О налоге на добавленную стоимость при выполнении подчинительных строительных работ


<br> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 4521/6/16-1220-26 від 09.08.2000<br> м.Київ<br> <br> vd20000809 vn4521/6/16-1220-26<br> <br> Про податок на додану вартість при виконанні<br> підрядних будівельних робіт<br> <br> Державна податкова адміністрація України < ... > щодо<br>визначення податкових зобов'язань по податку на додану вартість<br>при виконанні підрядних будівельних робіт < ... > повідомляє.<br> Законом України від 14.07.99 р. N 943-XIV ( <A HREF="58662">943-14</A> ), який<br>набув чинності з 14.08.99 р., доповнено статтю 11 Закону України<br>від 03.04.97 р. N <A HREF="32511"> 168/97-ВР</A> "Про податок на додану вартість"<br>пунктом 11.25, відповідно до якого тимчасово, до 1 січня 2001<br>року, за операціями з виконання підрядних будівельних робіт<br>суб'єктами підприємницької діяльності, які не перейшли на<br>визначення дати виникнення податкових зобов'язань на умовах,<br>встановлених для виконання контрактів, визнаних довгостроковими<br>відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку<br>підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ), датою виникнення податкових<br>зобов'язань є дата зарахування коштів на банківський рахунок<br>платника податку, датою виникнення права на податковий кредит є<br>дата списання коштів з банківського рахунка як оплата товарів<br>(робіт, послуг). Відповідно у замовника підрядних будівельних<br>робіт датою виникнення права на податковий кредит за операціями з<br>отримання результатів підрядних будівельних робіт є дата списання<br>коштів з банківського рахунка платника податку як оплата цих<br>робіт.<br> Стосовно визначення поняття підрядних будівельних робіт, то<br>термінологія у будівельній діяльності визначається діючими<br>державними будівельними нормами (ДБН), що включені до Переліку<br>чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва,<br>затвердженого наказом Держбуду України від 21.12.98 р. N 295, а<br>також Інструкцією про порядок складання статистичної звітності з<br>капітального будівництва, затвердженою Мінстатом України від<br>28.03.96 р. N 93 ( <A HREF="23948">z0231-96</A>,<A HREF="23946"> za231-96</A> ).<br> Відповідно до зазначених вище нормативних документів, а також<br>до Державного класифікатора України галузь "Будівництво" включає<br>виконання будівельно-монтажних робіт під час нового будівництва,<br>розширення, реконструкції, переобладнання та реставрації будівель<br>і споруд.<br> Таким чином, на будівельно-монтажні роботи, які виконуються<br>підрядниками (за договором підряду із замовником), які сплачували<br>податок на додану вартість в загальновстановленому порядку, до<br>набуття чинності впровадженою вищезазначеним пунктом 11.25 статті<br>11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> )<br>нормою, під час нового будівництва, розширення, реконструкції,<br>переобладнання та реставрації будівель і споруд поширюється<br>"касовий" метод нарахування податку на додану вартість.<br> <br> Заступник Голови Г.Оперенко<br> <br> "Податки та бухгалтерський облік", N 502000<br>