Приказ 223. Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры


МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 19.02.2007 N 60<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 14 березня 2007 р.<br> за N 223/13490<br> <br> <br> Про затвердження Порядку використання коштів<br> державного бюджету для фінансової підтримки<br> творчих спілок у сфері архітектури<br> <br> <br> Відповідно до статті 26 Закону України "Про Державний бюджет<br>України на 2007 рік" ( <A HREF="273774">489-16</A> ) Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету<br>для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури, що<br>додається.<br> <br> 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Міністра А.В.Беркуту.<br> <br> Віце-прем'єр-міністр України,<br> Міністр будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України В.В.Рибак<br> <br> ПОГОДЖЕНО:<br> <br> Міністерство фінансів України<br> <br> Перший заступник Міністра В.А.Копилов<br> <br> Заступник Голови <br> кнтрольно-ревізійного<br> управління України С.В.Бєльчик<br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України<br> 19.02.2007 N 60<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 14 березня 2007 р.<br> за N 223/13490<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> використання коштів, передбачених<br> у державному бюджеті для фінансової підтримки<br> творчих спілок у сфері архітектури<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,<br>передбачених Міністерству будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України (далі - Мінбуд України)<br>у Державному бюджеті України по загальному фонду для фінансової<br>підтримки творчих спілок у сфері архітектури.<br> <br> 1.2. Основні терміни, що вживаються в цьому Порядку:<br> бюджетні кошти - кошти, які передбачені Мінбуду України у<br>Державному бюджеті України по загальному фонду для фінансової<br>підтримки творчих спілок у сфері архітектури;<br> головний розпорядник коштів - Мінбуд України (головний<br>розпорядник бюджетних коштів);<br> одержувачі коштів - творчі спілки у сфері архітектури.<br> <br> 2. Мета Порядку<br> та напрями спрямування бюджетних коштів<br> <br> 2.1. Основною метою Порядку є сприяння розвитку та<br>популяризації архітектури.<br> <br> 2.2. Бюджетні кошти спрямовуються на: фінансову підтримку<br>творчих спілок у сфері архітектури та використовуються для<br>забезпечення розвитку творчих напрямів і шкіл в архітектурі.<br> <br> 3. Вимоги щодо використання бюджетних коштів<br> <br> 3.1. Бюджетні кошти використовуються Мінбудом України в межах<br>бюджетних призначень, установлених законом України про Державний<br>бюджет України на відповідний рік, згідно із затвердженим Мінбудом<br>планом заходів з урахуванням необхідності виконання бюджетних<br>зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного<br>казначейства України, та в разі їх відповідності до паспорта<br>бюджетної програми.<br> <br> 3.2. Операції з коштами державного бюджету здійснюються<br>відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за<br>видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України<br>від 25.05.2004 N 89 ( <A HREF="165600">z0716-04</A>, za716-04 ), зареєстрованого в<br>Міністерстві юстиції України 10.06.2004 N 716/9315.<br> <br> 4. Звітність про використання бюджетних коштів<br> та контроль за їх витрачанням<br> <br> 4.1. Мінбуд України до вказаного плану заходів затверджує<br>результативні показники щодо їх виконання з поквартальною<br>розбивкою. Указані матеріали подаються до Міністерства фінансів у<br>двотижневий термін після затвердження розпису державного бюджету.<br> Iнформація щодо виконання поквартальних показників подається<br>Мінбудом України Міністерству фінансів у тижневий термін після<br>завершення звітного кварталу та за результатами виконання<br>показників за одинадцять місяців.<br> <br> 4.2. Відповідальність за цільове використання бюджетних<br>коштів покладається на головного розпорядника та одержувачів<br>бюджетних коштів.<br> <br> 4.3. Якщо виконання бюджетної програми має суттєві недоліки,<br>Міністерство фінансів та Мінбуд України проводять узгоджувальні<br>наради, за результатами яких вносяться на розгляд Першого<br>віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів України<br>пропозиції про можливості подальшого фінансування і в окремих<br>випадках про призупинення бюджетної програми.<br> <br> 4.4. Складання та подання фінансової звітності про<br>використання коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням<br>здійснюється у встановленому законодавством порядку.<br> <br> Директор Фінансово-економічного<br> департаменту С.М.Кашталян</FONT></PRE><br>