Приказ 1478. Об утверждении Порядка отключения отдельных помещений жилых домов от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 22.11.2005 N 4<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 9 грудня 2005 р.<br> за N 1478/11758<br> <br> <br> Про затвердження Порядку відключення окремих<br> приміщень житлових будинків від мереж<br> централізованого опалення та постачання гарячої<br> води при відмові споживачів від централізованого<br> теплопостачання<br> <br> <br> На виконання п.25 Правил надання послуг з централізованого<br>опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення,<br>затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня<br>2005 року N 630 ( <A HREF="205495">630-2005-п</A> ) "Про затвердження Правил надання<br>послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої<br>води і водовідведення та типового договору про надання послуг з<br>централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і<br>водовідведення" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Порядок відключення окремих приміщень житлових<br>будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої<br>води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання<br>(далі - Порядок), що додається.<br> <br> 2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства<br>юстиції України у визначений законодавством термін.<br> <br> 3. Довести цей наказ до відома Ради міністрів АР Крим,<br>обласних, Київської та Севастопольської міських державних<br>адміністрацій.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.<br> <br> Міністр П.С.Качур<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України<br> 22.11.2005 N 4<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 9 грудня 2005 р.<br> за N 1478/11758<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> відключення окремих приміщень житлових будинків<br> від мереж централізованого опалення та постачання<br> гарячої води при відмові споживачів<br> від централізованого теплопостачання<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1 Цей Порядок визначає процедуру відключення від мереж<br>централізованого опалення та постачання гарячої води (далі - ЦО і<br>ГВП) житлового будинку (секції, під'їзду) або його окремих<br>приміщень при відмові споживачів від послуг ЦО і ГВП.<br> <br> 1.2 Для реалізації права споживачів на відмову від отримання<br>послуг ЦО і ГВП орган місцевого самоврядування або місцевий орган<br>виконавчої влади створює своїм рішенням постійно діючу міжвідомчу<br>комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж<br>ЦО і ГВП (далі - Комісія), призначає голову та затверджує її<br>склад, затверджує положення про роботу комісії (склад комісії<br>наведено в додатку 1).<br> Засідання постійно діючої міжвідомчої комісії відбуваються у<br>міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.<br> <br> 1.3 Дія цього Порядку не поширюється на власників, наймачів<br>(орендарів) окремих приміщень, які були відокремлені від мереж<br>централізованого опалення та гарячого водопостачання та<br>користуються автономним теплопостачанням до набрання чинності цим<br>Порядком.<br> <br> 1.4 У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:<br> система автономного теплопостачання будинку або його частини<br>(секції, під'їзду) - сукупність джерела теплової енергії<br>потужністю до 1 Гкал/год, яке розміщується в межах цього будинку<br>(частині будинку, надбудові чи прибудові до цього будинку),<br>внутрішньобудинкових мереж і систем теплопостачання окремих<br>приміщень;<br> система індивідуального (поквартирного) теплопостачання<br>(опалення та/або гарячого водопостачання) - система, яка<br>розташована в окремому приміщенні в межах даної квартири та<br>призначена для обслуговування цієї квартири.<br> Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами<br>України "Про житлово-комунальні послуги" ( <A HREF="172936">1875-15</A> ) та "Про<br>теплопостачання" ( <A HREF="203175">2633-15</A> ).<br> <br> 2. Порядок розгляду та прийняття рішення<br> про відключення окремих приміщень житлового<br> будинку від мереж централізованого опалення<br> і гарячого водопостачання<br> <br> 2.1 Для вирішення питання відключення окремих приміщень<br>житлового будинку від мереж централізованого опалення власник,<br>наймач (орендар) приміщення повинен звернутися до Комісії з<br>письмовою заявою про відключення від мереж ЦО і ГВП.<br> У заяві про відключення від мереж ЦО і ГВП власник, наймач<br>(орендар) приміщення зазначає причини відключення.<br> У разі бажання власників, наймачів (орендарів) окремих<br>приміщень відключити весь житловий будинок, секцію або під'їзд<br>будинку від мереж ЦО і ГВП вони подають до Комісії колективну<br>заяву про надання дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП<br>квартири (нежитлового приміщення, секції, під'їзду, будинку) і<br>влаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання<br>(додаток 2). До заяви додається копія протоколу загальних зборів<br>мешканців будинку, секції або під'їзду щодо створення ініціативної<br>групи з вирішення питання відключення від мереж ЦО і ГВП,<br>засвідчена власником будинку або уповноваженою ним особою.<br> <br> 2.2 Комісія після вивчення конкретних умов у місячний термін<br>приймає рішення, яке має враховувати затверджений план<br>перспективного розвитку систем централізованого теплопостачання,<br>існуючий стан мереж енергозабезпечення даного поселення або<br>окремого мікрорайону.<br> Засідання Комісії відбувається за участю заявника або його<br>уповноваженого представника.<br> Рішення Комісії оформляється протоколом, витяг з якого у<br>десятиденний термін надається заявникові.<br> 2.2.1 При позитивному рішенні Комісії заявнику надається<br>перелік організацій, до яких слід звернутися для отримання<br>технічних умов для розробки проекту індивідуального (автономного)<br>теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП.<br> 2.2.2 Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення<br>від мереж ЦО і ГВП є неможливість забезпечення, у разі<br>відокремлення приміщення даного споживача (секції, під'їзду) від<br>внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП, безперебійної роботи<br>інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку в цілому.<br> У разі незгоди заявника з відмовою спір вирішується в<br>судовому порядку.<br> 2.2.3 Якщо заявником є власник, наймач (орендар) окремого<br>приміщення, Комісія може запропонувати перенести розгляд його<br>заяви на погоджений термін у зв'язку з підготовкою рішення про<br>відключення від мереж централізованого теплопостачання всього<br>будинку (під'їзду або секції).<br> При відмові заявника від перенесення терміну розгляду його<br>заяви Комісія приймає рішення відповідно до пункту 2.2.<br> <br> 2.3 Отримання технічних умов може виконуватись безпосередньо<br>заявником або відповідно до договору проектною чи<br>проектно-монтажною організацією.<br> 2.3.1 Проект індивідуального (автономного) теплопостачання і<br>відокремлення від мереж ЦО і ГВП виконує проектна або<br>проектно-монтажна організація на підставі договору із заявником.<br> <br> 2.4 Проект індивідуального (автономного) теплопостачання<br>повинен відповідати вимогам чинних нормативних документів. Вибір<br>запропонованих схем може супроводжуватися економічними<br>розрахунками.<br> Основні технічні рішення теплопостачання житлових будинків і<br>їх окремих приміщень (квартир, нежитлових приміщень, секцій,<br>під'їздів) при відключенні від мереж ЦО і ГВП наведено в додатку<br>3.<br> 2.4.1 Разом з проектом індивідуального (автономного)<br>теплопостачання надаються:<br> - технічні рішення з розрахунками щодо реконструкції існуючої<br>системи теплопостачання: перенесення транзитних стояків, їхня<br>ізоляція, можливе перекладання розподільчих трубопроводів,<br>стояків, заміна дросельних діафрагм, елеваторів, теплолічильників<br>тощо;<br> - проект теплоізоляції огороджувальних конструкцій, які<br>відокремлюють приміщення з індивідуальним (автономним)<br>теплопостачанням від сусіднього та, можливо, і зовнішніх<br>огороджувальних конструкцій;<br> - значення тепловіддачі транзитних стояків та трубопроводів,<br>які проходять приміщенням з індивідуальним (автономним)<br>теплопостачанням і, при потребі, теплові навантаження місць<br>загального користування;<br> - розраховані теплові навантаження об'єкта (квартири,<br>нежитлового приміщення, секції, будинку).<br> 2.4.2 Проект узгоджується з усіма організаціями, які видали<br>технічні умови на підключення будинку до зовнішніх мереж.<br> <br> 2.5 Відключення приміщень від внутрішньобудинкових мереж ЦО і<br>ГВП виконується монтажною організацією, яка реалізує проект, за<br>участю представника власника житлового будинку або уповноваженої<br>ним особи, представника виконавця послуг з ЦО і ГВП та власника,<br>наймача (орендаря) квартири (нежитлового приміщення) або<br>уповноваженої ними особи.<br> Роботи з відключення виконуються у міжопалювальний період.<br> <br> 2.6 По закінченні робіт складається акт про відключення<br>квартири (нежитлового приміщення, секції, під'їзду, будинку) від<br>мереж ЦО і ГВП (додаток 4) і в десятиденний термін подається<br>заявником до Комісії на затвердження.<br> <br> 2.7 Після затвердження акта на черговому засіданні Комісії<br>сторони переглядають умови договору про надання послуг з<br>централізованого теплопостачання.<br> <br> 2.8 Для виконання робіт з підготовки внутрішньобудинкових<br>мереж ЦО і ГВП до опалювального сезону після відключення<br>приміщення від мереж його власник, наймач (орендар) зобов'язаний<br>надавати представнику виконавця послуг з ЦО і ГВП можливість<br>доступу до транзитних трубопроводів відповідно до порядку їх<br>технічного огляду, установленого Правилами утримання житлових<br>будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом<br>Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 N 76 ( <A HREF="209686">z0927-05</A> ),<br>зареєстрованими у Мін'юсті України 25.08.2005 за N 927/11207.<br> <br> Начальник Управління<br> експлуатації житлового<br> фонду В.М.Кірюшин<br> <br> <br> Додаток 1<br> до пункту 1.2 Порядку<br> відключення окремих<br> приміщень житлових будинків<br> від мереж централізованого<br> опалення та постачання<br> гарячої води при відмові<br> споживачів<br> від централізованого<br> теплопостачання<br> <br> <br> СКЛАД<br> постійно діючої міжвідомчої комісії органу<br> місцевого самоврядування або місцевої виконавчої<br> влади з розгляду питань, пов'язаних<br> з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП<br> <br> <br> Склад комісії:<br> Голова комісії: заступник керівника органу місцевого<br>самоврядування або виконавчої влади.<br> Члени комісії:<br> депутат органу місцевого самоврядування (за згодою);<br> представник районного (місцевого) житлового управління;<br> представник власника житлового будинку або уповноваженої ним<br>особи;<br> представник організації газопостачання;<br> представник організації електропостачання;<br> представник організації водопостачання;<br> представник екологічної інспекції (за згодою);<br> представник районного відділу містобудування, архітектури та<br>житлово-комунального господарства;<br> представник пожежного нагляду (за згодою);<br> представник місцевої установи (закладу) держсанепідслужби;<br> представник організації теплопостачання.<br> <br> Начальник Управління<br> експлуатації житлового<br> фонду В.М.Кірюшин<br> <br> <br> Додаток 2<br> до пункту 2.1 Порядку<br> відключення окремих<br> приміщень житлових будинків<br> від мереж централізованого<br> опалення та постачання<br> гарячої води при відмові<br> споживачів<br> від централізованого<br> теплопостачання<br> <br> <br> До міжвідомчої комісії<br> з розгляду питань<br> відключення від мереж ЦО<br> і ГВП<br> від ________________________<br> <br> <br> ЗАЯВА<br> про надання дозволу на відключення від мереж<br> ЦО і ГВП квартири (нежитлового приміщення,<br> секції, під'їзду, будинку) і влаштування<br> індивідуальної (автономної) системи<br> теплопостачання<br> <br> <br> Прошу надати дозвіл на відключення від мереж ЦО і ГВП<br>квартири (нежитлового приміщення, секції, під'їзду, будинку) та<br>влаштування індивідуального (автономного) опалення та гарячого<br>водопостачання квартири (нежитлового приміщення, секції, під'їзду,<br>будинку) за адресою ______________________________________________<br> <br> Дата Підпис<br> <br> Начальник Управління<br> експлуатації житлового<br> фонду В.М.Кірюшин<br> <br> <br> Додаток 3<br> до пункту 2.4 Порядку<br> відключення окремих<br> приміщень житлових будинків<br> від мереж централізованого<br> опалення та постачання<br> гарячої води при відмові<br> споживачів<br> від централізованого<br> теплопостачання<br> <br> <br> ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ<br> теплопостачання житлових будинків і їх окремих<br> приміщень (квартир, нежитлових приміщень, секцій,<br> під'їздів) при відключенні від мереж ЦО і ГВП<br> <br> <br>---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>|Кількість | Види |Джерело теплопостачання | Енергоносій | Видалення продуктів |Приплив повітря|<br>| поверхів | тепло- | що допускається | | згоряння | для згоряння |<br>| |споживан-| | | | |<br>| | ня | | | | |<br>|----------+---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |<br>|----------+---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------|<br>|Від 2 до |Опалення,|Автономна котельня |Природний газ |Природне або механічне| |<br>|10 |ГВП |дахова або прибудована |низького або |вертикальною димовою | |<br>|поверхів | |(1) |середнього тиску, |трубою | |<br>|та вище | | |зріджені | | |<br>| | | |вуглеводневі гази | | |<br>|----------+---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------|<br>|2-5 |ГВП |Існуючий проточний |Природний газ |В існуючий димохід у |З приміщення, |<br>|поверхів з| |газовий водонагрівач |низького тиску, |будівельних |де встановлено |<br>|існуючими | | |зріджений |конструкціях |водонагрівач |<br>|газовими | | |вуглеводневий газ | | |<br>|колонками | | |від мережі або від| | |<br>| | | |індивідуальних | | |<br>| | | |балонних установок| | |<br>| | | |для 2- поверхових | | |<br>| | | |будинків | | |<br>| |---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------|<br>| |Опалення |Індивідуальний побутовий|Природний газ |Природне. В існуючий |З приміщення, |<br>| | |одно- контурний газовий |низького тиску, |димохід у будівельних |де встановлено |<br>| | |котел з відкритою |зріджений |конструкціях (2) |котел (3) |<br>| | |камерою згоряння та |вуглеводневий газ | | |<br>| | |водяною системою |від мережі або від| | |<br>| | |опалення: |індивідуальних | | |<br>| | |- в окремій квартирі |балонних установок| | |<br>| | |- в усіх квартирах |для 2-поверхових | | |<br>| | |секції |будинків | | |<br>| | |- в усіх квартирах | | | |<br>|----------+---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------|<br>|2-5 |ГВП (1) |Індивідуальний побутовий|Газ природний, газ|Природне, |З приміщення, |<br>|поверхів |та |газовий котел |зріджений |індивідуальним |де встановлено |<br>|без |опалення |двоконтурний з відкритою|вуглеводневий |димоходом з металевої |котел (3) |<br>|газових | |камерою згоряння та | |теплоізольованої труби| |<br>|колонок | |водяною системою | |або з жаро-, | |<br>| | |опалення: | |морозостійких | |<br>| | |в окремій квартирі | |будівельних | |<br>| | |в усіх квартирах секції | |конструкцій (4) | |<br>| | |в усіх квартирах | | | |<br>| | |------------------------+------------------+----------------------+---------------|<br>| | |Індивідуальний побутовий|Газ природний, газ|Примусове, в |Механічний |<br>| | |газовий котел |зріджений |індивідуальний |примусовий з |<br>| | |двоконтурний з |вуглеводневий |зовнішній вертикальний|атмосфери |<br>| | |герметичною камерою | |герметичний | |<br>| | |згоряння та водяною | |теплоізольований | |<br>| | |системою опалення: | |металевий димохід (4),| |<br>| | |- в окремій квартирі | |(5) | |<br>| | |- в усіх квартирах | |----------------------| |<br>| | |секції | |Примусове герметичними| |<br>| | |- в усіх квартирах | |індивідуальними | |<br>| | |житлового будинку | |димовими трубами крізь| |<br>| | | | |зовнішню стіну в | |<br>| | | | |атмосферу (4), (5) | |<br>|----------+---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------|<br>|7-9-10 |ГВП, |Індивідуальний побутовий|Газ природний |Примусове, зовнішніми |Механічний |<br>|поверхів |опалення |газовий котел |низького тиску |вертикальними |примусовий з |<br>| | |двоконтурний з | |герметичними |атмосфери |<br>| | |герметичною камерою | |теплоізольованими | |<br>| | |згоряння та водяною | |димоходами (4), (5) | |<br>| | |системою опалення: | |----------------------| |<br>| | |- в окремій квартирі | |Примусове, | |<br>| | |- в усіх квартирах | |індивідуальним | |<br>| | |секції | |герметичним димоходом | |<br>| | |- в усіх квартирах | |крізь зовнішню стіну в| |<br>| | |житлового будинку | |атмосферу (6) | |<br>|----------+---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------|<br>|>10 |ГВП |Проточний або ємкісний |Електричний струм | - | - |<br>|поверхів | |електро-водонагрівач (7)|напругою 220 В | | |<br>| |---------+------------------------+------------------+----------------------+---------------|<br>| |Опалення |Місцевими електричними |Електричний струм | - | - |<br>| | |теплонакопичувачами (7) |напругою 220 В | | |<br>---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>_______________<br> (1) Для південних районів за економічної доцільності для<br>2-5-поверхових будинків можливе використання сонячних колекторів з<br>метою попереднього нагріву води для ГВП.<br> (2) Відведення димових газів від додаткового обладнання в<br>існуючий димохід можливе в разі перевірки його пропускної<br>спроможності.<br> (3) Згідно з ДБН В. 2.5-20-2001, п.п. 6.37, 6.38, 6.39.<br> (4) Установлення димоходу (повітропроводу) зовні будинку<br>узгоджується з органами архбудконтролю.<br> (5) Користуватися загальним герметичним димоходом для<br>підключення приладів з відкритою камерою згоряння забороняється.<br> (6) Відведення продуктів згоряння від газових приладів з<br>герметичною камерою згоряння дозволено ДБН В.2.5-20-2001, п.п.<br>6.34, 6.35. Розміщення отворів для викидних газів на фасадах<br>будівель згідно з додатком "Ж" ДБН В. 2.5-20-2001.<br> За умов складної конфігурації навколишньої забудови або<br>топографії місцевості виконується розрахунок розсіювання шкідливих<br>речовин димових газів та узгодження його з органами санітарного<br>нагляду.<br> (7) За економічним обґрунтуванням та дозволом<br>електропостачальної організації при технічній можливості.<br> <br> Примітки:<br> При виконанні індивідуального опалення рекомендовано<br>застосовувати в усьому будинку однотипні прилади з одним<br>енергоносієм: газ, електроенергія.<br> Проектування та будівництво електроопалення приміщень з<br>використанням електричних кабельних систем допускається незалежно<br>від кількості поверхів та повинно проектуватись відповідно до ДБН<br>В.2.5-24-2004 "Електрична кабельна система опалення".<br> <br> Начальник Управління<br> експлуатації житлового<br> фонду В.М.Кірюшин<br> <br> <br> Додаток 4<br> до пункту 2.6 Порядку<br> відключення окремих<br> приміщень житлових будинків<br> від мереж централізованого<br> опалення та постачання<br> гарячої води при відмові<br> споживачів<br> від централізованого<br> теплопостачання<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Рішенням міжвідомчої комісії<br> з розгляду питань<br> відключення від мереж ЦО<br> і ГОП<br> <br> Протокол від "__"_____200_р.<br> N______<br> Голова комісії<br> ____________________(П.І.Б.)<br> <br> <br> АКТ<br> про відключення квартири (нежитлового<br> приміщення, секції, під'їзду, будинку)<br> від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП<br> <br> <br> м.________ "___"___________200__р<br> <br> 1. Акт складено представником власника будинку або<br>уповноваженою ним особою ________________________________________,<br> (П.І.Б., найменування підприємства)<br> <br>представником монтажної організації<br>_________________________________________________________________,<br> (П.І.Б., найменування підприємства)<br> <br>представником виконавця послуг з ЦО і ГВП<br>___________________________________ та власником, наймачем<br>(П.І.Б., найменування підприємства)<br> <br>(орендарем) квартири (нежитлового приміщення) або уповноваженою<br>ними особою (при відключенні секції, під'їзду, будинку)<br>_________________________________________________________________,<br> (П.І.Б)<br> <br>які підтверджують відключення квартири (нежитлового приміщення,<br>секції,<br>__________________________________________________________________<br> (непотрібне закреслити)<br> <br>під'їзду) від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП будинку за<br>адресою __________________________________________________________<br>_________________________________________________________________.<br> (N житлового будинку, вулиця, N квартири)<br> <br> 2. Відключення виконано шляхом видимого розриву заварюванням<br>приєднань радіаторів (конвекторів) _____ шт., заварюванням стояків<br>_____ шт., залишено транзитних неізольованих стояків діаметром<br>d = ____ мм, ____ шт., ізольованих стояків діаметром d = ____ мм,<br>_____шт., заварюванням уводів ГВП у квартиру d = ____ мм, _____шт.<br> <br> 3. Акт складено в трьох примірниках для кожної із сторін.<br> <br> Представник власника<br> будинку або уповноважена<br> ним особа _______________________<br> (підпис)<br> Представник монтажної<br> організації _______________________<br> (підпис)<br> Представник виконавця<br> послуг з ЦО і ГВП _______________________<br> (підпис)<br> Власник, наймач (орендар)<br> квартири (нежитлового<br> приміщення) або уповноважена<br> ними особа _______________________<br> (підпис)<br> <br> Начальник Управління<br> експлуатації житлового<br> фонду В.М.Кірюшин</FONT></PRE><br>