СТОСОВНО НАДАННЯ РОЗ'ЯСНЕНЬ ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ФІНАНСУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

Лист Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

від 18 грудня 2007 р. № 16/4-418,

від 6 грудня 2007 р. № 16/253

(Витяг)

Заходи забезпечення виконання зобов'язань регулюються главою 49 Цивільного кодексу України, а також спеціальними актами законодавства, присвяченими цьому питанню, — законами України від 02.10.92 р. № 2654-ХІІ "Про заставу", від 05.06.2003 р. № 898-ІV "Про іпотеку", від 18.11.2003 р. № 1255-ІV "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень".

Застава, як вид забезпечення виконання зобов'язання, має похідний характер від забезпеченого нею зобов'язання, випливає з договору позики, кредиту, купівлі продажу, оренди, перевезення вантажу тощо відповідно до положень статті 3 Закону України від 02.10.92 р. № 2654-ХІІ "Про заставу" та виникає на підставі договору, закону або рішення суду.

Згідно зі статтею 635 Цивільного кодексу України зобов'язанням попереднього договору є вимога протягом певного строку (у певний термін), що є істотною умовою зазначеного договору, укласти основний договір. Попередній договір обумовлює умови, за якими буде укладений основний договір, а не встановлює зобов'язання, що випливає з основного договору.

Відповідно до статті 655 Цивільного кодексу України для продавця за договором купівлі-продажу встановлено зобов'язання передати майно покупцеві, а покупця — прийняти майно та сплатити за нього певну грошову суму.

Таким чином, у даному випадку підставою для укладення договору застави є договір купівлі-продажу, а не попередній договір. Враховуючи вищенаведене, для попереднього договору не може застосовуватися застава як вид виконання зобов'язання.

Одночасно зазначаємо, що застава може забезпечувати виконання будь-якої вимоги, що не суперечить законодавству України відповідно до статті 3 вищевказаного Закону України "Про заставу".

Механізм фінансування будівництва з залученням коштів фізичних осіб та відносини між фізичними особами та суб'єктами господарювання, які встановлюються внаслідок цього, регулюються Законом України від 18.09.91 р. № 1560-ХІІ "Про інвестиційну діяльність", Законом України від 19.06.2003 р. № 978-ІV "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Заступник міністра Ю. Соловков

"Дебет – Кредит", 2008, № 7 от 18 февраля