обслуговування, | | | |<br>|культурно-масового призначення, | | | |<br>|пунктів прокату туристичного | | | |<br>|спорядження та інвентарю, | | | |<br>|службові й побутові, а також | | | |<br>|приміщення громадського | | | |<br>|харчування згідно з п. 6 цієї | | | |<br>|таблиці | | | |<br>| | | | |<br>|18. Управління, проектні, конст- | | | |<br>|рукторські організації та бюро: | | | |<br>| | | | |<br>| усі приміщення, крім вестибюлів|Горючі та важко-| - |Незалежно від |<br>|і приміщень, вказаних у примітці |горючі матеріали| |площі |<br>|1. | | | |<br>| | | | |<br>| 19. Криті спортивні і фізкуль- | | | |<br>|турно-оздоровчі споруди площею | | | |<br>|понад 500 м кв.: | | | |<br>| | | | |<br>| усі приміщення, крім вестибюлів|Горючі та важко-| - |Незалежно від |<br>|і приміщень, вказаних у примітці |горючі матеріали| |площі |<br>|1 | | | |<br>| | | | |<br>|20. Лазні сухої пари (сауни): | | | |<br>| | | | |<br>| усі приміщення, крім наведених |Горючі та важко-| - |Незалежно від |<br>|у примітці 1 |горючі матеріали| |площі |<br>| | | | |<br>|21. Приміщення для зберігання |Горючі та важко-|Незалежно від | - |<br>|автомототранспорту, що розташова-|горючі матеріали|площі | |<br>|ний у підвальних та цокольних | | | |<br>|поверхах громадських будинків | | | |<br>| | | | |<br>|22. Підприємства побутового | | | |<br>|обслуговування населення, що | | | |<br>|призначаються для безпосереднього| | | |<br>|обслуговування населення: | | | |<br>| | | | |<br>| виробничі і складські примі- |Горючі та важко-| - |За кількістю |<br>|щення підприємств з виготовлення |горючі матеріали| |працівників |<br>|та ремонту одягу, головних | | |більше 10 |<br>|уборів, трикотажних виробів; | | | |<br>| | | | |<br>| ремонту побутових електричних |Горючі та важко-| - |За кількістю |<br>|приладів, радіо-, теле-, |горючі матеріали| |працівників |<br>|фотоапаратури, годинників; | | |більше 20 |<br>| | | | |<br>|хімічної чистки |Горючі та важко-| - |Незалежно від |<br>| |горючі матеріали| |кількості |<br>| | | |працівників |<br>| | | | |<br>|23. Банки: | | | |<br>| | | | |<br>| банківські сховища цінностей |Горючі та важко-|Незалежно від | - |<br>|та їх відсіки; |горючі матеріали| площі | |<br>| | | | |<br>| приміщення серверної |Горючі та важко-|Незалежно від | - |<br>| |горючі матеріали| площі | |<br>---------------------------------------------------------------------------------------<br>--------------------------<br> <br> * Указані приміщення в бібліотеках з фондом зберігання менше<br> 500 тис. примірників і приміщення площею менше 400 м кв.<br> (кожне) в архівах обласного і районного значення дозволяється<br> обладнувати переносними вуглекислотними вогнегасниками<br> замість установок газового пожежогасіння.<br> <br> ** Обладнуються дренчерними установками пожежогасіння, решта<br> - дренчерними та спринклерними установками.<br> <br> <br> Примітка 1. Не слід передбачати автоматичну пожежну сигналізацію<br> в убиральнях (туалетних), умивальнях, кімнатах особистої<br> гігієни жінок, охолоджувальних камерах, мийних,<br> парильнях, мильних, душових, басейнах та інших<br> приміщеннях з мокрим процесом, венткамерах, насосних,<br> бойлерних та інших приміщеннях для інженерного<br> обладнання будинків, у яких відсутні горючі матеріали, а<br> також приміщеннях, обладнаних автоматичним<br> пожежогасінням.<br> <br> Примітка 2. Улаштування автоматичного пожежогасіння не<br> обов'язкове в приміщеннях, що наведені у примітці 1.<br> <br> <br> 2.5. Житлові будинки<br> <br> Таблиця 5<br> <br>--------------------------------------------------------------------------------------------------<br>| | | Автоматичні засоби протипожежного |<br>| | Приклади | захисту в залежності від площі (м кв.)|<br>| | матеріалів, що | та висоти |<br>| | визначають |---------------------------------------|<br>| Типи приміщень | пожежну | автоматичні | автоматичні |<br>| | небезпеку | установки | установки |<br>| | | пожежогасіння | пожежної |<br>| | | | сигналізації |<br>|-------------------------------------+------------------+-------------------+-------------------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 |<br>|-------------------------------------+------------------+-------------------+-------------------|<br>|1. Вітальні квартир житлових |Горючі та | - | 10 поверхів і |<br>|будинків, кімнати гуртожитків і |важкогорючі | | вище* |<br>|приміщення культурно-побутового |матеріали | | |<br>|обслуговування | | | |<br>| | | | |<br>|2. Усі приміщення гуртожитків, |Горючі та | - | Незалежно від |<br>|за винятком санітарно-гігієнічних |важкогорючі | | площі |<br>| |матеріали | | |<br>| | | | |<br>|3. Житлові будинки для старих |Горючі та | - | Незалежно від |<br>|людей і сімей з інвалідами |важкогорючі | | площі |<br>| |матеріали | | |<br>| | | | |<br>|4. Приміщення для зберігання |Горючі та |Незалежно від | - |<br>|автомототранспорту, що розташовані |важкогорючі |площі | |<br>|у підвальних та цокольних поверхах |матеріали | | |<br>|житлових будинків | | | |<br>--------------------------------------------------------------------------------------------------<br> <br> * Використовується для приведення в дію систем димовидалення.<br> <br> <br> "Офіційний вісник України" 1997, число 49, стор. 226<br> Код нормативного акта: 4424/1997<br></FONT></PRE><br>