Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета на І квартал 2006 года


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 20.02.2006 N 48<br> <br> <br> Про затвердження орієнтовного плану<br> засідань президії науково-технічної<br> ради на I квартал 2006 року<br> <br> <br> З метою організації роботи науково-технічної ради<br>Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити орієнтовний план засідань президії<br>науково-технічної ради Міністерства на I квартал 2006 року згідно<br>з додатком.<br> <br> 2. Керівникам структурних підрозділів, членам президії<br>науково-технічної ради, призначеним відповідальними виконавцями,<br>забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях<br>президії науково-технічної ради.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра О.Лотоцького.<br> <br> Міністр П.Качур<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу Мінбуду України<br> 20.02.2006 N 48<br> <br> <br> ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН<br> засідань президії науково-технічної<br> ради Мінбуду України<br> на I квартал 2006 року<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|N |Питання, що виносяться на |Відповідальні за |Термін |<br>|з/п|розгляд |підготовку |подання |<br>| | | |матеріа- |<br>| | | |лів |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Засідання 23 лютого |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1 |Про проект Порядку |Управління |16 лютого|<br>| |розроблення, узгодження та |ціноутворення, | |<br>| |затвердження |експертизи та контролю| |<br>| |проектно-кошторисної і |вартості у | |<br>| |науково-проектної |будівництві | |<br>| |документації на створення |(П.І.Губень) | |<br>| |культурно-мистецького та | | |<br>| |музейного комплексу | | |<br>| |"Мистецький арсенал" | | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|2. |Про стан виконання рішень |Управління |16 лютого|<br>| |колегії та |архітектурно-конструк-| |<br>| |науково-технічної ради |тивних та інженерних | |<br>| |Держбуду щодо реалізації |систем будинків і | |<br>| |програм експериментального |споруд | |<br>| |будівництва висотних |(О.П.Авдієнко) | |<br>| |будинків та | | |<br>| |багатофункціональних | | |<br>| |комплексів у м. Києві | | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|3 |Про погодження проекту |Управління |16 лютого|<br>| |експериментального |архітектурно-конструк-| |<br>| |будівництва 37-поверхового |тивних та інженерних | |<br>| |житлового будинку у складі |систем будинків і | |<br>| |містобудівного комплексу в |споруд | |<br>| |межах будинків N 93 по вул.|(О.П.Авдієнко) | |<br>| |Червоноармійській, N 11А по| | |<br>| |вул. Ульянових та NN 7/20, | | |<br>| |22 по вул. Предславинській | | |<br>| |у м. Києві | | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|4 |Про введення в дію Зміни |Управління |16 лютого|<br>| |N 3 СНиП II - 35 - 76 |теплоенергетики | |<br>| |"Котельные установки" (для |(В.М.Бербенець); | |<br>| |застосування на території |Управління | |<br>| |України) |архітектурно-конструк-| |<br>| | |тивних та інженерних | |<br>| | |систем будинків і | |<br>| | |споруд | |<br>| | |(О.П.Авдієнко) | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|5 |Про проект ДСТУ БВ.2.7 |Управління технічного |16 лютого|<br>| |"Матеріали з маломіцних |регулювання в | |<br>| |вапняків для дорожніх |будівництві | |<br>| |робіт. Технічні умови" |(Д.В.Барзилович) | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|6 |Про проект ДБН В.2.2 "Норми|Управління технічного |16 лютого|<br>| |відведення земельних |регулювання в | |<br>| |ділянок для будівництва |будівництві | |<br>| |(реконструкції) |(Д.В.Барзилович) | |<br>| |автомобільної дороги" | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Розглядається у робочому порядку |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1 |Про проект Зміни N 1 до |Управління технічного |23 лютого|<br>| |ДСТУ Б В.2.7-43-96 "Бетони |регулювання в | |<br>| |важкі. Технічні умови" |будівництві | |<br>| | |(Д.В.Барзилович) | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|2 |Про проект |Управління технічного |23 лютого|<br>| |ВБН В.3.1-20077720 |регулювання в | |<br>| |"Магістральні трубопроводи.|будівництві | |<br>| |Правила виконання робіт під|(Д.В.Барзилович) | |<br>| |час капітального ремонту | | |<br>| |лінійної частини" | | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|3 |Про проект |Управління технічного |23 лютого|<br>| |ВБН В.2.3.-218-192 |регулювання в | |<br>| |"Перехрещення та примикання|будівництві | |<br>| |автомобільних доріг в |(Д.В.Барзилович) | |<br>| |одному рівні. Методики | | |<br>| |проектування та організації| | |<br>| |дорожнього руху" | | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|4 |Про зміни до |Управління |23 лютого|<br>| |загальнодержавних |ціноутворення, | |<br>| |будівельних норм : |експертизи та контролю| |<br>| |- Зміна N 1 до |вартості у будівництві| |<br>| |ДБН Д.1.1-2-99; |(П.І.Губень) | |<br>| |- Зміна N 3 до | | |<br>| |ДБН Д.2.2-99; | | |<br>| |- Зміна N 1 до | | |<br>| |ДБН Д.1.1-3-99; | | |<br>| |- Зміна N 2 до | | |<br>| |ДБН Д.2.3-99; | | |<br>| |- Зміна N 2 до | | |<br>| |ДБН Д.2.7-2000 | | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|5 |Про проект ДБН В.2.5 |Управління |23 лютого|<br>| |"Захисні заходи |архітектурно-конструк-| |<br>| |електробезпеки в |тивних та інженерних | |<br>| |електроустановках будинків |систем будинків і | |<br>| |і споруд" |споруд | |<br>| | |(О.П.Авдієнко); | |<br>| | |ВАТ "Київпромелектро- | |<br>| | |проект" | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|6 |Про проект Зміни N 1 до |Управління |України |<br>| |ДБН В.2.2.-5-97 "Захисні |архітектурно-конструк-|23 лютого|<br>| |споруди цивільної оборони" |тивних та інженерних | |<br>| | |систем будинків і | |<br>| | |споруд | |<br>| | |(О.П.Авдієнко); | |<br>| | |Український НДІ | |<br>| | |пожежної безпеки МНС | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Засідання 16 березня |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1 |Про досвід |Управління |9 березня|<br>| |експериментального |архітектурно-конструк-| |<br>| |впровадження та результати |тивних та інженерних | |<br>| |досліджень нових систем |систем будинків і | |<br>| |опалення шкільних закладів |споруд | |<br>| |у Хмельницькій області за |(О.П.Авдієнко); | |<br>| |енергозберігаючою Програмою|АТ "Інформаційно- | |<br>| |"Електропік" |маркетингова служба" | |<br>| | |(м. Камянець-Подільсь-| |<br>| | |кий) | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|2 |Про Порядок проведення |Департамент |9 березня|<br>| |інвентаризації комунального|стратегічного розвитку| |<br>| |майна на підприємствах |(В.І.Козак) | |<br>| |житлово-комунального |ТОВ "Центр муніци- | |<br>| |господарства |пального розвитку" | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|3 |Про проект ДБН В.2.3 "Мости|Управління технічного |9 березня|<br>| |і труби. Правила |регулювання в | |<br>| |проектування" |будівництві | |<br>| | |(Д.В.Барзилович) | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Розглядається у робочому порядку |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1 |Про проект Зміни N 2 до |Управління технічного |16 |<br>| |ДСТУ Б В.27-7-94 "Вироби |регулювання в |березня |<br>| |бетонні стінові дрібно- |будівництві | |<br>| |штучні. Технічні умови" |(Д.В.Барзилович) | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|2 |Про погодження проектів |Управління технічного |16 |<br>| |технічних умов та проектів |регулювання в |березня |<br>| |змін технічних умов на |будівництві | |<br>| |продукцію будівельного |(Д.В.Барзилович) | |<br>| |призначення (у міру | | |<br>| |надходження) | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Засідання 30 березня |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1 |Про нову технологію |Управління |23 |<br>| |тунельного спалювання |теплоенергетики |березня |<br>| |природного газу в котлах |(В.М.Бербенець); | |<br>| |типу КВГ, ТВГ у поєднанні з|ПП "Енергія" | |<br>| |дифузійними саморегулюючими| | |<br>| |пальниками та можливості її| | |<br>| |впровадження | | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|2 |Про проект ДСТУ Б А.3.1- |Управління технічного |23 |<br>| |"Автоматизовані системи |регулювання в |березня |<br>| |технічного діагностування |будівництві | |<br>| |будівельних конструкцій" |(Д.В.Барзилович) | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|3 |Про проект ДБН |Управління | |<br>| |"Сміттєпроводи житлових і |архітектурно-конструк-| |<br>| |громадських будинків" |тивних та інженерних | |<br>| | |систем будинків і | |<br>| | |споруд | |<br>| | |(О.П.Авдієнко); | |<br>| | |ВАТ "Український | |<br>| | |зональний | |<br>| | |науково-дослідний і | |<br>| | |проектний інститут по | |<br>| | |цивільному будівництву| |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|23 березня |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|4 |Про проект ДБН В.2.5 |Управління |23 |<br>| |"Природне і штучне |архітектурно-конструк-|березня |<br>| |освітлення" |тивних та інженерних | |<br>| | |систем будинків і | |<br>| | |споруд | |<br>| | |(О.П.Авдієнко); | |<br>| | |ТОВ "ЕЛЕТЕР" | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|5 |Про нову редакцію Правил |Управління |23 |<br>| |користування системами |водопровідно-каналізац|березня |<br>| |комунального водопостачання|ійного господарства | |<br>| |та водовідведення в містах |(В.П.Рудий) | |<br>| |і селищах України | | |<br>| |( <A HREF="14834">z0165-94</A> ) | | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|6 |Про введення в дію Зміни |Управління |23 |<br>| |N 3 до СНиП II-35-76 |теплоенергетики |березня |<br>| |"Котельные установки" (для |(В.М.Бербенець); | |<br>| |застосування на території |Управління | |<br>| |України) та Зміни N 1 |архітектурно-конструк-| |<br>| |Рекомендацій по |тивних та інженерних | |<br>| |проектуванню дахових, |систем будинків і | |<br>| |вбудованих і прибудованих |споруд | |<br>| |котельних установок та |(О.П.Авдієнко); | |<br>| |встановлення побутових |Управління технічного | |<br>| |теплогенераторів, працюючих|регулювання в | |<br>| |на природному газі |будівництві | |<br>| |(Посібник до СНиП II-35-76)|(Д.В.Барзилович) | |<br>| | |ВАТ "УкрНДІінжпроект" | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|7 |Про інвестиційні програми і|Управління |23 |<br>| |проекти будівництва, які |ціноутворення, |березня |<br>| |затверджуються Кабінетом |експертизи та контролю| |<br>| |Міністрів України (за |вартості у будівництві| |<br>| |надходженням) |(П.І.Губень) | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|Розглядається у робочому порядку |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1 |Про Галузевий стандарт |Відділ міського |30 |<br>| |України "Послуги міського |електричного |березня |<br>| |електричного транспорту. |транспорту | |<br>| |Показники якості" |(В.В.Вірченко) | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|2 |Про Галузеві комунальні |Відділ міського |30 |<br>| |норми "Типові норми часу на|електричного |березня |<br>| |виконання робіт з |транспорту | |<br>| |технічного обслуговування |(В.В.Вірченко) | |<br>| |та ремонту тягових | | |<br>| |підстанцій" | | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|3 |Про Галузевий стандарт |Відділ міського |30 |<br>| |України "Колії трамвайні. |електричного |березня |<br>| |Правила проведення |транспорту | |<br>| |технічного обслуговування |(В.В.Вірченко) | |<br>| |та ремонтів" | | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|4 |Про Зміни N 1 до відомчих |Управління |30 |<br>| |ресурсних елементних |ціноутворення, |березня |<br>| |кошторисних норм на ремонт |експертизи та контролю| |<br>| |автомобільних доріг і |вартості у | |<br>| |мостів |будівництві | |<br>| |(ВБН Д.2.2-218-045-2001) |(П.І.Губень) | |<br>|---+---------------------------+----------------------+---------|<br>|5 |Про Зміни N 2 та N 3 до |Управління |30 |<br>| |відомчих ресурсних |ціноутворення, |березня |<br>| |кошторисних норм |експертизи та контролю| |<br>| |експлуатації машин і |вартості у | |<br>| |механізмів |будівництві | |<br>| |(ВБН Д.2.7-218-045-2001) |(П.І.Губень) | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Начальник відділу<br> науково-технічної<br> інформації та інновацій Л.Кравченко<br> .</FONT></PRE><br>