Относительно проведения повышения квалификации работников финансово-экономических служб предприятий, учреждений и организаций, которые належат к сфере управления Держбуду Украины


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 04.06.2004 N 122<br> <br> <br> Щодо проведення підвищення кваліфікації<br> працівників фінансово-економічних служб<br> підприємств, установ і організацій, що належать<br> до сфери управління Держбуду України<br> <br> <br> На виконання Концепції боротьби з корупцією на 1998 -<br>2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 24.04.98<br>N 367/98 ( <A HREF="41163">367/98</A> ); Указів Президента України від 22.07.2003<br>N 740 ( <A HREF="139597">740/2003</A> ) "Про заходи розвитку системи протидії<br>легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,<br>і фінансуванню тероризму"; від 09.02.2004 N 175/2004 ( <A HREF="155058">175/2004</A> )<br>"Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють<br>злочинним проявам і корупції" та Плану заходів щодо запобігання<br>корупційним діянням у центральному апараті комітету<br>та на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери<br>управління Держбуду України, затвердженого наказом Держбуду<br>України від 02.04.2004 N 57, з метою зміцнення фінансової<br>дисципліни, поліпшення фінансового стану підприємств, збереження<br>та використання бюджетних коштів і державного майна, попередження<br>зловживань; боротьби з відмиванням грошей та легалізацією доходів,<br>отриманих злочинним шляхом; боротьби з проявами корупції<br>та корупційних діянь, керуючись Положенням про Державний комітет<br>України з будівництва та архітектури, затвердженим Указом<br>Президента України від 20.08.2002 N 725/2002 ( <A HREF="109648">725/2002</A> ),<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Фінансово-економічному управлінню Держбуду України<br>(Т.Щавінська), Відділу кадрів Держбуду України (Н.Осяєва)<br>забезпечити підвищення кваліфікації працівників фінансових служб<br>підприємств, установ і організацій, що належать до сфери<br>управління Держбуду України, шляхом проведення економічних<br>навчань, семінарів з питань організації і ведення бухгалтерського<br>обліку та складання фінансової звітності відповідно до вимог<br>чинного законодавства України.<br> <br> 2. Керівникам підприємств, установ та організацій,<br>що належать до сфери управління Держбуду України:<br> <br> 2.1. Підбір кандидатур на заміщення посад працівників<br>фінансово-економічних служб підприємств, установ та організацій,<br>що належать до сфери управління Держбуду України, проводити<br>відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик<br>професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці<br>та соціальної політики України від 16.02.98 N 24 ( <A HREF="116111">va024203-98</A> ).<br> <br> 2.2. Прийняття на роботу та звільнення із займаної посади<br>головного бухгалтера (керівника фінансово-економічної служби)<br>підприємства, установи чи організації, що належить до сфери<br>управління Держбуду України, здійснювати після попереднього<br>погодження (проходження співбесіди) із заступником Голови<br>Комітету, на якого покладені функціональні повноваження<br>щодо управління об'єктами державної власності, та начальником<br>Фінансово-економічного управління Комітету.<br> Співбесіда з кандидатом на заміщення посади головного<br>бухгалтера (керівника фінансово-економічної служби) підприємства,<br>установи чи організації, що належить до сфери управління Держбуду<br>України, проводиться з метою з'ясування досвіду, рівня фахової<br>підготовки організаторських здібностей, відповідності посаді,<br>а у разі звільнення - з'ясування причин та обставин прийнятого<br>працівником рішення.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.<br> <br> Голова Комітету В.Череп</FONT></PRE><br>