Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 28.12.2005 N 10/8-170<br> <br> Раді міністрів Автономної<br> Республіки Крим,<br> обласним, Київській<br> та Севастопольській<br> міським державним<br> адміністраціям,<br> міністерствам,<br> іншим центральним органам<br> виконавчої влади<br> та проектним організаціям<br> (за списком)<br> <br> <br> Про індекси та показники визначення<br> кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт<br> <br> <br> Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України направляє інформацію щодо індексів та<br>показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних<br>робіт станом на 1 січня 2006 року.<br> <br> Зазначені індекси та показники визначені на підставі звітних<br>даних проектних та вишукувальних організацій щодо зміни складових<br>вартості проектно-вишукувальних робіт, вартості<br>будівельно-монтажних робіт, вартості паливно-мастильних матеріалів<br>тощо. При обчисленні цих показників та індексів рівень<br>середньомісячної заробітної плати працівників<br>проектно-вишукувальних організацій прийнятий у розмірі 1368 грн.,<br>що відповідає 6-ому розряду складності робіт у будівництві.<br> <br> В зв'язку з збільшенням рекомендованого рівня заробітної<br>плати з 1 січня 2006 року до 1500 грн., зазначені індекси та<br>показники уточнюються на стадії складання договірної ціни на<br>підставі обгрунтовуючих розрахунків проектно-вишукувальних<br>організацій, погоджуються із замовником і враховуються при<br>взаєморозрахунках.<br> <br> Перший заступник Міністра А.В.Беркута</FONT></PRE><br>