У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про робочу групу з питань будівництва
доступного житла в Україні


З метою сприяння будівництву доступного житла в Україні та
відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити робочу групу з питань будівництва доступного
житла в Україні (далі - робоча група).

Визначити, що основними завданнями робочої групи є аналіз
проблемних питань у сфері будівництва доступного житла в Україні
та внесення пропозицій щодо їх вирішення, в тому числі шляхом
розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів.

2. Призначити ШЛАПАКА Олександра Віталійовича - Першого
заступника Глави Секретаріату Президента України - Представника
Президента України у Кабінеті Міністрів України керівником робочої
групи.

3. Затвердити персональний склад робочої групи (додається).

4. Надати керівникові робочої групи право:

вносити зміни до її персонального складу;

залучати в установленому порядку до роботи в ній працівників
Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій,
представників вітчизняних та іноземних інвесторів, громадськості,
а також провідних учених і фахівців у сфері будівництва;

одержувати в установленому порядку необхідні документи і
матеріали.

5. Організаційне забезпечення діяльності робочої групи
покласти на Секретаріат Президента України.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 лютого 2008 року
N 79/2008


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 лютого 2008 року N 79/2008

СКЛАД
робочої групи з питань будівництва
доступного житла в Україні


ШЛАПАК - Перший заступник Глави Секретаріату
Олександр Віталійович Президента України - Представник
Президента України у Кабінеті
Міністрів України, керівник робочої
групи

ПОЛЯЧЕНКО - народний депутат України, заступник
Володимир Аврумович керівника робочої групи (за згодою)

КРОТЮК - заступник Голови Національного банку
Володимир Леонідович України (за згодою)

КУЙБIДА - Міністр регіонального розвитку
Василь Степанович та будівництва України

КУЧЕРЕНКО - Міністр з питань житлово-комунального
Олексій Юрійович господарства України

МИТЧЕНОК - заступник керівника департаменту
Олександр Олександрович - завідувач відділу Головної служби
соціально-економічного розвитку
Секретаріату Президента України

МОСКАЛЕНКО - перший заступник голови правління
Сергій Iванович Державної іпотечної установи
(за згодою)

ПАЛИВОДА - голова правління акціонерного
Костянтин Віталійович комерційного банку "Аркада"
(за згодою)

ПIТЦИК - виконавчий директор Асоціації міст
Мирослав Васильович України (за згодою)

ТИМОНЬКIН - голова правління
Борис Владиславович акціонерно-комерційного банку
соціального розвитку "Укрсоцбанк"
(за згодою)

УМАНСЬКИЙ - перший заступник Міністра фінансів
Iгор Iванович України.


Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГА