П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про прийняття за основу проекту Закону України
про затвердження Загальнодержавної програми
розвитку малих міст

Розглянувши проект Закону України про затвердження
Загальнодержавної програми розвитку малих міст (реєстр. N 1044),
внесений Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти проект Закону України про затвердження
Загальнодержавної програми розвитку малих міст за основу.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань
будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і
зв'язку разом з Кабінетом Міністрів України та іншими суб'єктами
права законодавчої ініціативи доопрацювати зазначений законопроект
і внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.
3. При підготовці законопроекту до другого читання врахувати
відповідні зауваження і пропозиції народних депутатів України,
органів місцевого самоврядування, представників підприємств,
організацій і громадськості, висловлені під час обговорення
проекту Загальнодержавної програми розвитку малих міст, у тому
числі:
визначити механізми фінансування намічених Загальнодержавною
програмою розвитку малих міст заходів і передбачити гарантовану
бюджетну підтримку розвитку цих міст;
визначити окремо державні і місцеві пріоритети розвитку малих
міст, провести їх розподіл по рівню і потенціалу економічного та
соціального розвитку з диференційованим відображенням особливостей
і проблем розвитку кожної групи населених пунктів;
передбачити заходи щодо зміцнення фінансової основи місцевого
самоврядування, підвищення ролі територіальних громад у формуванні
містоутворюючої бази і сфери зайнятості населення;
встановити конкретні показники розвитку окремих груп
населених пунктів і механізми контролю за виконанням заходів,
передбачених Загальнодержавною програмою розвитку малих міст;
визначити житлове будівництво на території малих міст,
особливо для молодих та багатодітних сімей, інвалідів, ветеранів
та військовослужбовців, особливим пріоритетом з першочерговим
забезпеченням його фінансовими ресурсами.
4. Доручити Кабінету Міністрів України розробити і в порядку
законодавчої ініціативи внести до Верховної Ради України
пропозиції про зміни та доповнення:
до Бюджетного кодексу України та законів України, які
встановлюють систему оподаткування стосовно формування бюджетів
малих міст, ефективного використання для цілей їх розвитку
місцевих ресурсів та консолідації коштів на виконання заходів,
передбачених Загальнодержавною програмою розвитку малих міст,
включаючи направлення на зазначені цілі 20 відсотків відрахувань
від податку на прибуток підприємств, що розташовані на території
цих міст, а також 50 відсотків податку на прибуток підприємств
недержавної форми власності, 100 відсотків податків усіх
новоутворених підприємств з виробництва товарів чи послуг протягом
трьох років їх діяльності та прибуткового податку з громадян і
плати за землю;
до законів України, які прямо чи опосередковано пов'язані з
реалізацією заходів, передбачених Загальнодержавною програмою
розвитку малих міст, і направлені на створення механізму
регулювання відтоку капіталу з цих міст, вирішення ключових
проблем господарського механізму у виробничій та комунальній
сферах їх економіки, підвищення інвестиційної привабливості
територій, створення умов для стимулювання розвитку малого і
середнього бізнесу та формування джерел реальних інвестиційних
ресурсів.


Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 15 травня 2003 року
N 773-IV