Относительно предоставления льгот на сумму средства, направленных на строительство жилья для военнослужащих и членов их семей, из налога на прибыль


<br> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 998/7/15-0117 від 21.01.99<br> м.Київ<br> <br> vd990121 vn998/7/15-0117<br> ( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної<br> податкової адміністрації <br> N 10147/7/11-0217 ( <A HREF="72290">v0147225-00</A> ) від 24.07.2000 )<br> Щодо надання пільг на суму коштів, спрямованих на<br> будівництво житла для військовослужбовців та членів їх<br> сімей, з податку на прибуток<br> <br> Відповідно до підпункту 22.3 статті 22 Закону України "Про<br>оподаткування прибутку підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ), кошти,<br>спрямовані платником податку на будівництво житла для<br>військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на<br>отримання житла відповідно до законодавства України, за укладеними<br>до 1 липня 1997 року угодами про інвестування будівництва житла<br>для військовослужбовців та членів їх сімей, по яких на 1 липня<br>1997 року проведені фактичні витрати, враховуються у зменшення<br>податкового зобов'язання такого платника податку, протягом терміну<br>завершення будівництва об'єктів житла, розпочатих до 1 липня 1997<br>року, але не пізніше терміну, встановленого абзацом першим цього<br>пункту. Порядок бюджетного контролю за використанням таких коштів<br>встановлюється Кабінетом Міністрів України.<br> Вказаний порядок бюджетного контролю за використанням<br>інвестицій та їх відшкодуванням був визначений в Методології<br>визначення цін і процедур зменшення податкових зобов'язань<br>платників податку на прибуток підприємств на суму коштів та<br>матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для<br>військовослужбовців та членів їх сімей, і порядок бюджетного<br>контролю за використанням коштів, спрямованих на будівництво<br>такого житла, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів<br>України від 27 квітня 1998 року N 568 ( <A HREF="41111">568-98-п</A> ) та набрала<br>чинності з дня опублікування, тобто з 5 травня 1998 року.<br> Згідно з цим порядком (пункт 10 - 11 Методології) було<br>зобов'язано замовників у двотижневий термін після затвердження<br>цього документа провести аналіз інвестиційних угод, укладених з<br>інвесторами до 1 липня 1997 року на відповідність вимогам пункту<br>22.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та<br>скласти реєстри таких угод.<br> У разі потреби, протягом місяця після введення в дію цього<br>документа замовниками складались додаткові угоди, які також<br>включались до реєстру.<br> Реєстри і програми будівництва житла для військовослужбовців<br>направлялись для узагальнення державним податковим органам.<br> Відшкодування інвестицій, спрямованих на побудову житла для<br>військовослужбовців податком на прибуток, згідно вказаного порядку<br>здійснюється з моменту подання в звітному кварталі інвестором -<br>платником податку на прибуток, який включений до реєстру, до<br>Державної податкової інспекції документів, зазначених в п.13<br>Методології, а також Декларації за звітний квартал, де в рядку<br>42.7 вказано суму наданої інвестиції.<br> Таким чином, реально відшкодування інвестицій провадяться<br>податковими органами в III кварталі 1998 року. Зменшення<br>(відшкодування) інвестиції нарахованою сумою податку на прибуток<br>можливо лише в межах звітного кварталу. Суми інвестицій, які не<br>були відшкодовані нарахованою сумою податку на прибуток в межах<br>звітного кварталу можуть бути враховані на зменшення податкового<br>зобов'язання в наступних звітних періодах (кварталах). Проте, якщо<br>інвестор зібрав всі необхідні документи для надання пільги і подав<br>їх разом з декларацією про податок на прибуток за II квартал 1998<br>року, то в межах нарахованої суми податку на прибуток за II<br>квартал 1998 року, такому інвестору може бути надана пільга.<br> Вказана пільга за IV квартал 1997 року та за I квартал 1998<br>року не надається, оскільки в цей період не було затвердженого<br>порядку бюджетного контролю за використанням інвестицій та порядку<br>їх відшкодування.<br> Згідно з пунктом 12 Методології зменшення податкових<br>зобов'язань на суму інвестицій за рахунок заліку недоїмки, в тому<br>числі з податку на прибуток, а також на суму інвестицій за рахунок<br>уступки вимоги (дебіторська заборгованість) не провадиться.<br>