Относительно отнесения проектно-сметной документации к научно-технической продукции


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 02.04.2002 N 4/2-124<br> <br> <br> Щодо віднесення проектно-кошторисної документації<br> до науково-технічної продукції<br> <br> <br> Згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від<br>30.09.87 N 1102 "Про переведення наукових організацій на повний<br>господарський розрахунок та самофінансування" до науково-технічної<br>продукції віднесено закінчені науково-дослідні, проектні,<br>конструкторські, технологічні роботи та послуги, які виконані<br>відповідно до вимог, передбачених у господарському договорі, та<br>прийняті замовником. При цьому зазначеною постановою установлено,<br>що договори із замовниками укладаються на виконання<br>науково-дослідних, проектних, конструкторських і технологічних<br>робіт зі створення нової техніки, технології та матеріалів,<br>освоєння їх у виробництві, на надання науково-технічних послуг, на<br>виконання інших робіт за профілем діяльності науково-дослідних,<br>проектних, конструкторських і технологічних організацій. В той же<br>час, відповідно до "Общесоюзного классификатора отраслей народного<br>хозяйства" до закладів науки і наукового обслуговування проектні<br>організації будівництва не було віднесено.<br> <br> Нині правовий статус суб'єктів наукової і науково-технічної<br>діяльності, економічних, соціальних і правових гарантій цієї<br>діяльності регулюються Законом України "Про наукову і<br>науково-технічну діяльність" ( <A HREF="2818">1977-12</A> ).<br> <br> Статтею 1 цього Закону ( <A HREF="2818">1977-12</A> ) визначено, що основними<br>формами (видами) науково-технічної діяльності є науково-дослідні,<br>дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні,<br>пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних<br>зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші<br>роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань<br>до стадії практичного їх використання.<br> <br> Науково-технічна діяльність має бути основним напрямом<br>діяльності установи і встановлюватися її статутом з урахуванням<br>вимог частини 10 статті 1 Закону України "Про наукову та<br>науково-технічну діяльність" ( <A HREF="2818">1977-12</A> ). При цьому наукові<br>установи підлягають державній атестації згідно з чинним<br>законодавством, яка провадиться не менше одного разу на п'ять<br>років.<br> <br> Підтвердженням того, що підприємства та організації<br>здійснюють наукову і науково-технічну діяльність є дані стосовно<br>цієї діяльності за формами державної статистичної звітності:<br>N 1-наука "Звіт про виконання наукових і науково-технічних робіт"<br>і N 3-наука "Показники наукової і науково-технічної діяльності"<br>( <A HREF="72529">z0557-00</A> ). Зазначену статзвітність подають підприємства і<br>організації усіх форм власності та організаційно-правових форм<br>господарювання, які займаються науковою та науково-технічною<br>діяльністю.<br> <br> До обсягу розробок включаються проектно-конструкторські і<br>технологічні роботи, роботи щодо створення дослідних зразків<br>виробів (продукції), а також інші систематичні роботи, які<br>базуються на існуючих знаннях, одержаних в результаті досліджень і<br>(чи) практичного досвіду, та спрямовані на створення нових або<br>суттєве вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів,<br>пристроїв, послуг, систем і методів, алгоритмів та комп'ютерних<br>програм.<br> <br> Проектні та проектно-вишукувальні організації до складу<br>розробок включають роботи зі складання схем та інших матеріалів<br>щодо розвитку й розміщення галузей економіки, техніко-економічних<br>обґрунтувань проектування й будівництва підприємств, з<br>експериментального проектування, вивчення та узагальнення<br>вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування та будівництва, з<br>розробки нових нормативних документів і державних стандартів з<br>проектування, будівництва, архітектури, кошторисних нормативів,<br>схем генеральних планів промислових вузлів; зі складання схем і<br>проектів районного планування, проектів планування та забудови<br>міст, сільських населених пунктів, роботи з проектування для<br>впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів.<br> <br> Роботи з підготовки детальних креслень до виробництва,<br>передвиробниче планування, поточний контроль, інженерне<br>обслуговування поточного виробництва, а також роботи з<br>будівельного проектування не враховуються в обсязі розробок.<br> <br> Крім того, не включаються дані про виконання робіт з<br>проектування нестандартизованого устаткування на замовлення<br>заводів-виробників; підготовку документації для капітального<br>ремонту будинків і споруд; розробку проектів і кошторисів на<br>реконструкцію та технічне переозброєння цехів, дільниць; проектні<br>роботи, пов'язані з прив'язкою до місця будівництва типових<br>проектів будинків, споруд та інше.</FONT></PRE><br>