"Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб и организацию личного приема граждан в Министерстве регионального развития и строительства Украины, Порядка организации и проведения личного


Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України,

Порядку організації та проведення особистого прийому громадян та

Графіка особистого прийому громадян керівництвом Міністерства

Наказ від 20 лютого 2008 р. № 82

На виконання Закону України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-вр "Про звернення громадян", Указів Президента України від 13 серпня 2002 р. № 700 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" та від 14 квітня 2004 року № 434/2004 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" та з метою поліпшення роботи зі зверненнями громадян у центральному апараті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України наказую:

1. Затвердити Інструкцію про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, Порядок організації та проведення особистого прийому громадян та Графік особистого прийому громадян керівництвом Міністерства .

2. Встановити, що в разі потреби зміни до Графіка особистого прийому громадян керівництвом Міністерства за погодженням з Міністром вносить перший заступник Міністра Іщенко О.М.

3. Департаменту організаційно-господарського забезпечення та використання майна (Порайко М.В.) спільно з Фінансово-економічним департаментом (Курінець С.Ю.) забезпечити обладнання окремого приміщення та створення необхідних організаційних і матеріально-технічних умов для проведення особистого прийому громадян керівництвом Міністерства.

4. Першому заступнику, заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів взяти до неухильного виконання та керівництва в роботі Інструкцію про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України, Порядок організації та проведення особистого прийому громадян та Графік особистого прийому громадян керівництвом Міністерства.

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази від 22.05.2007 р. № 19, від 31.07.2007 р. № 122, від 09.11.2007 р. № 303.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника, заступників Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Міністр

В. Куйбіда

***

Додаток 3

до наказу Мінрегіонбуду

від 20.02. 2008 р. № 82

МІНІСТЕРСТВО регіонального розвитку та БУДІВНИЦТВА України

Адреса для письмових звернень громадян: вул. Велика Житомирська, .Київ, 01025

Код: 8…044

Телефон відділу підготовки документів та прийому громадян: 278-63-08; факс: 278-83-90;

E-mail: KOMITET@BUILD.GOV.UA Інтернет-адреса: www.minregionbud.gov.ua

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

№ з/п

Посада керівника органу виконавчої влади,

його заступників

Дні та години прийому

Місце прийому

№ телефону

керівника

КУЙБІДА

Василь Степанович - Міністр

Перший четвер місяця

з 14-00 до 17-00

вул. Велика Житомирська, 9

к. 403

284-05-11

вн. тел. 511

ІЩЕНКО Олексій Максимович –

перший заступник Міністра

Перший четвер місяця

з 14-00 до 17-00

вул. Велика Житомирська, 9

к. 311

284-05-12

вн. тел. 512

СОКОЛОВ Ігор Анатолійович –

заступник Міністра

Другий четвер місяця

з 14-00 до 17-00

вул. Велика Житомирська, 9

к.302

284-05-17

вн. тел. 517

ІСАЄНКО Дмитро Валерійович –

заступник Міністра

Третій четвер місяця

з 14-00 до 17-00

вул. Велика Житомирська, 9

к. 211

284-05-16

вн. тел. 516

БЕРКУТА

Анатолій Всеволодович -

заступник Міністра

Четвертий четвер місяця

з 14-00 до 17-00

вул. Велика Житомирська, 9

к. 116

284-05-14

вн. тел. 514

ТКАЧУК Анатолій Федорович -

заступник Міністра

Третій четвер місяця

з 14-00 до 17-00

вул. Велика Житомирська, 9

к. 116

284-05-13

вн. тел. 513

Начальник відділу з підготовки документів

та прийому громадян Департаменту із

забезпечення діяльності Міністра та Колегії А. Бобко