Относительно порядка определения стоимости проектно-изыскательских работ


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 7/252 від 26.03.99<br> м.Київ<br> <br> vd990326 vn7/252<br> <br> Щодо порядку визначення вартості<br> проектно-вишукувальних робіт<br> <br> На численні запити щодо порядку визначення вартості проектних<br>робіт за цінами "Сборника цен на проектные работы для<br>строительства" Держбуд України повідомляє.<br> При визначенні вартості проектних робіт за цінами зазначеного<br>"Сборника..." за наявності декількох ускладнюючих факторів та при<br>застосуванні в зв'язку з цим відповідних коефіцієнтів, більших за<br>одиницю, загальний підвищуючий коефіцієнт визначається шляхом<br>додавання їх дробових частин до одиниці.<br> При визначенні вартості проектних робіт із застосуванням<br>декількох коефіцієнтів, менших за одиницю, загальний зменшувальний<br>коефіцієнт визначається шляхом їх перемножування.<br> У випадку застосування одночасно підвищуючих та зменшувальних<br>коефіцієнтів визначається загальний коефіцієнт. Для цього за<br>вказаним порядком спочатку визначається загальний підвищуючий<br>коефіцієнт, потім загальний зменшувальний коефіцієнт. Розраховані<br>таким чином коефіцієнти перемножуються.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br> <br> Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і<br> архітектури. "Інструктивні документи і листи, що роз'яснюють<br> положення порядку визначення вартості будівництва,<br> взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, вартості<br> проектно-вишукувальних робіт, експертизи вартісних показників,<br> утримання апарату замовника та інших економічних питань, що<br> входять до сфери діяльності Держкоммістобудування".<br> Випуск N 43, 8 квітня 1999 р. К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".<br>