Относительно правомерности предоставления льгот по налогу на прибыль


<br> <br> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 1174/5/15-0116 від 19.02.99<br> м.Київ<br> <br> vd990219 vn1174/5/15-0116<br> <br> Щодо правомірності надання пільг по податку<br> на прибуток<br> <br> Відповідно до п.22.3 ст.22 Закону України "Про внесення змін<br>до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від<br>22.05.97 р. N <A HREF="108682">283/97-ВР</A> із змінами і доповненнями платник податку<br>на прибуток має право враховувати у зменшення податкового<br>зобов'язання кошти, спрямовані на інвестування будівництва житла<br>для військовослужбовців та членів їх сімей, розпочатого до<br>01.07.98 р. за укладеними до 01.07.98 р. угодами, за якими на<br>зазначену дату проведені фактичні витрати.<br> Відповідно до пункту 10 Методології визначення цін і<br>процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на<br>прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що<br>інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та<br>членів їх сімей, і порядок бюджетного контролю за використанням<br>коштів, спрямованих на будівництво такого житла, затвердженої<br>постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 N 568<br>( <A HREF="41111">568-98-п</A> ) із змінами і доповненнями, замовники у двотижневий<br>термін після затвердження цього документа проводять аналіз<br>інвестиційних угод на відповідність їх вимогам пункту 22.3 Закону<br>України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) та<br>включають такі угоди до реєстру.<br> Зараховуються у зменшення податкового зобов'язання інвестора<br>суми інвестицій, внесених за основними інвестиційними угодами, як<br>з 1 липня 1997 року, так і до 1 січня 2002 року.<br> Відповідно до абзацу третього пункту 13 Методології,<br>підставою для зарахування суми інвестицій у зменшення податкового<br>зобов'язання інвестора - платника податку на прибуток є також<br>додаткова угода про уточнення обсягів інвестицій або номенклатури<br>активів, визначених інвестиційною угодою, яка відповідає вимогам<br>пункту 22.3 Закону. Додаткові угоди укладаються протягом місяця<br>після введення в дію постанови Кабінету Міністрів України від<br>27.04.97 р. N 568 на суму, що не перевищує загальної суми<br>інвестиційної угоди, яку укладено до 1 липня 1997 року і за якою<br>на цю дату проведено фактичні витрати, а також по додаткових<br>угодах, за якими проведено фактичні витрати до 1 листопада 1998<br>року.<br> Отже, якщо така угода між інвестором та замовником була<br>укладена в додаток до першої угоди, що включена замовником до<br>реєстру угод, що відповідають вимогам пункту 22.3 Закону, і<br>конкретизувала (уточнила) обсяги необхідних інвестицій або<br>номенклатуру активів на завершення розпочатого згідно з початковою<br>угодою будівництва житла для військовослужбовців та членів їх<br>сімей, то фактично внесені інвестиції по такій додатковій угоді<br>будуть прийматись до відшкодування на загальних підставах протягом<br>терміну завершення будівництва житла до 1 січня 2002 року включно.<br> Відшкодування по додаткових інвестиційних угодах (укладених<br>понад суму основної інвестиційної угоди), за якими проведено<br>фактичні витрати до 1 листопада 1998 року, здійснюється в межах<br>таких витрат.<br>