Относительно сферы и характера применения Государственных строительных норм Украины


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 20.01.2005 N 8/8-45<br> <br> Всеукраїнській молодіжній<br> організації "Молодь проти<br> корупції"<br> <br> <br> Держбуд України розглянув лист від 15.12.2004 року<br>N 04к-15/12 щодо сфери та характеру застосування Державних<br>будівельних норм України ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення<br>вартості будівництва" ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) (далі - Правила) і, в межах<br>компетенції, надає роз'яснення.<br> <br> До п. 1 (щодо поширення Правил ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) на підрядний,<br>господарський та змішаний способи здійснення будівництва).<br> <br> Відповідно до нормативних актів, що регулюють будівельну<br>діяльність, будівництво об'єктів може здійснюватись підрядним,<br>господарським та змішаним способами.<br> <br> Підрядний спосіб будівництва - це спосіб, за яким роботи з<br>будівництва об'єкта виконуються суб'єктом господарювання<br>(підрядником) для іншого суб'єкта господарювання (замовника) за<br>договором підряду на будівництво, що укладається між цими<br>суб'єктами господарювання. При вирішенні питання щодо віднесення<br>господарських договорів до договорів підряду на будівництво слід<br>керуватись положеннями Господарського кодексу України ( 436-15 )<br>(стаття 318) та Цивільного кодексу України ( <A HREF="127234">435-15</A> ) (стаття<br>875).<br> <br> При господарському способі будівництва всі роботи з<br>будівництва об'єкта виконуються власними силами суб'єкта<br>господарювання (будівельною дільницею, ремонтно-будівельним цехом<br>тощо), для якого будується цей об'єкт, та оплачуються за рахунок<br>коштів основної діяльності цього ж суб'єкта господарювання.<br> <br> Змішаним є спосіб будівництва, при якому частина робіт на<br>об'єкті виконується господарським способом, а частина підрядним<br>способом.<br> <br> Договори, перелічені у пункті 1 листа запитувача, не<br>відносяться до договорів підряду на будівництво і тим більше не<br>можуть визначати способи будівництва об'єкта.<br> <br> До п. 2, 3 (щодо обов'язкового характеру Правил<br>( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ).<br> <br> Правила носять обов'язковий характер при визначенні вартості<br>будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням<br>бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій<br>державної власності.<br> <br> Тобто, обов'язковість застосування Правил ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> )<br>визначається не формою власності підприємства (установи), що<br>виконує функції замовника будівництва об'єкта, а джерелами<br>фінансування об'єкта, про які зазначено вище.<br> <br> При вирішенні питання щодо віднесення підприємств, установ і<br>організацій до державних слід керуватись відповідними положеннями<br>Господарського кодексу України ( 436-15 ), Цивільного кодексу<br>України ( <A HREF="127234">435-15</A> ), Закону України "Про власність" ( 697-12 ),<br>іншими законами.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута</FONT></PRE><br>