Об уточнении показателей сметной прибыли, административных расходов и стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 28.12.2005 N 10/8-174<br> <br> Міністерствам та іншим<br> центральним органам<br> виконавчої влади<br> (за списком)<br> Раді міністрів Автономної<br> Республіки Крим, обласним,<br> Київській<br> та Севастопольській міським<br> державним адміністраціям<br> <br> <br> Про уточнення показників кошторисного<br> прибутку, адміністративних витрат<br> та вартості людино-години за розрядами<br> складності робіт у будівництві<br> <br> <br> Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України направляє інформацію щодо уточнених<br>показників усередненої вартості людино-години за розрядами робіт у<br>будівництві, адміністративних витрат та кошторисного прибутку, а<br>також розряду складності робіт у будівництві, за яким визначається<br>заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі<br>загальновиробничих та адміністративних витрат, у зв'язку із<br>зростанням рівня заробітної плати в будівельній галузі, вартості<br>матеріальних ресурсів, робіт та послуг, а також інфляційними<br>процесами, що відбулися в Україні.<br> <br> Уточнені показники зазначених витрат рекомендуються для<br>використання з 1 січня 2006 року в порядку, передбаченому<br>положеннями ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) "Правила визначення<br>вартості будівництва".<br> <br> Додаток: на 6 стор. (не наводиться).<br> <br> Перший заступник Міністра А.В.Беркута<br> <br> "Ціноутворення у будівніцтві"<br> N 1, січень, 2006 р.</FONT></PRE><br>