МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

10.03.2006 N 10/8-233

Раді міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласним,
Київській
та Севастопольській міським
державним адміністраціям
Міністерствам,
іншим центральним органам
виконавчої влади
(за списком)


Про затвердження індексів до балансової
вартості об'єктів житлового фонду
за станом на 1 січня 2006 року


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
31 серпня 1996 року N 1024 ( 1024-96-п ) "Про порядок індексації
вартості об'єктів житлового фонду" Мінбуд направляє наказ від
17.02.2006 N 44 ( z0228-06 ) "Про затвердження індексів до
балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на
1 січня 2006 року", зареєстрований Міністерством юстиції України
3 березня 2006 року за N 228/12102.

Перший заступник Міністра А.В.Беркута

Надруковано:
"Ціноутворення у будівництві",
N 4, квітень, 2006 р.