Зміна N 3 ДБН А.31-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення"


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,<br> АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Затверджено<br> Наказ Держбуду<br> 23.05.2000 N 108<br> <br> ЗМІНА N 3 ДБН А.31-3-94<br> "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом<br> об'єктів. Основні положення"<br> ( <A HREF="130578">v0048243-94</A> )<br> (Введено в дію з 01.06.2000)<br> <br> Пункт 3.3 доповнити абзацом такого змісту:<br> "При введенні в експлуатацію закінчених будівництвом<br>автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування,<br>автостоянок, комплексів та об'єктів дорожнього сервісу у межах<br>відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і<br>доріг, до складу державної технічної комісії включаються<br>представники Державної автомобільної інспекції".<br> Додаток 4 викласти у новій редакції:<br> <br> Додаток 4<br> Рекомендований<br> Форма<br> <br> АКТ<br> державної технічної комісії про прийняття<br> закінченого будівництвом об'єкта<br> в експлуатацію<br> <br>"__"_______ 200_ р. __________________________________________<br> (місцезнаходження об'єкта)<br> Державна технічна комісія, призначена _______________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва органу, який призначив державну технічну комісію)<br> <br>рішенням від "__"_______ 200_ р. N _________ на підставі п.3.1<br>ДБН А.3.1-3-94<br> у складі:<br> Голови - ____________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> членів комісії - представників:<br> <br>забудовника (замовника) __________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br>__________________________________________________________________<br> <br>проектувальника (автора проекта) _________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br>__________________________________________________________________<br> <br>організації, яка виконувала будівництво (підрядника) _____________<br>__________________________________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br>інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю __________<br>__________________________________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br>органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ___________<br>__________________________________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br>органів Державного пожежного нагляду _____________________________<br>__________________________________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br>Державної екологічної інспекції __________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br>Державної автомобільної інспекції ________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br>органів Держнаглядохоронпраці_____________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> <br>Державної інспекції з енергозбереження ___________________________<br>__________________________________________________________________<br> (посада, прізвище, ім'я та по батькові)<br> ВСТАНОВИЛА:<br> 1. Державній технічній комісії пред'явлений закінчений<br>будівництвом _____________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва та належність об'єкту)<br> <br>збудований згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних<br>робіт, виданим __________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (назва інспекції Держархбудконтролю)<br> <br>від "__"_________ 200_ р. N ________<br> 2. Оглядом об'єкта встановлено, що будівельно-монтажні роботи<br>виконані згідно з проектом та виданими технічними умовами на<br>проектування.<br> 3. Об'єкт має такі показники: _______________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (потужність, продуктивність, площа і т.д.)<br> Рішення державної технічної комісії<br> 1. __________________________________________________________<br> (назва об'єкту)<br> прийнятий в експлуатацію.<br> 2. Цей акт є підставою для оформлення права власності на<br>збудований об'єкт та включення його до державної статистичної<br>звітності.<br> <br> Голова державної _____________ (прізвище, ініціали)<br> технічної комісії (підпис)<br> <br> Члени державної _____________ (прізвище, ініціали)<br>технічної комісії<br> _____________ (прізвище, ініціали)<br> (підписи)<br> <br>