Об утверждении государственных строительных норм


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 23.06.2008 N 262<br> <br> <br> Про затвердження державних<br> будівельних норм<br> <br> <br> З метою удосконалення нормативної бази України щодо<br>реставрації і консервації об'єктів нерухомої культурної спадщини<br>та на підставі рішення спільного засідання Науково-методичної ради<br>з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і<br>туризму України і президії Науково-методичної ради з питань<br>реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду<br>України, Експертної ради з монументальної скульптури Міністерства<br>культури і туризму України (протокол від 13.03.2008 N 2)<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити з наданням чинності з 1 січня 2009 року<br>ДБН А.2.2-6-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і<br>затвердження науково-проектної документації для реставрації<br>об'єктів нерухомої культурної спадщини".<br> <br> 2. З набранням чинності ДБН А.2.2-6-2008 вважати такими, що<br>втратили чинність на території України з 1 січня 2009 року,<br>РНіП 102-84 "Тимчасова інструкція про склад, порядок розробки,<br>погодження і затвердження науково-проектної документації на<br>реставрацію пам'яток історії і культури".<br> <br> 3. Управлінню реконструкції забудови, реставрації та<br>збереження історичної спадщини (Майстерчук Т.П.) у встановленому<br>порядку забезпечити внесення відповідних змін до ДБН В.3.2.-1-2004<br>"Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках<br>культурної спадщини".<br> <br> 4. Державному підприємству "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.):<br> <br> 4.1. забезпечити видання та розповсюдження ДБН А.2.2-6-2008<br>"Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження<br>науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої<br>культурної спадщини" відповідно до замовлень за умови використання<br>коштів, отриманих від їх реалізації, на виконання робіт зі<br>стандартизації, розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону<br>України "Про стандартизацію") ( <A HREF="81771">2408-14</A> );<br> <br> 4.2. надати обов'язкові безоплатні типографського видання<br>примірники державних будівельних норм одержувачам, визначеним<br>постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння<br>обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року N 608<br>( <A HREF="101225">608-2002-п</A> );<br> <br> 4.3. надати безоплатно 10 примірників типографського видання<br>ДБН А.2.2-6-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і<br>затвердження науково-проектної документації для реставрації<br>об'єктів нерухомої культурної спадщини" Мінрегіонбуду для<br>забезпечення подальшого супроводження документа.<br> <br> 5. Супровід ДБН А.2.2-6-2008 "Склад, зміст, порядок<br>розроблення, погодження і затвердження науково-проектної<br>документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної<br>спадщини" доручити Українському державному науково-дослідному та<br>проектному інституту "УкрНДIпроектреставрація" (Антонюк А.Є.),<br>базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним<br>напрямом.<br> <br> 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра В.А.Негоду.<br> <br> Міністр В.С.Куйбіда</FONT></PRE><br>