ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З

07.12.2004 N 236


Про виконання рішення колегії Держбуду
від 25 листопада 2004 р. N 161 "Про дотримання
положень законодавчих та нормативних документів
при визначенні вартості будівництва учасниками
інвестиційного процесу, зокрема при фінансуванні
робіт з резервного фонду бюджету України"


З метою виконання рішення колегії Держбуду від 25 листопада
2004 р. N 161 ( vr161509-04 ) "Про дотримання положень
законодавчих та нормативних документів при визначенні вартості
будівництва учасниками інвестиційного процесу, зокрема при
фінансуванні робіт з резервного фонду бюджету України"
Н А К А З У Ю:

1. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві (П.Губень):

1.1. В тижневий термін довести рішення колегії від
25 листопада 2004 р. N 161 ( vr161509-04 ) "Про дотримання
положень законодавчих та нормативних документів при визначенні
вартості будівництва учасниками інвестиційного процесу, зокрема
при фінансуванні робіт з резервного фонду бюджету України" до
заінтересованих організацій;

1.2. За підсумками 2004 року підготувати звіт Кабінетові
Міністрів України щодо розгляду доручень Уряду про виділення
коштів із резервного фонду бюджету, необхідних на проведення
невідкладних (першочергових) аварійно-відновлювальних робіт в
розрізі регіонів;

1.3. У березні 2005 року підготувати та внести на розгляд
колегії питання про стан підготовки Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями, міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади обґрунтовуючих матеріалів щодо розміру
коштів, необхідних на проведення невідкладних (першочергових)
аварійно-відновлювальних робіт, та використання коштів, виділених
в 2004 році з резервного фонду Державного бюджету України;

1.4. Постійно надавати методичну допомогу учасникам
будівництва з питань визначення вартості будівництва на всіх
стадіях інвестування;

1.5. Підготувати і провести у I півріччі 2005 року семінари з
роз'яснення учасникам будівництва положень законодавчих та
нормативних документів з ціноутворення.

2. Центральній службі Укрінвестекспертизи (В.Кур'ято)
терміново вжити заходів щодо підсилення економічного підрозділу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.

Голова комітету В.Череп