О Порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации из реконструкции Национального спортивного комплекса "Олімпійський" в г. Киеве


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 23.07.2008 N 341<br> <br> <br> Про Порядок розроблення, узгодження<br> та затвердження проектно-кошторисної<br> і науково-проектної документації з реконструкції<br> Національного спортивного комплексу<br> "Олімпійський" у м. Києві<br> <br> { Додатково див. Рішення Міністерства регіонального<br> розвитку та будівництва<br> N 114 ( <A HREF="421258">vr114661-08</A> ) від 08.09.2008 }<br> <br> <br> <br> З метою упорядкування та врахування особливостей розроблення,<br>узгодження та затвердження проектно-кошторисної і<br>науково-проектної документації з реконструкції Національного<br>спортивного комплексу "Олімпійський" у м. Києві та забезпечення<br>ефективного використання бюджетних коштів, скорочення термінів<br>проектування і реконструкції, сприяння створенню належних умов<br>проведення будівельно-монтажних робіт та на підставі рішення<br>науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 22.07.2008 N 94<br>( <A HREF="417661">vr094661-08</A> ) Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Погодити відхилення від ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок<br>розроблення, погодження та затвердження проектної документації для<br>будівництва" ( <A HREF="168438">v0008509-04</A> ) в частині стадійності проектування та<br>розроблення ТЕО для об'єктів невиробничого призначення.<br> <br> 2. Затвердити Порядок розроблення, узгодження та затвердження<br>проектно-кошторисної і науково-проектної документації з<br>реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" у<br>м. Києві.<br> <br> 3. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості<br>у будівництві (Губень П.I.) забезпечити доведення інформації про<br>затвердження зазначеного Порядку до відома заінтересованих<br>організацій.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Міністра А.В. Беркуту.<br> <br> Т.в.о. Міністра О.Iщенко</FONT></PRE><br>