Относительно утверждения и введения в действие Общей части и Сборника ГН 3 "Каменные работы" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 14.12.2005 N 11/7-126<br> <br> Керівникам будівельних<br> корпорацій, об'єднань,<br> будівельно-монтажних,<br> дорожньо-будівельних,<br> ремонтно-будівельних,<br> проектно-вишукувальних<br> організацій та служб<br> замовника будівництва<br> <br> <br> Щодо затвердження та введення в дію Загальної<br> частини та Збірника ГН 3 "Кам'яні роботи"<br> Галузевих норм часу на будівельні,<br> монтажні та ремонтно-будівельні роботи<br> <br> <br> Відповідно до Програми створення та постійного оновлення<br>галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у<br>будівництві на 2005-2010 роки, затвердженої наказом Держбуду<br>України від 28 грудня 2004 року N 243 ( <A HREF="218702">v0243509-04</A> ),<br>Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України за погодженням з ЦК профспілки працівників<br>будівництва і промисловості будівельних матеріалів України<br>затверджено та введено в дію з 1 січня 2006 року Загальну частину<br>та Збірник ГН 3 "Кам'яні роботи" Галузевих норм часу на<br>будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.<br> <br> Загальна частина Галузевих норм часу визначає основні<br>положення щодо порядку застосування норм часу на виконання<br>будівельних, монтажних та ремонтно-будівельних робіт та<br>використання коефіцієнтів, які враховують додаткові затрати праці<br>під час виконання робіт у зимових умовах та в літній період за<br>температури зовнішнього виробничого середовища більшої ніж<br>+27 град.C.<br> <br> Збірник ГН 3 включає 346 норм часу, складається із двох<br>розділів: розділ 1 - "Кам'яні конструкції"; розділ 2 - "Побутові<br>печі, каміни та кухонні плити". Тарифікація робіт, наведених у<br>збірнику, відповідає вимогам, визначеним кваліфікаційними<br>характеристиками професій робітників, включених до Довідника<br>"Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (Випуск 64)<br>( <A HREF="153663">v0249241-99</A>, <A HREF="163397">v0032241-00</A> ).<br> <br> Норми часу використовуються для визначення затрат робочого<br>часу на виконання будівельних робіт, розрахунку відрядних розцінок<br>для оплати праці робітників, встановлення їх чисельності,<br>поточного, перспективного та прогнозного планування тощо.<br> <br> Зазначені документи можуть використовуватись будівельними<br>організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування.<br> <br> З питань замовлення Загальної частини та Збірника ГН 3<br>"Кам'яні роботи", а також отримання безкоштовних консультацій щодо<br>їх застосування звертатися до розробника та видавця - Українського<br>науково-дослідного центру економіки будівництва "Екобуд".<br> <br> Просимо довести зазначену інформацію до відома будівельних<br>організацій та відповідних структурних підрозділів.<br> <br> Контактний телефон-факс: (044) 517-51-18, 517-59-55.<br> <br> Перший заступник Міністра А.В.Беркута</FONT></PRE><br>