Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения детских дошкольных заведений ДБН В.2.2-4-97


ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ<br> МIСТОБУДУВАННЯ I АРХIТЕКТУРИ<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держкоммістобудування<br> України<br> 27.06.1996 N 117<br> ( <A HREF="332396">v0117243-96</A> )<br> <br> <br> ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ<br> <br> Будинки та споруди дитячих дошкільних<br> закладів ДБН В.2.2-4-97<br> <br> <br> { Вводиться в дію з 1 січня 1998 року згідно з Наказом<br> Державного комітету України у справах<br> містобудування і архітектури<br> N 136 ( <A HREF="332397">v0136243-97</A> ) від 06.08.97 }<br> <br> { Щодо затвердження Зміни N 1 додатково див. Наказ<br> Державного комітету України з будівництва та<br> архітектури <br> N 195 ( <A HREF="183354">v0195509-04</A> ) від 21.10.2004 }<br> <br> { Щодо затвердження Зміни N 2 додатково див. Наказ<br> Міністерства регіонального розвитку та будівництва<br> N 130 ( <A HREF="341615">v0130661-08</A> ) від 18.03.2008 }<br> <br> <br> З введенням у дію ДБН В.2.2-4-97 втрачають силу на території<br>України положення вимог до дитячих дошкільних закладів<br>СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", ДБН 364-92<br>"Дитячі дошкільні заклади для сільської місцевості України".<br> Державні будівельні норми "Будинки та споруди дитячих<br>дошкільних закладів" поширюються на проектування нових і<br>реконструкцію існуючих будинків дошкільних закладів загального<br>типу (дитячих ясел, садків, ясел-садків), комплексів дошкільних<br>закладів, будинків дитини і дитячих будинків для дошкільників, а<br>також приміщень для груп короткочасного перебування дітей, що<br>входять до складу будинків іншого призначення.<br> Ці норми обов'язкові для організацій та підприємств, які<br>здійснюють проектну, будівельну та інвестиційну діяльність на<br>території України, незалежно від форм власності та відомчого<br>підпорядкування.<br> При проектуванні дитячих дошкільних закладів поряд з<br>положеннями цих норм слід також керуватися вимогами інших діючих<br>нормативно-інструктивних документів. Список основних нормативних<br>документів, на які є відповідні посилання в цих нормах, наведений<br>у додатку 7.<br> <br> 1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> 1.1 До дошкільних закладів загального типу можуть входити<br>групи з різним режимом роботи: денні, цілодобові, скороченого<br>перебування, а також оздоровчі (реабілітаційні) для ослаблених,<br>часто хворіючих дітей, логопедичні тощо.<br> <br> 1.2 Розрахункова кількість дітей у вікових групах дошкільних<br>закладів та групах короткочасного перебування дітей дошкільного<br>віку приймається згідно з обов'язковим додатком 1. Кількість і<br>співвідношення вікових груп слід приймати за завданням на<br>проектування.<br> <br> 1.3 Місткість дошкільних закладів загального типу не повинна<br>перевищувати 280 місць (14 груп), будинків дитини і дошкільних<br>дитячих будинків - не більше ніж 200 місць.<br> Місткість та організаційна структура комплексів дошкільних<br>закладів має визначатися завданням на проектування за узгодженням<br>з органами освіти та охорони здоров'я. Кількість місць у кожному<br>будинку (корпусі) з приміщеннями дитячих групових осередків не<br>повинна перевищувати 280.<br> <br> 1.4 Дошкільні заклади загального типу місткістю до 160 місць<br>дозволяється об'єднувати з початковими або основними школами, а в<br>селищах міського типу і сільській місцевості при місткості до<br>120 місць - з квартирою для обслуговуючого персоналу.<br> <br> 1.5 На літній період допускається збільшення кількості місць<br>у дошкільних закладах за рахунок будівництва літніх павільйонів.<br>Для закладів на 60 і менше дітей кількість місць у павільйонах не<br>повинна перевищувати кількість місць в основному будинку. Для<br>закладів більшої місткості загальна кількість місць у павільйонах<br>не повинна перевищувати 50% місткості основного будинку і бути не<br>більше 100.<br> Літні павільйони повинні проектуватися неопалюваними<br>місткістю на 1-2 групи (до 40 місць). Склад і площі приміщень<br>харчоблоку і пральні слід визначати з розрахунку максимальної<br>кількості місць у дошкільному закладі на літній період.<br> <br> 1.6 Приміщення для груп короткочасного (до 3 годин)<br>перебування дітей дошкільного віку дозволяється передбачати у<br>перших поверхах житлових будинків та громадських центрів житлових<br>утворень. Кількість груп має визначатися згідно з місцевими<br>умовами і узгоджуватися з органами охорони здоров'я та освіти.<br> <br> 1.7 Будинки дошкільних закладів слід проектувати із<br>матеріалів, які дозволені для будівництва дитячих закладів<br>Міністерством охорони здоров'я України (МОЗ України).<br> <br> 2 ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДIЛЯНКИ<br> <br> 2.1 Будинки дошкільних закладів слід розміщувати на окремих<br>земельних ділянках, що розташовуються згідно з вимогами<br>містобудівних норм (додаток 7, п. 1; додатки 5 і 6).<br> Для груп короткочасного перебування дошкільників, що<br>розміщуються в будинках іншого призначення, окремі земельні<br>ділянки не передбачаються.<br> <br> 2.2 Дозволяється безпосереднє примикання ділянок дошкільних<br>закладів загального типу до торців житлових будинків без вікон, до<br>яких прибудовується дошкільний заклад.<br> Ділянки дошкільних закладів з квартирою для персоналу можуть<br>блокуватися з присадибними ділянками, але з обов'язковим<br>відокремленням огорожею або смугою зелених насаджень. Господарські<br>зони в такому разі можуть суміщуватися.<br> <br> 2.3 Площі земельних ділянок дошкільних закладів, що<br>розміщуються у житловій забудові, слід приймати з розрахунку на<br>одне місце: в дошкільних закладах загального типу та дошкільних<br>дитячих будинках місткістю до 80 місць - не менше ніж 45 кв.м; в<br>будинках дитини тієї ж місткості - не менше ніж 40 кв.м; в<br>дошкільних закладах загального типу, дошкільних дитячих будинках і<br>будинках дитини місткістю понад 80 місць - не менше ніж 40 кв.м; в<br>комплексах дошкільних закладів місткістю більше 350 місць - не<br>менше ніж 35 кв.м.<br> В закладах із збільшенням кількості місць на літній період<br>площі ділянок слід приймати за максимальною місткістю.<br> <br> 2.4 Скорочення площ ділянок за рахунок озеленення<br>допускається:<br> в умовах реконструкції - до 20%;<br> при уклонах рельєфу більше 20 % - до 15%;<br> в містах-новобудовах - до 10%;<br> для дошкільних закладів, вбудовано-прибудованих до житлових<br>будинків, - до 10%.<br> <br> 2.5 Озеленення ділянок дошкільних закладів повинно становити<br>не менше ніж 20 кв.м на одне місце. В умовах реконструкції<br>будинків або прилягання ділянок безпосередньо до лісових або<br>паркових територій допускається зменшення площі озеленення на 30%,<br>або до 14 м на місце в дошкільному закладі, а в комплексах<br>дошкільних закладів - до 12 м. До розрахункової площі озеленення<br>слід включати газони, майданчики з трав'яним покриттям, квітники,<br>город-ягідник.<br> <br> 2.6 Ділянки дошкільних закладів повинні обладнуватися<br>поливальним водопроводом і мати огорожу заввишки не менше 1,6 м.<br>По периметру ділянки створюється захисна смуга із дерев,<br>чагарників і газонів завширшки 3 м.<br> При висаджуванні дерев та чагарників треба враховувати умови<br>інсоляції, сонце-, вітро-, шумо-, пилозахисту приміщень будинку та<br>майданчиків.<br> <br> 2.7 На земельній ділянці повинні передбачатись такі<br>функціональні зони: забудови, групових майданчиків,<br>спортивно-ігрова, юних натуралістів та господарська. Окремі зони<br>та території майданчиків повинні розмежовуватись живою огорожею.<br> <br> 2.8 Зона забудови ділянки включає капітальні будинки, літні<br>павільйони, криті переходи та інші споруди. Будинки повинні<br>розташовуватися не ближче 25 м від червоної лінії вулиць; для<br>сільської місцевості при містобудівному обґрунтуванні та згоді<br>органів санітарного нагляду ця відстань може бути скорочена.<br>Відстань від будинків до найближчих житлових будинків приймається<br>за вимогами інсоляції та освітленості, а також за протипожежними<br>вимогами (додаток 7, п. 1). При розходженні санітарних та<br>протипожежних нормативів приймається більша відстань.<br> До всіх будинків зони забудови повинні передбачатись під'їзди<br>завширшки не менше 3,5 м з твердим покриттям для пожежних машин,<br>які мають забезпечувати доступ пожежних підрозділів у кожне<br>приміщення.<br> <br> 2.9 У зоні групових майданчиків слід передбачати майданчики<br>для дітей ясельного віку до 3 років площею із розрахунку не менше<br>8,0 кв.м на місце, майданчики для дошкільників віком від 3 до 6<br>років площею не менше 7,5 кв.м на місце, тіньові навіси за<br>кількістю групових майданчиків площею не менше 40 кв.м кожен.<br>Навіси до площі майданчиків не включаються, а для груп, що<br>розміщуються в літніх павільйонах, не влаштовуються.<br> <br> 2.10 Майданчики для дітей ясельного віку повинні мати<br>трав'яне покриття, майданчики для дошкільників - частково трав'яне<br>і частково (не більше 60 м) ґрунтове покриття з домішками твердих<br>дрібнозернистих місцевих будівельних матеріалів, які дозволені до<br>використання МОЗ України.<br> <br> 2.11 Спортивно-ігрова зона дошкільних закладів місткістю до<br>160 місць включає фізкультурний майданчик, призначений для<br>одночасного використання однією групою. Для закладів більше<br>160 місць передбачається 2 фізкультурних майданчики - для ясельних<br>і дошкільних груп. Майданчики слід проектувати площею із<br>розрахунку не менше 13,5 кв.м на 1 дитину в групі. Покриття<br>майданчиків виконуються з матеріалів, дозволених для використання<br>МОЗ України.<br> <br> 2.12 На фізкультурному майданчику для занять дошкільних груп<br>повинні бути передбачені: місце для гімнастичних снарядів, бігова<br>доріжка не менше 30 м, яма для стрибків і лужок для рухливих ігор.<br>При об'єднанні майданчиків допускається створення дитячого<br>міністадіону площею не менше ніж 400 кв.м.<br> Для загартування дітей та організації ігор з водою в<br>спортивно-ігровій зоні слід передбачати гідромайданчик з твердим<br>покриттям та відведенням стічної води до каналізації.<br> <br> 2.13 Відстань від групових, фізкультурних, ігрових<br>майданчиків до найближчих житлових будинків приймається не менше<br>12 м. Майданчики слід з'єднувати кільцевою доріжкою з твердим<br>покриттям завширшки не менше 1,5 м, розміткою та встановленням<br>шляхових знаків для навчання правилам поведінки пішоходів, їзди на<br>велосипедах і педальних машинах. Кільцева доріжка може бути<br>суміщена з об'їздом навколо будинків.<br> <br> 2.14 Зона юних натуралістів в дошкільних закладах загального<br>типу повинна мати ділянки овочевих і плодово-ягідних культур<br>загальною площею з розрахунку 0,75 кв.м на місце у дошкільних<br>групах, а в будинках дитини - ділянки плодово-ягідних культур<br>площею 0,5 кв.м на місце. Додатково допускається обладнувати<br>зоокуточок площею не менше 30 кв.м.<br> Зона юних натуралістів в дошкільних дитячих будинках включає<br>ділянки овочевих і плодово-ягідних культур, які дозволяється<br>розмішувати централізовано або біля групових майданчиків площею з<br>розрахунку 1,5 кв.м на місце. Допускається передбачати теплицю з<br>вольєром для тварин площею не менше 150 кв.м. Вольєр слід<br>розташовувати на відстані не менше 25 м від будинку дошкільного<br>закладу та найближчих житлових будинків.<br> <br> 2.15 Господарську зону слід проектувати площею: для<br>дошкільних закладів загального типу місткістю до 40 місць - не<br>менше 70 кв.м, місткістю понад 40 до 120 місць, а також дитячих<br>будинків і будинків дитини до 100 місць - не менше 100 кв.м; для<br>дошкільних закладів загального типу місткістю понад 120 місць - не<br>менше 150 кв.м; для будинків дитини та дошкільних дитячих будинків<br>понад 100 місць - не менше 200 кв.м.<br> У сільській місцевості в разі відсутності централізованої<br>системи теплопостачання, каналізації тощо наведені показники<br>можуть бути збільшені, виходячи з місцевих умов, за завданням на<br>проектування.<br> <br> 2.16 Господарська зона повинна розмішуватись біля входу до<br>виробничих приміщень харчоблоку і пральні, відокремлюватись від<br>групових і фізкультурних майданчиків, мати тверде покриття та<br>самостійний в'їзд, ізольований від входів на ділянку. В<br>господарській зоні передбачається закритий сміттєзбірник площею не<br>менше 6 кв.м, обладнаний господарським водопроводом та<br>каналізацією; місце для сушіння білизни і постільних речей не<br>менше ніж 15 кв.м; за необхідністю - сарай та овочесховище, площа<br>яких приймається згідно з місцевими умовами.<br> При відповідному обґрунтуванні допускається передбачати гараж<br>для службових автомобілів для будинків дитини і дошкільних дитячих<br>будинків. Сміттєзбірник і гараж повинні розміщуватись не ближче<br>25 м від основного будинку, в умовах реконструкції цю відстань<br>допускається скорочувати до 20 м.<br> <br> < ... ><br> <br> {Додатки 7,8 не наводяться}<br> <br> <br> Додаток 5<br> (обов'язковий)<br> <br> <br> Відстань від наземних,<br> наземно-підземних гаражів<br> та автостоянок легкових<br> автомобілів, станцій технічного<br> обслуговування автомобілів<br> та автозаправних станцій<br> до меж ділянок дошкільних закладів<br> <br> (Витяг з табл. 7.5 і табл. 7.5а ДБН 360-92(*))<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ Нормативний ¦ Кількість автомобілів/постів СТО та АЗС ¦<br>¦ параметр ¦-------------------------------------------------¦<br>¦ ¦10 і менше ¦11 - 50 ¦51 - 100¦101 - 300¦понад 300¦<br>¦--------------+-----------+--------+--------+---------+---------¦<br>¦Відстань, м ¦ 15/50 ¦ 25/(*) ¦ 25 ¦ 50 ¦ (*) ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br>_______________<br> (*) Визначається за погодженням з органами Державного<br>санітарного нагляду.<br> <br> У чисельнику вказано мінімальну відстань від наземних,<br>наземно-підземних гаражів та автостоянок легкових автомобілів, у<br>знаменнику - відстань від станцій технічного обслуговування<br>автомобілів та автозаправних станцій.<br> <br> <br> Додаток 6<br> (обов'язковий)<br> <br> <br> Відстань від будинку<br> дошкільного закладу та його ділянки<br> до житлових і громадських будинків<br> <br> (Витяг з табл. 6.2 ДБН 360-92(*))<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Нормативний параметр¦ Від ділянки ¦ Від будівлі ¦<br>¦ ¦ дошкільного закладу ¦ дошкільного закладу ¦<br>¦ ¦ до будинків ¦ до об'єктів ¦<br>¦ ¦---------------------+---------------------¦<br>¦ ¦магазин, підприємство¦ житловий будинок, ¦<br>¦ ¦ харчування, ¦ школа, дошкільний ¦<br>¦ ¦ побутового ¦ заклад (до стін) ¦<br>¦ ¦ обслуговування ¦ ¦<br>¦--------------------+---------------------+---------------------¦<br>¦Відстань, м ¦ 25 - 50(*) ¦За нормами інсоляції ¦<br>¦ ¦ ¦ та освітленості ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br>_______________<br> (*) За погодженням з органами Державного санітарного нагляду<br>допускається зменшувати відстань до 15 м для окремих груп<br>магазинів.</FONT></PRE><br>