МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Л И С Т 11.09.2009 N 12/19-2-9/11-450 Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, підрядним та проектним організаціям, розробникам програмних комплексів (за списком) Щодо доцільності проведення семінарів, пов'язаних з розповсюдженням програмних комплексів з визначення вартості будівництва, до здійснення їх комплексної перевірки Мінрегіонбудом На численні звернення щодо проведення семінарів, пов'язаних зрозповсюдженням відповідних програмних комплексів (ПК) звизначення вартості будівництва, Міністерство регіональногорозвитку та будівництва повідомляє. З введенням з 01.04.2009 в дію зміни N 6 ( v0114661-09 ) доДБН Д.1.1-1-2000 ( v0174241-00 ) "Правила визначення вартостібудівництва" набуває великої ваги питання достовірного визначеннявартості будівництва на всіх стадіях його здійснення та контрольза раціональним витрачанням державних коштів в умовах подоланнясвітової фінансово-економічної кризи. У зв'язку з цим та з метою забезпечення достовірноговизначення вартості будівництва за допомогою програмних комплексівв Міністерстві 08.07.2009 була проведена нарада щодо приведення ПКу відповідність до вимог нормативно-правових актів з питаньвартості будівництва, здійснення їх комплексної перевірки тавидачі Мінрегіонбудом відповідних висновків щодо забезпеченнятакими програмами достовірного визначення вартості будівництва. Враховуючи, що на сьогодні до Міністерства не надійшложодного повідомлення про готовність до розгляду ПК, які спроможнізабезпечити достовірне визначення вартості будівництва на всіхстадіях його здійснення в умовах подолання світовоїфінансово-економічної кризи, і такі комплекси не отрималивідповідні позитивні висновки, Мінрегіонбуд вважає наразінедоцільним проведення семінарів з рекламою того чи іншого ПК. Перший заступник Міністра А.В.Беркута