Об утверждении Комплексной программы сохранения и воспроизведение историко-архитектурной среды г. Жовквы


<br> КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> П О С Т А Н О В А<br> від 16 травня 2001 р. N 517<br> Київ<br> Про затвердження Комплексної програми збереження<br> та відтворення історико-архітектурного<br> середовища м. Жовкви<br> <br> Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:<br> 1. Затвердити Комплексну програму збереження та відтворення<br>історико-архітектурного середовища м. Жовкви (далі - Програма), що<br>додається.<br> 2. Міністерству економіки та Міністерству фінансів починаючи<br>з 2002 року передбачати під час розподілу державних<br>централізованих капітальних вкладень виділення Львівській обласній<br>державній адміністрації коштів для реалізації заходів Програми.<br> 3. Рекомендувати Львівській обласній та Жовківській районній<br>державним адміністраціям передбачати починаючи з 2002 року під час<br>розроблення проектів відповідних місцевих бюджетів видатки на<br>реалізацію заходів Програми, а також залучати для цієї мети кошти<br>з інших джерел.<br> 4. Рекомендувати Львівській обласній державній адміністрації<br>визначити єдиного замовника з реалізації заходів Програми.<br> <br> Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО<br> Інд. 28<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 16 травня 2001 р. N 517<br> КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА<br> збереження та відтворення історико-архітектурного<br> середовища м. Жовкви<br> <br> 1. Загальна частина<br> Місто Жовква Львівської області є одним із найбільш<br>унікальних і самобутніх міст України. Місто, яке в 2003 році<br>відзначатиме 400-річчя надання йому Магдебурзького права, має дуже<br>багату історію, пов'язану з життям і діяльністю видатних<br>історичних осіб, у тому числі гетьмана України Богдана<br>Хмельницького, польського короля Яна III Собєського, російського<br>царя Петра I. У період свого найбільшого розквіту (друга половина<br>XVII - початок XVIII ст.) місто перебувало в центрі європейських<br>подій, вважалося одним із найкрасивіших приватних міст-резиденцій<br>Європи, було королівською резиденцією, осередком мистецтв,<br>книгодрукування та релігійного життя.<br> Місто побудовано в кінці XVI - на початку XVII століття.<br>Ренесансний містобудівний комплекс м. Жовкви є унікальним як єдине<br>добре збережене "ідеальне" місто-резиденція кінця XVI століття в<br>Україні, а також як надзвичайно рідкісний тип планування серед<br>близько 200 збережених "ідеальних" міст Європи. До його складу<br>входять дві пам'ятки містобудування ("місто в мурах" та Львівське<br>передмістя), на яких компактно розташовано 55 пам'яток архітектури<br>світового, державного та регіонального значення. Важливою рисою м.<br>Жовкви є те, що історичний центр міста зберіг функції<br>загальноміського центру.<br> Враховуючи наукову, мистецьку та історичну цінність міста, з<br>метою збереження та відновлення унікального комплексу його<br>пам'яток, в м. Жовкві створено Державний історико-архітектурний<br>заповідник. У 1998 році Національний комітет ICOMOS визначив<br>м. Жовкву одним із претендентів від України на включення до Списку<br>всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В 1999 році жовківську синагогу<br>включено до переліку 100 світових пам'яток, які перебувають у<br>загрозливому стані.<br> Унікальна архітектурна спадщина м. Жовкви перебуває під<br>загрозою зруйнування. Протягом двох останніх століть місто зазнало<br>значних втрат. Залишається невідбудованою близько 70 відсотків<br>житлової забудови історичного центру міста, зруйнованої в часи<br>воєн. Відсутність капіталовкладень у розвиток інженерної<br>інфраструктури, а також коштів для підтримання належного<br>технічного стану міського господарства призводить до подальшої<br>деградації унікального міського середовища, нищення цінної<br>забудови і пам'яток. Окремі пам'ятки підтоплені та перезволожені,<br>стан деяких будівель аварійний. За оцінками вітчизняних і<br>зарубіжних експертів, унікальний комплекс пам'яток м. Жовкви<br>потребує здійснення невідкладних заходів, спрямованих на його<br>збереження.<br> Місто має вигідне географічне розташування на перспективних<br>міжнародних шляхах з Польщі та Прибалтики поблизу кордону і<br>великого економічного та культурного центру - м. Львова. Місто<br>Жовква не маючи навіть мінімальної туристичної інфраструктури,<br>вважається одним із головних туристичних центрів області, приймає<br>значні потоки туристів і гостей.<br> 2. Мета та завдання Програми<br> Метою Програми є забезпечення державної підтримки та<br>координації комплексних робіт із збереження пам'яток та<br>відновлення цілісності унікального історичного містобудівного<br>комплексу м. Жовкви, розвиток соціальної і туристичної<br>інфраструктури, підвищення рівня життя населення, забезпечення<br>економічного та культурного розвитку міста, залучення значних<br>інвестицій.<br> Основними завданнями Програми є:<br> недопущення подальшого руйнування історичної забудови,<br>створення безпечних умов для проживання населення;<br> усунення аварійного стану інженерних мереж, їх реконструкція;<br> збереження, реставрація, раціональне пристосування та належне<br>утримання пам'яток архітектури;<br> відновлення первинної планувальної структури історичного<br>центру міста (історичні площі, вулиці, квартали і ділянки),<br>проведення комплексного впорядкування землекористування,<br>відновлення історичної забудови ділянок новим будівництвом з<br>дотриманням принципів реставрації містобудівних комплексів;<br> реконструкція ринкової та інших історичних площ і вулиць<br>центральної частини міста з пониженням їх рівня до історичних<br>відміток, влаштуванням відповідного покриття, впорядкуванням та<br>обладнанням громадських територій з дотриманням принципів<br>відтворення історико-архітектурного середовища;<br> відтворення важливих архітектурних домінант і оборонних<br>споруд міста;<br> відтворення історичних садово-паркових і ландшафтних<br>комплексів;<br> удосконалення транспортної інфраструктури міста;<br> залучення громадськості до розв'язання проблем збереження<br>культурної спадщини та соціально-економічного розвитку міста;<br> заохочення власників історичних будівель до їх реставрації,<br>стимулювання інвестицій у відбудову та реставрацію історичних<br>об'єктів, а також підприємницької діяльності.<br> 3. Етапи реалізації Програми та її фінансове забезпечення<br> Програму передбачено реалізувати протягом 2001 - 2020 років у<br>два етапи.<br> На першому етапі (2001 - 2005 роки) передбачається:<br> виконати науково-дослідні роботи та підготувати містобудівну<br>і проектно-кошторисну документацію;<br> провести невідкладні ремонтно-будівні роботи на інженерних<br>об'єктах (водопостачання, каналізація), реконструювати АТС і<br>телефонні мережі;<br> виконати роботи з реконструкції ринкової площі, відновлення<br>площ Львівського та Глинського передмість, вулиць, інших<br>громадських територій;<br> провести захисні, протиаварійні та реставраційні роботи на<br>пам'ятках архітектури;<br> завершити будівництво школи на 1290 учнівських місць,<br>відселити дві школи з приміщень у пам'ятках архітектури;<br> розпочати відтворення історичної забудови житлових кварталів,<br>відбудувавши житлові будинки загальною площею 3 тис. кв. метрів;<br> відтворити ринковий квартал житлової забудови площею<br>7 тис. кв. метрів;<br> розпочати реконструкцію і модернізацію існуючої історичної<br>забудови, реалізувати пілотний проект комплексної реставрації та<br>модернізації невеликого житлового кварталу;<br> розпочати реконструкцію замкового парку та палацово-паркового<br>комплексу Винниківського двору;<br> розпочати роботи, пов'язані з усуненням дисгармонії у<br>забудові території пам'яток архітектури і садово-паркового<br>мистецтва, виносом виробництв за межі цієї території.<br> На другому етапі (2006 - 2020 роки) передбачається завершення<br>робіт з реставрації пам'яток архітектури, модернізації інженерної<br>і транспортної інфраструктури міста, впорядкування громадських<br>територій, продовження модернізації та регенерації житлової<br>забудови, усунення дисгармонії у забудові і винос виробництв,<br>відтворення історичних паркових ансамблів, ландшафтних комплексів,<br>архітектурних домінант і оборонних споруд міста.<br> Для фінансування Програми будуть залучені кошти з державного<br>та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, зокрема:<br> кошти громадян, підприємств, установ, організацій, у тому<br>числі власників історичних будівель;<br> інвестиції та капіталовкладення обласних і районних<br>підприємств енергозабезпечення, водопостачання та каналізації,<br>зв'язку, транспорту і шляхів;<br> безповоротна матеріальна і фінансова допомога (гранти)<br>вітчизняних і міжнародних фондів та програм;<br> кредити, залучені органами місцевого самоврядування та<br>власниками житлових приміщень на реконструкцію та модернізацію<br>житлових будівель і кварталів.<br> Прогнозні джерела фінансування першого етапу Програми<br>додаються.<br> 4. Організація управління реалізацією Програми<br> З метою забезпечення реалізації Програми передбачається<br>утворення Львівською облдержадміністрацією<br>координаційно-наглядової ради, до складу якої входитимуть<br>працівники Львівської обласної, Жовківської районної<br>держадміністрацій, виконавчого органу Жовківської міськради,<br>державного заповідника у м. Жовкві, Жовківського центру міського<br>розвитку, провідні науковці та реставратори.<br> <br> Додаток<br> до Комплексної програми збереження та<br> відтворення історико-архітектурного<br> середовища м. Жовкви<br> ПРОГНОЗНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ<br> першого етапу Програми<br> <br>------------------------------------------------------------------------------<br> Вид роботи |Розрахункова вартість за роками, тис. гривень| Джерело<br> |---------------------------------------------|фінансування<br> | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Разом|<br> | | | | | | |<br>------------------------------------------------------------------------------<br>Науково-дослідні 50 50 50 30 20 200 державний<br>роботи бюджет<br>(архітектурні,<br>археологічні, 160 160 20 10 10 360 місцеві<br>історичні, бюджети<br>мистецькі<br>дослідження та 30 30 50 20 10 140 інші<br>експертиза джерела<br>історичних<br>об'єктів),<br>публікації<br>матеріалів<br>досліджень,<br>наукові видання<br> <br>Підготовка 200 200 150 100 50 700 державний<br>містобудівної бюджет<br>документації,<br>робочої 400 300 100 800 місцеві<br>документації з бюджети<br>усунення<br>аварійного стану 140 90 60 60 50 400 інші<br>та реставрації джерела<br>пам'яток<br>архітектури і<br>садово-паркового<br>мистецтва,<br>реконструкції<br>інженерних мереж<br> <br>Ліквідація 250 1 000 1 000 900 850 4 000 державний<br>аварійного стану, бюджет<br>реставрація<br>пам'яток 300 500 500 500 700 2 500 місцеві<br>архітектури, які бюджети<br>перебувають у<br>державній 1 000 2 000 2 000 2 000 1 000 8 000 інші<br>власності (замок, джерела<br>дві дерев'яні<br>церкви,<br>Домініканський<br>монастир,<br>синагога,<br>міські оборонні<br>споруди)<br> <br>Ліквідація 200 200 200 200 200 1 000 інші<br>аварійного стану джерела<br>та реставрація<br>пам'яток<br>архітектури<br>(дерев'яна церква,<br>комплекси<br>Василіанського<br>монастиря,<br>друкарні Василіан,<br>парафіяльного<br>костьолу,<br>монастиря<br>Домініканок,<br>костьолу Святого<br>Лазаря, кінного<br>манежу)<br> <br>Ліквідація 40 50 70 50 100 310 місцеві<br>аварійного стану бюджети<br>та реставрація<br>пам'яток 10 30 50 50 50 190 інші<br>архітектури, які джерела<br>перебувають у<br>комунальній<br>власності міста і<br>району (ратуша,<br>адміністративні та<br>житлові будинки)<br> <br>Завершення 1 000 1 000 1 000 3 000 державний<br>будівництва бюджет<br>середньої школи на<br>1290 учнівських 1 400 1 700 2 300 2 600 8 000 місцеві<br>місць бюджети<br> <br>Невідкладні 500 300 800 державний<br>протиаварійні бюджет<br>роботи,<br>реконструкція 210 160 30 30 30 460 місцеві<br>інженерної бюджети<br>інфраструктури<br>центральної 40 100 200 800 800 1 940 інші<br>частини міста джерела<br>(мережі<br>водопроводу,<br>каналізації,<br>електропостачання,<br>зв'язку)<br> <br>Модернізація та 50 60 150 260 місцеві<br>реконструкція бюджети<br>існуючої<br>історичної 40 100 200 400 500 1240 інші<br>забудови (житлові джерела<br>і торговельні<br>приміщення на 140<br>історичних<br>ділянках загальною<br>площею<br>40 тис.кв.метрів,<br>районний<br>адміністративний<br>центр)<br> <br>Відтворення 200 8 300 10 500 3 000 1 000 23 000 інші<br>історичної джерела<br>забудови<br> <br>Реконструкція 200 180 180 150 230 940 місцеві<br>ринкової площі, бюджети<br>вулиць,<br>влаштування 60 100 100 100 100 460 інші<br>транспортної джерела<br>інфраструктури,<br>благоустрій<br>територій<br> <br>Винос виробництв 200 400 600 інші<br>за межі території джерела<br>пам'яток<br>архітектури<br> <br>Відтворення 270 300 570 місцеві<br>історичних бюджети<br>паркових<br>ансамблів і 30 100 130 інші<br>ландшафтних джерела<br>комплексів<br>(замковий парк із<br>ставом, палацово-<br>паркові комплекси<br>Винниківського<br>двору і Гараю,<br>історичний<br>спортивний<br>комплекс "Сокіл")<br>-----------------------------------------------------------------------------<br>Усього 5430 16 550 18 810 12 560 6 650 60 000<br>