Приказ 577. Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве


МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 20.03.2006 N 69<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 18 травня 2006 р.<br> за N 577/12451<br> <br> <br> Про затвердження Порядку проведення роботи<br> з підтвердження придатності нових будівельних<br> виробів для застосування в будівництві<br> та Переліку нових будівельних виробів,<br> що підлягають перевірці та підтвердженню<br> придатності для застосування в будівництві<br> <br> { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства<br> будівництва, архітектури та житлово-комунального<br> господарства<br> N 337 ( <A HREF="269443">v0337667-06</A> ) від 11.10.2006 - втратив чинність<br> на підставі Наказу Міністерства будівництва,<br> архітектури та житлово-комунального господарства<br> N 415 ( <A HREF="277766">v0415667-06</A> ) від 15.12.2006<br> Наказом Міністерства регіонального<br> розвитку та будівництва <br> N 76 ( <A HREF="301677">z0792-07</A> ) від 02.07.2007 }<br> <br> <br> <br> На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1<br>березня 2006 року N 240 ( <A HREF="240715">240-2006-п</A> ) "Про затвердження Правил<br>підтвердження придатності нових будівельних виробів для<br>застосування" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити Порядок проведення роботи з підтвердження<br>придатності нових будівельних виробів для застосування в<br>будівництві, що додається.<br> <br> 2. Затвердити Перелік нових будівельних виробів, що<br>підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування<br>в будівництві, що додається ( <A HREF="253263">z0578-06</A> ).<br> <br> 3. Право підпису технічного свідоцтва надати заступнику<br>Міністра за належністю питань.<br>{ Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури<br>та житлово-комунального господарства України N 337 ( <A HREF="269443">v0337667-06</A> )<br>від 11.10.2006 - зміни втрачають чинність на підставі Наказу<br>Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства N 415 ( <A HREF="277766">v0415667-06</A> ) від 15.12.2006, в редакції<br>Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 76<br>( <A HREF="301677">z0792-07</A> ) від 02.07.2007 }<br> <br> 4. Покласти на Управління технічного регулювання в<br>будівництві функції структурного підрозділу, відповідального за<br>роботу з підтвердження придатності нових будівельних виробів для<br>застосування в будівництві.<br> <br> 5. Покласти на державне підприємство "Укрархбудінформ"<br>(Чеснок В.М.) друк бланків технічного свідоцтва та забезпечення<br>ними базові організації з науково-технічної діяльності за<br>заявками.<br> <br> 6. Управлінню технічного регулювання в будівництві<br>(Барзилович Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну<br>реєстрацію до Міністерства юстиції в порядку, установленому чинним<br>законодавством.<br> <br> 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра за належністю питань.<br>{ Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства будівництва, архітектури<br>та житлово-комунального господарства України N 337 ( <A HREF="269443">v0337667-06</A> )<br>від 11.10.2006 - зміни втрачають чинність на підставі Наказу<br>Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства N 415 ( <A HREF="277766">v0415667-06</A> ) від 15.12.2006, в редакції<br>Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 76<br>( <A HREF="301677">z0792-07</A> ) від 02.07.2007 }<br> <br> Міністр П.С.Качур<br> <br> ПОГОДЖЕНО: <br> <br> Голова Державного комітету<br> України з питань регуляторної<br> політики та підприємництва А.В.Дашкевич<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України<br> 20.03.2006 N 69<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 18 травня 2006<br> за N 577/12451<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> проведення роботи з підтвердження<br> придатності нових будівельних виробів<br> для застосування в будівництві<br> <br> { У тексті Порядку слова "Міністерство будівництва,<br> архітектури та житлово-комунального господарства"<br> і слово "Мінбуд" у всіх відмінках замінено<br> словами "Міністерство регіонального розвитку та <br> будівництва" у відповідних відмінках згідно з <br> Наказом Міністерства регіонального розвитку та<br> будівництва N 76 ( <A HREF="301677">z0792-07</A> ) від 02.07.2007 }<br> <br> <br> 1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету<br>Міністрів України від 1 березня 2006 року N 240 ( <A HREF="240715">240-2006-п</A> )<br>"Про затвердження Правил підтвердження придатності нових<br>будівельних виробів для застосування".<br> Порядок проведення роботи з підтвердження придатності нових<br>будівельних виробів для застосування в будівництві (далі -<br>Порядок) установлює процедуру проведення роботи з розгляду заявок,<br>погодження, проведення науково-технічної експертизи та випробувань<br>будівельних виробів (у разі необхідності), розгляду матеріалів на<br>секціях науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку<br>та будівництва, прийняття рішення президією науково-технічної<br>ради, підписання, реєстрації та видачі технічного свідоцтва<br>придатності будівельних виробів для застосування.<br> <br> 2. Проведенню перевірки на відповідність вимогам безпеки для<br>життя і здоров'я людини, майна та навколишнього природного<br>середовища і підтвердженню придатності для застосування в<br>будівництві підлягають нові матеріали, вироби та конструкції<br>(далі - будівельні вироби), зокрема іноземного походження,<br>виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані<br>національними стандартами, державними будівельними нормами і<br>правилами, іншими нормативними документами.<br> <br> 3. Придатність нових будівельних виробів для застосування в<br>умовах будівництва і експлуатації об'єктів на території України<br>підтверджується технічним свідоцтвом придатності будівельних<br>виробів для застосування (далі - технічне свідоцтво) встановленого<br>зразка (додаток), яке видається Міністерством регіонального<br>розвитку та будівництва України.<br> <br> 4. Для одержання технічного свідоцтва заявник (виробник,<br>постачальник, проектна, будівельна організація) направляє до<br>Міністерства регіонального розвитку та будівництва заяву довільної<br>форми з доданням обґрунтованих матеріалів з технічними даними<br>продукції, яка пред'являється. До складу цих даних включаються<br>(залежно від продукції): опис продукції, якості, характеристики,<br>результати випробувань, технологічні параметри, креслення,<br>інструкції щодо застосування, дані, які характеризують безпеку,<br>надійність продукції, досвід її застосування.<br> <br> 5. Міністерство регіонального розвитку та будівництва<br>протягом п'яти робочих днів після реєстрації заявки оцінює<br>обґрунтованість, комплектність документів, що додаються до заявки,<br>приймає рішення щодо необхідності проведення науково-технічної<br>експертизи та випробувань будівельних виробів, про що<br>повідомляється заявнику.<br> <br> 6. Термін розгляду заявки на одержання технічного свідоцтва<br>на нові будівельні вироби не повинен перевищувати одного місяця з<br>дня реєстрації заявки.<br> <br> 7. Технічне свідоцтво видається Міністерством регіонального<br>розвитку та будівництва на основі документації, яка надається<br>заявником, а також у разі потреби висновків органів державних<br>санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів і контролю у<br>галузі охорони навколишнього природного середовища, які<br>засвідчують відповідність нової продукції вимогам безпеки для<br>життя і здоров'я людей, їх майна і навколишнього середовища, та<br>позитивного рішення науково-технічної ради Міністерства<br>регіонального розвитку та будівництва.<br> <br> 8. Міністерство регіонального розвитку та будівництва, за<br>необхідності, видає завдання виконавцям робіт з підготовки<br>висновків щодо підтвердження придатності будівельних виробів для<br>застосування та забезпечує конфіденційність розгляду інформації,<br>яка є комерційною таємницею заявника.<br> Виконавці робіт визначаються з числа базових організацій з<br>науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості<br>будівельних матеріалів, архітектури і містобудування за<br>відповідними напрямами діяльності.<br> <br> 9. За необхідності проведення випробувань, заявник повинен<br>надати у випробувальні лабораторії необхідну кількість зразків<br>(проб) продукції для проведення випробувань і забезпечити<br>проведення випробувань фрагментів конструкцій будівель та споруд.<br> <br> 10. Роботи з підтвердження придатності будівельних виробів<br>для застосування, у тому числі з проведення науково-технічної<br>експертизи та випробувань будівельних виробів, виконуються на<br>договірних умовах у визначений ними строк.<br> <br> 11. У Міністерстві регіонального розвитку та будівництва<br>розглядаються матеріали заявника, науково-технічної експертизи,<br>органів державних санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів<br>та контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища<br>і, за умови позитивних висновків, питання виноситься до розгляду<br>секції з питань технічного регулювання в будівництві<br>науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та<br>будівництва щодо можливості підготовки технічного свідоцтва.<br> <br> 12. Секція з питань технічного регулювання в будівництві<br>готує пропозиції президії науково-технічної ради щодо видачі<br>технічного свідоцтва.<br> <br> 13. Президія науково-технічної ради оперативно приймає<br>рішення про видачу технічного свідоцтва.<br> <br> 14. Протягом п'яти днів після прийняття позитивного рішення<br>президією науково-технічної ради Міністерство регіонального<br>розвитку та будівництва видає заявнику технічне свідоцтво.<br> <br> 15. Технічне свідоцтво видається безоплатно на три роки.<br> <br> 16. Міністерство регіонального розвитку та будівництва може<br>відмовити у видачі технічного свідоцтва у разі невиконання<br>заявником вимог цього Порядку, або негативного висновку органів<br>державних санітарно-епідеміологічного і пожежного наглядів і<br>контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища.<br> Після усунення зазначених недоліків заявник може подати<br>заявку до Міністерства регіонального розвитку та будівництва на<br>видачу технічного свідоцтва.<br> <br> 17. Відмову у видачі технічного свідоцтва заявник може<br>оскаржити в установленому законодавством порядку.<br> <br> 18. Реєстрація технічних свідоцтв проводиться Міністерством<br>регіонального розвитку та будівництва у відповідній книзі<br>реєстрацій. Порядковий номер у книзі реєстрацій є номером<br>технічного свідоцтва.<br> <br> 19. Термін дії технічного свідоцтва позначається таким чином:<br>число - двома арабськими цифрами, місяць - літерами, рік - чотирма<br>арабськими цифрами.<br> <br> 20. До книги реєстрацій вносяться найменування і місце<br>знаходження заявника, його код за ЄДРПОУ (для фізичної особи за<br>ДРФО /за наявності/), реєстраційний номер технічного свідоцтва та<br>термін його дії, найменування та вид продукції, на яку видане<br>технічне свідоцтво.<br> <br> 21. Зареєстроване технічне свідоцтво та документи, на<br>підставі яких воно видано, повинні зберігатися заявником не менше<br>десяти років після закінчення терміну його дії. Протягом цього<br>самого терміну Міністерство регіонального розвитку та будівництва<br>зберігає копії зареєстрованого технічного свідоцтва разом із<br>супровідними документами.<br> <br> 22. Технічне свідоцтво, зареєстроване згідно з цим Порядком,<br>дійсне на всій території України і є документом, що засвідчує<br>придатність нових будівельних виробів для застосування за<br>показниками, що наведені у технічному свідоцтві.<br> <br> 23. Міністерство регіонального розвитку та будівництва<br>публікує систематичну інформацію про видані технічні свідоцтва в<br>офіційному Iнформаційному бюлетені та інформацію розміщує на сайті<br>Міністерства регіонального розвитку та будівництва.<br> <br> Начальник Управління<br> технічного регулювання<br> в будівництві Д.В.Барзилович<br> <br> <br> Додаток<br> до Порядку проведення<br> роботи з підтвердження<br> придатності нових<br> будівельних виробів<br> для застосування<br> в будівництві<br> <br> <br> ЗРАЗОК<br> <br> <br> Герб України<br> Міністерство регіонального розвитку<br> та будівництва України<br> <br> <br> ТЕХНIЧНЕ СВIДОЦТВО<br> придатності будівельних виробів для застосування<br> N __________<br> <br> Зареєстроване Дійсне до<br> "___"________ "___"________<br> (включно)<br> <br> Цим технічним свідоцтвом підтверджується придатність<br>будівельних виробів указаного найменування для застосування в<br>будівництві за умови дотримання вимог, наведених у цьому<br>технічному свідоцтві.<br> Найменування будівельного виробу ____________________________<br> Призначення _________________________________________________<br> Заявник _____________________________________________________<br> Виробник ____________________________________________________<br> Опис фізичних характеристик, властивостей та функціонального<br>призначення будівельного виробу __________________________________<br> Показники, що характеризують рівень безпеки для життя і<br>здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища ____<br>__________________________________________________________________<br> Умови виробництва, застосування, зберігання і здійснення<br>контролю якості __________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> Перелік документів, на підставі яких складено висновок щодо<br>підтвердження придатності таких виробів для застосування _________<br>__________________________________________________________________<br> Технічне свідоцтво видано на підставі рішення<br>науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та<br>будівництва України від "___"________ N _____<br> <br> Керівник органу,<br> що видав технічне свідоцтво __________ (П.I.Б)<br> (підпис)<br> (посада)<br> <br> М.П.<br> <br> Начальник Управління<br> технічного регулювання<br> в будівництві Д.В.Барзилови</FONT></PRE><br>