ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Л И С Т

19.09.2005 N 7/6-1636


Про витрати, пов'язані з проведенням
торгів (тендерів)


Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості
у будівництві в межах своїх повноважень роз'яснює.

Тендерний комітет у своїй роботі керується Законом України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ), постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000
N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні заходи щодо
функціонування системи державних закупівель" і Положенням про
порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо
організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти (далі - Положення), затвердженим наказом
Мінекономіки від 26.12.2000 N 280 ( z0020-01 ).

Відповідно до Положення ( z0020-01 ) тендерний комітет має
право в межах кошторису здійснювати необхідні для проведення
процедур закупівлі витрати.

Кошти на зазначені цілі відповідно до п. 2.8.13
ДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ) передбачаються у главі 10
зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Розмір
зазначених коштів, як правило, не перевищує 0,8% від загальної
кошторисної вартості будівництва (від підсумку за главами 1-9,
графа 8). Вказані кошти витрачаються безпосередньо на покриття
витрат, пов'язаних з проведенням тендерів, зокрема на оплату праці
працівників, залучених до роботи тендерного комітету, надання
оголошень про проведення торгів, тиражування проектних та
тендерних матеріалів, поштові та телеграфні послуги, придбання
канцтоварів, утримання та ремонт оргтехніки, придбання спеціальної
літератури, передплата періодичного видання "Вісник державних
закупівель", витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет
(п. 3.1 Положення ( z0020-01 ), відрядження членів тендерного
комітету, якщо вони пов'язані з проведенням тендерів, утримання
автомобільного транспорту, якщо він використовується для цілей
тендерного комітету, тощо. До кошторису витрат тендерного комітету
можуть бути віднесені витрати з підвищення кваліфікації або
навчання членів тендерного комітету, яке повинне здійснюватися не
рідше одного разу кожні два роки, що передбачено п. 7 статті 12
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ).

Одночасно нагадуємо, що згідно з п. 5.1 Положення
( z0020-01 ) склад, обсяги та джерела покриття витрат на
організацію та проведення процедур закупівлі визначаються у
відповідному кошторисі витрат щодо організації та проведення
процедури закупівлі, який за поданням голови тендерного комітету
затверджується керівником організації, якою створено тендерний
комітет.

При розробці зазначеного кошторису ураховуються конкретні
умови діяльності тендерного комітету, його тип, обсяг функцій, що
ним виконуються, вид закупівлі, складність проведення процедури
закупівлі тощо. При розрахунку кошторису не враховуються витрати,
що покриваються за рахунок загального кошторису на утримання
служби замовника, зокрема на оплату праці штатних працівників,
утримання його приміщень тощо.

Відповідно до п. 5.3 зазначеного Положення ( z0020-01 ) члени
тендерного комітету рішенням керівника організації-замовника в
установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне
та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією процедур
закупівель, зокрема за виконання завдань у неробочий час.

Начальник управління цінової
політики, експертизи та контролю
вартості у будівництві П.І.Губень