ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т

N 7/252 від 26.03.99
м.Київ

vd990326 vn7/252

Щодо порядку визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт

На численні запити щодо порядку визначення вартості проектних
робіт за цінами "Сборника цен на проектные работы для
строительства" Держбуд України повідомляє.
При визначенні вартості проектних робіт за цінами зазначеного
"Сборника..." за наявності декількох ускладнюючих факторів та при
застосуванні в зв'язку з цим відповідних коефіцієнтів, більших за
одиницю, загальний підвищуючий коефіцієнт визначається шляхом
додавання їх дробових частин до одиниці.
При визначенні вартості проектних робіт із застосуванням
декількох коефіцієнтів, менших за одиницю, загальний зменшувальний
коефіцієнт визначається шляхом їх перемножування.
У випадку застосування одночасно підвищуючих та зменшувальних
коефіцієнтів визначається загальний коефіцієнт. Для цього за
вказаним порядком спочатку визначається загальний підвищуючий
коефіцієнт, потім загальний зменшувальний коефіцієнт. Розраховані
таким чином коефіцієнти перемножуються.

Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута

Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
архітектури. "Інструктивні документи і листи, що роз'яснюють
положення порядку визначення вартості будівництва,
взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, вартості
проектно-вишукувальних робіт, експертизи вартісних показників,
утримання апарату замовника та інших економічних питань, що
входять до сфери діяльності Держкоммістобудування".
Випуск N 43, 8 квітня 1999 р. К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".