О продолжении действия Отраслевой программы Госстроя Украины улучшение состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды на 2001-2005 годы (с изменениями и дополнениями)


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 20.06.2008 N 260<br> <br> <br> Про продовження дії Галузевої програми<br> Держбуду України поліпшення стану безпеки,<br> гігієни праці та виробничого середовища<br> на 2001-2005 роки (із змінами та доповненнями)<br> <br> <br> На виконання статті 33 Закону України від 14.10.92 р.<br>N 2694-ХII ( <A HREF="6050">2694-12</A> ) "Про охорону праці", пункту 2 постанови<br>Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. N 1320<br>( <A HREF="87145">1320-2001-п</A> ) "Про затвердження Національної програми поліпшення<br>стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на<br>2001-2005 роки" та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів<br>України від 28.11.2007 р. N 1048-р ( <A HREF="321954">1048-2007-р</A> ) "Питання<br>фінансування робіт з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та<br>виробничого середовища і розвитку виробництва засобів<br>індивідуального захисту працівників" Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Продовжити дію п.п. 8, 20 Галузевої програми Держбуду<br>України поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого<br>середовища на 2001-2005 роки (із змінами та доповненнями) (далі -<br>Галузева програма) до 1 січня 2009 року.<br> <br> 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві<br>(Барзилович Д.В.) забезпечити контроль за виконанням п.п. 8, 20<br>Галузевої програми та прийняття результатів робіт за укладеними<br>договорами.<br> <br> 3. Затвердити склад постійно діючої Робочої групи<br>Мінрегіонбуду з питань поліпшення стану безпеки, гігієни праці та<br>виробничого середовища, що додається.<br> <br> 4. Голові Робочої групи Ткачуку А.Ф.:<br> <br> 4.1. надати право, в разі необхідності, вносити зміни до<br>складу постійно діючої Робочої групи;<br> <br> 4.2. провести перше засідання Робочої групи в термін до<br>20.06.2008;<br> <br> 4.3. підготувати до затвердження План заходів Мінрегіонбуду з<br>організації та забезпечення поліпшення стану безпеки, гігієни<br>праці та виробничого середовища в термін до 20.08.2008.<br> <br> 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.<br> <br> Міністр В.С.Куйбіда<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу<br> 20.06.2008 N 260<br> <br> <br> СКЛАД<br> постійно діючої Робочої групи Мінрегіонбуду<br> з питань поліпшення стану безпеки,<br> гігієни праці та виробничого середовища<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ТКАЧУК Анатолій ¦заступник Міністра регіонального розвитку ¦<br>¦Федорович ¦та будівництва України, голова Робочої ¦<br>¦ ¦групи ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦ Члени Робочої групи: ¦<br>¦----------------------------------------------------------------¦<br>¦АВДIЄНКО Олександр ¦начальник Управління ¦<br>¦Петрович ¦архітектурно-конструктивних та інженерних ¦<br>¦ ¦систем будинків і споруд Мінрегіонбуду ¦<br>¦--------------------+-------------------------------------------¦<br>¦БАРЗИЛОВИЧ Дмитро ¦начальник Управління технічного ¦<br>¦Владиславович ¦регулювання у будівництві Мінрегіонбуду ¦<br>¦--------------------+-------------------------------------------¦<br>¦ГУБЕНЬ Петро ¦начальник Управління ціноутворення, ¦<br>¦Iванович ¦експертизи та контролю вартості у ¦<br>¦ ¦будівництві Мінрегіонбуду ¦<br>¦--------------------+-------------------------------------------¦<br>¦КОТОВА Людмила ¦начальник Відділу наукового розвитку ¦<br>¦Миколаївна ¦Мінрегіонбуду ¦<br>¦--------------------+-------------------------------------------¦<br>¦НЕПОМНЯЩИЙ Олександр¦начальник Управління розробки та ¦<br>¦Михайлович ¦реалізації державних житлових програм ¦<br>¦ ¦Мінрегіонбуду ¦<br>¦--------------------+-------------------------------------------¦<br>¦ПАРАСЮК Iгор Львович¦директор Адміністративного департаменту ¦<br>¦ ¦Мінрегіонбуду ¦<br>¦--------------------+-------------------------------------------¦<br>¦ПОРАЙКО Микола ¦директор Департаменту управління майном, ¦<br>¦Васильович ¦відомчого контролю і аудиту ¦<br>¦--------------------+-------------------------------------------¦<br>¦ШАРАПОВА Тамара ¦начальник Управління економіки та ¦<br>¦Олексіївна ¦організації будівництва Мінрегіонбуду. ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Т.в.о. начальника відділу<br> наукового розвитку Л.В.Лазор</FONT></PRE><br>