О расходах, связанных с проведением торгов (тендеров)


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 19.09.2005 N 7/6-1636<br> <br> <br> Про витрати, пов'язані з проведенням<br> торгів (тендерів)<br> <br> <br> Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості<br>у будівництві в межах своїх повноважень роз'яснює.<br> <br> Тендерний комітет у своїй роботі керується Законом України<br>"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"<br>( <A HREF="66843">1490-14</A> ), постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000<br>N 1469 ( <A HREF="73546">1469-2000-п</A> ) "Про організаційні заходи щодо<br>функціонування системи державних закупівель" і Положенням про<br>порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо<br>організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і<br>послуг за державні кошти (далі - Положення), затвердженим наказом<br>Мінекономіки від 26.12.2000 N 280 ( <A HREF="76308">z0020-01</A> ).<br> <br> Відповідно до Положення ( <A HREF="76308">z0020-01</A> ) тендерний комітет має<br>право в межах кошторису здійснювати необхідні для проведення<br>процедур закупівлі витрати.<br> <br> Кошти на зазначені цілі відповідно до п. 2.8.13<br>ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) передбачаються у главі 10<br>зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва. Розмір<br>зазначених коштів, як правило, не перевищує 0,8% від загальної<br>кошторисної вартості будівництва (від підсумку за главами 1-9,<br>графа 8). Вказані кошти витрачаються безпосередньо на покриття<br>витрат, пов'язаних з проведенням тендерів, зокрема на оплату праці<br>працівників, залучених до роботи тендерного комітету, надання<br>оголошень про проведення торгів, тиражування проектних та<br>тендерних матеріалів, поштові та телеграфні послуги, придбання<br>канцтоварів, утримання та ремонт оргтехніки, придбання спеціальної<br>літератури, передплата періодичного видання "Вісник державних<br>закупівель", витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет<br>(п. 3.1 Положення ( <A HREF="76308">z0020-01</A> ), відрядження членів тендерного<br>комітету, якщо вони пов'язані з проведенням тендерів, утримання<br>автомобільного транспорту, якщо він використовується для цілей<br>тендерного комітету, тощо. До кошторису витрат тендерного комітету<br>можуть бути віднесені витрати з підвищення кваліфікації або<br>навчання членів тендерного комітету, яке повинне здійснюватися не<br>рідше одного разу кожні два роки, що передбачено п. 7 статті 12<br>Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні<br>кошти" ( <A HREF="66843">1490-14</A> ).<br> <br> Одночасно нагадуємо, що згідно з п. 5.1 Положення<br>( <A HREF="76308">z0020-01</A> ) склад, обсяги та джерела покриття витрат на<br>організацію та проведення процедур закупівлі визначаються у<br>відповідному кошторисі витрат щодо організації та проведення<br>процедури закупівлі, який за поданням голови тендерного комітету<br>затверджується керівником організації, якою створено тендерний<br>комітет.<br> <br> При розробці зазначеного кошторису ураховуються конкретні<br>умови діяльності тендерного комітету, його тип, обсяг функцій, що<br>ним виконуються, вид закупівлі, складність проведення процедури<br>закупівлі тощо. При розрахунку кошторису не враховуються витрати,<br>що покриваються за рахунок загального кошторису на утримання<br>служби замовника, зокрема на оплату праці штатних працівників,<br>утримання його приміщень тощо.<br> <br> Відповідно до п. 5.3 зазначеного Положення ( <A HREF="76308">z0020-01</A> ) члени<br>тендерного комітету рішенням керівника організації-замовника в<br>установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне<br>та сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією процедур<br>закупівель, зокрема за виконання завдань у неробочий час.<br> <br> Начальник управління цінової<br> політики, експертизи та контролю<br> вартості у будівництві П.І.Губень</FONT></PRE><br>