Приказ 236. Об утверждении форм актов из принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, Перечня исполнительной и другой документации, что предоставляется государственной приемной, рабочей комиссиям при принятии в эксплуатацию законченных строительс


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 27.01.2005 N 21<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 16 лютого 2005 р.<br> за N 236/10516<br> <br> <br> Про затвердження форм актів з прийняття<br> в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів,<br> Переліку виконавчої та іншої документації,<br> що надається державній приймальній, робочій<br> комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених<br> будівництвом об'єктів, переліку внутрішніх<br> опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання<br> яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених<br> будівництвом житлових будинків, у яких квартири<br> та інші приміщення побудовані за кошти фізичних<br> та юридичних осіб<br> <br> <br> На виконання постанови Кабінету Міністрів України від<br>22 вересня 2004 року N 1243 ( <A HREF="177497">1243-2004-п</A> ) "Про Порядок прийняття<br>в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити:<br> <br> 1.1. форми актів з прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом об'єктів, акти комісій про прийняття устаткування<br>після індивідуального та комплексного випробувань, що додаються.<br> <br> 1.2. Перелік виконавчої та іншої документації, що надається<br>державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в<br>експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що додається.<br> <br> 1.3. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах,<br>без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення<br>побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб, що додається.<br> <br> 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції України<br>(Ліванідов В.А.), Юридичному сектору (Сюр М.Г.) у встановленому<br>порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства<br>юстиції України.<br> <br> 3. Заступнику Голови Держбуду України Бондаренку О.М.,<br>Державній архітектурно-будівельній інспекції України<br>(Ліванідов В.А.) забезпечити доведення цього наказу до<br>Міністерства архітектури та будівельної політики АР Крим,<br>управлінь містобудування та архітектури обласних, Київської та<br>Севастопольської міських державних адміністрацій, інспекцій<br>державного архітектурно-будівельного контролю.<br> <br> 4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату<br>(Григор А.Ф.) забезпечити опублікування наказу та затверджених<br>форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом<br>об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається<br>державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в<br>експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, переліку внутрішніх<br>опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе<br>прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових<br>будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти<br>фізичних та юридичних осіб, в "Інформаційному бюлетені" Держбуду<br>України.<br> <br> 5. Узяти до керівництва, що житлові будинки, в яких квартири<br>побудовані за кошти державного бюджету, республіканського бюджету<br>Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів для соціально не<br>захищених верств населення (інваліди, учасники Великої Вітчизняної<br>війни, багатодітні сім'ї, громадяни, що постраждали внаслідок<br>Чорнобильської катастрофи, тощо), приймаються в експлуатацію за<br>умови виконання опоряджувальних робіт у повному обсязі згідно з<br>діючими будівельними нормами і правилами та затвердженою в<br>установленому порядку проектною документацією.<br> <br> 6. Цей наказ набирає чинності з 1 березня 2005 року.<br> <br> 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Голови Комітету Бондаренка О.М.<br> <br> Голова Комітету В.І.Череп<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 27.01.2005 N 21<br> <br> <br> (Державний Герб України)<br> <br> УКРАЇНА<br> <br> <br> "ЗАРЕЄСТРОВАНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"<br> <br> _____________________________ ______________________________<br> (назва інспекції державного (назва розпорядчого документа<br> архітектурно-будівельного та органу, що затвердив акт<br> контролю) державної приймальної комісії)<br> <br> від "___" ____ 200_ р. N __ від "___" ______ 200_ р. N __<br> _____________________________ _____________________________<br> (П.І.Б., (П.І.Б.,<br> підпис відповідальної особи) підпис відповідальної особи)<br> <br> М.П. М.П.<br> <br> <br> АКТ<br> ДЕРЖАВНОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ<br> ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНОГО<br> БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА<br> <br> <br>від "___" __________ 200_ р.<br> <br> <br>__________________________________________________________________<br> (повна адреса розташування об'єкта)<br>__________________________________________________________________<br> <br> <br> _______________________________________________<br> _______________________________________________<br>_____________ _______________________________________________<br>(Код об'єкта (назва об'єкта згідно з проектом, характер<br> згідно з будівництва (нове, реконструкція, реставрація,<br>ДК 018-2000) технічне переоснащення тощо)<br> <br>Державна приймальна комісія утворена<br>__________________________________________________________________<br> (назва розпорядчого документа та органу, що утворив комісію)<br>__________________________________________________________________<br> <br>N ________ від "__" ________ 200_ р.<br> <br> у складі:<br> ГОЛОВИ (представник органу виконавчої влади чи органу<br>місцевого самоврядування, що утворив комісію)<br>_________________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br> Членів комісії - представників:<br> <br>Виконавчого комітету місцевої ради _______________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Замовника ________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада, назва організації)<br> <br>Генерального<br>підрядника _______________________________________________________<br> (П.І.Б., посада, назва організації)<br> <br>Генерального<br>проектувальника<br>(автора проекту) _________________________________________________<br> (П.І.Б., посада, назва організації)<br> <br>Експлуатаційної<br>організації _____________________________________________________<br> (П.І.Б., посада, назва організації)<br> <br>Інспекції<br>державного<br>архітектурно-<br>будівельного<br>контролю _________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Органу<br>державного<br>санітарно-<br>епідеміологічного<br>нагляду __________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>Органу<br>державного<br>пожежного<br>нагляду __________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br> Представників відповідних органів (у випадках, визначених<br>законодавством):<br> <br>Мінприроди України<br>__________________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Мінпраці України<br>__________________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Держнаглядохоронпраці<br>__________________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Держкоменергозбереження<br>__________________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Держатомрегулювання<br>__________________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Державної автомобільної інспекції<br>__________________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>Професійних спілок<br>(на новозбудованих<br>та реконструйованих<br>виробничих об'єктах)<br>__________________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br> Державній приймальній комісії надано:<br> <br> Затверджену проектну документацію з унесеними в процесі<br>будівництва в установленому порядку змінами та доповненнями<br> <br> Акт робочої комісії (у разі прийняття в експлуатацію об'єкта<br>виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50 або<br>вартістю понад 5 млн.грн., а також об'єктів житлово-громадського<br>призначення (III, IV і V категорій складності) від<br>"____"__________ 200_ р.<br> <br> Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного<br>випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації<br>від "____"__________ 200_ р.<br> <br> Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального<br>випробування з комплектом виробничої та виконавчої документації<br>від "____"__________ 200_ р.<br> <br> Виконавча документація (згідно з переліком, затвердженим<br>наказом Держбуду від 27.01.2005 N 21)<br> <br> Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів<br>України від 22.09.2004 N 1243,<br> державна приймальна комісія ВСТАНОВИЛА:<br> <br> 1. Будівництво ____________________________<br> здійснено на ____________________________<br> підставі рішення, ____________________________<br> розпорядження тощо ____________________________<br> (назва документа та органу,<br> який його виніс) N _______<br> від "__"______ 200_ р.<br> <br> 2. Будівництво здійснено генеральним підрядником ____________<br>_________________________________________________________________,<br> (назва організації)<br>який виконав ____________________________________________________,<br> (види робіт)<br> <br>та субпідрядними організаціями* __________________________________<br> (назви організацій та види виконаних робіт)<br>__________________________________________________________________<br> <br>_______________<br> * при кількості організацій більше трьох їх перелік та види<br>виконаних робіт наводяться в додатку до акта<br> <br> 3. Проектна документація на будівництво розроблена:<br>генеральним проектувальником _____________________________________<br>_________________________________________________________________,<br> (назва організації)<br>який виконав _____________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>_________________________________________________________________,<br> (назва частин або розділів документації)<br>та субпідрядними організаціями* __________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назви організацій та види виконаних робіт)<br>__________________________________________________________________<br> <br>_______________<br> * при кількості організацій більше трьох їх перелік та види<br>виконаних робіт наводяться в додатку до акта<br> <br> 4. Проектна ______________________________<br> документація ______________________________<br> затверджена ______________________________<br> (назва розпорядчого документа<br> і органу (організації), який<br> її затвердив) N _______<br> від "__"______ 200_ р.<br> <br> 5. Дозвіл на ______________________________<br> виконання ______________________________<br> будівельних ______________________________<br> робіт виданий ______________________________<br> (П.І.Б., посада, назва<br> інспекції) N _______<br> від "__"______ 200_ р.<br> <br> Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни:<br> <br> 6. Початок робіт ____________ Закінчення робіт _____________<br> (місяць, рік) (місяць, рік)<br> <br> 7. Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт (для всіх,<br>крім житлових, будинків) має такі основні показники (потужність,<br>продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг,<br>пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо<br>(заповнюється на всіх об'єктах в одиницях виміру відповідно до<br>цільової продукції або основних видів послуг):<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| Основні | | За проектом | За архітектурно- |<br>| показники | Одиниця| | технічним паспортом |<br>| об'єкта | виміру |--------------------+---------------------|<br>| | | | | | |<br>| | |загальний| у тому | загальний| у тому |<br>| | | | числі | | числі |<br>| | | | пускового| |пускового |<br>| | | | комплексу| |комплексу |<br>| | | | або черги| |або черги |<br>| | | | | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом в<br>обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в<br>початковий період ________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (факт початку випуску продукції із зазначенням обсягу)<br> <br> Пред'явлений до прийняття в експлуатацію житловий будинок має<br>такі показники:<br> <br> Таблиця 1<br>-----------------------------------------------------------------<br>| Показники | Одиниця | За проектом| За |<br>| | виміру | |архітектурно-|<br>| | | | технічним |<br>| | | | паспортом |<br>|------------------------+-----------+------------+-------------|<br>|Загальна площа квартир | кв.м | | |<br>|------------------------+-----------+------------+-------------|<br>|Кількість поверхів | поверх | | |<br>|------------------------+-----------+------------+-------------|<br>|Загальний будівельний | куб.м | | |<br>|об'єм, | | | |<br>|------------------------+-----------+------------+-------------|<br>|у тому числі підземної | куб.м | | |<br>|частини | | | |<br>|------------------------+-----------+------------+-------------|<br>|Площа вбудованих, | кв.м | | |<br>|вбудовано-прибудованих | | | |<br>|та прибудованих | | | |<br>|приміщень | | | |<br>-----------------------------------------------------------------<br> <br> Таблиця 2<br>------------------------------------------------------------------<br>|Типи квартир | За проектом |За архітектурно-технічним|<br>| | | паспортом |<br>| |------------------------+-------------------------|<br>| |кіль- | Площа квартир, |кіль- | Площа квартир, |<br>| |кість | кв.м |кість | кв.м |<br>| |квартир|----------------|квартир |----------------|<br>| | |загальна|житлова| |загальна|житлова|<br>|-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------|<br>|однокімнатні | | | | | | |<br>|-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------| | | | | | | |<br>|двокімнатні | | | | | | |<br>|-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------| | | | | | | |<br>|трикімнатні | | | | | | |<br>|-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------| | | | | | | |<br>|чотирикімнат-| | | | | | |<br>|ні і більше | | | | | | |<br>|-------------+-------+--------+-------+--------+--------+-------| | | | | | | |<br>| Усього | | | | | | |<br>| квартир | | | | | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> 8. На об'єкті виконані згідно з державними будівельними<br>нормами всі роботи, передбачені проектною документацією,<br>змонтоване і випробуване обладнання, проведені<br>пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом,<br>створені безпечні умови для праці виробничого персоналу та<br>перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з<br>охорони праці, пожежної безпеки, екологічних та санітарних норм<br>__________________________________________________________________<br> (може бути наведена інформація про виконання<br>__________________________________________________________________<br> інших, передбачених проектною документацією, заходів)<br> <br> 9. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого<br>водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання,<br>енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію<br>об'єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями.<br>Перелік довідок міських експлуатаційних організацій наведений у<br>додатку до акта.<br> <br> 10. Недоробки та дефекти, виявлені робочою комісією (акт від<br>"__" __________ 200 _ р. N ___ (додається), ліквідовані.<br> <br> 11. Перелік видів робіт, строки виконання яких перенесені<br>через несприятливі погодні умови, будуть виконані:<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|Перелік робіт | Строки | Організація- | Підпис |<br>| | виконання | виконавець | |<br>| | | П.І.Б. | |<br>|---------------+---------------+-----------------+--------------|<br>| | | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> 12. Інвестиційна вартість будівництва за затвердженою<br>проектною документацією:<br>усього ___________ тис. грн., у тому числі: витрати на<br>будівельно-монтажні роботи _________ тис. грн., машини, обладнання<br>та інвентар ____________ тис. грн.<br> <br> 13. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію<br>__________________ тис. грн., у тому числі: витрати на<br>будівельно-монтажні роботи _______________ тис. грн., витрати на<br>машини, обладнання та інвентар ________________ тис. грн.<br> <br> РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ<br> <br> Пред'явлений державній приймальній комісії<br>__________________________________________________________________<br> (назва об'єкта згідно з проектом )<br> <br> <br>ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ<br> <br>Голова державної<br>приймальної комісії _________________________________________<br> (підпис, П.І.Б.)<br>Члени державної<br>приймальної комісії _________________________________________<br> (підпис, П.І.Б.)<br> <br>_______________<br> Примітка. Згідно з пунктом 27 Порядку прийняття в<br>експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого<br>постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1243, Акт<br>державної приймальної комісії підлягає затверженню у 15-денний<br>строк та реєструється в інспекції державного<br>архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання<br>будівельних робіт.<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 27.01.2005 N 21<br> <br> <br> Форма акта заповнюється в разі<br> прийняття в експлуатацію об'єкта<br> виробничого призначення<br> з кількістю робочих місць понад<br> 50 або вартістю понад 5 млн. грн.,<br> а також об'єктів<br> житлово-громадського призначення<br> (III, IV і V категорій складності)<br> <br> <br> АКТ<br> РОБОЧОЇ КОМІСІЇ<br> ПРО ГОТОВНІСТЬ ЗАКІНЧЕНОГО БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТА<br> ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЕРЖАВНІЙ ПРИЙМАЛЬНІЙ КОМІСІЇ<br> <br> <br>від "__" ______________ 200_ р.<br> <br>__________________________________________________________________<br> (повна адреса розташування об'єкта)<br> <br> <br> <br>____________ ____________________________________________________<br>(Код об'єкта (назва об'єкта згідно з проектом)<br>згідно з<br>ДК 018-2000)<br> <br>Робоча комісія утворена<br>__________________________________________________________________<br> (назва розпорядчого документа, назва організації замовника,<br> що утворив комісію)<br> <br>від "__" ________________ 200_ р. N __________<br>за повідомленням генерального підрядника про закінчення<br>будівництва від "__" ________ 200_ р.<br> <br> <br>У складі:<br>ГОЛОВИ<br>(представник<br>замовника) ________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Членів комісії - представників<br> <br>Генерального підрядника __________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>__________________________________________________________________<br> <br>Субпідрядних організацій _________________________________________<br> (П.І.Б., посада, назва організацій)<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> <br>Генерального проектувальника<br>(автора проекту) _________________________________________________<br> (П.І.Б., посада, назва організації)<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> <br>Експлуатаційної організації ______________________________________<br> (П.І.Б., посада, назва організації)<br>__________________________________________________________________<br> <br>Інспекції<br>державного<br>архітектурно-<br>будівельного<br>контролю ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>Органу державного<br>санітарно-<br>епідеміологічного<br>нагляду ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>Органу державного<br>пожежного нагляду ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Органу державного<br>нагляду з охорони<br>праці ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>Органу охорони<br>навколишнього<br>природного<br>середовища ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Органу державної<br>інспекції з<br>енергозбереження ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Професійних спілок<br>(на новозбудованих<br>та реконструйо-<br>ваних виробничих<br>об'єктах) ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br> Інші органи, що здійснюють державний нагляд відповідно до<br>призначення об'єкта<br> <br> Робоча комісія працювала згідно з порядком роботи, погодженим<br>генеральним підрядником<br> <br> Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів<br>України від 22.09.2004 N 1243,<br> <br>робоча комісія ВСТАНОВИЛА:<br> <br> 1. Генеральним підрядником __________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва організації)<br>пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом<br>__________________________________________________________________<br> (назва об'єкта)<br> <br> 2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником, який<br>виконав __________________________________________________________<br> (види робіт)<br>та субпідрядними організаціями, які виконали _____________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва організацій та види виконаних робіт)<br>__________________________________________________________________<br> <br> 3. Проектна документація на будівництво розроблена проектними<br>організаціями ____________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назви організацій)<br> <br> 4. Проектна документація затверджена ________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва органу, який затвердив проектну документацію на об'єкт)<br>"__ " ____________ 200_ р. N ___<br> <br> 5. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:<br>початок робіт _________________; закінчення робіт ________________<br> (місяць і рік) (місяць і рік)<br> <br> 6. Робочій комісії пред'явлена документація _________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (виконавча документація, затверджена наказом Держбуду від<br> 27.01.2005 N 21)<br>Указані документи є обов'язковим додатком до цього акта.<br> <br> 7. Об'єкт має такі показники: _______________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,<br> місткість тощо)<br> <br> 8. Устаткування встановлено згідно з актами про його<br>прийняття після індивідуального та комплексного випробування і<br>прийняття його комісіями (перелік актів наведений у додатку до<br>цього акта) в кількості:<br> за проектом _________________ одиниць;<br> фактично __________________ одиниць.<br> <br> 9. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухонебезпеки,<br>пожежонебезпеки, охорони навколишнього природного середовища і<br>антисейсмічні заходи, передбачені проектом<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (відомості про виконання)<br>Характеристика заходів наведена в додатку до акта.<br> <br> 10. Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в<br>терміни, вказані в додатку до цього акта.<br> <br> 11. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною<br>документацією: усього _________ тис. грн., у тому числі: витрати<br>на будівельно-монтажні роботи ______ тис.грн., машини, обладнання<br>та інвентар __________ тис. грн.<br> <br> Рішення робочої комісії<br>__________________________________________________________________<br> (назва об'єкта згідно з проектом)<br>__________________________________________________________________<br> Об'єкт уважати прийнятим від генерального підрядника і<br>готовим до представлення державній приймальній комісії.<br> <br> Голова робочої комісії _____________________<br> (підпис)<br> Члени робочої комісії _____________________<br> (підписи)<br> <br>_______________<br> Примітка. Цей акт підлягає передачі Державній приймальній<br>комісії<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 27.01.2005 N 21<br> <br> <br> АКТ<br> РОБОЧОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ В<br> ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ<br> БУДІВЛІ, СПОРУДИ, ПРИМІЩЕННЯ<br> <br> <br>м. ____________ "__" ___________ 200_ р.<br> <br> Робоча комісія утворена _____________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва розпорядчого документа, назва організації замовника,<br> що утворив комісію)<br> <br>від "__" __________ 200_ р. N _________<br> <br> У складі:<br> голови - представника замовника _____________________________<br>_________________________________________________________________,<br> (П.І.Б., посада)<br> <br> Членів комісії - представників:<br>Генерального підрядника __________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>Субпідрядних організацій _________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>Генерального проектувальника<br>(автор проекту) __________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>Експлуатаційної організації ______________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>Органу державного<br>санітарно-епідеміологічного<br>нагляду __________________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Органу державного пожежного нагляду ______________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Органу державного нагляду<br>з охорони праці __________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Органу охорони навколишнього<br>природного середовища ____________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>Органу державної інспекції<br>з енергозбереження _______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>Професійних спілок (на об'єктах<br>виробничого призначення) _________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br> Керуючись Порядком прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів<br>України від 22.09.2004 N 1243,<br> <br> ВСТАНОВИЛА:<br> <br> 1. Генеральним підрядником __________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва організації)<br>пред'явлено до прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом<br>_________________________________________________________________,<br> (назва будівлі, споруди, приміщення)<br> <br>який входить до складу ___________________________________________<br> (назва об'єкта)<br> <br> 2. Будівництво виконано на підставі рішення (постанови,<br>розпорядження, наказу) від "__" __________ 200_ р. N _____________<br>__________________________________________________________________<br> (назва органу, який виніс рішення)<br> <br> 3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником, який<br>виконав _________________________________________________________,<br> (види робіт)<br>та субпідрядними організаціями, які виконали _____________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва організацій та види виконаних робіт)<br>__________________________________________________________________<br> <br> 4. Проектна документація на будівництво розроблена проектними<br>організаціями ____________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва організацій)<br> <br> 5. Проектна документація затверджена ________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва організації, яка затвердила проектну документацію)<br> <br>"__" __________ 200_ р. N _________________<br> <br> 6. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:<br>початок робіт _________________; закінчення робіт ________________<br> (місяць і рік) (місяць і рік)<br>при тривалості будівництва, місяців:<br> за нормою або за проектом організації будівництва __________;<br> фактично ____________________________;<br> <br> 7. Робочій комісії надана така документація: ________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (виконавча документація, затверджена наказом Держбуду України<br> від 27.01.2005 N 21)<br> <br> 8. Представлена до прийняття в експлуатацію будівля, споруда,<br>приміщення має такі основні показники: ___________________________<br>__________________________________________________________________<br> (потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,<br> місткість тощо)<br> <br> 9. Технологічні та архітектурно-будівельні рішення по<br>будівлі, споруди, приміщення характеризуються такими даними:<br>__________________________________________________________________<br> (стислі технічні характеристики з планування,<br>__________________________________________________________________<br> кількість поверхів, основні матеріали та конструкції, інженерне<br>_________________________________________________________________<br> та технологічне устаткування)<br> <br> 10. Устаткування встановлено згідно з актами про його<br>прийняття після індивідуального та комплексного випробування<br>комісіями (перелік актів наведений у додатку до цього акта) у<br>кількості:<br> згідно з проектом _________________ одиниць;<br> фактично ________________________ одиниць.<br> <br> 11. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухонебезпеки,<br>пожежонебезпеки, охорони навколишнього природного середовища та<br>антисейсмічні заходи, передбачені проектом _______________________<br>__________________________________________________________________<br> (відомості про виконання)<br> Характеристика заходів додається до акта.<br> <br> 12. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого<br>водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання,<br>енергозабезпечення та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію<br>будівлі, споруди, приміщення та прийняті міськими експлуатаційними<br>організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій<br>додається до акта.<br> <br> 13. Виявлені недоробки та дефекти повинні бути усунені в<br>терміни, указані в додатку до цього акта.<br> <br> 14. Інвестиційна вартість за затвердженою проектною<br>документацією:<br> усього _____ тис.грн., у тому числі: витрати на<br>будівельно-монтажні роботи ______ тис. грн., машини, обладнання та<br>інвентар ________ тис. грн.<br> <br> 15. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію<br>__________ тис.грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні<br>роботи __________ тис.грн., машини, обладнання та інвентар<br>_________ тис.грн.<br> <br> Рішення робочої комісії<br> <br> Представлене до прийняття ___________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва будівлі, споруди, приміщення)<br> <br> <br> ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ<br> <br> Голова робочої комісії ______________________<br> (підпис)<br> Члени робочої комісії ______________________<br> <br> ______________________<br> (підписи)<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 27.01.2005 N 21<br> <br> <br> АКТ<br> КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ<br> ПІСЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИПРОБУВАННЯ<br> <br>м. ____________ "__" _______________ 200_ р.<br> <br> <br>Комісія утворена<br>__________________________________________________________________<br> (назва розпорядчого документа, назва організації замовника,<br> що утворив комісію)<br> <br>N __ від "__" _______________ 200_ р.<br> <br>У складі:<br>ГОЛОВИ<br>(представник<br>замовника) ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада,)<br> <br>Членів комісії - представників<br> <br>Генерального підрядника __________________________________________<br> (П.І.Б., посада, назва організації)<br>__________________________________________________________________<br> <br>Субпідрядних організацій _________________________________________<br> (П.І.Б., посади, назви організації)<br>__________________________________________________________________<br> <br>Генерального проектувальника<br>(автора проекту) _________________________________________________<br> (посада, П.І.Б., назва організації)<br>__________________________________________________________________<br> <br>Експлуатаційної організації ______________________________________<br> (П.І.Б., посада, назва організації)<br>__________________________________________________________________<br> <br>Органу державного<br>санітарно-<br>епідеміологічного<br>нагляду ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Органу державного<br>пожежного нагляду _____________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Органу державного<br>нагляду з охорони _____________________________________________<br>праці (П.І.Б., посада)<br> <br> <br>Органу охорони<br>навколишнього<br>природного<br>середовища _____________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Органу державної<br>інспекції з<br>енергозбереження _____________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>ВСТАНОВИЛА:<br> <br> 1. Генеральним підрядником __________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва організації)<br>пред'явлено для прийняття устаткування ___________________________<br>__________________________________________________________________<br>_________________________________________________________________,<br> (перелік устаткування та його коротка характеристика (при<br> необхідності інформація наводиться в додатку)<br>змонтоване в ____________________________________________________,<br> (назва будівлі, споруди, цеху)<br>який входить до складу ___________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва підприємства, його черги, пускового комплексу)<br> <br> 2. Монтажні роботи виконані _________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва організацій, які виконували монтажні роботи)<br> <br> 3. Проектна документація розроблена _________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>(назва проектних організацій, номери креслень і дати їх складання)<br> <br> 4. Дата початку монтажних робіт _____________________________<br> (місяць і рік)<br> Дата закінчення монтажних робіт _____________________________<br> (місяць і рік)<br> <br> Робочою комісією проведені додаткові випробування<br>устаткування (крім випробувань, які зафіксовані у виконавчій<br>документації, що подана генпідрядником): _________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва випробувань)<br> <br> Рішення комісії<br> <br> Роботи з монтажу пред'явленого устаткування виконані згідно з<br>проектом, стандартами, будівельними нормами, технічними умовами і<br>відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування.<br> <br> Представлене до прийняття устаткування, указане в пункті 1<br>цього акта, вважати прийнятим з "__" __________ 200_ р. для<br>комплексного випробування.<br> <br> Голова робочої комісії __________________<br> (підпис)<br> Члени робочої комісії __________________<br> <br> __________________<br> (підписи)<br> <br> <br>ЗДАЛИ ПРИЙНЯЛИ<br>Представники генерального представники замовника<br>підрядника і субпідрядних<br>організацій<br>____________________________ ___________________________<br>____________________________ ___________________________<br>____________________________ ___________________________<br> (підписи) (підписи)<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 27.01.2005 N 21<br> <br> <br> АКТ<br> КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ УСТАТКУВАННЯ<br> ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ<br> <br> <br>м. ______________ "__" _______________ 200_ р.<br> <br> <br>Комісія утворена<br>__________________________________________________________________<br> (назва розпорядчого документа, назва організації замовника,<br> що утворив комісію)<br>__________________________________________________________________<br>N ____ від "__" _______________ 200_ р.<br> <br>__________________________________________________________________<br>У складі:<br>ГОЛОВИ<br>(представник<br>замовника) ________________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Членів комісії - представників<br> <br>Генерального підрядника __________________________________________<br> (П.І.Б., посада, назва організації)<br>__________________________________________________________________<br> <br>Субпідрядних організацій _________________________________________<br> (П.І.Б., посади, назви організації)<br>__________________________________________________________________<br> <br>Генерального проектувальника<br>(автора проекту) _________________________________________________<br> (П.І.Б., посада, назва організації)<br> <br>Експлуатаційної організації ______________________________________<br> (П.І.Б., посада, назва організації)<br>__________________________________________________________________<br> <br>Органу державного<br>санітарно-<br>епідеміологічного<br>нагляду ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br>Органу державного<br>пожежного нагляду ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Органу державного<br>нагляду з охорони<br>праці ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Органу охорони<br>навколишнього<br>природного<br>середовища ______________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>Органу державної<br>інспекції з<br>енергозбереження _____________________________________________<br> (П.І.Б., посада)<br> <br>ВСТАНОВИЛА:<br> <br> 1. Устаткування _______________________________________________<br> (назва устаткування, технологічної лінії, установки,<br>__________________________________________________________________<br> агрегата при необхідності вказується в додатку до акта)<br>змонтоване в _____________________________________________________<br> (назва будівлі, споруди, цеху)<br>який входить до складу ___________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва підприємства, його черги, пускового комплексу)<br> <br>пройшло комплексне випробування, включаючи необхідні<br>пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями з<br>"__" ________ 200__ р. протягом ____________________ відповідно до<br>встановленого замовником (дні або години) порядку і за ___________<br>__________________________________________________________________<br> (назва документа, за яким здійснювалось комплексне випробування)<br> <br> 2. Комплексне випробування, включаючи необхідні<br>пусконалагоджувальні роботи, виконано ____________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва організації-замовника, пусконалагоджувальної організації)<br> <br> 3. Дефекти проектування, виготовлення і монтажу устаткування<br>(при необхідності вказуються в додатку до акта), які виявлені в<br>процесі комплексного випробування, а також недоробки: ____________<br>__________________________________________________________________<br>_________________________________________________________ усунені.<br> <br> 4. У процесі комплексного випробування виконані додаткові<br>роботи, указані в додатку до акта.<br> <br> Рішення комісії:<br> <br> Устаткування, яке пройшло комплексне випробування, уважати<br>готовим до експлуатації і випуску продукції (надання послуг),<br>передбаченої проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння<br>проектних потужностей у початковий період, і прийнятим з<br>"__" _________ 200_ р. для представлення державній приймальній,<br>робочій комісіям для прийняття в експлуатацію.<br> <br> Голова робочої комісії __________________<br> (підпис)<br> Члени робочої комісії __________________<br> <br> __________________<br> (підписи)<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 27.01.2005 N 21<br> <br> <br> ПЕРЕЛІК<br> виконавчої та іншої документації, що надається<br> державній приймальній, робочій комісіям<br> при прийнятті в експлуатацію закінчених<br> будівництвом об'єктів<br> <br> <br> 1. Геодезична розбивочна основа для будівництва<br> <br> 2. Геодезична схема фактичного розташування інженерних мереж<br> <br> 3. Акт прийняття нульового циклу<br> <br> 4. Акт прийняття зовнішнього водопроводу<br> <br> 5. Акт прийняття зовнішньої каналізації<br> <br> 6. Акт прийняття внутрішньоквартальних,<br>внутрішньо-майданчикових теплових мереж і гарячого водопостачання<br> <br> 7. Акт прийняття зовнішнього електропостачання<br> <br> 8. Акт прийняття внутрішньоквартальних,<br>внутрішньо-майданчикових систем водозливу, дренажу<br> <br> 9. Акт прийняття теплопункту<br> <br> 10. Акт прийняття системи опалення<br> <br> 11. Акт прийняття внутрішніх систем водопостачання<br> <br> 12. Аналіз води<br> <br> 13. Акт прийняття систем і випусків внутрішньої каналізації<br> <br> 14. Акт прийняття системи і випусків внутрішнього водозливу з<br>будинку<br> <br> 15. Акт прийняття внутрішньої електропроводки, силового<br>електрообладнання, підключення будинку до ТП і забезпечення<br>постійного електропостачання<br> <br> 16. Акт прийняття внутрішньої і зовнішньої мереж і систем<br>газопостачання<br> <br> 17. Акт прийняття систем вентиляції<br> <br> 18. Акт прийняття сміттєпроводів і приміщень сміттєзбірників<br> <br> 19. Акт прийняття систем протипожежного водопроводу та<br>обладнання<br> <br> 20. Акт прийняття систем вибухобезпеки, блискавкозахисту<br> <br> 21. Акт про готовність до експлуатації телеантен і<br>магістральних ліній<br> <br> 22. Акти про випробування обладнання телефонізації,<br>радіофікації, телебачення, сигналізації та автоматизації<br> <br> 23. Довідка про виконання робіт з упорядкування і озеленення<br>території<br> <br> 24. Акт про готовність до експлуатації ліфтів<br> <br> 25. Акти прийняття технологічного обладнання та<br>пусконалагоджувальних робіт<br> <br> 26. Акти прийняття робіт з герметизації вводів інженерних<br>комунікацій<br> <br> 27. Акти радіаційного обстеження приміщень на:<br> - рівень ПЕД зовнішнього гамма-випромінювання;<br> - ЕРК Радон-222<br> <br> 28. Акти виконання заходів під час будівництва на територіях<br>з ґрунтами, що просідають, підземними карстами, виробками<br> <br> 29. Документи, що свідчать про відповідність матеріалів,<br>конструкцій і виробів, які використані під час виконання<br>будівельно-монтажних робіт<br> <br> 30. Акти на приховані будівельно-монтажні роботи та акти про<br>прийняття відповідальних конструкцій<br> <br> 31. Журнали виконання робіт, авторського нагляду, матеріали<br>перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва<br> <br> 32. Архітектурно-технічний паспорт об'єкта<br> <br> 33. Довідка бюро технічної інвентаризації<br> <br>_______________<br> Примітка. У разі якщо ДБН, СНиП, ДСТУ, ТУ передбачена інша<br>документація вона також надається державній приймальній, робочій<br>комісіям<br> <br> Заступник начальника<br> Держархбудінспекції України В.А.Ліванідов<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 27.01.2005 N 21<br> <br> <br> ПЕРЕЛІК<br> внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах,<br> без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію<br> закінчених будівництвом житлових будинків, у яких<br> квартири та інші приміщення побудовані за кошти<br> фізичних та юридичних осіб<br> <br> <br> 1. Опорядження стін, перегородок кімнат та коридорів<br>шпалерами, іншими оздоблювальними матеріалами та виробами, їх<br>фарбування.<br> <br> 2. Покривання стін ванних кімнат та туалетів обличкувальними<br>плитками, декоративними плитами, панелями, іншими водостійкими<br>оздоблювальними матеріалами і виробами.<br> <br> 3. Покривання стель житлових приміщень та кухонь клейовими та<br>іншими видами фарб, шпалерами, декоративними плитами, панелями.<br> <br> 4. Покривання підлог житлових кімнат, коридорів, кухонь,<br>інших підсобних приміщень паркетом, лінолеумом, обличкувальною<br>плиткою, панелями тощо.<br> <br> 5. Покривання підлог у ванних кімнатах та туалетах, балконах,<br>лоджіях, холодних коморах обличкувальною плиткою, іншими<br>матеріалами та виробами.<br> <br> 6. Фарбування металевих трубопроводів, приладів опалення,<br>фарбування або покриття лаком дерев'яних деталей приміщень квартир<br>(внутрішня частина вікон, підвіконня, двері, внутрішні сходи,<br>вбудовані шафи, антресолі тощо).<br> <br> 7. Установлення внутрішніх дверних полотен з коробками в<br>приміщеннях квартири, елементів вбудованих шаф та антресолей.<br> <br> 8. Установлення сантехнічного обладнання та приладів з<br>підключенням до трубопроводів (мийка, умивальник, унітаз, біде,<br>ванна) сантехнічної арматури (водорозбірні крани, змішувачі), крім<br>запірних кранів на відгалуженнях від стояків.<br> <br> 9. Установлення електроплит, світильників, апаратів керування<br>освітленням, штепсельних розеток (електро, радіо, телевізійних та<br>телефонних), електровентилятора на вентканалі у кухні, розеток<br>(крім приладів пожежної, охоронної сигналізації, сигналізації<br>загазованості приміщень якщо це передбачено проектом) за умови<br>забезпечення нормативних вимог з електробезпеки, пожежної безпеки<br>та техніки безпеки у будівництві.<br> <br>_______________<br> Примітка:<br> 1) Допускається згідно з інвестиційним договором змінювати за<br>бажанням інвестора місце розташування світильників, розеток,<br>апаратів керування освітленням, приладів опалення, обліку електро,<br>газо-, тепло-, водопостачання, газової плити за окремим проектом,<br>узгодженим у встановленому порядку з дотриманням чинних норм.<br> 2) У місцях загального користування (за межами квартир)<br>опоряджувальні роботи виконуються в повному обсязі.<br> 3) Опорядження стін, стель лоджій, балконів, інших елементів<br>фасадів виконується згідно із затвердженим в установленому порядку<br>паспортом опоряджувальних робіт на житловий будинок.<br> 4) Наведений перелік може бути скорочений згідно з умовами<br>інвестиційного договору.<br> 5) Житлові будинки, у яких квартири побудовані за кошти<br>державного бюджету, республіканського бюджету Автономної<br>Республіки Крим, місцевих бюджетів для соціально не захищених<br>верств населення (інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни,<br>багатодітні сім'ї, громадяни, що постраждали внаслідок<br>Чорнобильської катастрофи, тощо), приймаються в експлуатацію за<br>умови виконання опоряджувальних робіт в повному обсязі.<br> <br> Начальник Управління<br> архітектурно-конструктивних<br> систем будинків і споруд<br> житлово-цивільного призначення О.П.Авдієнко</FONT></PRE><br>