ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
Л И С Т

N 9/63 від 27.02.96
м.Київ

vd960227 vn9/63

Структура коефіцієнтів, що наведені в додатку 8.7-I

У зв'язку з численними запитами Головне управління
кошторисних норм, ціноутворення та експертизи у будівництві
надсилає структуру коефіцієнтів прямих витрат, які наведені в
додатку 8.7-I, і повідомляє рівень збільшення вартісних показників
окремих складових по відношенню до цін 1984 року.
Структура коефіцієнтів, що наведені в додатку 8.7-I
---------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування |Рівень збільшення по | Питома вага |
|статей прямих | елементів | відношенню до цін | елементів у |
| витрат | витрат | 1984 року (разів) |статтях витрат |
| | | | (відсотки) |
|--------------+--------------+---------------------+---------------|
|Матеріали |Матеріали | 154055 | 98,3 |
| |--------------+---------------------+---------------|
| |Заробітна | 88611 | 1,7 |
| |плата | | |
|--------------+--------------+---------------------+---------------|
|Основна |Основна | 88611 | 100,0 |
|заробітна |заробітна | | |
|плата |плата | | |
|--------------+--------------+---------------------+---------------|
|Експлуатація |Матеріали | 154055 | 72,9 |
|будівельних |--------------+---------------------+---------------|
|машин і |Заробітна | 88611 | 23,8 |
|механізмів |плата | | |
| |--------------+---------------------+---------------|
| |Амортизаційні | 21612 | 3,3 |
| |відрахування | | |
---------------------------------------------------------------------

Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
архітектури. Матеріали республіканського семінару:
"Нормативне та методичне забезпечення реформування
економіки будівельного виробництва в ринкових
умовах". Добірка N 6, березень - квітень, 1996 р.,
К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".