Про прийняття національного стандарту

Наказ від 27 червня 2008 р. № 285

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 6 травня 2008 року № 55 наказую:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2010 року ДСТУ Б А.2.4-30:2008 „Система проектної документації для будівництва. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення”, розроблений ДП „Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”.

2. З набуттям чинності ДСТУ Б А.2.4-30:2008 вважати таким, що втратив чинність з 1 січня 2010 року на території України ГОСТ 21.402-83 „СПДС. Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи”.

3. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Д.В. Барзилович) передати до ДП „Укрархбудінформ” як фондоутримувача сформовану справу національного стандарту відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005р. № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005р. за № 305/10585.

4. ДП «Укрархбудінформ» (Чеснок В.М.):

4.1 Забезпечити державну реєстрацію вказаного національного стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.

4.2 Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України «Про стандартизацію»).

4.3 Надати обов’язкові безоплатні типографського видання примірники зазначеного національного стандарту одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.02р. № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів».

5. Супровід зазначеного національного стандарту доручити ВАТ „Проектний та науково – дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України”, базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В. Беркуту.

Міністр

В. Куйбіда