З введенням в дію зміни №1 втрачає силу доповнення до СНиП ІІ-35-76, затверджене наказом Держкоммістобудування України від 20.09.94 р. № 35.

Проектування дахових котельних, котельних прибудованих до житлових будинків, вбудованих в громадські будинки, при роботі котлів на природному газі, повинно здійснюватися на території України з урахуванням згаданих Рекомендацій, розроблених інститутом УкрНДІінжпроект.

Відповідальний виконавецьМ.В.Терехов

ДОДАТОК 4

Проектування установлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів

1. Вимоги до улаштування газопостачання автоматизованих побутових газових теплогенераторів з відводом продуктів згоряння (опалювальних водогрійних котлів, ємкісних і проточних опалювальних водонагрівачів, опалювальних модулів теплопродуктивністю не вище 100 кВт кожний, що складаються із проточних газових водонагрівачів), до приміщень, в яких вони установлюються, вентиляція цих приміщень, відводу продуктів згоряння і улаштуванню димоходів повинні прийматися відповідно до СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» з урахуванням викладеного в цьому додатку.

При цьому в одному з приміщень повинно розміщуватися не більше двох теплогенераторів. Установка теплогенераторів в декількох приміщеннях, для роботи на загальну систему теплопостачання, не допускається.

Проектування установки в одному приміщенні більше двох побутових опалювальних газових теплогенераторів повинно виконуватися згідно з нормативними документами на проектування котельних установок.

  1. Застосовувані побутові теплогенератори вітчизняного і зарубіжного виробництва повинні мати сертифікати відповідності, видані органом по сертифікації відповідного обладнання та дозволи на застосування, видані Держнаглядохоронпраці України у встановленому порядку.
  2. Установлювані теплогенератори можуть використовуватися для теплопостачання приміщень однієї квартири, всього або частини житлового будинку, а також приміщень організацій, установ, підприємств, вбудованих в ці будинки.
  3. Можливість установки побутових газових теплогенераторів в приміщеннях окремо розташованих, прибудованих, вбудованих в горищних приміщеннях та на покрівлях промислових, житлових і громадських будинків та споруд вирішується проектною організацією і експлуатаційною організацією газового господарства з урахуванням конкретних місцевих умов та вимог нормативних документів на відповідні будинки і споруди.
  4. Для відводу продуктів згоряння від теплогенераторів можуть використовуватися димоходи всередині стін будинків і споруд, прибудовані зовнішні і внутрішні, спеціальні горизонтальні канали в зовнішніх стінах для відводу продуктів згоряння від теплогенераторів з герметичною топкою.
  5. Конструкція димоходів, димовідводячих труб і застосовувані матеріали повинні відповідати вимогам діючих нормативних документів.
  6. Поперечний переріз димоходів і величина тяги повинні забезпечувати нормальну роботу теплогенераторів на всіх режимах їх роботи.
  7. Температура продуктів згоряння на виході з димоходу повинна, як правило, забезпечуватися на 15 °С вище температури точки роси.
  8. Проектування установки теплогенераторів з герметичною топкою з відводом продуктів згоряння по спеціальному горизонтальному каналу за зовнішню стіну будинку, виконується з урахуванням вимог СНиП 2.04.08-87.

10.Відповідальність за збереження, справний стан і безпечну експлуатацію теплогенераторів несе власник приміщення, в якому вони установлені.

ДОДАТОК 5

ПЕРЕЛІКнормативних документів, регламентуючих вимоги пожежної безпеки при проектуванні газифікованих домових, цехових котельних, установлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів

Правила пожежної безпеки в Україні.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Правила безпеки систем газопостачання України. СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания». СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ5

2. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ6

3. ОСНОВНЕ ТА ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ8

4. ТРУБОПРОВОДИ9

5. ГАЗОПОСТАЧАННЯ10

6. ВІДВЕДЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ11

7. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА. БЛИСКАВКОЗАХИСТ. ПРОВІДНИКОВІ ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ11

8. АВТОМАТИЗАЦІЯ12

9. ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ13

10. ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ14

11. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ КОТЕЛЬНИХ В ОСОБЛИВИХ ПРИРОДНИХ УМОВАХ БУДІВНИЦТВА14

12. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ15

13. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЕЛЬНИХ15

ДОДАТОК 1 ПЕРЕЛІК діючих нормативних документів, посилання на які дані по тексту Рекомендацій17

ДОДАТОК 2 наказ держкоммістобудування україни від 20.09.1994 р. № 3519

ДОДАТОК 3 наказ держбуду україни від 14.12.98 р. № 2822

ДОДАТОК 4 Проектування установлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів25

ДОДАТОК 5 ПЕРЕЛІК нормативних документів, регламентуючих вимоги пожежної безпеки при проектуванні газифікованих домових, цехових котельних, установлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів27