О внесении изменений в добавление 3 к приказу Держархбудинспекции от 25.02.2009 N 30


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ Н А К А З 19.05.2009 N 88 ( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції N 100 ( v0100676-09 ) від 04.06.2009 ) Про внесення змін у додаток 3 до наказу Держархбудінспекції від 25.02.2009 N 30 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від05.12.2007 N 1396 ( 1396-2007-п ) "Про ліцензування певних видівгосподарської діяльності у будівництві" із змінами тадоповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від22.10.2008 N 941 ( 941-2008-п ) "Про внесення змін до Порядкуліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві",проведеного моніторингу організації роботи територіальних органівДержархбудінспекції, їх звернень щодо оптимізації процедуриліцензування певних видів господарської діяльності у будівництвіН А К А З У Ю: 1. Додаток 3, затверджений наказом Держархбудінспекції від25.02.2009 N 30 ( v0030676-09 ) "Про затвердження Тимчасовогорегламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органівз ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створеннямоб'єктів архітектури", викласти у новій редакції, що додається. 2. Управлінню ліцензування та атестації (Ситнік О.П.) довестицей наказ до відома керівників територіальних органівДержархбудінспекції. 3. Відділу організаційно-аналітичного забезпечення(Романова І.В.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційномусайті Держархбудінспекції. 4. Керівникам територіальних органів Держархбудінспекціївзяти цей наказ до керівництва в роботі та неухильного виконання. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступниканачальника Страннікова А.М. Начальник О.М.Бондаренко Додаток 3 ПЕРЕЛІК робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, висновок щодо яких надає ліцензійна комісія Державної архітектурно-будівельної інспекції 1.00.00 ВИШУКУВАННЯ 2.00.00 ПРОЕКТНІ РОБОТИ 2.01.00 РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 2.03.00 АРХІТЕКТУРНЕ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 2.03.01 Житлових будівель 2.03.01.05 до 24 поверхів включно 2.03.02 Громадських будівель та споруд 2.03.02.02 5 поверхів і більше 2.03.03 Багатофункціональних будівель і комплексів 2.03.03.02 5 поверхів і більше 2.03.04 Будівель та споруд промислових підприємств 2.03.04.02 обладнаних мостовими кранами 2.03.05 Інженерних споруд 2.03.05.01 градирень, водоохолоджувачів 2.03.05.02 стволів промислових труб 2.03.05.03 щоглових 2.03.05.04 баштових 2.03.05.05 ємкісних 2.03.05.07 фундаментів, які виконуються спеціальними способами (опускний колодязь, кесон, стіна у ґрунті тощо) 2.03.05.09 галерей захисних 2.03.05.10 копрів вугільних та інші 2.03.05.11 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків 2.03.05.12 галерей, естакад, етажерок технологічних 2.03.05.13 каналів, тунелів, колекторів технологічних 2.03.05.14 опор зв'язку, енергопостачання, повітряно-канатного транспорту 2.03.05.15 естакад розвантажувальних і залізничних 2.03.05.16 естакад відкритих кранових 2.03.05.17 складів вибухових речовин 2.03.05.18 підземних складів, сховищ, ємкостей 2.03.05.19 сховищ небезпечних речовин 2.03.07 Спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення та правоохоронних органів 2.03.08 Об'єктів експериментального будівництва 2.03.09 Гірничих споруд 2.03.10 Транспортних мереж, споруд та комплексів 2.03.10.01 залізниць державного значення 2.03.10.04 автомобільних доріг державного значення 2.03.10.07 мостів, шляхопроводів, переходів великих 2.03.10.10 тунелів та метрополітенів 2.03.10.12 аеродромів та вертодромів 2.03.10.14 конвеєрних, канатних тощо 2.03.10.15 пневматичних 2.03.11 Гідротехнічних споруд та комплексів 2.03.11.02 гребель, дамб, насипів ґрунтових з напором понад 5 м 2.03.11.04 гребель, дамб, насипів бетонних, залізобетонних з напором понад 10 м 2.03.11.05 морського транспорту 2.03.11.07 суднобудівних та судноремонтних 2.03.11.09 водоймищ і водосховищ 2.03.11.10 рибозахисних та рибопропускних 2.03.11.11 каналів та тунелів 2.03.11.13 протифільтраційних і дренажних 2.03.11.14 які виконуються гідронамивом 2.03.12 Енергетичних споруд та комплексів 2.03.12.02 електростанцій атомних 2.03.12.03 електростанцій теплових 2.03.12.04 електростанцій гідравлічних 2.03.12.05 електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії 2.03.12.07 спеціальних 2.03.13 Магістральних трубопроводів, споруд та обладнання 2.03.15 Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам'ятках культурної спадщини 2.03.15.01 національного значення 2.06.00 ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ І СПОРУД 2.06.04 Газопостачання 2.06.04.03 тиском понад 0.6 Мпа 2.06.05 Електропостачання та електрообладнання 2.06.05.03 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ 2.10.00 РІВНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, ВИДИ ТА УМОВИ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ 2.10.01 Рівні відповідальності 2.04.01.01 I - підвищений 3.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ 3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 3.01.02 Ґерунтових 3.01.02.02 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків 3.01.05 Фундаментів, що виконуються спеціальними способами 3.01.05.01 кесонів 3.01.05.02 опускних колодязів 3.01.05.03 ґрунтових паль 3.01.05.04 стіна у ґрунті 3.01.06 Металевих 3.01.06.04 каркасів висотою більше 40 м 3.01.06.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами 3.01.06.07 прогоном понад 48 м 3.01.06.09 структурних 3.01.06.10 вантових 3.01.06.12 гідротехнічних та підводних 3.01.06.13 інженерних споруд (відповідно до пункту 3.01.13) 3.01.07 Бетонних та залізобетонних монолітних 3.01.07.04 каркасів висотою більше 40 м 3.01.07.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами 3.01.07.07 прогоном понад 24 м 3.01.07.08 не каркасного типу складних форм 3.01.07.09 гідротехнічних та підводних 3.01.07.10 інженерних споруд (відповідно до пункту 3.01.13) 3.01.08 Бетонних та залізобетонних збірних 3.01.08.04 каркасів висотою більше 40 м 3.01.08.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами 3.01.08.08 панельних та об'ємно - блочних висотою більше 40 м 3.01.08.10 прогоном понад 24 м 3.01.08.11 не каркасного типу 3.01.08.12 гідротехнічних та підводних 3.01.08.13 інженерних споруд (відповідно до пункту 3.01.13) 3.01.09 Кам'яних та армокам'яних 3.01.09.03 з цегли, каменів, блоків висотою більше 40 м 3.01.09.08 інженерних споруд (відповідно до пункту 3.01.13) 3.01.13 Інженерних споруд 3.01.13.01 водоохолоджувачів 3.01.13.02 градирень 3.01.13.04 стволів промислових труб висотою понад 100 м 3.01.13.06 щоглових висотою понад 100 м 3.01.13.08 баштових висотою понад 100 м 3.01.13.12 ємкісних, що працюють під тиском, об'ємом до 50000 куб.м 3.01.13.13 ємкісних, що працюють під тиском, об'ємом понад 50000 куб.м 3.01.13.14 підземних складів, сховищ, ємкостей 3.01.13.17 копрів вугільних та інші 3.01.13.25 сховищ небезпечних речовин 3.01.14 Магістральних трубопроводів, споруд та обладнання 3.01.15 Гідротехнічних споруд і систем 3.01.15.02 гребель, дамб ґрунтових з напором понад 5 м 3.01.15.04 гребель, дамб бетонних, залізобетонних з напором понад 10 м 3.01.15.09 підводно-технічних 3.01.15.12 гідронамивних 3.01.16 Гірничих споруд 3.03.00 РЕСТАВРАЦІЯ, КОНСЕРВАЦІЯ, РЕМОНТНІ РОБОТИ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 3.03.01 національного значення 3.03.07 стародавніх мурувань, археологічних розкопів 3.03.13 позолоти 3.03.15 монументальних 3.05.00 МОНТАЖ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ, СПОРУД, ПРИЛАДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ 3.05.01 Водопостачання 3.05.01.02 магістральних водогонів 3.05.02 Каналізації 3.05.02.01 магістральних колекторів самопливних і напірних 3.05.03 Теплових і гарячого водопостачання 3.05.03.01 магістральних 3.05.04 Газопостачання 3.05.04.03 трубопроводів тиском понад 0,6 МПа 3.05.05 Магістральних продуктопроводів 3.05.06 Електропостачання 3.05.06.03 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою понад 35 кВ 3.05.06.06 кабельних ліній напругою понад 35 кВ 3.05.06.08 трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ 3.05.06.10 контактних мереж метрополітену 3.05.06.11 контактних мереж тягового залізничного транспорту 3.06.00 УЛАШТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД 3.06.01 Залізничних колій 3.06.01.01 державного призначення 3.06.02 Покриттів доріг автомобільних 3.06.02.01 державного призначення 3.06.04 Мостів, шляхопроводів, переходів 3.06.04.01 великих 3.06.05 Посадочних смуг аеродромів та вертодромів 3.06.06 Тунелів та метрополітенів 3.06.08 Конвеєрного, канатного тощо 3.06.10 Пневматичних 4.00.00 ІНЖИНІРИНГОВІ РОБОТИ 4.01.00 Генеральний розробник у проектуванні 4.01.02.02 обладнаних мостовими кранами 4.01.03 магістральних трубопроводів та споруд 4.03.00 Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях) 4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві 4.04.02.02 обладнаних мостовими кранами 4.04.05 магістральних трубопроводів та споруд 4.05.00 Технічний нагляд за будівництвом 4.05.05 магістральних трубопроводів. Начальник Управління ліцензування та атестації О.П.Ситнік