МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Л И С Т

N 33-30-1024 від 06.12.2001

Щодо відмови в державній реєстрації
нормативно-правового акта

У Міністерстві юстиції України розглянута подана на державну
реєстрацію Методика визначення економічної ефективності витрат на
наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво,
затверджена наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України та Міністерства фінансів України
від 26.09.2001 N 218/446 (далі - Методика), і повідомляється таке.
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 03.10.92
N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади" державній
реєстрації у Міністерстві юстиції України підлягають
нормативно-правові акти міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, які
зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер.
Методика носить нормативно-технічний характер (встановлює
механізм визначення економічної ефективності витрат на наукові
дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво), а тому
відповідно до підпункту "е" пункту 5 Положення про державну
реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) (із змінами та доповненнями), не
підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України і
повертається без такої.

Заступник Державного секретаря Л.Горбунова

"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 1, січень, 2002 р.