МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 березня 2007 року N 89

Про затвердження Примірного положення про підприємство з експлуатації мостових споруд

З метою розширення нормативно-технічної бази для впровадження єдиних підходів до організації експлуатації мостових споруд у містах, селищах та інших населених пунктах наказую:

1. Затвердити Примірне положення про підприємство з експлуатації мостових споруд, що додається.

2. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування (Я. А. Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Г. М. Семчука.

 

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯпро підприємство з експлуатації мостових споруд

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Підприємство з експлуатації мостових споруд (далі - Підприємство) утворюється з метою здійснення комплексу заходів, спрямованих на підтримання споруд у робочому стані.

1.2. Підприємство повинно мати відповідні матеріально-технічну базу, інженерно-технічний персонал та дозвіл на проведення робіт з ремонту та експлуатації мостових споруд.

1.3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями місцевих органів влади та Статутом Підприємства.

1.4. Орієнтовні структура Підприємства та розрахунок чисельності лінійних працівників Підприємства наведені в додатках 1 та 2.

2. ФУНКЦІЇ ТА ОСНОВНІ РОБОТИ

2.1. Головною функцією Підприємства є виконання профілактичних робіт та планово-попереджувальних ремонтів для забезпечення належного стану мостових споруд, який гарантує безперебійний, безпечний рух транспорту із встановленими швидкостями та максимальний термін служби елементів споруди.

2.2. Основними роботами з експлуатації та догляду за мостовими спорудами є:

2.2.1. Роботи з утримання мостових споруд, до складу яких входять:

а) Технічний облік мостових споруд, необхідний для контролю їх стану, ступеня зносу, планування ремонтів та реконструкції. Для кожної споруди обов'язковою є наявність:

- книги (журналу) та паспорта стандартної форми з характеристиками споруди, які заносяться до комп'ютерного банку даних місцевого або регіонального рівня;

- первинної документації, до якої входять: приймально-здавальні акти (в тому числі на приховані роботи), виконавчі креслення, сертифікати на матеріали та вироби, використані в роботах.

б) Постійний догляд за мостовими спорудами для забезпечення та контролю безперервного і безпечного руху автотранспорту та пішоходів, що включає такі роботи:

- виявлення та усунення дефектів проїзної частини;

- очищення проїзної частини від снігу, криги, пилу;

- підтримання у справному стані бар'єрів безпеки, перил;

- контроль габаритів, ваги та швидкості рухомих навантажень;

- встановлення та підтримування в належному стані дорожніх знаків;

- нанесення горизонтальної та вертикальної дорожньої розмітки.

в) Поточний огляд мостових споруд проводиться не менше одного разу на півріччя з метою:

- регулярного виявлення дефектів та їх фіксації в книзі (журналі) споруди;

- визначення та здійснення заходів щодо усунення виявлених дефектів;

- заміру глибин підмостового русла та підтримування в належному стані

оглядових пристосувань.

г) Періодичний огляд мостових споруд проводиться комісією на чолі з керівництвом Підприємства після виконання ремонтних робіт великих обсягів (визначення їх повноти та якості), а також щорічно після пропуску льодоходу та повені, і має за мету виявити:

- розмиви та деформації русла, підмиви опор та регуляційних споруд;

- розмиви берегів та підходів до споруди;

- зміщення русла та утворення наносів у зоні споруди.

Детальний склад робіт з утримання мостових споруд наведено у додатку 3.

2.2.2. Спеціальні обстеження мостових споруд виконуються спеціалізованими організаціями, що мають відповідну ліцензію або уповноважені власником дороги (вулиці), у випадках:

- після реконструкції або капітального ремонту споруди;

- після аварій та інших факторів, що призвели до пошкодження споруди та появи в несучих елементах конструкцій наднормативних залишкових деформацій;

- при необхідності пропуску великовагових навантажень;

- у разі передачі споруди іншому власнику.

2.2.3. Поточний ремонт мостових споруд, який передбачає нескладні та невеликі за обсягом роботи, що запобігають передчасному зносу конструктивних елементів споруди і не потребують розроблення проектно-кошторисної документації, а виконуються згідно з дефектними відомостями.

Роботи з поточного ремонту виконуються силами Підприємства з частковим обмеженням руху транспорту і поділяються на:

а) профілактичні, що плануються за терміном виконання, обсягом та вартістю.

До категорії цих робіт відносяться:

- частковий ремонт деформаційних швів та гідроізоляції;

- ямковий ремонт покриття проїзної частини та тротуарів;

- поверхнева обробка проїзної частини площею до 300 кв.м;

- ремонт перехідних плит, укосів конусів підходів, елементів огорожі та перил, заміна грат;

- частковий ремонт поперечного з'єднання прогонових будов;

- розчищення та ремонт водовідвідних трубок, вирівнювання раковин та порожнин, шпарування та ін'єктування тріщин;

- фарбування окремих елементів та їх захист від корозії.

б) непередбачені роботи здійснюються в процесі експлуатації та полягають у негайному усуненні випадкових дефектів, що виникли внаслідок стихійних та інших обставин, наприклад:

- ремонт перил, бар'єрів безпеки тощо, відновлення початкових розмірів балок та опор у шляхопроводах під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди;

- ліквідація розмивів, наносів після непередбаченої повені;

- інші пошкодження та дефекти, що не були виявлені у процесі виконання профілактичних робіт.

Детальний склад робіт з поточного ремонту мостових споруд наведено у додатку 4.

2.2.4. Капітальний ремонт мостових споруд виконується спеціалізованими мостобудівельними організаціями відповідно до проектно-кошторисної документації та передбачає значне обмеження або закриття руху транспорту.

Капітальний ремонт поділяється на вибірковий (відновлюються або замінюються елементи опор, проїзної частини, тротуарів, перил, бар'єрів безпеки, сходів, деформаційних швів, водовідвідних трубок) та комплексний (одночасне виконання усіх видів вибіркового капітального ремонту із заміною або відновленням балок прогонової будови, опорних частин, торкретування опор і прогонових будов).

Крім зазначених функцій та робіт, до кола діяльності Підприємства входять:

2.2.5. Участь у прийманні мостової споруди в експлуатацію.

2.2.6. Оснащення проїзної частини споруди технічними засобами регулювання дорожнього руху.

2.2.7. Освітлення мостових споруд у населених пунктах.

2.2.8. Утримання суднової сигналізації (на судноплавних ріках).

2.2.9. Нагляд за збереженням інженерних комунікацій та узгодження їх прокладання на мостовій споруді з відповідними організаціями.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Підприємство має право:

3.1.1. планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку виходячи з укладених договорів на виконання робіт та послуг на утримання в належному технічному і санітарному стані мостових споруд за погодженням з місцевим органом влади;

3.1.2. самостійно планувати основні напрями розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та виходячи з поточної економічної ситуації.

3.2. На Підприємство покладаються такі обов'язки:

3.2.1. планування робіт з утримання та ремонту мостових споруд;

3.2.2. контроль якості виконання робіт відповідно до додатка 5;

3.2.3. планування заходів щодо безаварійного пропуску льодоходу та повені;

3.2.4. ведення та зберігання технічної документації на мостові споруди;

3.2.5. забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до державного та місцевого бюджетів згідно з чинним законодавством;

3.2.6. розвиток основних фондів, забезпечення своєчасного введення в дію придбаного обладнання, оперативне матеріально-технічне постачання засобів виробництва;

3.2.7. створення належних умов для високопродуктивної праці працівників Підприємства, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці та техніки безпеки;

3.2.8. здійснення заходів щодо підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечення економного і раціонального використання фонду споживання, своєчасних розрахунків із заробітної плати з працівниками Підприємства.

3.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та надає статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник Підприємства несе персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОСТОВИХ СПОРУД

 

До складових структури Підприємства входять:

1. Управління:

- директор Підприємства;

- головний інженер Підприємства;

- заступник директора Підприємства;

- головний механік, у підпорядкуванні якого перебуває виробничо-ремонтна база;

- інспектор відділу кадрів;

- секретар;

- бухгалтерія;

- планово-виробничо-технічний відділ, у складі якого посада інженера

з охорони праці та техніки безпеки;

- відділ постачання.

2. Основне виробництво Підприємства:

а) мостова дільниця:

- начальник дільниці;

- мостова бригада - 6 од.

б) мостова бригада:

- бригадир;

- кваліфіковані робітники - 4 - 6 чол.

в) виробничо-ремонтна база:

- робітники (слюсарі, вантажники, водії) - 3 - 5 чол.

- автокран - 1 од.;

- апарат зварювальний (у т. ч. пересувний) - 2 од.;

- компресор - 2 од.;

- автонавантажувач - 2 од.;

- автосамоскид - 2 од.;

- автовежа - 1 од.

 

Розрахунокчисельності лінійних працівників Підприємства з експлуатації мостових споруд (орієнтовний)

1. Розрахунок загальних трудовитрат

Загальні трудовитрати визначаються сумою трудовитрат всіх мостових споруд міста, селища за формулою:

де: Lmi - фактична довжина умовної окремої мостової споруди;

n - кількість мостових споруд у розрахунковій групі;

K1i - коефіцієнт, що враховує ширину мостової споруди і визначається відношенням фактичної ширини споруди Bi (сумарний розмір габариту і ширини тротуарів з урахуванням розділової смуги) до базової ширини (10 метрів) споруди, тобто:

K1i = 0,1 Bi,

де: K2i - коефіцієнт, що враховує умови розташування мостової споруди у значенні:

1,1 - на державних дорогах;

K3i - коефіцієнт трудомісткості робіт з експлуатації мостових споруд, що має такі значення:

2,6 - для мостів з металевими і сталезалізобетонними прогоновими будовами;

1,0 - для залізобетонних мостів;

1,5 - для залізобетонних шляхопроводів через залізницю або автомобільну дорогу;

2,0 - для залізобетонних шляхопроводів через електрифіковану залізницю;

0,93 - для кам'яних і бетонних мостів.

2. Розрахунок чисельності лінійних працівників Підприємства

Розрахунок наведений у табличній формі на прикладі мостових споруд умовного населеного пункту:

Таблиця 1

Чисельність лінійних працівників виробничого підрозділу Підприємства (бригади) розраховується за формулою:

де: N - чисельність працівників у структурному підрозділі;

TJ - сумарні річні трудовитрати для групи мостових споруд;

N = 1778,7/250 = 7,1

Таким чином, чисельність лінійних працівників виробничого підрозділу (бригади) Підприємства прийнята у кількості 7 осіб.

 

Склад робіт з утримання мостових споруд

1. Мостове полотно і зона сполучення споруди з автодорогою

1.1. Покриття проїзної частини:

а) весняно-осіннє утримання:

- очищення покриття проїзної частини і тротуарів від бруду та сміття;

- заповнення тріщин та неглибоких вибоїн бітумною мастикою.

б) Зимове утримання:

- очищення покриття проїзної частини і тротуарів від снігу, криги та їх видалення після проходу снігоприбиральної техніки;

- після закінчення зимового утримання: промивання водою мостового полотна і його елементів (з метою запобігання шкідливому впливу хімічних реагентів, залишків протиожеледних сумішей, занесених колесами транспорту з прилеглих до мостових споруд ділянок автодоріг).

Періодичність робіт з прибирання проїзної частини визначається місцевими умовами, але не менше одного разу на десять днів, а узимку під час випадання снігу - щодня.

1.2. Система водовідводу.

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення водовідвідних трубок від пилу та бруду;

- очищення водовідвідних лотків під деформаційними швами від наносів пилу та бруду;

- усунення місць утворення калюж шляхом вирівнювання покриття бітумною мастикою.

б) Зимове утримання:

- очищення водовідвідних трубок та водовідвідних лотків під деформаційними швами від снігу і криги (ширина очищення - не менше ).

1.3. Деформаційні шви.

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення від бруду елементів деформаційних швів з мастиковим і гумовим заповненням закритого типу;

- змащення елементів та підтягування пружин деформаційних швів;

- заповнення тріщин покриття в зоні деформаційного шва бітумною мастикою.

1.4. Тротуари.

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення від бруду, сміття, сторонніх предметів;

- прочищення "вікон" у тротуарних блоках для пропуску води;

- очищення від бруду місць, прилеглих до бар'єрів безпеки та перил;

- заповнення тріщин і вибоїн в асфальтобетонному покритті бітумною мастикою;

- замазування тріщин і вибоїн у цементобетонному покритті розчином.

б) Зимове утримання:

- очищення від снігу та криги;

- прочищення "вікон" у тротуарних блоках для пропуску води;

- протиожеледна обробка тротуарів сухим піском.

1.5. Перильна огорожа.

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення від бруду;

- локальне поновлення пофарбованого шару (підфарбовування).

б) Зимове утримання:

- очищення від снігу, криги та протиожеледних матеріалів.

1.6. Огорожа проїзної частини.

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення (у тому числі вологе) від бруду.

б) Зимове утримання:

- очищення від снігу, криги та протиожеледних матеріалів.

2. Прогонові будови

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення поверхні опорних вузлів балок від бруду, пилових наносів, рослинності та їх промивання;

- нанесення вертикальної розмітки на низову поверхню фасадних балок шляхопроводів над автомобільними дорогами та вулицями;

б) Зимове утримання:

- очищення від криги низових поверхонь прогонових будов.

3. Опорні частини

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення від бруду та підфарбовування.

б) Зимове утримання:

- очищення від снігу та криги опорних частин берегових опор.

4. Бетонні, кам'яні, залізобетонні опори

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення верхніх горизонтальних поверхонь опор від сміття, бруду та їх промивання;

- нанесення вертикальної розмітки на опорах шляхопроводів над автомобільними дорогами та вулицями.

б) Зимове утримання:

- очищення підфермових поверхонь від снігу і бруду.

5. Регуляційні споруди та русло

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення конусів регуляційних споруд від бруду, рослин, чагарників.

б) Зимове утримання:

- організація пропуску льодоходу та повені.

6. Підходи

а) Весняно-осіннє утримання:

- очищення огорожі довжиною по 18 метрів з обох боків мосту від бруду та пилу;

- очищення від бруду та сміття найближчих до мосту водовідвідних лотків, а також лотків, розташованих на укосах конусів;

- очищення сходів від бруду і сміття;

- викошування трави, вирубування чагарнику з очищенням підходів довжиною по 6 метрів з обох боків мосту;

- очищення і миття дорожніх знаків.

б) Зимове утримання:

- очищення від снігу та криги покриття підходів довжиною по 18 метрів від початку і кінця мосту після проходу снігоприбиральної техніки;

- очищення від снігу та протиожеледних матеріалів огорожі довжиною по 18 метрів від початку і кінця мосту;

- очищення від снігу найближчих до мосту водовідвідних лотків та влаштування "вікон" (траншей) у зоні лотків;

- очищення від снігу та криги сходів;

- очищення від снігу дорожніх знаків.

 

Обсяги і періодичність проведення поточного ремонту мостових споруд

Таблиця 2

 

Вимоги до якості робіт з експлуатації мостових споруд

Таблиця 3