О применении льготного режима налогообложения


<br> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 10512/7/16-1217 від 03.08.2001<br> <br> Про застосування пільгового режиму оподаткування<br> <br> У зв'язку із запитами платників податку Державна податкова<br>адміністрація України повідомляє.<br> Законом України від 02.03.2000 N 1523-III ( <A HREF="67102">1523-14</A> ) змінено<br>редакцію п. 5.1.20 статті 5 Закону України від 03.04.97<br>N <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) "Про податок на додану вартість". Згідно<br>з новою редакцією від податку на додану вартість звільняються<br>операції з продажу або передачі новозбудованого житла фізичним<br>особам для його використання як місця проживання.<br> Зазначена норма згідно з роз'ясненнями Комітету Верховної<br>Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від<br>29.05.2000 N 06-10/346 ( <A HREF="69463">v_346450-00</A> ), поширюється на операції з<br>продажу новозбудованого житла фізичним особам будь-яким платником<br>податку та на операції з передачі новозбудованого житла фізичним<br>особам будівельними організаціями, тобто від оподаткування<br>звільняється кошторисна вартість житла як цілісного відокремленого<br>об'єкта власності, визначена у договорі підряду або іншому<br>аналогічному цивільно-правовому договорі, укладеному між такою<br>фізичною особою-замовником (або її повіреним) та такою будівельною<br>організацією.<br> При цьому за наявності фінансування будівництва житла для<br>фізичних осіб з будь-яких джерел з наступною передачею такого<br>житла у власність цим особам, ні будівельна організація, ні<br>підрядні організації, які безпосередньо виконують будівельні<br>роботи, не сплачують податок на додану вартість по зазначених<br>операціях та відповідно і права на податковий кредит не мають.<br> Якщо в новозбудованому житловому будинку, який передається<br>інвестору, вбудовані приміщення нежитлового призначення, то як<br>операції з виконання будівельних робіт з вбудованих приміщень<br>нежитлового призначення, так і їх передача, підлягає оподаткуванню<br>податком на додану вартість на загальних підставах із відповідним<br>збільшенням податкового кредиту, пропорційно частці використання<br>товарів (робіт, послуг) у таких оподатковуваних операціях.<br> При наступній передачі (продажі) інвестором новозбудованого<br>житла безпосередньо фізичній особі, податок на додану вартість не<br>справляється, однак якщо такий продаж (передача) відбувається<br>юридичній особі, яка не є повіреною фізичної особи, то передача<br>такого новозбудованого житла повинна здійснюватися з податком на<br>додану вартість.<br> Суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у<br>зв'язку із придбанням будівельних матеріалів та інших товарів<br>(робіт, послуг), необхідних для забезпечення звільнених від<br>оподаткування будівельних робіт такого будівництва, до складу<br>податкового кредиту не включаються. При цьому, при продажу<br>(передачі) будівельною організацією житла, що підлягає<br>оподаткуванню податком на додану вартість, до податкового кредиту<br>може бути віднесена частка сум податку, яка відповідає частці<br>використання вартості будівельних матеріалів (робіт, послуг) в<br>оподатковуваних операціях (в частині продажу житла, яке<br>оподатковується за повною ставкою) та з урахуванням форми<br>складених контрактів, які для будівництва можуть бути визначені<br>довгостроковими.<br> Якщо організація за рахунок власних коштів господарським<br>способом здійснює будівництво житлового об'єкта, то по придбаних<br>будівельних матеріалах (роботах, послугах) податок на додану<br>вартість, що сплачений (нарахований) при їх придбанні, не<br>відноситься до податкового кредиту. У разі продажу (передачі)<br>такого новозбудованого житла, набувачами якого стануть юридичні<br>особи, нараховуються податкові зобов'язання та збільшується<br>податковий кредит на суму податку, яка припадає на такі<br>оподатковувані операції. При продажу такого житла фізичним особам<br>застосовується пільговий режим оподаткування для такої операції,<br>при якому вхідний податок на додану вартість залишається у складі<br>вартості новозбудованого житла. Якщо житловий будинок містить<br>вбудовані приміщення нежитлового призначення (гаражі, магазини,<br>заклад харчування та інше), то оподаткуванню податком на додану<br>вартість підлягають як операції з виконання будівельних робіт по<br>таких нежитлових приміщеннях, так і їх передача як в межах<br>балансу, так і на сторону із відповідним збільшенням податкового<br>кредиту, пропорційно частці використання товарів (робіт, послуг) у<br>таких оподатковуваних операціях.<br> У тих випадках, коли за договором міни з фізичною особою<br>здійснюється обмін новозбудованого житла на житло, яке уже має<br>знос, тобто проводиться безгрошова форма розрахунків, в тому числі<br>будівельними матеріалами або іншими ресурсами, то на операції з<br>передачі новозбудованого житла не можуть поширюватися норми<br>пп. 5.1.20 статті 5 Закону України "Про податок на додану<br>вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ), оскільки на такі операції<br>розповсюджуються положення п.12 Указу Президента України від<br>07.08.98 N 857/98 ( <A HREF="108804">857/98</A> ) "Про деякі зміни в оподаткуванні".<br> <br> Заступник Голови Г.М.Оперенко<br> <br> Державний комітет будівництва,<br> архітектури та житлової<br> політики України.<br> Збірник офіційних документів<br> та роз'яснень<br> "Ціноутворення у будівництві",<br> N 8, серпень, 2001 р., К.: "ІНПРОЕКТ".<br>