Об отраслевом органе из сертификации


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 12.04.2006 N 135<br> <br> <br> Про галузевий орган із сертифікації<br> <br> <br> З метою упорядкування процесу сертифікації продукції та<br>атестації виробництв у дорожньому господарстві України, надання<br>практичної допомоги дорожнім організаціям з питань забезпечення<br>якості та в розвиток наказу Укравтодору від 29.08.2003 N 445 "Про<br>введення відомчої сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів"<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити галузевий орган із сертифікації<br>дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних елементів<br>автомобільних доріг та штучних споруд "Дорсертифікація" у складі<br>ДНТЦ "Дор'якість".<br> <br> 2. ДНТЦ "Дор'якість" (Русін Р.М.):<br> <br> 2.1. До 18.04.2006 подати на погодження Управлінню<br>науково-технічної політики пропозиції щодо складу комісії із<br>сертифікації.<br> <br> 2.2. До 20.04.2006 затвердити погоджений склад комісії із<br>сертифікації.<br> <br> 2.3. Забезпечити умови для ефективного функціонування<br>галузевого органу сертифікації.<br> <br> 3. Затвердити Положення про орган із сертифікації, Порядок<br>проведення сертифікації, Перелік дорожньо-будівельних матеріалів,<br>що повинні мати сертифікати відповідності, Перелік техніки та<br>виробництв, що підлягають обов'язковій відомчій атестації<br>(додаються).<br> <br> 4. Управлінню науково-технічної політики (Андрєєв С.І.)<br>здійснювати інспекційний контроль за діяльністю органу, сприяти<br>впровадженню організаційно-методичних засад та правил сертифікації<br>дорожньої продукції.<br> <br> 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Голови Климпуша М.Д.<br> <br> Голова В.М.Гуржос<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу Державної<br> служби автомобільних<br> доріг України<br> 12.04.2006 N 135<br> <br> <br> ПЕРЕЛІК<br> дорожньо-будівельних матеріалів,<br> що повинні мати<br> сертифікати відповідності<br> <br> <br> 1. Щебінь для поверхневих обробок, щебенево-мастикового<br>асфальтобетону, асфальтобетону верхніх шарів, бітумно-емульсійних<br>технологій.<br> <br> 2. Бітум для асфальтобетонів верхніх шарів дорожнього<br>покриття, поверхневих обробок, тонкошарових покриттів,<br>приготування бітумних емульсій.<br> <br> 3. Бітумна емульсія для поверхневих обробок і<br>емульсійно-мінеральних сумішей.<br> <br> 4. Гідроізоляційні матеріали для штучних споруд на<br>автомобільних дорогах.<br> <br> 5. Фарби для розмітки доріг.<br> <br> 6. Геосинтетичні матеріали.<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу Державної<br> служби автомобільних<br> доріг України<br> 12.04.2006 N 135<br> <br> <br> ПЕРЕЛІК<br> техніки та виробництв,<br> що підлягають обов'язковій<br> відомчій атестації<br> <br> <br> 1. Машини для влаштування розмітки проїзної частини<br>автомобільних доріг.<br> <br> 2. Асфальтобетонні виробництва.<br> <br> 3. Виробництво щебеневої продукції.<br> <br> 4. Виробництво бітумних емульсій.<br> <br> 5. Виробництво дорожніх знаків.<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Державної<br> служби автомобільних<br> доріг України<br> 12.04.2006 N 135<br> <br> <br> ПОЛОЖЕННЯ<br> ПРО ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ<br> ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ,<br> КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ<br> АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ<br> ТА ШТУЧНИХ СПОРУД "ДОРСЕРТИФІКАЦІЯ"<br> <br> <br> 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ<br> <br> Це Положення про орган із сертифікації (далі - Положення)<br>поширюється на діяльність галузевого органу із добровільної<br>сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних<br>елементів автомобільних доріг та штучних споруд "Дорсертифікація"<br>(далі - Орган).<br> Положення встановлює організаційну структуру, склад, функції,<br>права, обов'язки, відповідальність Органу та його взаємодію з<br>іншими органами і організаціями.<br> <br> 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ<br> <br> Положення розроблено відповідно до нормативних документів:<br> ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та<br>визначення";<br> ГСТУ 218-21476215-093-2002 "Положення про підтвердження<br>відповідності у дорожньому господарстві";<br> ГСТУ 218-21476215-094-2002 "Правила проведення сертифікації<br>продукції у дорожньому господарстві";<br> ГСТУ 218-21476215-103-2003 "Правила проведення технічного<br>нагляду";<br> ГСТУ 218-21476215-104-2003 "Правила проведення атестації<br>виробництва";<br> ДСТУ ЕМ 45011-98 "Загальні вимоги до органів з сертифікації<br>продукції".<br> <br> 3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> 3.1 Орган створено на підставі Закону України від 17 травня<br>2001 р. N 2406-III ( <A HREF="81770">2406-14</A> ) "Про підтвердження відповідності",<br>наказів Укравтодору "Про галузевий орган сертифікації" та "Про<br>введення відомчої сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів"<br>від 29.08.2003 N 445 і рішення Держстандарту України від<br>25.01.2002.<br> <br> 3.2 Орган є незалежним від розробника, виробника,<br>постачальника, споживача продукції і має компетентність, яка<br>дозволяє проводити сертифікацію згідно із заявленим переліком<br>показників дорожньо-будівельної продукції, на відповідність до<br>яких проводиться сертифікація.<br> <br> 3.3 Орган проводить роботи із сертифікації продукції у<br>законодавчо нерегульованій сфері згідно з переліком продукції, що<br>сертифікується Органом поза державною системою сертифікації, і на<br>підставі нормативних документів на продукцію та методів<br>випробувань.<br> <br> 3.4 Політика і процедури, відповідно до яких провадить свою<br>діяльність Орган, а також порядок їх упровадження повинні бути<br>недискримінаційні.<br> <br> 3.5 Послуги Органу повинні бути загальнодоступні для всіх<br>заявників, чия діяльність потрапляє в заявлену їм сферу<br>діяльності. Неприпустиме встановлення неприйнятних фінансових або<br>інших умов. Надавання послуг постачальникові не повинно бути<br>зумовлено виробничими потужностями та фінансовими можливостями<br>постачальника або його членством в будь-якій асоціації чи групі,<br>так само як і сертифікація не повинна залежати від кількості уже<br>виданих сертифікатів. Орган повинен обмежувати свої вимоги, оцінку<br>і рішення щодо сертифікації тими питаннями, які мають конкретне<br>відношення до певної сфери сертифікації.<br> <br> 3.6 Критерії, за якими оцінюють продукцію постачальника,<br>повинні відповідати вимогам, встановленим у стандартах на цю<br>продукцію. Рішення щодо видачі сертифікатів видаються на підставі<br>протоколів засідання комісії з сертифікації.<br> <br> 3.7 Контроль за діяльністю Органу здійснює Державна служба<br>автомобільних доріг України.<br> <br> 4 СТРУКТУРА ТА СКЛАД ОРГАНУ<br> <br> 4.1 Структура (додаток А) та склад Органу забезпечує<br>виконання функцій відповідно до вимог, що ставляться перед<br>органами із сертифікації.<br> <br> 4.2 Орган сертифікації може бути окремим підрозділом ДНТЦ<br>"Дор'якість" або формуватися з його працівників на громадських<br>засадах.<br> <br> 4.3 Склад комісії з сертифікації утворює керівник ДНТЦ<br>"Дор'якість" за погодженням з Управлінням науково-технічної<br>політики Укравтодору.<br> <br> 4.4 Голова комісії є керівником Органу.<br> Голова комісії здійснює управління діяльністю Органу та несе<br>відповідальність за його функціонування перед Укравтодором.<br> Голова комісії у своїй діяльності підзвітний керівнику ДНТЦ<br>"Дор'якість" і Державній службі автомобільних доріг України.<br> За рішенням комісії до її діяльності на договірних засадах<br>залучаються періодично або постійно фахівці акредитованих<br>випробувальних лабораторій, територіальних органів метрології і<br>стандартизації, атестованих підприємств та споживачів продукції.<br>Договори підписує керівник ДНТЦ "Дор'якість" і керівник Органу.<br> <br> 4.5 Відомості щодо кваліфікації, практичного досвіду роботи<br>та повноважень персоналу Органу наведені в реєстраційних картках<br>за місцем діяльності.<br> <br> 5 ФУНКЦІЇ ОРГАНУ ТА ЙОГО ПІДРОЗДІЛІВ<br> <br> 5.1 Безпосереднім виконавцем функцій Органу є комісія з<br>сертифікації, яка виконує такі основні функції:<br> здійснює сертифікацію закріпленої за ним номенклатури<br>продукції та несе відповідальність за дотримання правил<br>сертифікації;<br> розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації<br>закріпленої продукції та атестації виробництв;<br> визначає схему та порядок проведення сертифікації закріпленої<br>продукції;<br> організовує та проводить сертифікацію закріпленої продукції;<br> організовує та проводить атестацію виробництв;<br> організовує та проводить обстеження виробництв;<br> здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією та її<br>виробництвом;<br> здійснює технічний нагляд за виробництвом;<br> видає, скасовує або припиняє дію сертифікатів відповідності;<br> надає на договірній основі методичну допомогу підприємствам у<br>підготовці до акредитації їх випробувальних лабораторій,<br>сертифікації продукції (далі - сертифікації продукції), атестації<br>виробництва та розробці систем якості;<br> формує політику Органу та здійснює контроль за її<br>проведенням;<br> розробляє пропозиції щодо розширення обсягу робіт Органу;<br> розробляє пропозиції щодо удосконалення роботи Органу;<br> бере участь у проведенні внутрішніх перевірок ефективності<br>забезпечення якості;<br> здійснює обмін досвідом виконання робіт із сертифікації з<br>іншими органами та організаціями;<br> створює, за необхідності, у складі Органу додаткові<br>структурні підрозділи.<br> <br> 5.2 Виконавчі групи здійснюють такі функції:<br> формують та актуалізують фонд нормативних документів, що<br>використовуються під час сертифікації продукції;<br> розробляють організаційно-методичні та нормативні документи<br>Органу;<br> приймають та розглядають заявки на сертифікацію продукції,<br>готують рішення згідно з ними та взаємодіють із заявниками під час<br>проведення сертифікації;<br> проводять відбір та ідентифікацію зразків для випробувань;<br> проводять аналіз наданих документів та протоколів<br>випробувань;<br> проводять обстеження та атестацію виробництва;<br> ведуть облік сертифікованої продукції та сертифікатів<br>відповідності;<br> взаємодіють з акредитованими випробувальними лабораторіями;<br> оформляють та видають сертифікати відповідності, атестати<br>виробництва;<br> проводять або організовують проведення технічного нагляду за<br>виробництвом та випробуваннями сертифікованої продукції;<br> готують рішення про скасування або припинення дії виданих<br>сертифікатів відповідності та інформацію заявнику про прийняті<br>Органом рішення;<br> погоджують проведення коригуючих заходів з усунення причин<br>невідповідностей та порушень встановлених вимог, що виявлені під<br>час проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої<br>продукції;<br> проводять експертизу нормативних документів на продукцію, що<br>сертифікується, та змін до них;<br> проводять експертизу претензій та рекламацій від споживачів<br>на продукцію, що сертифікована Органом;<br> беруть участь у роботі технічного комітету із стандартизації<br>продукції;<br> інформують виготовлювачів та постачальників сертифікованої<br>продукції про заплановані зміни нормативних документів на цю<br>продукцію;<br> здійснюють нагляд за проведенням випробувань продукції, що<br>сертифікується, з метою забезпечення об'єктивності та<br>достовірності результатів випробувань;<br> ведуть облік сертифікованої продукції і сертифікатів<br>відповідності;<br> здійснюють технічний нагляд за атестованим виробництвом;<br> ведуть діловодство;<br> організовують підвищення кваліфікації та атестацію персоналу;<br> приймають до розгляду апеляції з питань сертифікації<br>продукції.<br> <br> 6 ПРАВА ОРГАНУ<br> <br> Орган має право:<br> <br> 6.1 Визначати схеми (моделі) проведення сертифікації<br>продукції, які не суперечать вимогам нормативних документів.<br> <br> 6.2 Встановлювати схеми (моделі) проведення сертифікації<br>продукції, що доповнюють та конкретизують загальний порядок та<br>правила з урахуванням специфіки продукції.<br> <br> 6.3 Визначати терміни проведення робіт із сертифікації<br>продукції та атестації виробництв, у тому числі з технічного<br>нагляду.<br> <br> 6.4 Залучати до роботи із сертифікації продукції інші<br>акредитовані органи та організації, а також територіальні центри<br>стандартизації, метрології та сертифікації.<br> <br> 6.5 Направляти Укравтодору пропозиції щодо розширення<br>переліку продукції, що підлягає сертифікації.<br> <br> 6.6 Брати участь у роботі технічних комітетів із<br>стандартизації продукції та методів її випробувань і технічних<br>комітетів із стандартизації суміжних галузей.<br> <br> 6.7 Одержувати від органів і організацій та виготовлювачів<br>сертифікованої продукції інформацію щодо їх діяльності в галузі<br>сертифікації, забезпечення якості сертифікованої продукції.<br> <br> 6.8 Друкувати інформаційні матеріали в галузі сертифікації<br>продукції та атестації виробництв-виготовлювачів продукції, що не<br>містять конфіденційної інформації.<br> <br> 6.9 Направляти апеляції до комісії з апеляцій Національного<br>органу з сертифікації.<br> <br> 7 ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНУ<br> <br> Орган зобов'язаний:<br> <br> 7.1 Дотримуватись у повному обсязі правил та порядку<br>сертифікації продукції, що встановлені Порядком проведення<br>сертифікації.<br> <br> 7.2 Видавати атестати виробництв продукції на підставі<br>позитивних результатів атестації на відповідність вимогам<br>нормативних документів та порядку сертифікації конкретного виду<br>продукції.<br> <br> 7.3 Бути неупередженим до постачальників продукції.<br> <br> 7.4 Відповідати за рішення щодо надання, підтримання,<br>розширення, призупинення дії чи скасування сертифікації.<br> <br> 7.5 Направляти зразки продукції на випробування з метою<br>сертифікації тільки в акредитовані лабораторії (центри).<br> <br> 7.6 Забезпечувати винесення кожного рішення щодо сертифікації<br>особами, які не брали участь в оцінюванні.<br> <br> 7.7 Гарантувати конфіденційність, об'єктивність та<br>неупередженість дій пов'язаних з ним органів.<br> <br> 7.8 Заявляти про свої повноваження тільки у видах діяльності,<br>що входять до Переліків продукції, техніки та виробництв.<br> <br> 7.9 Сповіщати не пізніше ніж за шість місяців всі<br>підприємства, яким надано право застосування сертифіката<br>відповідності та атестоване виробництво, про заплановані зміни у<br>стандартах, які поширюються на сертифіковану продукцію, а також<br>сприяти підприємствам у своєчасному проведенні робіт із<br>сертифікації продукції щодо відповідності новим вимогам.<br> <br> 7.10 Погоджувати з Укравтодором зміни структури.<br> <br> 7.11 Здійснювати внутрішні перевірки своєї відповідності<br>вимогам нормативних документів з документальним оформленням<br>результатів перевірки.<br> <br> 7.12 Надавати інформацію про результати внутрішніх перевірок<br>особам, які здійснюють інспекційний контроль діяльності Органу.<br> Створювати необхідні умови для представників Укравтодору під<br>час здійснення ними інспекційного контролю за діяльністю Органу та<br>не чинити їм перешкод під час його проведення.<br> <br> 7.13 Вести облік всіх пред'явлених рекламацій та претензій<br>споживачів до сертифікованої продукції.<br> <br> 7.14 Вести облік відомостей про кваліфікацію, навчання та<br>професійний досвід співробітників.<br> <br> 7.15 У разі публікації інформаційного матеріалу про<br>сертифіковану ним продукцію зазначати, що він зареєстрований та<br>функціонує.<br> <br> 7.16 Забезпечувати конфіденційність інформації, що становить<br>комерційну або професійну таємницю.<br> <br> 7.17 Підтримувати в робочому стані систему реєстрації,<br>протоколювання та зберігання нормативних та звітних документів:<br>сертифікатів, атестатів, відомостей про субпідрядників та<br>виготовлювачів, інших документів.<br> <br> 7.18 Надавати Укравтодору звіти про свою діяльність:<br> щомісяця (до 5 числа наступного місяця)<br> - копії виданих сертифікатів з протоколами комісії;<br> - інформацію щодо рекламацій та претензій споживачів та інших<br>контролюючих органів;<br> щокварталу (до 10 числа наступного місяця) перелік<br>випробувальних лабораторій, що взаємодіють з Органом;<br> щороку<br> - підсумкові результати роботи Органу;<br> - виконання положень документів, що подавались на реєстрацію<br>об'єкта.<br> <br> 7.19 Забезпечувати умови для неможливості фальсифікації<br>сертифікатів відповідності.<br> <br> 8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНУ<br> <br> 8.1 Орган в особі керівника несе відповідальність за:<br> функціонування органу із сертифікації продукції згідно з<br>чинними правилами, які викладені у нормативних документах та<br>документах Органу;<br> розголошення конфіденційної інформації;<br> порушення правил сертифікації;<br> своєчасність атестації співробітників Органу;<br> правильність рішень, які приймаються за результатами<br>внутрішніх перевірок Органу.<br> <br> 8.2 Відповідальність співробітників Органу передбачена в<br>посадових інструкціях.<br> <br> 9 ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНУ З УКРАВТОДОРОМ<br> ТА ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ<br> <br> 9.1 Взаємодія Органу з Укравтодором здійснюється в галузі:<br> реєстрації Органу;<br> інспекційного контролю за діяльністю Органу;<br> розгляду та прийняття рішень щодо апеляцій;<br> надання інформації щодо виданих сертифікатів відповідності та<br>атестатів виробництв продукції.<br> <br> 9.2 Взаємодія Органу з іншими організаціями здійснюється на<br>підставі угод або договорів.<br> <br> 9.3 Орган взаємодіє з підприємствами, продукція яких<br>сертифікується поза державною системою сертифікації.<br> <br> 9.4 Порядок взаємодії Органу з Національним органом із<br>сертифікації та іншими організаціями грунтується на положеннях<br>ГСТУ 218-21476215-094-2002 "Правила проведення сертифікації<br>продукції у дорожньому господарстві" та документах Органу.<br> <br> <br> Додаток А<br> <br> <br> СТРУКТУРНА СХЕМА ОРГАНУ<br> <br> <br> ---------------------------<br> |Голова комісії - керівник|<br> | Органу |<br> |-------------------------|<br> | комісія із сертіфікації |<br> ---------------------------<br> |<br> -------------------<br> | ВИКОНАВЧІ ГРУПИ |<br> | ОРГАНУ |<br> -------------------<br> |<br> -----------------------------------------------------<br> | | | |<br>-------------- --------------- --------------- ---------------<br>| група | | група із | | група із | | група із |<br>|організації | | сертифікації| | сертифікації| | сертифікації|<br>| роботи | |автомобільних| | штучних | | дорожньо- |<br>| органу та | | доріг та їх | | споруд | | будівельних |<br>| формування | | елементів | | | | матеріалів |<br>| фонду | | | | | | |<br>|нормативних | | | | | | |<br>|документів | | | | | | |<br>-------------- --------------- --------------- ---------------<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Державної<br> служби автомобільних<br> доріг України<br> 12.04.2006 N 135<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ<br> ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ<br> МАТЕРІАЛІВ, КОНСТРУКТИВНИХ<br> ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ<br> ТА ШТУЧНИХ СПОРУД<br> <br> <br> 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ<br> <br> 1.1 Цей документ (далі - Порядок) визначає загальні вимоги до<br>порядку здійснення сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів,<br>конструктивних елементів автомобільних доріг та штучних споруд<br>(далі - сертифікації дорожньо-будівельної продукції), а також<br>встановлює загальні положення, правила та процедури, які повинні<br>виконуватись при сертифікації дорожньо-будівельної продукції.<br> <br> 1.2 Документ обов'язковий для незалежного органу із<br>сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів, конструктивних<br>елементів автомобільних доріг та штучних споруд "ДОРСЕРТИФІКАЦІЯ"<br>(далі - Орган) поза державною системою сертифікації продукції.<br> <br> 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ<br> <br> Порядок розроблено у відповідності до таких нормативних<br>документів:<br> ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та<br>визначення";<br> ДСТУ 3412-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до<br>випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації";<br> ДСТУ 3413-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок<br>проведення сертифікації продукції";<br> ДСТУ EN 45011-98 "Загальні вимоги до органів з сертифікації<br>продукції";<br> ГСТУ 218-21476215-093-2002 "Положення про підтвердження<br>відповідності у дорожньому господарстві";<br> ГСТУ 218-21476215-094-2002 "Правила проведення сертифікації<br>продукції у дорожньому господарстві";<br> ГСТУ 218-21476215-103-2003 "Правила проведення технічного<br>нагляду";<br> ГСТУ 218-21476215-104-2003 "Правила проведення атестації<br>виробництва".<br> <br> 3 ВИЗНАЧЕННЯ<br> <br> Терміни та їх визначення, що використовуються в документі,<br>відповідають ДСТУ 2462.<br> <br> 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> 4.1 Сертифікацію дорожньо-будівельної продукції проводять<br>згідно з цим Порядком.<br> <br> 4.2 Об'єктами сертифікації є дорожньо-будівельна продукція,<br>що застосовується в системі Укравтодору (перелік продукції, що<br>підлягає обов'язковій відомчій сертифікації, затверджується<br>наказом Укравтодору).<br> <br> 4.3 Сертифікація дорожньо-будівельної продукції проводиться<br>Органом на відповідність вимогам нормативних або інших документів.<br> <br> 4.4 Всі роботи із сертифікації дорожньо-будівельної продукції<br>виконуються на договірній основі із замовником.<br> <br> 4.5 Порядок проведення сертифікації дорожньо-будівельної<br>продукції в загальному випадку включає:<br> - подання та розгляд заявки на сертифікацію;<br> - прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми<br>сертифікації;<br> - відбирання, ідентифікація та випробування зразків<br>продукції;<br> - аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про<br>можливість видачі сертифіката відповідності;<br> - видача сертифіката відповідності та внесення сертифікованої<br>продукції в Реєстр Органу;<br> - визнання іноземних сертифікатів, що підтверджують<br>відповідність імпортованої продукції вимогам діючих в Україні<br>нормативних документів;<br> - технічний нагляд за сертифікованою дорожньо-будівельною<br>продукцією;<br> - надання Укравтодору інформації щодо результатів роботи із<br>сертифікації дорожньо-будівельної продукції.<br> <br> 5 ПРАВИЛА СЕРТИФІКАЦІЇ<br> ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ<br> <br> 5.1 Подання заявки на сертифікацію продукції<br> 5.1.1 Для проведення сертифікації дорожньо-будівельної<br>продукції заявник подає Органу заявку. Форма заявки наведена в<br>додатку А. Зміст додаткових відомостей (п. 4 заявки) залежить від<br>обраної, за погодженням із заявником, схеми сертифікації і<br>наводиться Органом.<br> 5.1.2 Для виконання робіт, пов'язаних із сертифікацією<br>дорожньо-будівельної продукції, наказом директора ДНТЦ<br>"Дор'якість" створюється виконавча група, наказ погоджується з<br>Укравтодором.<br> <br> 5.2 Розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням<br>схеми сертифікації<br> 5.2.1 Заявку розглядає виконавча група Органу, яка:<br> - реєструє заявку в журналі обліку та заводить окрему справу<br>із сертифікації дорожньо-будівельної продукції, що виготовляється<br>підприємствами, включаючи іноземні, в якій надалі зберігається усе<br>листування та внутрішні документи Органу відносно продукції цього<br>підприємства (організації);<br> - проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення її<br>реквізитів відповідно вимогам п. 5.1.1;<br> - визначає схему сертифікації дорожньо-будівельної продукції<br>відповідно до поданої заявки, визначає акредитовану випробувальну<br>лабораторію, яка повинна провести випробування<br>дорожньо-будівельної продукції згідно із заявкою, узгоджує терміни<br>проведення окремих видів робіт із сертифікації та їх вартість;<br> - визначає перелік необхідних додаткових документів, які<br>повинен надати заявник для проведення сертифікації згідно із<br>заявкою;<br> - готує та подає на підпис керівнику Органу документи<br>встановленого зразка для підписання фінансового договору із<br>заявником на проведення обумовлених робіт із сертифікації;<br> - готує та подає на підпис керівнику Органу проект рішення<br>згідно з поданою заявкою. Форма рішення наведена в додатку Б;<br> - направляє або передає заявнику рішення за заявкою.<br> 5.2.2 Розподіл обов'язків між виконавчими підрозділами при<br>виконанні робіт виконує керівник Органу.<br> 5.2.3 Термін розгляду заявки та прийняття рішення по ній не<br>повинен перевершувати 10 діб з дня її реєстрації.<br> Копія підписаного рішення за заявкою зберігається у справі<br>сертифікації продукції.<br> 5.2.4 Коли для прийняття рішення потрібні додаткові дані про<br>заявлену продукцію або її виробника, для одержання яких необхідна<br>поглиблена експертиза супровідних документів, обстеження<br>виробництва або інші непередбачені дії, Орган за згодою заявника<br>може встановити інший термін розгляду заявки.<br> 5.2.5 Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних<br>документів виявляється неможливість проведення сертифікації<br>заявленої дорожньо-будівельної продукції, Орган надає заявникові<br>обгрунтовану інформацію щодо неможливості проведення сертифікації.<br> У разі незгоди заявника з рішенням Органу заявник може подати<br>апеляцію згідно з розділом 6 даного Порядку.<br> <br> 5.3 Правила визначення схеми сертифікації<br>дорожньо-будівельної продукції<br> 5.3.1 Схема сертифікації заявленої продукції визначається<br>Органом за погодженням заявника до початку робіт із сертифікації.<br> 5.3.2 Визначення схеми сертифікації залежить від виду та<br>обсягу продукції, стану виробництва, системи управління якістю,<br>діючої на виробництві, та інших вихідних даних.<br> 5.3.3 При визначенні схеми Орган керується рекомендаціями<br>ГСТУ 218-21476215-94-2003 з урахуванням специфіки сертифікації<br>дорожньо-будівельної продукції. Можуть бути використані такі<br>схеми:<br> а) Сертифікат на одиничний виріб дорожньо-будівельної<br>продукції видається на підставі позитивних результатів випробувань<br>цього виробу, що проведені акредитованою випробувальною<br>лабораторією. Сертифікат відповідності видається на кожний виріб.<br>Інші роботи (обстеження виробництва, атестація виробництва, оцінка<br>системи якості) Органом не проводяться.<br> б) Сертифікат на партію дорожньо-будівельної продукції<br>видається на підставі позитивних результатів випробувань,<br>проведених акредитованою випробувальною лабораторією на зразках<br>продукції, що відібрані в порядку і в кількості, встановлених<br>Органом згідно з нормативною документацією на продукцію.<br>Сертифікат відповідності видається на партію продукції з<br>наведенням розміру сертифікованої партії. Обсяг партії<br>зазначається заявником у заявці на сертифікацію.<br> в) Сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється<br>серійно протягом терміну дії сертифіката, та ліцензійна угода на<br>право його застосування на дорожньо-будівельну продукцію, що<br>виробляється серійно протягом встановленого в ліцензійній угоді<br>терміну, видається Органом на підставі позитивних результатів<br>випробувань, проведених акредитованою лабораторією на зразках<br>продукції, відібраних у порядку та кількості, встановлених згідно<br>з нормативною документацією на продукцію, та оцінки системи<br>контролю якості. Технічний нагляд проводиться через випробування<br>зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що<br>встановлюються Органом. У разі необхідності проводиться перевірка<br>виробництва. Сертифікат відповідності надається з терміном дії, що<br>встановлюється ліцензійною угодою.<br> г) Сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється<br>серійно протягом терміну дії сертифіката, та ліцензійна угода на<br>право його застосування протягом встановленого в ліцензійної угоді<br>терміну, видається Органом на підставі обстеження виробництва,<br>позитивних результатів випробувань, проведених акредитованою<br>лабораторією на зразках продукції, відібраних в порядку та<br>кількості, встановлених згідно з нормативною документацією на<br>продукцію, проводиться оцінка системи контролю якості. Технічний<br>нагляд включає перевірки виробництва та контрольні випробування<br>зразків продукції в порядку, що визначений Органом. Сертифікат<br>відповідності надається з терміном дії, що встановлюється<br>ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва.<br> <br> 5.4 Атестація виробництва дорожньо-будівельної продукції<br> Атестація виробництва проводиться згідно з<br>ГСТУ 218-21476215-104-2003.<br> Атестація виробництва проводиться Органом на його вимогу або<br>з ініціативи підприємства.<br> Атестація виробництва здійснюється з метою оцінки технічних<br>можливостей підприємств, забезпечення стабільного випуску<br>продукції, яка відповідає вимогам нормативної документації, що на<br>неї поширюється.<br> 5.4.1 Порядок здійснення робіт з атестації виробництва<br>передбачає:<br> - подання заявки;<br> - попередня оцінка;<br> - складання програми та методики атестації;<br> - перевірка виробництва і атестація його технічних<br>можливостей;<br> - технічний нагляд за атестованим виробництвом.<br> 5.4.2 Подання заявки<br> У випадку коли атестація виробництва запроваджується за<br>ініціативою підприємства, воно складає заявку за формою, наведеною<br>в додатку Б ГСТУ 218-21476215-104-2003, яку направляє до Органу<br>разом з двома примірниками інструкції з атестації технічних<br>можливостей та відомостями про виробництво.<br> 5.4.3 Попередня оцінка<br> Попередня оцінка виконується комісією із сертифікації<br>продукції. Склад комісії затверджує директор ДНТЦ "Дор'якість".<br> 5.4.4 Попередня оцінка вміщує:<br> - експертизу вихідних матеріалів, наданих підприємством;<br> - складання висновку щодо готовності підприємства до<br>атестації виробництва.<br> 5.4.5 Експертиза вихідних матеріалів вміщує:<br> 1) Перевірку відповідності показників і характеристик<br>продукції, установлених технічною документацією, вимогам<br>стандартів та інших нормативних документів, що поширюються на<br>технологічні процеси її виготовлення.<br> 2) Оцінку достатності контрольних операцій і випробувань,<br>передбачених технологічною документацією для забезпечення<br>впевненості в повній відповідності продукції, яка випускається,<br>вимогам стандартів, що на неї поширюються.<br> 3) Перевірку відповідності переліку показників технічних<br>можливостей виробництва, що атестується, переліку показників та<br>характеристик продукції, що випускається.<br> 4) Оцінку повноти програми випробувань для підтвердження<br>технічних можливостей виробництва, що атестується.<br> 5) Оцінку правильності вибору головних етапів технологічного<br>процесу.<br> 6) Оцінку слушності методів випробувань для підтвердження<br>технічних можливостей виробництва, що атестується.<br> 7) Наявність системи контролю якості виготовлення в ході<br>технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів та<br>комплектуючих виробів.<br> 8) Перевірку показників точності засобів вимірювальної<br>техніки та контролю, що застосовуються, вимогам конструкторської<br>та технологічної документації щодо дозволених відхилень показників<br>та характеристик.<br> 9) Перевірку наявності метрологічного забезпечення засобів<br>вимірювальної техніки та випробувального обладнання, які<br>застосовуються.<br> 5.4.6 За результатами попередньої оцінки складається висновок<br>про готовність підприємства до атестації виробництва та<br>доцільність проведення подальших етапів робіт. Висновок підписує<br>керівник комісії з сертифікації.<br> 5.4.7 Складання програми та методики атестації<br> Програма та методика атестації розробляється комісією з<br>сертифікації. Програма та методика атестації затверджується<br>керівником Органу.<br> Програма та методика атестації повинні вміщати об'єкти<br>перевірки, процедури перевірки та правила прийняття рішень.<br> 5.4.8 Перевірка виробництва та атестація його технічних<br>можливостей<br> Основним завданням перевірки виробництва є оцінка<br>відповідності інформації, що наведена у вихідних матеріалах,<br>фактичному стані безпосередньо на підприємствах, а також<br>проведення необхідних випробувань для атестації технічних<br>можливостей виробництва.<br> Перевірка здійснюється комісією експертів відповідно до<br>затвердженої програми та методики атестації.<br> За результатами перевірки комісія протягом 15 днів складає<br>звіт, який містить аналіз результатів перевірки та обгрунтовані<br>висновки. Звіт повинен вміщати:<br> - відомості про всі вироби, що використовувались для<br>підтвердження технічних можливостей виробництва;<br> - таблицю меж підтверджених технічних можливостей;<br> - одержані результати випробувань та стислу інформацію щодо<br>виявлених відмов, дефектів та ін.<br> Звіт підписують всі члени комісії і затверджує керівник<br>Органу.<br> На підставі позитивних висновків комісії Орган оформляє<br>атестат виробництва за формою, наведеною в додатку Г<br>ГСТУ 218-21476215-104-2003, і реєструє його в Реєстрі Органу.<br> Термін дії атестата встановлюється Органом, але не більше ніж<br>на два роки.<br> 5.4.9 Технічний нагляд за атестованим виробництвом<br> Протягом терміну дії атестата Орган здійснює нагляд за<br>стабільністю якості виготовлення продукції. Процедура технічного<br>нагляду обирається відповідно до методів атестації виробництва.<br> За результатами технічного нагляду Орган може зупинити<br>тимчасово або остаточно дію атестата виробництва.<br> У випадку якщо дію атестата зупинено, поновлення його дії<br>здійснюється за рішенням Органу після проведення підприємством<br>заходів щодо усунення причин виявлених невідповідностей.<br> <br> 5.5 Оцінка системи контролю якості<br> 5.5.1 Оцінка системи контролю якості виробництва продукції,<br>яка сертифікується, проводиться з метою забезпечення впевненості<br>Органу в тому, що продукція, яка випускається підприємством,<br>відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, всі<br>технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на<br>якість продукції, знаходяться під контролем, продукція<br>незадовільної якості своєчасно виявляється, а підприємство вживає<br>заходів для виготовлення якісної продукції на постійній основі.<br> 5.5.3 Результати оцінки системи контролю якості впливають на<br>вибір схеми сертифікації і термін дії ліцензійної угоди.<br> <br> 5.6 Обстеження виробництва<br> Порядок обстеження виробництва встановлюється Органом з<br>урахуванням вимог ГСТУ 218-21476215-104-2003.<br> Обстеження виробництва - перевірка та оцінка наявності<br>необхідних умов для виробництва конкретної продукції, які<br>забезпечують її випуск згідно з вимогами нормативних документів,<br>дія яких поширюється на цю продукцію, з метою встановлення<br>відповідності виробництва вимогам документації, підтвердження<br>можливості підприємства виготовлювати продукцію згідно з чинними<br>нормативними документами, надання рекомендацій щодо періодичності<br>та форм проведення технічного нагляду за виробництвом продукції.<br> Необхідність проведення обстеження виробництва визначає Орган<br>за згодою заявника під час прийняття рішення за заявкою на<br>атестацію продукції.<br> Роботи з обстеження виробництва здійснюються комісією Органу<br>у складі, як правило, не більше 3 фахівців, один з яких<br>призначається головою комісії. У складі комісії повинен бути<br>фахівець з розробки та (або) технології виробництва продукції. До<br>складу не входять представники підприємств, а також інших<br>підприємств (організацій), які можуть бути зацікавлені в<br>результатах атестації.<br> Склад комісії затверджується керівником Органу.<br> Обстеження виробництва складається з таких етапів:<br> - попередня оцінка;<br> - перевірка і оцінка виробництва;<br> - оформлення результатів.<br> 5.6.1 Попередня оцінка<br> На етапі попередньої оцінки комісією на підприємство<br>надсилається опитувальна анкета за рекомендованою формою додатка А<br>та перелік матеріалів, документів щодо продукції, які потрібно<br>надати комісії разом із заповненою опитувальною анкетою.<br> Зміст анкети - конфіденційна інформація, призначена тільки<br>для використання Органом.<br> За результатами попередньої оцінки комісія складає висновок,<br>який містить результати аналізу даних опитувальної анкети, аналіз<br>вимог нормативних документів на продукцію, що атестується,<br>порівняно з вимогами нормативних документів, чинних в Україні,<br>аналіз інших вихідних матеріалів і документів та визначає<br>доцільність (недоцільність) проведення подальших етапів робіт.<br>Висновок підписує голова та члени комісії і затверджує керівник<br>Органу.<br> У разі негативного висновку Орган повідомляє про це заявника<br>і на час проведення підприємством-заявником коригувальних дій щодо<br>усунення невідповідностей припиняє роботи за заявкою. Роботи за<br>заявкою можуть бути продовжені тільки після надсилання Органу<br>переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій.<br> У разі позитивного висновку комісія складає програму<br>обстеження виробництва за рекомендованою формою додатка Б, що<br>затверджується керівником Органу.<br> 5.6.2 Проведення перевірки і оцінка виробництва<br> Проведення перевірки на підприємстві включає: вступну нараду,<br>обстеження виробництва відповідно до затвердженої програми,<br>заключну нараду.<br> Вступна нарада проводиться на підприємстві. На ній присутні:<br>члени комісії, керівництво та персонал підприємства. Під час<br>вступної наради:<br> - рекомендують членів комісії керівництву підприємства;<br> - розглядають мету та завдання перевірки, програму обстеження<br>виробництва;<br> - установлюють форми спілкування членів комісії з<br>керівництвом та працівниками підприємства;<br> - вирішують питання підготовки і надання комісії необхідних<br>документів, матеріалів, довідок та ін.<br> За результатами вступної наради складається протокол, який<br>підписується головою комісії.<br> Під час обстеження виробництва збираються фактичні дані про<br>виробництво та елементи системи якості шляхом:<br> - опитування персоналу та аналізу його діяльності;<br> - аналізу документів, що використовуються на підприємстві;<br> - аналізу технологічних процесів та оцінки виробництва;<br> - здійснення спостереження за діяльністю функцій підрозділів<br>та аналізу цієї діяльності;<br> - аналізу заходів щодо забезпечення якості на виробництві.<br> Для кожного елемента системи якості встановлюються:<br> - наявність задокументованих процедур (методик) із<br>зазначенням назви та позначення документа;<br> - дотримання процедур (методик);<br> - забезпечення в разі виконання процедур (методик)<br>відповідності виготовленої продукції встановленим вимогам.<br> Перевірку здатності підприємства забезпечувати виробництво<br>продукції, що відповідає вимогам нормативної документації,<br>здійснюють шляхом аналізу:<br> - нормативних документів;<br> - технологічних документів;<br> - методик (процедур) проведення робіт, інструкцій та ін.;<br> - робочої документації (протоколи випробувань, звіти служби<br>контролю якості, плани контролю, робочі журнали, форми реєстрації<br>спостережень);<br> - відповідності стану засобів технологічного оснащення;<br> - відповідності стану випробувального обладнання, засобів та<br>вимірювальної техніки;<br> - відповідності підготовки персоналу тощо.<br> Дані, що свідчать про наявність невідповідностей, повинні<br>фіксуватись з метою вивчення та аналізу навіть тоді, коли вони не<br>входять до переліку питань, які передбачено програмою обстеження<br>виробництва.<br> Ці матеріали передаються головою комісії керівнику<br>виробництва для усунення недоліків.<br> Під час обстеження виробництва комісією можуть бути відібрані<br>зразки продукції для проведення випробувань.<br> Заключна нарада проводиться в останній день перевірки.<br> На нараді мають бути присутні комісія та керівництво<br>підприємства, а також працівники, які залучались до процесу<br>перевірки.<br> На заключній нараді голова комісії доводить до відома<br>присутніх:<br> - зауваження комісії;<br> - висновок про стан виробництва продукції, що сертифікується;<br> - рекомендації.<br> Нарада оформляється протоколом, який підписують усі члени<br>комісії. Зміст протоколу доводиться до керівника підприємства під<br>розписку.<br> Результати перевірки оформляються актом обстеження<br>виробництва за рекомендованою формою додатка В.<br> Акт обстеження містить:<br> - відомості про Орган (назва, адреса, реєстраційний номер) та<br>перевірене підприємство (назва, адреса);<br> - відомості про підстави для проведення перевірки;<br> - мету та завдання перевірки;<br> - склад комісії;<br> - склад представників підприємства;<br> - вказівки про конфіденційність інформації;<br> - вихідні дані про підприємство;<br> - результати обстеження, включаючи систему якості;<br> - результати спостережень, зауваження та висновки про<br>невідповідність;<br> - оцінку виробництва (перевірка ступеня відповідності<br>виробництва заданим вимогам);<br> - висновок щодо можливості (неможливості) випуску заявленої<br>продукції;<br> - рекомендації щодо усунення недоліків;<br> - рекомендації щодо періодичності технічного нагляду;<br> - відомості про направлення акта.<br> Акт в термін не більше 15 днів з дня заключної наради<br>підписується головою і членами комісії та затверджується<br>керівником Органу.<br> Перший примірник надається керівнику підприємства-заявника,<br>другий залишається Органу.<br> За позитивних результатів обстеження виробництва після<br>проведення всіх робіт заявнику видається сертифікат відповідності.<br> Повторне обстеження, в разі негативного результату,<br>проводиться як за повною, так і за скороченою процедурою, тільки<br>на елементи, які мали невідповідності.<br> Апеляція, в разі незгоди з висновками комісії,<br>підприємством-заявником оформляється не пізніше одного місяця з<br>дати прийняття рішення.<br> <br> 5.7 Правила відбору зразків дорожньо-будівельної продукції<br>для сертифікаційних випробувань<br> 5.7.1 Відбір зразків дорожньо-будівельної продукції для<br>випробувань проводиться Органом або за його дорученням іншою,<br>незалежною від виробника організацією.<br> Кількість зразків (проб) дорожньо-будівельної продукції для<br>випробувань та правила їх відбирання встановлюються Органом згідно<br>з вимогами нормативної документації на продукцію. У разі<br>відсутності цих вимог, кількість зразків (проб)<br>дорожньо-будівельної продукції встановлюється Органом довільно.<br> 5.7.2 Відбір зразків проводиться у присутності відповідальних<br>осіб замовника із числа продукції, прийнятої службою технічного<br>контролю.<br> Відбір зразків оформляється актом (додаток Г.1). Якщо зразки<br>відправляються на випробування в різні випробувальні лабораторії,<br>складаються окремі акти відбору зразків (проб).<br> 5.7.3 Один примірник акта залишається у замовника, один<br>надається Органу та по одному примірнику разом із зразками - у<br>випробувальну лабораторію.<br> Заявник передає зразки дорожньо-будівельної продукції для<br>випробувань у випробувальні лабораторії за свій рахунок.<br> <br> 5.8 Склад технічної документації, яка надається заявником для<br>проведення сертифікаційних випробувань<br> Склад технічної документації встановлюється Органом.<br> 5.8.1 Заявник надає Органу такі документи:<br> - нормативні документи на продукцію, зареєстровані у<br>встановленому порядку;<br> - свідоцтво про приймання або інший документ, який<br>підтверджує якість продукції та фактичне значення показників<br>продукції;<br> - акт відбору зразків;<br> - акт постановки продукції на виробництво згідно з<br>ГОСТ 15.001-88;<br> - копію останнього протоколу періодичних випробувань;<br> - додаткові документи на вимогу Органу або випробувальної<br>лабораторії залежно від виду дорожньо-будівельної продукції.<br> <br> 5.9 Проведення випробувань дорожньо-будівельної продукції з<br>метою сертифікації<br> 5.9.1 Випробування продукції з метою сертифікації проводиться<br>випробувальною лабораторією, що акредитована на право проведення<br>видів випробувань, які передбачені нормативними документами на<br>продукцію, або на право проведення випробувань цієї продукції.<br> Якщо випробувальна лабораторія акредитована лише на технічну<br>компетентність, випробування продукції здійснюється тільки під<br>наглядом представника Органу або уповноваженої ним незалежної від<br>виробника організації. У даному випадку протокол повинен бути<br>підписаний цим представником та затверджений представником Органу,<br>який доручив проведення випробувань цій лабораторії.<br>Затверджувальний підпис повинен бути завірений печаткою.<br> 5.9.2 При позитивних результатах протоколи випробувань<br>передаються Органу і в копії - заявнику.<br> 5.9.3 У разі отримання негативних результатів випробування з<br>метою сертифікації припиняються, інформація про негативні<br>результати подається заявнику та Органу, який скасовує заявку.<br> Повторні випробування можуть бути проведені тільки після<br>подання нової заявки та надання Органу переконливих доказів<br>проведення підприємством коригувальних заходів щодо усунення<br>причин, що викликали невідповідність.<br> <br> 5.10 Ідентифікація продукції<br> 5.10.1 Ідентифікація продукції проводиться представником<br>Органу або, за його рішенням, іншої незалежної від виробника<br>організації під час відбору зразків продукції на сертифікаційні<br>випробування в присутності представника підприємства-заявника.<br> 5.10.2 Ідентифікація продукції передбачає перевірку<br>відповідності продукції нормативній, технічній та<br>товаросупровідній документації, її маркування, пакування,<br>зберігання та транспортування.<br> 5.10.3 За результатами ідентифікації складається акт у формі<br>згідно з додатком Г.2.<br> <br> 5.11 Пломбування та оформлення акта про зберігання<br>зразка-свідка сертифікованої продукції<br> 5.11.1 Зразок-свідок сертифікованої продукції, відібраний<br>згідно із встановленими в Органі правилами, зберігається Органом<br>або, за його дорученням, випробувальною лабораторією чи іншою<br>організацією на випадок необхідності повторення випробувань,<br>підтвердження показників дорожньо-будівельної продукції, рішення<br>арбітражних та інших конфліктних питань. Термін зберігання<br>зразка-свідка - протягом строку дії сертифіката.<br> 5.11.2 Пломбування зразка-свідка дорожньо-будівельної<br>продукції здійснює представник Органу під час відбору зразків<br>продукції для сертифікаційних випробувань. Пломбування проводиться<br>таким чином, щоб запобігти заміні чи доступу до продукції без<br>пошкодження пломби.<br> 5.11.3 Акт про пломбування та зберігання зразка-свідка<br>продукції (додаток Г.3) затверджується керівником Органу та<br>зберігається в документації Органу і на Підприємстві<br>(організації), де знаходиться зразок-свідок.<br> 5.11.4 Витрати, пов'язані із зберіганням зразка-свідка,<br>покладаються на рахунок замовника.<br> <br> 5.12 Видача сертифіката відповідності, надання ліцензії та<br>занесення сертифікованої продукції до реєстру Органу<br> 5.12.1 Сертифікат відповідності видається виключно Органом.<br>Сертифікат видається на одиночний виріб, на партію продукції або<br>на продукцію, що випускається підприємством серійно, протягом<br>строку, встановленого ліцензійною угодою.<br> 5.12.2 За наявності протоколів з позитивними результатами<br>випробувань, позитивної оцінки контролю якості, атестата<br>виробництва, акта попереднього обстеження виробництва, залежно від<br>прийнятої схеми (моделі) сертифікації, Орган оформляє сертифікат<br>відповідності, реєструє його в Реєстрі Органу та видає заявнику.<br> Форма сертифіката відповідності наведена в додатку Д.<br> 5.12.3 Строк дії сертифіката на продукцію, що випускається<br>підприємством серійно протягом терміну, що встановлений<br>ліцензійною угодою, визначає Орган з урахуванням терміну дії<br>нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване<br>виробництво, але не більше як на три роки.<br> Термін, що встановлений ліцензією, не продовжується.<br> Порядок надання нової ліцензії, замість того, що втратила<br>силу, визначає Орган в кожному конкретному випадку.<br> <br> 5.13 Технічний нагляд за стабільністю показників<br>сертифікованої продукції при її виробництві<br> 5.13.1 Технічний нагляд за стабільністю показників, що<br>підтверджені сертифікатом відповідності під час виготовлення<br>продукції, здійснює Орган.<br> За пропозицією Органу нагляд може проводитись акредитованою<br>випробувальною лабораторією.<br> 5.13.2 Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюються<br>Органом під час проведення сертифікації.<br> 5.13.3 За результатами нагляду Орган може зупинити або<br>скасувати дію ліцензії чи сертифіката у випадках:<br> - порушення вимог, що ставляться до продукції;<br> - порушення вимог з технології виробництва і контролю<br>дорожньо-будівельної продукції.<br> 5.13.4 Інформація про зупинку дії або скасування сертифіката<br>відповідності доводиться Органом до відома заявника.<br> Дія сертифіката відповідності припиняється з моменту<br>виключення його з Реєстру Органу.<br> <br> 5.14 Забезпечення об'єктивності сертифікації (атестації)<br> 5.14.1 Всі рішення щодо видачі сертифікатів продукції та<br>атестації виробництв приймаються комісійно. Підставою для їх<br>видачі є протокол засідання виконавчої групи, підписаний всіма<br>членами групи.<br> <br> 5.15 Інформація щодо результатів сертифікації продукції<br> 5.15.1 Орган веде облік виданих ним сертифікатів та щомісяця<br>звітує перед Укравтодором.<br> <br> 6 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ<br> <br> 6.1 Орган та організації, що діють за його дорученням, несуть<br>відповідальність за розголошення професійної таємниці відносно<br>конфіденційності інформації.<br> <br> 7 АПЕЛЯЦІЇ<br> <br> 7.1 Розгляд апеляції здійснюється згідно з вимогами<br>ГСТУ 218-21476215-094-2002 "Правила проведення сертифікації<br>продукції у дорожньому господарстві".<br> <br> 7.2 Якщо заявник бажає опротестувати заходи щодо розгляду<br>його заявки на сертифікацію продукції, невизнання сертифіката або<br>рішення про скасування ліцензії, він повинен подати письмову<br>апеляцію до Органу не пізніше одного місяця після одержання<br>повідомлення про прийняте рішення. Копія заяви передається в<br>Укравтодор.<br> Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.<br> Апеляційна комісія призначається в кожному випадку окремо. Її<br>склад погоджує Укравтодор і затверджує директор ДНТЦ "Дор'якість".<br> <br> 7.3 Апеляція розглядається апеляційною комісією Органу не<br>пізніше 15 днів після її одержання.<br> <br> 7.4 Апеляційна комісія повинна мати такі документи:<br> - апеляцію заявника;<br> - листування щодо спірного питання між заявником та Органом,<br>технічну документацію на продукцію (у разі необхідності);<br> - зразки або фотознімки продукції.<br> Документація надається членам апеляційної комісії Органом не<br>пізніше як за два тижні до засідання комісії.<br> <br> 7.5 Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії.<br> <br> 7.6 Апеляційна комісія розглядає спірні питання<br>конфіденційно. Під час прийняття рішення мають бути присутні<br>тільки члени комісії в повному складі.<br> <br> 7.7 Рішення комісії письмово доводиться до відома заявника,<br>Укравтодору та Органу.<br> <br> 7.8 Витрати, пов'язані з розглядом апеляції, несе кожна із<br>сторін.<br> <br> 7.9 У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії, заявник<br>має право звернутися до комісії з апеляцій Національного органу з<br>сертифікації.<br> <br> 8 РОЗРАХУНКИ МІЖ ОРГАНОМ ТА ЗАЯВНИКОМ<br> <br> 8.1 Розрахунки проводяться згідно з вимогами Правил<br>визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг,<br>затверджених наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100<br>( <A HREF="53631">z0194-99</A> ), зареєстрованим Міністерством юстиції України від<br>31.03.99 за N 194/3487.<br> <br> 8.2 Усі роботи із сертифікації продукції оплачуються<br>заявником за договорами на проведення робіт, що укладаються з<br>Органом.<br> 8.3 Витрати заявника на проведення робіт із сертифікації<br>відносяться на собівартість продукції.<br> <br> 8.4 Оплаті підлягають:<br> - послуги Органу;<br> - технічний нагляд за сертифікованою продукцією і атестованим<br>виробництвом та періодичні (контрольні) випробування.<br> <br> 8.5 Вартість технічного нагляду визначається на основі<br>собівартості робіт, що виконуються під час його проведення, і<br>калькулюється організацією, на яку покладено проведення технічного<br>нагляду.<br> <br> 8.6 Ліцензійні платежі за право застосування сертифіката<br>відповідності проводяться заявником на підставі ліцензійної угоди,<br>що укладається між ним та Органом.<br> <br> <br> Додаток А<br> <br> <br> ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ<br> ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ,<br> КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ<br> ДОРІГ ТА ШТУЧНИХ СПОРУД<br> "ДОРСЕРТИФІКАЦІЯ"<br> <br> Україна, 03160, м. Київ-160, вул. Каунаська, 3<br> <br> <br> ЗАЯВКА<br> на проведення сертифікації продукції<br> <br> <br> 1 _______________________________________________________________<br> (назва підприємства-виробника, постачальника<br> (далі - заявник), адреса, код ЄДРПОУ)<br> <br> в особі _________________________________________________________<br> (прізвище, ім'я, по батькові керівника<br> та його посада)<br> <br> заявляє, що _____________________________________________________<br> (назва продукції, код ОКП)<br> <br> виготовлена у вигляді виробу одноразового виготовлення,<br> виготовлена або планується до виготовлення у вигляді партії в<br> кількості _________________________________________, випускається<br> (шт., т, кв.м, куб.м та ін.)<br> <br> серійно(*) за ___________________________________________________<br> (назва та позначення нормативного документа<br> виробника)<br> <br> відповідає вимогам ______________________________________________<br> (позначення та назва нормативних документів)<br> <br> і просить провести сертифікацію цієї продукції на відповідність<br> вимогам наведених нормативних документів за правилами органу із<br> сертифікації.<br> <br> 2 Випробування з метою сертифікації прошу провести в ____________<br> <br> _________________________________________________________________<br> (назва акредитованої випробувальної лабораторії, адреса.<br> <br> _________________________________________________________________<br> За відсутності відомостей, цей пункт не наводиться)<br> <br> 3 Заявник зобов'язується:<br> - виконувати усі умови сертифікації;<br> - забезпечувати стабільність показників (характеристик)<br> продукції, що підтверджені сертифікатом відповідності;<br> - сплатити всі витрати за проведення сертифікації.<br> <br> 4 Додаткові відомості<br> _________________________________________________________________<br> _________________________________________________________________<br> <br> Керівник підприємства ___________________________________________<br> (підпис) (ініціали та прізвище)<br> <br> Головний бухгалтер ______________________________________________<br> (підпис) (ініціали та пріз