Об утверждении Примерного положения о предприятии из эксплуатации мостовых сооружений


МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 19.03.2007 N 89<br> <br> <br> Про затвердження Примірного положення<br> про підприємство з експлуатації мостових споруд<br> <br> <br> З метою розширення нормативно-технічної бази для впровадження<br>єдиних підходів до організації експлуатації мостових споруд у<br>містах, селищах та інших населених пунктах Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Примірне положення про підприємство з<br>експлуатації мостових споруд, що додається.<br> <br> 2. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування<br>(Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів<br>виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра Г.М.Семчука.<br> <br> Перший заступник Міністра А.О.Орлов<br> <br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України<br> 19.03.2007 N 89<br> <br> <br> ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ<br> про підприємство з експлуатації мостових споруд<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Підприємство з експлуатації мостових споруд (далі -<br>Підприємство) утворюється з метою здійснення комплексу заходів,<br>спрямованих на підтримання споруд у робочому стані.<br> <br> 1.2. Підприємство повинно мати відповідні<br>матеріально-технічну базу, інженерно-технічний персонал та дозвіл<br>на проведення робіт з ремонту та експлуатації мостових споруд.<br> <br> 1.3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією<br>( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) і законами України, указами і розпорядженнями<br>Президента України, постановами Верховної Ради України,<br>постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України,<br>розпорядженнями місцевих органів влади та Статутом Підприємства.<br> <br> 1.4. Орієнтовні структура Підприємства та розрахунок<br>чисельності лінійних працівників Підприємства наведені в додатках<br>1 та 2.<br> <br> 2. Функції та основні роботи<br> <br> 2.1. Головною функцією Підприємства є виконання<br>профілактичних робіт та планово-попереджувальних ремонтів для<br>забезпечення належного стану мостових споруд, який гарантує<br>безперебійний, безпечний рух транспорту із встановленими<br>швидкостями та максимальний термін служби елементів споруди.<br> <br> 2.2. Основними роботами з експлуатації та догляду за<br>мостовими спорудами є:<br> 2.2.1. Роботи з утримання мостових споруд, до складу яких<br>входять:<br> а) Технічний облік мостових споруд, необхідний для контролю<br>їх стану, ступеня зносу, планування ремонтів та реконструкції. Для<br>кожної споруди обов'язковою є наявність:<br> - книги (журналу) та паспорта стандартної форми з<br>характеристиками споруди, які заносяться до комп'ютерного банку<br>даних місцевого або регіонального рівня;<br> - первинної документації, до якої входять:<br>приймальноздавальні акти (в тому числі на приховані роботи),<br>виконавчі креслення, сертифікати на матеріали та вироби,<br>використані в роботах.<br> б) Постійний догляд за мостовими спорудами для забезпечення<br>та контролю безперервного і безпечного руху автотранспорту та<br>пішоходів, що включає такі роботи:<br> - виявлення та усунення дефектів проїзної частини;<br> - очищення проїзної частини від снігу, криги, пилу;<br> - підтримання у справному стані бар'єрів безпеки, перил;<br> - контроль габаритів, ваги та швидкості рухомих навантажень;<br> - встановлення та підтримування в належному стані дорожніх<br>знаків;<br> - нанесення горизонтальної та вертикальної дорожньої<br>розмітки.<br> в) Поточний огляд мостових споруд проводиться не менше одного<br>разу на півріччя з метою:<br> - регулярного виявлення дефектів та їх фіксації в книзі<br>(журналі) споруди;<br> - визначення та здійснення заходів щодо усунення виявлених<br>дефектів;<br> - заміру глибин підмостового русла та підтримування в<br>належному стані оглядових пристосувань.<br> г) Періодичний огляд мостових споруд проводиться комісією на<br>чолі з керівництвом Підприємства після виконання ремонтних робіт<br>великих обсягів (визначення їх повноти та якості), а також щорічно<br>після пропуску льодоходу та повені, і має за мету виявити:<br> - розмиви та деформації русла, підмиви опор та регуляційних<br>споруд;<br> - розмиви берегів та підходів до споруди;<br> - зміщення русла та утворення наносів у зоні споруди.<br> Детальний склад робіт з утримання мостових споруд наведено у<br>додатку 3.<br> 2.2.2. Спеціальні обстеження мостових споруд виконуються<br>спеціалізованими організаціями, що мають відповідну ліцензію або<br>уповноважені власником дороги (вулиці), у випадках:<br> - після реконструкції або капітального ремонту споруди;<br> - після аварій та інших факторів, що призвели до пошкодження<br>споруди та появи в несучих елементах конструкцій наднормативних<br>залишкових деформацій;<br> - при необхідності пропуску великовагових навантажень;<br> - у разі передачі споруди іншому власнику.<br> 2.2.3. Поточний ремонт мостових споруд, який передбачає<br>нескладні та невеликі за обсягом роботи, що запобігають<br>передчасному зносу конструктивних елементів споруди і не<br>потребують розроблення проектно-кошторисної документації, а<br>виконуються згідно з дефектними відомостями.<br> Роботи з поточного ремонту виконуються силами Підприємства з<br>частковим обмеженням руху транспорту і поділяються на:<br> а) профілактичні, що плануються за терміном виконання,<br>обсягом та вартістю.<br> До категорії цих робіт відносяться:<br> - частковий ремонт деформаційних швів та гідроізоляції;<br> - ямковий ремонт покриття проїзної частини та тротуарів;<br> - поверхнева обробка проїзної частини площею до 300 кв. м;<br> - ремонт перехідних плит, укосів конусів підходів, елементів<br>огорожі та перил, заміна грат;<br> - частковий ремонт поперечного з'єднання прогонових будов;<br> - розчищення та ремонт водовідвідних трубок, вирівнювання<br>раковин та порожнин, шпарування та ін'єктування тріщин;<br> - фарбування окремих елементів та їх захист від корозії.<br> б) непередбачені роботи здійснюються в процесі експлуатації<br>та полягають у негайному усуненні випадкових дефектів, що виникли<br>внаслідок стихійних та інших обставин, наприклад:<br> - ремонт перил, бар'єрів безпеки тощо, відновлення початкових<br>розмірів балок та опор у шляхопроводах під час ліквідації<br>наслідків дорожньо-транспортної пригоди;<br> - ліквідація розмивів, наносів після непередбаченої повені;<br> - інші пошкодження та дефекти, що не були виявлені у процесі<br>виконання профілактичних робіт.<br> Детальний склад робіт з поточного ремонту мостових споруд<br>наведено у додатку 4.<br> 2.2.4. Капітальний ремонт мостових споруд виконується<br>спеціалізованими мостобудівельними організаціями відповідно до<br>проектно-кошторисної документації та передбачає значне обмеження<br>або закриття руху транспорту.<br> Капітальний ремонт поділяється навибірковий (відновлюються<br>або замінюються елементи опор, проїзної частини, тротуарів, перил,<br>бар'єрів безпеки, сходів, деформаційних швів, водовідвідних<br>трубок) та комплексний (одночасне виконання усіх видів вибіркового<br>капітального ремонту із заміною або відновленням балок прогонової<br>будови, опорних частин, торкретування опор і прогонових будов).<br> Крім зазначених функцій та робіт, до кола діяльності<br>Підприємства входять:<br> 2.2.5. Участь у прийманні мостової споруди в експлуатацію.<br> 2.2.6. Оснащення проїзної частини споруди технічними засобами<br>регулювання дорожнього руху.<br> 2.2.7. Освітлення мостових споруд у населених пунктах.<br> 2.2.8. Утримання суднової сигналізації (на судноплавних<br>ріках).<br> 2.2.9. Нагляд за збереженням інженерних комунікацій та<br>узгодження їх прокладання на мостовій споруді з відповідними<br>організаціями.<br> <br> 3. Права і обов'язки<br> <br> 3.1. Підприємство має право:<br> 3.1.1. планувати свою діяльність і визначати перспективи<br>розвитку виходячи з укладених договорів на виконання робіт та<br>послуг на утримання в належному технічному і санітарному стані<br>мостових споруд за погодженням з місцевим органом влади;<br> 3.1.2. самостійно планувати основні напрями розвитку<br>відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів,<br>кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та виходячи з<br>поточної економічної ситуації.<br> <br> 3.2. На Підприємство покладаються такі обов'язки:<br> 3.2.1. планування робіт з утримання та ремонту мостових<br>споруд;<br> 3.2.2. контроль якості виконання робіт відповідно до додатка<br>5;<br> 3.2.3. планування заходів щодо безаварійного пропуску<br>льодоходу та повені;<br> 3.2.4. ведення та зберігання технічної документації на<br>мостові споруди;<br> 3.2.5. забезпечення своєчасної сплати податків та інших<br>відрахувань до державного та місцевого бюджетів згідно з чинним<br>законодавством;<br> 3.2.6. розвиток основних фондів, забезпечення своєчасного<br>введення в дію придбаного обладнання, оперативне<br>матеріально-технічне постачання засобів виробництва;<br> 3.2.7. створення належних умов для високопродуктивної праці<br>працівників Підприємства, забезпечення дотримання вимог чинного<br>законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм<br>охорони праці та техніки безпеки;<br> 3.2.8. здійснення заходів щодо підвищення матеріальної<br>зацікавленості працівників, забезпечення економного і<br>раціонального використання фонду споживання, своєчасних<br>розрахунків із заробітної плати з працівниками Підприємства.<br> <br> 3.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік<br>та надає статистичну звітність згідно з чинним законодавством.<br> Керівник Підприємства несе персональну відповідальність за<br>дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної<br>звітності.<br> <br> <br> Додаток 1<br> до Примірного положення<br> про підприємство<br> з експлуатації мостових<br> споруд<br> <br> <br> ОРIЄНТОВНА СТРУКТУРА<br> підприємства з експлуатації мостових споруд<br> <br> <br> ----------------------------<br> ¦ Місцевий орган влади ¦<br> ----------------------------<br> <br> ----------------------------<br> ¦ Підприємство ¦<br> ¦ з експлуатації мостових ¦<br> ¦ споруд ¦<br> ----------------------------<br> <br> <br> Мостові дільниці<br> (кількість за розрахунком)<br> <br> ------------ ----------- --------------------<br> ¦ Мостова ¦ ¦ Мостова ¦ ¦Виробничо-ремонтна¦<br> ¦ дільниця ¦ ¦ дільниця¦ ¦ база ¦<br> ------------ ----------- --------------------<br> <br> Мостові бригади Мостові бригади<br> (кількість за розрахунком) (кількість за розрахунком)<br> <br> <br>--------- --------- --------- --------- ---------<br>¦Мостова¦ ¦Мостова¦ ¦Мостова¦ ¦Мостова¦ ¦Мостова¦<br>¦бригада¦ ¦бригада¦ ¦бригада¦ ¦бригада¦ ¦бригада¦<br>--------- --------- --------- --------- ---------<br> <br> До складових структури Підприємства входять:<br> <br> 1. Управління:<br> - директор Підприємства;<br> - головний інженер Підприємства;<br> - заступник директора Підприємства;<br> - головний механік, у підпорядкуванні якого перебуває<br>виробничо-ремонтна база;<br> - інспектор відділу кадрів;<br> - секретар;<br> - бухгалтерія;<br> - планово-виробничо-технічний відділ, у складі якого посада<br>інженера з охорони праці та техніки безпеки;<br> - відділ постачання.<br> <br> 2. Основне виробництво Підприємства:<br> а) мостова дільниця:<br> - начальник дільниці;<br> - мостова бригада - 6 од.<br> б) мостова бригада:<br> - бригадир;<br> - кваліфіковані робітники - 4-6 чол.<br> в) виробничо-ремонтна база:<br> - робітники (слюсарі, вантажники, водії) - 3-5 чол.<br> - автокран - 1 од.;<br> - апарат зварювальний (у т. ч. пересувний) - 2 од.;<br> - компресор - 2 од.;<br> - автонавантажувач - 2 од.;<br> - автосамоскид - 2 од.;<br> - автовежа - 1 од.<br> <br> <br> Додаток 2<br> до Примірного положення<br> про підприємство<br> з експлуатації мостових<br> споруд<br> <br> <br> РОЗРАХУНОК<br> чисельності лінійних працівників Підприємства<br> з експлуатації мостових споруд (орієнтовний)<br> <br> <br> 1. Розрахунок загальних трудовитрат<br> <br> Загальні трудовитрати визначаються сумою трудовитрат всіх<br>мостових споруд міста, селища за формулою:<br> <br> j n<br> E T = E L * K * K * (0,24 + 1,2 * K ),<br> 1 1 mi 1i 2i 3i<br> <br> де: L - фактична довжина умовної окремої мостової споруди;<br> mi<br> n - кількість мостових споруд у розрахунковій групі;<br> K - коефіцієнт, що враховує ширину мостової споруди і<br> 1i<br>визначається відношенням фактичної ширини споруди B (сумарний<br> i<br>розмір габариту і ширини тротуарів з урахуванням розділової смуги)<br>до базової ширини (10 метрів) споруди, тобто:<br> <br> K = 0,1 B ,<br> 1i i<br> <br> де: K - коефіцієнт, що враховує умови розташування мостової<br> 2i<br>споруди у значенні:<br> 1,1 - на державних дорогах;<br> E - знак суми;<br> K - коефіцієнт трудомісткості робіт з експлуатації мостових<br> 3i<br>споруд, що має такі значення:<br> 2,6 - для мостів з металевими і сталезалізобетонними<br>прогоновими будовами;<br> 1,0 - для залізобетонних мостів;<br> 1,5 - для залізобетонних шляхопроводів через залізницю або<br>автомобільну дорогу;<br> 2,0 - для залізобетонних шляхопроводів через електрифіковану<br>залізницю;<br> 0,93 - для кам'яних і бетонних мостів.<br> 2. Розрахунок чисельності лінійних працівників Підприємства<br>Розрахунок наведений у табличній формі на прикладі мостових споруд<br>умовного населеного пункту:<br> <br> Таблиця 1<br>------------------------------------------------------------------<br>¦ N ¦ Споруда ¦Довжина,¦ K ¦K ¦K ¦(0,24 + ¦ T ¦<br>¦з/п¦ ¦ м ¦ 1i ¦ 2i¦ 3i¦1,2 х K ¦ ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3i)¦ ¦<br>¦---+-------------------+--------+-----+---+---+----------+------¦<br>¦ 1 ¦З/бетонний міст ¦ 37,1 ¦2,08 ¦1,2¦1,0¦ 1,44 ¦133,35¦<br>¦ ¦через р. Стрижень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦по вул. Перемоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------+--------+-----+---+---+----------+------¦<br>¦ 2 ¦Сталезалізобетонний¦ 271,58 ¦ 0,6 ¦1,2¦2,6¦ 3,36 ¦657,01¦<br>¦ ¦пішохідний міст ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦через р. Десна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------+--------+-----+---+---+----------+------¦<br>¦ 3 ¦З/бетонний міст ¦ 37,1 ¦1,575¦1,2¦1,0¦ 1,44 ¦100,97¦<br>¦ ¦через р. Стрижень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦по вул. Гетьмана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Полуботка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------+--------+-----+---+---+----------+------¦<br>¦ 4 ¦З/бетонний ¦ 63,6 ¦2,225¦1,2¦1,5¦ 2,04 ¦346,42¦<br>¦ ¦шляхопровід через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦залізницю по вул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Квітневої ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------+--------+-----+---+---+----------+------¦<br>¦ 5 ¦З/бетонний міст ¦ 42 ¦1,615¦1,2¦1,0¦ 1,44 ¦117,21¦<br>¦ ¦через р. Стрижень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦по вул. Кільцевий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------+--------+-----+---+---+----------+------¦<br>¦ 6 ¦З/бетонний міст ¦ 31,6 ¦0,905¦1,2¦1,0¦ 1,44 ¦49,42 ¦<br>¦ ¦через р. Стрижень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦по вул. Михалевича ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------+--------+-----+---+---+----------+------¦<br>¦ 7 ¦З/бетонний міст ¦ 38,5 ¦1,755¦1,2¦1,0¦ 1,44 ¦116,76¦<br>¦ ¦через р. Стрижень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦по вул. Шевченко ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------+--------+-----+---+---+----------+------¦<br>¦ 8 ¦З/бетонний ¦ 50,4 ¦1,615¦1,2¦2,0¦ 2,64 ¦257,56¦<br>¦ ¦шляхопровід по вул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Щорса через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦електрифіковану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦залізницю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<br>¦---+-------------------+----------------------------------------¦<br>¦ ¦ ¦ 8 8 ¦<br>¦ ¦ ¦ E L = 572 п.м E T = 1778,7 ¦<br>¦ ¦ ¦ 1 1 8 ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Чисельність лінійних працівників виробничого підрозділу<br>Підприємства (бригади) розраховується за формулою:<br> <br> j<br> E T<br> 1 j<br> N = ------,<br> 250<br> <br> де: N - чисельність працівників у структурному підрозділі;<br> E - знак суми;<br> T - сумарні річні трудовитрати для групи мостових споруд;<br> j<br> <br> N = 1778,7/250 = 7,1<br> <br> Таким чином, чисельність лінійних працівників виробничого<br>підрозділу (бригади) Підприємства прийнята у кількості 7 осіб.<br> <br> <br> Додаток 3<br> до Примірного положення<br> про підприємство<br> з експлуатації мостових<br> споруд<br> <br> <br> СКЛАД<br> робіт з утримання мостових споруд<br> <br> <br> 1. Мостове полотно і зона сполучення споруди з автодорогою<br> <br> 1.1. Покриття проїзної частини:<br> а) весняно-осіннє утримання:<br> - очищення покриття проїзної частини і тротуарів від бруду та<br>сміття;<br> - заповнення тріщин та неглибоких вибоїн бітумною мастикою.<br> б) Зимове утримання:<br> - очищення покриття проїзної частини і тротуарів від снігу,<br>криги та їх видалення після проходу снігоприбиральної техніки;<br> - після закінчення зимового утримання: промивання водою<br>мостового полотна і його елементів (з метою запобігання шкідливому<br>впливу хімічних реагентів, залишків протиожеледних сумішей,<br>занесених колесами транспорту з прилеглих до мостових споруд<br>ділянок автодоріг).<br> Періодичність робіт з прибирання проїзної частини<br>визначається місцевими умовами, але не менше одного разу на десять<br>днів, а узимку під час випадання снігу - щодня.<br> <br> 1.2. Система водовідводу.<br> а) Весняно-осіннє утримання:<br> - очищення водовідвідних трубок від пилу та бруду;<br> - очищення водовідвідних лотків під деформаційними швами від<br>наносів пилу та бруду;<br> - усунення місць утворення калюж шляхом вирівнювання покриття<br>бітумною мастикою.<br> б) Зимове утримання:<br> - очищення водовідвідних трубок та водовідвідних лотків під<br>деформаційними швами від снігу і криги (ширина очищення - не менше<br>0,5 м).<br> <br> 1.3. Деформаційні шви.<br> а) Весняно-осіннє утримання:<br> - очищення від бруду елементів деформаційних швів з<br>мастиковим і гумовим заповненням закритого типу;<br> - змащення елементів та підтягування пружин деформаційних<br>швів;<br> - заповнення тріщин покриття в зоні деформаційного шва<br>бітумною мастикою.<br> <br> 1.4. Тротуари.<br> а) Весняно-осіннє утримання:<br> - очищення від бруду, сміття, сторонніх предметів;<br> - прочищення "вікон" у тротуарних блоках для пропуску води;<br> - очищення від бруду місць, прилеглих до бар'єрів безпеки та<br>перил;<br> - заповнення тріщин і вибоїн в асфальтобетонному покритті<br>бітумною мастикою;<br> - замазування тріщин і вибоїн у цементобетонному покритті<br>розчином.<br> б) Зимове утримання:<br> - очищення від снігу та криги;<br> - прочищення "вікон" у тротуарних блоках для пропуску води;<br> - протиожеледна обробка тротуарів сухим піском.<br> <br> 1.5. Перильна огорожа.<br> а) Весняно-осіннє утримання:<br> - очищення від бруду;<br> - локальне поновлення пофарбованого шару (підфарбовування).<br> б) Зимове утримання:<br> - очищення від снігу, криги та протиожеледних матеріалів.<br> <br> 1.6. Огорожа проїзної частини.<br> а) Весняно-осіннє утримання:<br> - очищення (у тому числі вологе) від бруду.<br> б) Зимове утримання:<br> - очищення від снігу, криги та протиожеледних матеріалів.<br> <br> 2. Прогонові будови<br> а) Весняно-осіннє утримання:<br> - очищення поверхні опорних вузлів балок від бруду, пилових<br>наносів, рослинності та їх промивання;<br> - нанесення вертикальної розмітки на низову поверхню фасадних<br>балок шляхопроводів над автомобільними дорогами та вулицями;<br> б) Зимове утримання:<br> - очищення від криги низових поверхонь прогонових будов.<br> <br> 3. Опорні частини<br> а) Весняно-осіннє утримання:<br> - очищення від бруду та підфарбовування.<br> б) Зимове утримання:<br> - очищення від снігу та криги опорних частин берегових опор.<br> <br> 4. Бетонні, кам'яні, залізобетонні опори<br> а) Весняно-осіннє утримання:<br> - очищення верхніх горизонтальних поверхонь опор від сміття,<br>бруду та їх промивання;<br> - нанесення вертикальної розмітки на опорах шляхопроводів над<br>автомобільними дорогами та вулицями.<br> б) Зимове утримання:<br> - очищення підфермових поверхонь від снігу і бруду.<br> <br> 5. Регуляційні споруди та русло<br> а) Весняно-осіннє утримання:<br> - очищення конусів регуляційних споруд від бруду, рослин,<br>чагарників.<br> б) Зимове утримання:<br> - організація пропуску льодоходу та повені.<br> <br> 6. Підходи<br> а) Весняно-осіннє утримання:<br> - очищення огорожі довжиною по 18 метрів з обох боків мосту<br>від бруду та пилу;<br> - очищення від бруду та сміття найближчих до мосту<br>водовідвідних лотків, а також лотків, розташованих на укосах<br>конусів;<br> - очищення сходів від бруду і сміття;<br> - викошування трави, вирубування чагарнику з очищенням<br>підходів довжиною по 6 метрів з обох боків мосту;<br> - очищення і миття дорожніх знаків.<br> б) Зимове утримання:<br> - очищення від снігу та криги покриття підходів довжиною по<br>18 метрів від початку і кінця мосту після проходу<br>снігоприбиральної техніки;<br> - очищення від снігу та протиожеледних матеріалів огорожі<br>довжиною по 18 метрів від початку і кінця мосту;<br> - очищення від снігу найближчих до мосту водовідвідних лотків<br>та влаштування "вікон" (траншей) у зоні лотків;<br> - очищення від снігу та криги сходів;<br> - очищення від снігу дорожніх знаків.<br> <br> <br> Додаток 4<br> до Примірного положення<br> про підприємство<br> з експлуатації мостових<br> споруд<br> <br> <br> ОБСЯГИ I ПЕРIОДИЧНIСТЬ<br> проведення поточного ремонту мостових споруд<br> <br> <br> Таблиця 2<br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Види робіт ¦ Періодичність ¦ Норматив на рік ¦<br>¦ ¦ проведення робіт в ¦ ¦<br>¦ ¦ роках ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦ Мостове полотно ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦Ямковий ремонт ¦ 1,0 ¦0,05 х F проїзної ¦<br>¦покриття проїзної ¦ ¦частини ¦<br>¦частини ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Усунення хвиль і ¦ 1,0 ¦0,044 х F проїзної ¦<br>¦напливів на проїзній ¦ ¦частини ¦<br>¦частині ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Локальний ремонт ¦ У міру наростання ¦0,01 х F проїзної ¦<br>¦гідроізоляції ¦ дефекту ¦частини ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Закладення тріщин у ¦ 1,0 ¦0,1 х У проїзної ¦<br>¦покритті грузлим ¦ ¦частини х L моста ¦<br>¦бітумом ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Відновлення шару ¦ 1,0 ¦0,33 х F проїзної ¦<br>¦зносу покриття ¦ ¦частини ¦<br>¦проїзної частини ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Закладення щілин між ¦ 5,0 ¦0,2 х L мосту ¦<br>¦тротуарними блоками ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Відновлення покриття ¦ У міру наростання ¦0,1 х F тротуару ¦<br>¦на тротуарах ¦ дефекту ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Фарбування огорожі ¦ 1,0 ¦0,5 х L поручня ¦<br>¦поручневого типу ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Фарбування огорожі ¦ 1,0 ¦0,5 х L огородження ¦<br>¦проїзної частини ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Улаштування штраб у ¦ 5,0 ¦0,4 х L мосту ¦<br>¦місці стикування ¦ ¦ ¦<br>¦проїзної частини з ¦ ¦ ¦<br>¦тротуарним блоком із ¦ ¦ ¦<br>¦заповненням мастикою ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Заміна мастики в ¦ 5,0 ¦0,2 х E L швів ¦<br>¦деформаційних швах з ¦ ¦ ¦<br>¦видаленням старої ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Оштукатурювання ¦ 1,0 ¦0,02 х E F фасадів ¦<br>¦раковин і сколів, ¦ ¦тротуарів ¦<br>¦відновлення ¦ ¦ ¦<br>¦захисного шару ¦ ¦ ¦<br>¦тротуарних блоків ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Відновлення поверхні ¦ 1,0 ¦0,04 х E F парапетів¦<br>¦парапетів ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Виправлення і ¦ У міру наростання ¦0,05 х L огородження¦<br>¦часткова заміна ¦ дефекту ¦ ¦<br>¦металевих бар'єрів ¦ ¦ ¦<br>¦безпеки ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Профілактичні роботи ¦ 1,0 ¦Визначається ¦<br>¦системи освітлення ¦ ¦індивідуально для ¦<br>¦ ¦ ¦кожного моста ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Ремонт або часткова ¦ У міру утворення ¦0,05 L поручня ¦<br>¦заміна огорожі ¦ дефекту ¦ ¦<br>¦поручневого типу ¦ ¦ ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦ Залізобетонні прогонові будови ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦Оштукатурювання ¦ У міру наростання ¦0,002 х E F усіх ¦<br>¦раковин, тріщин і ¦ дефекту ¦балок по розгорненню¦<br>¦сколів ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Iн'єктування тріщин ¦ У міру наростання ¦0,001 х E F усіх ¦<br>¦ ¦ дефекту ¦балок по розгорненню¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Фарбування прогонових¦ 5,0 ¦0,2 х F фасаду ¦<br>¦будов за 2 рази (по ¦ ¦ ¦<br>¦фасаду) ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Гідрофобізація ¦ 5,0 ¦0,2 х F усіх балок ¦<br>¦поверхні ¦ ¦по розгорненню ¦<br>¦залізобетонних ¦ ¦ ¦<br>¦прогонових будов ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Локальне фарбування ¦ 5,0 ¦Визначається ¦<br>¦сталевих прогонових ¦ ¦індивідуально для ¦<br>¦будов (у зоні ¦ ¦кожної прогонової ¦<br>¦деформаційних швів і ¦ ¦будови ¦<br>¦нижнього пояса) ¦ ¦ ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦ Сталезалізобетонні прогонові будови ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦Очищення, фарбування ¦ 10,0 ¦0,1 ваги металу ¦<br>¦металоконструкцій у 2¦ ¦ ¦<br>¦шари ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Заміна окремих ¦ 10,0 ¦Визначається ¦<br>¦дефектних заклепок на¦ ¦індивідуально для ¦<br>¦надміцні болти ¦ ¦кожного мосту ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦ Опори ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦Відновлення зливів ¦ 5,0 ¦0,2 х E F ригелів ¦<br>¦опор ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Оштукатурювання ¦ 1,0 ¦0,01 х E F опор ¦<br>¦раковин і сколів ¦ ¦ ¦<br>¦полімерцементним ¦ ¦ ¦<br>¦розчином ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Герметизація тріщин з¦ У міру наростання ¦0,01 х E F опор ¦<br>¦обробкою їх на клин ¦ дефекту ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Iн'єктування тріщин ¦ У міру наростання ¦0,01333 х E F опор ¦<br>¦ ¦ дефекту ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Розшивка швів ¦ У міру наростання ¦0,0168 х E F опор ¦<br>¦облицювання ¦ дефекту ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Фарбування поверхні ¦10,0 ¦0,1 х E F опор ¦<br>¦опор шляхопроводів ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Відновлення футлярів ¦ 5,0 ¦0,2 х N опорних ¦<br>¦рухомих опорних ¦ ¦частин ¦<br>¦частин ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Гідрофобізація ¦ 5,0 ¦0,2 х E F ригелів ¦<br>¦ригелів опор ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Відновлення упору ¦ 10,0 ¦0,03 х E L упорів ¦<br>¦укріплення конусів ¦ ¦ ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦ Регуляційні споруди, сходинки сходів ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦Відновлення ¦ 10,0 ¦0,03 х E F конусів ¦<br>¦укріплення укосів ¦ ¦ ¦<br>¦конусів бетоном на ¦ ¦ ¦<br>¦шарі щебеню товщиною ¦ ¦ ¦<br>¦10 см ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Досипання ґрунту ¦ 10,0 ¦0,03 х E F конусів ¦<br>¦(локальне) з ¦ ¦ ¦<br>¦ущільненням ¦ ¦ ¦<br>¦трамбуванням ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Відновлення сходинок ¦ 5,0 ¦0,2 х E N сходів ¦<br>¦сходів ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Відновлення ¦ 5,0 ¦0,2 х E L, що ¦<br>¦поручневої огорожі ¦ ¦огороджує сходи ¦<br>¦сходів ¦ ¦ ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦ Підходи ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦Ямковий ремонт ¦ 1,0 ¦0,05 х F покриття ¦<br>¦покриття ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Усунення хвиль і ¦ 1,0 ¦0,044 х F покриття ¦<br>¦напливів на проїзній ¦ ¦ ¦<br>¦частині ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Заповнення тріщин у ¦ 1,0 ¦0,1 х У проїзної ¦<br>¦покритті проїзної ¦ ¦частини х L ¦<br>¦частини бітумом ¦ ¦підходів ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Відновлення шару ¦ 3,0 ¦0,33 х F покриття ¦<br>¦зносу покриття ¦ ¦ ¦<br>¦проїзної частини ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Усунення дрібних ¦ 1,0 ¦0,1 х F узбіч ¦<br>¦дефектів на узбіччях ¦ ¦ ¦<br>¦шляхом підсипання ¦ ¦ ¦<br>¦щебеню ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Засипання піском ¦ 1,0 ¦0,02 х F укосів ¦<br>¦ушкоджених місць на ¦ ¦ ¦<br>¦схилах земляного ¦ ¦ ¦<br>¦полотна та їх ¦ ¦ ¦<br>¦трамбування ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Виправлення і ¦ У міру наростання ¦0,05 х L огорожі ¦<br>¦часткова заміна ¦ дефекту ¦ ¦<br>¦металевих бар'єрів ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Фарбування металевих ¦ 1,0 ¦0,5 х L огорожі ¦<br>¦бар'єрів та перил ¦ ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦Укріплення конусів ¦ 1,0 ¦0,02 х F укосів ¦<br>¦засівом трав ¦ ¦ ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦Примітка. У таблиці прийняті такі умовні позначення: ¦<br>¦L - довжина конструктивного елемента; ¦<br>¦B - ширина конструктивного елемента; ¦<br>¦F - площа конструктивного елемента; ¦<br>¦N - кількість; ¦<br>¦E - знак суми. ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Додаток 5<br> до Примірного положення<br> про підприємство<br> з експлуатації мостових<br> споруд<br> <br> <br> ВИМОГИ<br> до якості робіт з експлуатації мостових споруд<br> <br> <br> Таблиця 3<br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Назва елементів ¦ Нормативні вимоги ¦Допустимі відхилення¦<br>¦ ¦ ¦ від нормативних ¦<br>¦ ¦ ¦ вимог ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦1. Мостове полотно ¦1.1. Тротуари і ¦У період між ¦<br>¦ ¦проїзна частина на ¦очищеннями ¦<br>¦ ¦смузі шириною більш ¦допускається ¦<br>¦ ¦1 м уздовж тротуарів ¦наявність бруду біля¦<br>¦ ¦очищені від пилу, ¦огородження ¦<br>¦ ¦бруду, сторонніх ¦максимальною ¦<br>¦ ¦предметів ¦товщиною: 0,5 см на ¦<br>¦ ¦ ¦мостах, що ¦<br>¦ ¦ ¦розташовані на ¦<br>¦ ¦ ¦дорогах у населених ¦<br>¦ ¦ ¦пунктах; 1,0 см на ¦<br>¦ ¦ ¦інших мостах. Після ¦<br>¦ ¦ ¦експлуатації в ¦<br>¦ ¦ ¦зимовий період ¦<br>¦ ¦ ¦допускається ¦<br>¦ ¦ ¦наявність бруду біля¦<br>¦ ¦ ¦огорожі по квітень ¦<br>¦ ¦ ¦(включно) ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Тріщини між ¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦тротуарними блоками і¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦вибоїни в тротуарних ¦замовником ¦<br>¦ ¦плитах забиті. ¦ ¦<br>¦ ¦Тротуарні блоки і ¦ ¦<br>¦ ¦плити справні. ¦ ¦<br>¦ ¦Покриття тротуарів ¦ ¦<br>¦ ¦рівне (вода не ¦ ¦<br>¦ ¦затримується на ¦ ¦<br>¦ ¦покритті) ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Тріщини і вибоїни в ¦Терміни усунення ¦<br>¦ ¦покритті проїзної ¦дефектів - травень ¦<br>¦ ¦частини забиті ¦поточного року ¦<br>¦ ¦відповідно бітумом і ¦ ¦<br>¦ ¦асфальтобетоном ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦1.2. Водовідвідні ¦ ¦<br>¦ ¦трубки і водовідвідні¦ ¦<br>¦ ¦вікна в тротуарних ¦ ¦<br>¦ ¦блоках прочищені ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Довжина водовідвідних¦Термін встановлення ¦<br>¦ ¦трубок виключає ¦дефектних трубок і ¦<br>¦ ¦попадання з них води ¦закінчення робіт ¦<br>¦ ¦на балки прогонової ¦нарощування коротких¦<br>¦ ¦будови. Покриття ¦трубок - жовтень ¦<br>¦ ¦проїзної частини і ¦поточного року ¦<br>¦ ¦тротуарів має ¦Термін усунення ¦<br>¦ ¦відповідні ухили до ¦затримки води - ¦<br>¦ ¦водовідвідних ¦травень поточного ¦<br>¦ ¦пристроїв. (Вода не ¦року ¦<br>¦ ¦затримується та ¦ ¦<br>¦ ¦скидається ¦ ¦<br>¦ ¦водовідвідними ¦ ¦<br>¦ ¦пристроями за межі ¦ ¦<br>¦ ¦мостової споруди) ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Уздовж краю плити по ¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦фасаду влаштовані ¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦козирки або сльозники¦замовником ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦1.3. Тріщини у ¦Термін виконання ¦<br>¦ ¦покритті над ¦робіт - травень ¦<br>¦ ¦деформаційними швами ¦поточного року ¦<br>¦ ¦очищені та заповнені ¦ ¦<br>¦ ¦бітумною мастикою ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Деформаційні шви ¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦справні ¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦ ¦замовником ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Деформаційні шви ¦Термін виконання: ¦<br>¦ ¦мастикового типу: ¦травень - червень ¦<br>¦ ¦проміжок очищений і ¦ ¦<br>¦ ¦заповнений мастикою ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Деформаційні шви з ¦Термін виконання: ¦<br>¦ ¦гумовим заповненням: ¦травень - червень ¦<br>¦ ¦проміжок очищений, ¦ ¦<br>¦ ¦гума не має розривів ¦ ¦<br>¦ ¦і інших ушкоджень ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Деформаційні шви ¦Термін виконання: ¦<br>¦ ¦перекритого типу: ¦травень - червень ¦<br>¦ ¦сталевий лист ¦ ¦<br>¦ ¦закріплений ¦ ¦<br>¦ ¦(відсутній стук при ¦ ¦<br>¦ ¦наїзді колеса), ¦ ¦<br>¦ ¦очищений проміжок і ¦ ¦<br>¦ ¦лист у зоні з'єднання¦ ¦<br>¦ ¦мостового полотна з ¦ ¦<br>¦ ¦підходами: ¦ ¦<br>¦ ¦- відсутні просідання¦ ¦<br>¦ ¦покриття і поріжка ¦ ¦<br>¦ ¦перед спорудою; ¦ ¦<br>¦ ¦- відсутні розмиви ¦ ¦<br>¦ ¦ґрунту і протікання ¦ ¦<br>¦ ¦перед перехідними ¦ ¦<br>¦ ¦плитами ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦1.4. Перила висотою ¦Допустиме відхилення¦<br>¦ ¦110 см ¦не перевищує 10 см ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Поручні чисті і ¦Термін фарбування: ¦<br>¦ ¦пофарбовані з обох ¦травень - червень ¦<br>¦ ¦боків ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Поручні укріплені і ¦Збиті й ушкоджені ¦<br>¦ ¦мають вертикальне ¦секції ¦<br>¦ ¦положення, елементи ¦відновлюються: за ¦<br>¦ ¦поручнів (стояки і ¦тимчасовою схемою ¦<br>¦ ¦ґрати) не ¦через 3 дні після ¦<br>¦ ¦деформовані, не мають¦виявлення, за ¦<br>¦ ¦розривів і інших ¦постійною - протягом¦<br>¦ ¦ушкоджень ¦місяця ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦1.5. Висота огорожі ¦Терміни встановлення¦<br>¦ ¦проїзної частини - ¦або заміни огорожі -¦<br>¦ ¦згідно з чинними ¦згідно з графіком за¦<br>¦ ¦нормами ¦книгою мостової ¦<br>¦ ¦ ¦споруди, затверджені¦<br>¦ ¦ ¦замовником ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Огорожа на споруді та¦Термін фарбування ¦<br>¦ ¦підходах пофарбована ¦огорожі: травень - ¦<br>¦ ¦з обох боків (у тому ¦червень ¦<br>¦ ¦числі залізобетонна);¦ ¦<br>¦ ¦з лицьової сторони ¦ ¦<br>¦ ¦нанесена вертикальна ¦ ¦<br>¦ ¦розмітка згідно з ¦ ¦<br>¦ ¦ДСТУ 2587 ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Огорожа очищена від ¦ ¦<br>¦ ¦бруду (узимку від ¦ ¦<br>¦ ¦снігу, криги і ¦ ¦<br>¦ ¦протиожеледних ¦ ¦<br>¦ ¦реагентів) ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Огорожа закріплена і ¦Пошкоджені ділянки ¦<br>¦ ¦справна, відсутні ¦огорожі ¦<br>¦ ¦деформації стояків і ¦відновлюються ¦<br>¦ ¦подовжніх елементів ¦протягом доби ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦2. Прогонові будови ¦2.1. Прогонові будови¦Допускається ¦<br>¦ ¦та простір під ¦наявність бруду ¦<br>¦ ¦тротуарними блоками ¦протягом місяця ¦<br>¦ ¦очищені від бруду і ¦після повені ¦<br>¦ ¦сміття ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦2.2. На нижній ¦Термін виконання: ¦<br>¦ ¦частині фасадних ¦травень - червень ¦<br>¦ ¦балок нанесена ¦ ¦<br>¦ ¦вертикальна розмітка ¦ ¦<br>¦ ¦згідно з ДСТУ 2587, ¦ ¦<br>¦ ¦встановлені ¦ ¦<br>¦ ¦відповідні дорожні ¦ ¦<br>¦ ¦знаки ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦2.3. Накладки ¦Термін виконання: ¦<br>¦ ¦діафрагм та ¦червень ¦<br>¦ ¦металоконструкції ¦ ¦<br>¦ ¦посилення пофарбовані¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦2.4. Діафрагми, ¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦напівдіафрагми, ¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦накладки встановлені ¦замовником ¦<br>¦ ¦повністю і справні ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦2.5. Тріщини в бетоні¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦розкриттям більше 0,3¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦мм забиті; відколи та¦замовником ¦<br>¦ ¦інші ушкодження ¦ ¦<br>¦ ¦бетону захисного шару¦ ¦<br>¦ ¦відновлені ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦2.6. Фасадні балки ¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦залізобетонних ¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦конструкцій (арки, ¦замовником ¦<br>¦ ¦склепіння, ферми) ¦ ¦<br>¦ ¦пофарбовані; відсутнє¦ ¦<br>¦ ¦оголення стрижнів у ¦ ¦<br>¦ ¦залізобетонних ¦ ¦<br>¦ ¦конструкціях ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦2.7. Залізобетонні ¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦елементи балок ¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦прогонових будов ¦замовником ¦<br>¦ ¦оброблені захисними ¦ ¦<br>¦ ¦розчинами ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦2.8. Усунуті ¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦протікання через ¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦плиту проїзної ¦замовником ¦<br>¦ ¦частини (відсутні ¦ ¦<br>¦ ¦свіжі сліди ¦ ¦<br>¦ ¦вилуговування) між ¦ ¦<br>¦ ¦балками та на крайніх¦ ¦<br>¦ ¦консолях ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦2.9. Металеві ¦Термін: травень - ¦<br>¦ ¦елементи мостів не ¦червень, згідно з ¦<br>¦ ¦мають слідів корозії ¦графіком робіт, ¦<br>¦ ¦на поверхні металу ¦затвердженим ¦<br>¦ ¦ ¦замовником ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦2.10. Скривлення і ¦ ¦<br>¦ ¦деформації сталевих ¦ ¦<br>¦ ¦елементів не ¦ ¦<br>¦ ¦перевищують ¦ ¦<br>¦ ¦допустимих величин ¦ ¦<br>¦ ¦згідно із СНиП ¦ ¦<br>¦ ¦3.06.04 ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦3. Опори і опорні ¦3.1. Насадки і ригелі¦Допускається ¦<br>¦частини ¦опор очищені від ¦забруднення насадок ¦<br>¦ ¦сміття, бруду, ¦середніх опор після ¦<br>¦ ¦рослинності, а ¦зимової експлуатації¦<br>¦ ¦узимку - від снігу та¦по травень ¦<br>¦ ¦криги ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦На горизонтальних ¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦поверхнях опор ¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦влаштовані зливи ¦замовником ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦3.2. На опорах ¦Термін: травень - ¦<br>¦ ¦шляхопроводів над ¦червень ¦<br>¦ ¦автодорогами нанесена¦ ¦<br>¦ ¦вертикальна розмітка ¦ ¦<br>¦ ¦згідно ДСТУ 2587 або ¦ ¦<br>¦ ¦встановлені ¦ ¦<br>¦ ¦відповідні знаки ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦3.3. На бічних ¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦поверхнях опор (тіла ¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦насадок, стояків) ¦замовником ¦<br>¦ ¦відсутні відколи ¦ ¦<br>¦ ¦бетону й облицювання,¦ ¦<br>¦ ¦щілини і шви забиті ¦ ¦<br>¦ ¦або загерметизовані ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦3.4. Металеві, ¦Термін - червень ¦<br>¦ ¦залізобетонні та ¦ ¦<br>¦ ¦резинометалеві опорні¦ ¦<br>¦ ¦частини очищені ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦3.5. Залізобетонні ¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦елементи опор ¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦оброблені захисними ¦замовником ¦<br>¦ ¦розчинами ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦3.6. Металеві ¦Термін - червень ¦<br>¦ ¦елементи опорних ¦ ¦<br>¦ ¦частин пофарбовані ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦3.7. Опорні частини ¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦справні і не мають ¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦помітних відхилень ¦замовником ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦4. Підмостова зона та¦4.1. Конуси берегових¦Термін очищення ¦<br>¦русло ¦опор очищені від ¦берегових опор від ¦<br>¦ ¦сміття, наносів і ¦багаторічних ¦<br>¦ ¦сторонніх предметів ¦нашарувань (для ¦<br>¦ ¦ ¦мостів на першому ¦<br>¦ ¦ ¦році утримання) ¦<br>¦ ¦ ¦згідно з графіком ¦<br>¦ ¦ ¦робіт у книзі ¦<br>¦ ¦ ¦мостової споруди ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦4.2. Конуси берегових¦Згідно з графіком ¦<br>¦ ¦опор не мають ¦робіт, затвердженим ¦<br>¦ ¦ушкоджень, укріплені ¦замовником ¦<br>¦ ¦мощенням ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦4.3. Підмостова зона ¦Допускається ¦<br>¦ ¦і русло очищені від ¦засміченість ¦<br>¦ ¦наносів, сміття, ¦підмостової зони ¦<br>¦ ¦сторонніх предметів; ¦після зимової ¦<br>¦ ¦ґрунт підмостової ¦експлуатації ¦<br>¦ ¦зони в місцях, ¦протягом квітня - ¦<br>¦ ¦вільних від води, ¦травня ¦<br>¦ ¦вирівняний ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦4.4. Дерева і ¦У підмостовій зоні ¦<br>¦ ¦чагарники вирубані, ¦(крім конусів ¦<br>¦ ¦залишки вилучені за ¦берегових опор) ¦<br>¦ ¦межі смуги відводу ¦допускається ¦<br>¦ ¦ ¦наявність пнів ¦<br>¦ ¦ ¦висотою, яка ¦<br>¦ ¦ ¦дорівнює величині ¦<br>¦ ¦ ¦його діаметра, але ¦<br>¦ ¦ ¦не більше 20 см ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦4.5. Трава скошена ¦Допускається висота ¦<br>¦ ¦ ¦трави до 30 см ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦5. Підходи, ¦5.1. Прикрайкові і ¦Допускається ¦<br>¦регуляційні споруди ¦водовідвідні лотки, ¦засміченість ¦<br>¦ ¦сходинки сходів ¦сходинок сходів ¦<br>¦ ¦очищені. Відсутні ¦після зимової ¦<br>¦ ¦розмиви конусів і ¦експлуатації. ¦<br>¦ ¦підходів на довжині ¦Усунення протягом ¦<br>¦ ¦18 м ¦квітня - травня ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦5.2. Сходи влаштовані¦Відновлення сходів у¦<br>¦ ¦при насипі висотою ¦термін, встановлений¦<br>¦ ¦більше 2 м на обох ¦замовником ¦<br>¦ ¦берегах по обидва ¦ ¦<br>¦ ¦боки підходів ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Поручні сходів ¦Термін фарбування ¦<br>¦ ¦укріплені, справні, ¦поручнів сходів: ¦<br>¦ ¦пофарбовані по ¦травень - червень ¦<br>¦ ¦обидва боки. Сходи ¦ ¦<br>¦ ¦справні, очищені від ¦ ¦<br>¦ ¦сміття і бруду ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦5.3. Узбіччя та ¦ ¦<br>¦ ¦огорожа на підходах у¦ ¦<br>¦ ¦межах 6-метрової зони¦ ¦<br>¦ ¦з кожного боку мосту ¦ ¦<br>¦ ¦очищені від бруду і ¦ ¦<br>¦ ¦сміття ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦5.4. Узбіччя в межах ¦ ¦<br>¦ ¦6-метрової зони ¦ ¦<br>¦ ¦розташовані на рівні ¦ ¦<br>¦ ¦проїзної частини ¦ ¦<br>¦ ¦мосту і мають ¦ ¦<br>¦ ¦поперечний ухил убік ¦ ¦<br>¦ ¦від осі мосту ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦5.5. Знаки ¦Загублені знаки ¦<br>¦ ¦організації руху по ¦відновлюються ¦<br>¦ ¦мосту (обмеження ¦протягом: за ¦<br>¦ ¦вантажопідйомності, ¦тимчасовою схемою - ¦<br>¦ ¦швидкості, ¦2 днів, за постійною¦<br>¦ ¦визначення ¦схемою - 1 місяця ¦<br>¦ ¦пріоритетів) ¦ ¦<br>¦ ¦встановлені згідно з ¦ ¦<br>¦ ¦паспортом мостової ¦ ¦<br>¦ ¦споруди ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦5.6. Наявність ¦ ¦<br>¦ ¦відповідних ¦ ¦<br>¦ ¦навігаційних знаків ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦5.7. Стійки знаків ¦ ¦<br>¦ ¦надійно закріплені ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦5.8. Стійки знаків ¦ ¦<br>¦ ¦вертикальні ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦5.9. Щитки знаків ¦При встановленні ¦<br>¦ ¦надійно закріплені ¦вперше конструкція ¦<br>¦ ¦ ¦кріплення повинна ¦<br>¦ ¦ ¦виключати випадкову ¦<br>¦ ¦ ¦деформацію щитків ¦<br>¦ ¦ ¦знаків вручну та ¦<br>¦ ¦ ¦зняття без ¦<br>¦ ¦ ¦застосування різання¦<br>¦ ¦ ¦металу ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦5.10. Iнформаційні ¦Термін фарбування - ¦<br>¦ ¦щити, знаки ¦травень - червень ¦<br>¦ ¦організації руху по ¦ ¦<br>¦ ¦мосту очищені, зручно¦ ¦<br>¦ ¦читаються. ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦Щити знаків виконані ¦Щити знаків з ¦<br>¦ ¦з оцинкованої сталі ¦чорного металу та з ¦<br>¦ ¦або алюмінію із ¦зображенням, ¦<br>¦ ¦застосуванням ¦нанесеним фарбою, ¦<br>¦ ¦світловідбивної ¦допускаються лише ¦<br>¦ ¦плівки. Стійки знаків¦для тимчасового ¦<br>¦ ¦пофарбовані ¦встановлення ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦5.11. У межах 18- ¦Згідно з договором ¦<br>¦ ¦метрової зони з обох ¦ ¦<br>¦ ¦боків мосту на ¦ ¦<br>¦ ¦узбіччі дерева і ¦ ¦<br>¦ ¦чагарники вирубані, ¦ ¦<br>¦ ¦трава викошена. ¦ ¦<br>¦ ¦Відходи вилучені за ¦ ¦<br>¦ ¦межі смуги відводу. ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦5.12. Огорожа на ¦Терміни перестановки¦<br>¦ ¦мостових спорудах ¦огорожі наведені у ¦<br>¦ ¦встановлена згідно з ¦мостовій книзі та у ¦<br>¦ ¦п. 1.65 СНиП 2.05.03 ¦графіку додаткових ¦<br>¦ ¦ ¦робіт ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦6. Зимове утримання ¦6.1. На тротуарах, ¦Допускається ¦<br>¦ ¦проїзній частині ¦наявність снігу на ¦<br>¦ ¦(шириною 1 м уздовж ¦мостах: у населених ¦<br>¦ ¦тротуарів), підходах ¦пунктах протягом ¦<br>¦ ¦(у межах 18- метрової¦доби після ¦<br>¦ ¦зони) та на сходах ¦снігопаду; за їх ¦<br>¦ ¦сніг і лід відсутні ¦межами - протягом 2 ¦<br>¦ ¦ ¦діб після снігопаду ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦6.2. Тротуари мостів,¦ ¦<br>¦ ¦розташованих у ¦ ¦<br>¦ ¦населених пунктах і в¦ ¦<br>¦ ¦місцях інтенсивного ¦ ¦<br>¦ ¦руху пішоходів, після¦ ¦<br>¦ ¦очищення посипані ¦ ¦<br>¦ ¦піском без ¦ ¦<br>¦ ¦застосування солі ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦6.3. Огорожа та ¦ ¦<br>¦ ¦поручні очищені від ¦ ¦<br>¦ ¦протиожеледних ¦ ¦<br>¦ ¦матеріалів і снігу ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦6.4. Навесні ¦Термін закінчення ¦<br>¦ ¦забезпечене стікання ¦робіт: квітень - ¦<br>¦ ¦води з проїзної ¦травень ¦<br>¦ ¦частини через ¦ ¦<br>¦ ¦водовідвідні трубки й¦ ¦<br>¦ ¦отвори в тротуарних ¦ ¦<br>¦ ¦блоках, а також ¦ ¦<br>¦ ¦водовідвідними ¦ ¦<br>¦ ¦лотками на конусах і ¦ ¦<br>¦ ¦канавами узбіч на ¦ ¦<br>¦ ¦підходах ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦7. Догляд ¦7.1. Весняний і ¦Термін складання ¦<br>¦ ¦осінній огляди ¦попереднього графіка¦<br>¦ ¦проведено у ¦додаткових робіт з ¦<br>¦ ¦встановлений термін ¦даних осіннього ¦<br>¦ ¦ ¦огляду попереднього ¦<br>¦ ¦ ¦року - грудень. ¦<br>¦ ¦ ¦Термін проведення ¦<br>¦ ¦ ¦весняного огляду і ¦<br>¦ ¦ ¦складання ¦<br>¦ ¦ ¦скоректованого і ¦<br>¦ ¦ ¦погодженого графіка ¦<br>¦ ¦ ¦додаткових робіт - ¦<br>¦ ¦ ¦червень. Термін ¦<br>¦ ¦ ¦проведення осіннього¦<br>¦ ¦ ¦огляду - листопад ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦7.2. Постійно (не ¦ ¦<br>¦ ¦рідше одного разу на ¦ ¦<br>¦ ¦10 днів) здійснюється¦ ¦<br>¦ ¦нагляд за штучною ¦ ¦<br>¦ ¦спорудою ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦7.3. Мостова книга і ¦ ¦<br>¦ ¦журнал виконання ¦ ¦<br>¦ ¦робіт з утримання ¦ ¦<br>¦ ¦штучної споруди ¦ ¦<br>¦ ¦заведені ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦8. Огородження місця ¦8.1. Схема огорожі ¦Термін: квітень - ¦<br>¦робіт ¦місця проведення ¦травень ¦<br>¦ ¦робіт з утримання ¦ ¦<br>¦ ¦мостів розроблена і ¦ ¦<br>¦ ¦затверджена районною ¦ ¦<br>¦ ¦дільницею ДАI ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦8.2. Місця проведення¦Постійно під час ¦<br>¦ ¦робіт огороджені ¦проведення робіт ¦<br>¦ ¦згідно з затвердженою¦ ¦<br>¦ ¦схемою ¦ ¦<br>¦---------------------+---------------------+--------------------¦<br>¦9. Освітлення ¦9.1. Усі світильники ¦Усі несправності ¦<br>¦мостової споруди ¦справні ¦усуваються протягом ¦<br>¦ ¦ ¦однієї доби після ¦<br>¦ ¦ ¦ушкодження ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦9.2. Опори освітлення¦Усі несправності ¦<br>¦ ¦закріплені в ¦усуваються протягом ¦<br>¦ ¦проектному положенні,¦однієї доби після ¦<br>¦ ¦справні та ¦ушкодження ¦<br>¦ ¦пофарбовані ¦ ¦<br>¦ ¦---------------------+--------------------¦<br>¦ ¦9.3. Повітряні та ¦Усі несправності ¦<br>¦ ¦інші кабельні лінії ¦усуваються протягом ¦<br>¦ ¦справні; забезпечена ¦однієї доби після ¦<br>¦ ¦безпека поразки ¦ушкодження ¦<br>¦ ¦струмом і ¦ ¦<br>¦ ¦протипожежна безпека ¦ ¦<br>-----------------------------------------------------------------</FONT></PRE><br>