КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 24 січня 2001 р. N 50

Київ

Про затвердження загальних вимог до здійснення

переробки, утилізації, знищення або подальшого

використання вилученої з обігу неякісної та

небезпечної продукції

Відповідно до статті 18 Закону України "Про вилучення з

обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання

неякісної та небезпечної продукції" Кабінет Міністрів

України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити загальні вимоги до здійснення переробки,

утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу

неякісної та небезпечної продукції, що додаються.

2. Державному комітетові промислової політики за пропозиціями

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних

адміністрацій, органів місцевого самоврядування за погодженням з

Міністерством охорони здоров'я, Міністерством екології та

природних ресурсів, Міністерством аграрної політики підготувати та

у шестимісячний термін подати Міністерству економіки перелік

підприємств, які можуть за умови атестації виробництва виконувати

в установленому порядку роботи щодо переробки, утилізації або

знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2001 р. N 50

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

до здійснення переробки, утилізації, знищення або

подальшого використання вилученої з обігу

неякісної та небезпечної продукції

1. Загальні вимоги до здійснення переробки, утилізації,

знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної

та небезпечної продукції повинні дотримуватися власниками

неякісної та небезпечної продукції (фізичні і юридичні особи -

суб'єкти підприємницької діяльності усіх форм власності), а також

підприємствами, що провадять діяльність у цій сфері.

2. Під час передачі неякісної та небезпечної продукції для

подальшої переробки або утилізації повинні бути вжиті заходи з

метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя,

здоров'я людини і довкілля.

3. До вирішення питання про подальшу переробку, утилізацію

або знищення неякісна та небезпечна продукція може передаватися на

тимчасове зберігання у погоджені спеціально уповноваженими

органами місця сховищ.

4. Відповідальність за збереження вилученої з обігу неякісної

та небезпечної продукції до вирішення питання про її переробку,

утилізацію, знищення або подальше використання несе власник цієї

продукції.

5. Вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція підлягає

переробці з метою підготовки її до утилізації або (за умови

приведення її у відповідність з вимогами нормативно-правових актів

і нормативних документів) подальшого використання.

6. Вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є

непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання,

руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки

відповідно до вимог нормативних документів.

7. Способи утилізації, знищення або подальшого використання

вилученої з обігу неякісної та небезпечної харчової продукції,

продовольчої сировини і супутніх матеріалів визначаються за

погодженням із санітарно-епідеміологічною службою МОЗ та службою

ветеринарної медицини Мінагрополітики.

8. У нормативно-правових актах та нормативних документах,

якими встановлюватимуться порядок, умови переробки, утилізації,

знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної

продукції, повинні бути передбачені показники безпеки продукції,

що виготовляється в результаті переробки або утилізації, для

життя, здоров'я людини і довкілля, вимоги до методів випробувань

продукції тощо.

9. Вимоги нормативно-правових актів та нормативних

документів, що встановлюватимуть порядок, умови переробки,

утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та

небезпечної продукції, є обов'язковими для виконання центральними

та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого

самоврядування, підприємствами і організаціями усіх форм

власності, громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності.

10. Санітарно-гігієнічні вимоги до конкретної продукції, що

виготовляється в результаті переробки або утилізації,

встановлюються МОЗ згідно із Законом України "Про забезпечення

санітарного та епідемічного благополучення населення"

, нормативно-правовими актами в частині забезпечення

охорони здоров'я.

11. Ветеринарно-санітарні вимоги до конкретної продукції, що

виготовляється в результаті переробки або утилізації,

встановлюються службою ветеринарної медицини Мінагрополітики

згідно із Законами України "Про якість та безпеку харчових

продуктів і продовольчої сировини" та "Про ветеринарну

медицину".

12. Порядок атестації виробництва підприємств, що здійснюють

переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та

небезпечної продукції, встановлюється Держстандартом.

13. Держстандарт у межах своєї компетенції забезпечує ведення

реєстру підприємств, виробництво яких атестовано на право

здійснення робіт щодо переробки, утилізації або знищення вилученої

з обігу продукції відповідно до вимог Закону України

"Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або

подальше використання неякісної та небезпечної продукції"

.