МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26 грудня 2007 року N 05.03.02-03/66000

Об'єкт експертизи: Об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД (перелік у додатку) та пестициди і агрохімікати, дезінфекційні засоби, готові лікарські засоби, вироби медичного призначення, медичні імунобіологічні препарати (згідно свідоцтва про державну реєстрацію, сертифіката про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату)

_____________________________________________________________________________________(назва об'єкта експертизи)

Код за УКТ ЗЕД: Перелік кодів у додатку_____________________________________________________________________________________                                                                (сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи) 

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Усі сфери_____________________________________________________________________________________                                                                           (код за ДКПП, код за УКТ ЗЕД, артикул) 

Країна-виробник: Усі країни_____________________________________________________________________________________                                                                          (країна походження об'єкта експертизи) 

Заявник експертизи: Усі виробники_____________________________________________________________________________________                   (найменування та реквізити виробника, розробника, власника або його представника в Україні,                                                           місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW) 

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Об'єкти зовнішньо-економічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД (перелік у додатку) та пестициди і агрохімікати, дезінфекційні засоби, готові лікарські засоби, вироби медичного призначення, медичні імунобіологічні препарати (згідно свідоцтва про державну реєстрацію, сертифіката про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату) можуть бути ввезеними та реалізованими в Україні за умови дотримання вимог цього висновку. У разі необхідності рішення щодо проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи конкретної продукції приймається відповідним головним державним санітарним лікарем.

Висновок дійсний до 01.01.2009 р. 

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе 

власник__________________________(власник, заявник, виробник) 

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: радіологічний, на відповідність НРБ, додержання протиепідемічних заходів.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не потребує.

Поточний державний санепіднагляд щодо поводження з об'єктами зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД (Перелік у додатку) на території України здійснювати згідно з  відповідними санітарними правилами і нормами. 

 

Голова експертної комісії Інституту медицини праціакадемік НАН і АМН України 

  Ю. І. Кундієв 

Голова експертної комісії Інститутугігієни та медичної екологіїакадемік АМН України 

  А. М. Сердюк 

Голова експертної комісії Інститутуекогігієни та токсикологіїчлен-кор. АМН України 

  М. Г. Проданчук 

 

Перелікоб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД

Розділ IЖИВІ ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Група 01Живі тварини

Код 

Назва 

0101 

Коні, віслюки, мули та лошаки, живі: 

0101 10  

- чистопородні племінні тварини: 

0101 10 10 00 

- - коні 

0101 10 90 00 

- - інші 

0101 90  

- інші: 

  

- - коні: 

0101 90 11 00

- - - для забою 

0101 90 19 00 

- - - інші 

0101 90 30 00 

- - віслюки 

0101 90 90 00 

- - мули та лошаки 

0102 

Велика рогата худоба, жива: 

0102 10 

- чистопородні племінні тварини: 

0102 10 10 00 

- - нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення) 

0102 10 30 00 

- - корови 

0102 10 90 00 

- - інші 

0102 90 

- інші: 

  

- - свійські види: 

0102 90 05 00 

- - - масою не більш як 80 кг 

  

- - - масою понад , але не більш як 160 кг: 

0102 90 21 00 

- - - - для забою 

0102 90 29 00 

- - - - інші 

  

- - - масою понад , але не більш як 300 кг: 

0102 90 41 00 

- - - - для забою 

0102 90 49 00 

- - - - інші 

  

- - - масою понад 300 кг: 

  

- - - - нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення): 

0102 90 51 00 

- - - - - для забою 

0102 90 59 00 

- - - - - інші 

  

- - - - корови: 

0102 90 61 00 

- - - - - для забою 

0102 90 69 00 

- - - - - інші 

  

- - - - інші: 

0102 90 71 00 

- - - - - для забою 

0102 90 79 00 

- - - - - інші 

0102 90 90 00 

- - інші 

0103 

Свині, живі: 

0103 10 00 00 

- чистопородні племінні тварини 

  

- інші: 

0103 91 

- - масою менше 50 кг: 

0103 91 10 00 

- - - свійські види 

0103 91 90 00 

- - - інші 

0103 92 

- - масою або більше: 

  

- - - свійські види: 

0103 92 11 00 

- - - - свиноматки масою не менш як , що опоросилися принаймні один раз  

0103 92 19 00 

- - - - інші 

0103 92 90 00 

- - - інші 

0104 

Вівці та кози, живі: 

0104 10 

- вівці: 

0104 10 10 00 

- - чистопородні племінні тварини 

  

- - інші: 

0104 10 30 00 

- - - ягнята (віком до одного року) 

0104 10 80 00 

- - - інші 

0104 20 

- кози: 

0104 20 10 00 

- - чистопородні племінні тварини 

0104 20 90 00 

- - інші 

0105 

Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі: 

  

- масою не більш як 185 г: 

0105 11 

- - кури свійські (Gallus domesticus): 

  

- - - курчата прабатьківських та материнських ліній племінного виведення:  

0105 11 11 00 

- - - - яєчних порід 

0105 11 19 00 

- - - - інші 

  

- - - інші: 

0105 11 91 00 

- - - - яєчних порід 

0105 11 99 00 

- - - - інші 

0105 12 00 00 

- - індики  

0105 19 

- - інші: 

0105 19 20 00 

- - - гуси 

0105 19 90 00 

- - - качки та цесарки 

  

- інші: 

0105 92 00 

- - кури свійські (Gallus domesticus) масою не більш як 2000 г: 

0105 92 00 10 

- - - курчата племінні 90 - 120-денні 

0105 92 00 90 

- - - інші 

0105 93 00 00 

- - кури свійські (Gallus domesticus) масою понад 2000 г 

0105 99 

- - інші: 

0105 99 10 00 

- - - качки 

0105 99 20 00 

- - - гуси 

0105 99 30 00 

- - - індики  

0105 99 50 00 

- - - цесарки 

0106  

Інші тварини, живі: 

  

- ссавці: 

0106 11 00  

- - примати: 

0106 11 00 10 

- - - для зоопарків 

0106 11 00 90 

- - - інші 

0106 12 00  

- - кити, дельфіни та морські свині (ссавці ряду Cetacea); ламантини та дюгоні (ссавці ряду Sirenia): 

0106 12 00 10 

- - - для зоопарків 

0106 12 00 90 

- - - інші 

0106 19  

- - інші: 

0106 19 10 00 

- - - кролі свійські 

0106 19 90  

- - - інші: 

0106 19 90 10 

- - - - для зоопарків 

0106 19 90 90 

- - - - інші 

0106 20 00  

- рептилії (включаючи змій і черепах): 

0106 20 00 10 

- - для зоопарків 

0106 20 00 90 

- - інші 

  

- птахи: 

0106 31 00 

- - хижі птахи: 

0106 31 00 10 

- - - для зоопарків 

0106 31 00 90 

- - - інші 

0106 32 00  

- - папугоподібні (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду): 

0106 32 00 10 

- - - для зоопарків 

0106 32 00 90 

- - - інші 

0106 39 

- - інші: 

0106 39 10 

- - - голуби: 

0106 39 10 10 

- - - - для зоопарків 

0106 39 10 90 

- - - - інші 

0106 39 90  

- - - інші: 

0106 39 90 10 

- - - - для зоопарків 

0106 39 90 90 

- - - - інші 

0106 90 00 

- інші: 

0106 90 00 10 

- - для зоопарків 

0106 90 00 90 

- - інші 

Група 03Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

Код 

Назва 

0301 10 

- декоративна риба: 

0301 10 10 00 

- - прісноводна 

0301 10 90 00 

- - морська 

Група 04Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Код 

Назва 

  

- - для інкубації: 

0407 00 11 00 

- - - індичі чи гусячі 

0407 00 19 00 

- - - інші 

0407 00 30 00 

- - інші 

0407 00 90 00 

- інші 

  

- яєчні жовтки: 

0408 11 20 00 

- - - не придатні для вживання 

0408 19 20 00 

- - - не придатні для вживання 

0408 91 20 00 

- - - не придатні для вживання 

0408 99 20 00 

- - - не придатні для вживання 

Група 05Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

Код 

Назва 

0501 00 00 00 

Людське волосся необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; відходи волосся 

0502 

Щетина свійських або диких свиней; борсуковий волос та інший волос, використовувані для виробництва щіток; відходи щетини або волосу: 

0502 10 00 00 

- щетина свійських або диких свиней та відходи щетини 

0502 90 00 00 

- інші 

0503 00 00 00 

Кінський волос та його відходи, у тому числі у вигляді полотна, з підосновою чи без неї 

0505 

Шкурки та інші частини птахів, укриті пір'ям або пухом, пір'я, частини пір'я (обрізані чи необрізані) і пух, очищені або неочищені, дезінфіковані чи оброблені з метою їх збереження, але які не пройшли подальшої обробки; порошок і відходи пір'я або частин пір'я: 

0505 10 

- пір'я, придатне для набивання; пух: 

0505 10 10 00 

- - необроблені 

0505 10 90 00 

- - інші 

0505 90 00 00 

- інші 

0506 

Кістки та роговий стрижень, необроблені, знежирені, які пройшли первинну обробку (але без надання форми), оброблені кислотою або дежелатиновані; порошок та відходи цих продуктів: 

0506 10 00 00 

- осеїн та кістки, оброблені кислотою 

0506 90 00 00 

- інші 

0507 

Слонова кістка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або інших морських ссавців, роги, роги оленя, копита, нігті, кігті та дзьоби, необроблені або піддані первинній обробці, але без надання форми; порошок і відходи цих матеріалів: 

0507 10 00 00 

- слонова кістка; порошок і відходи слонової кістки 

0507 90 00 00 

- інші 

0508 00 00 00 

Корали та аналогічні матеріали, не оброблені або піддані первинній обробці; черепашки та панцирі молюсків, ракоподібних чи голкошкірих, скелетні пластини каракатиць, необроблені або піддані первинній обробці, але без надання форми, їх порошок і відходи 

0509 00 10 00 

- необроблені 

0509 00 90 00 

- інші 

0511 

Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені; мертві тварини групи 01 або 03, не придатні для харчування: 

0511 91 

- - продукти з риб або ракоподібних, молюсків чи інших водяних безхребетних; мертві тварини групи 03: 

0511 91 10 00 

- - - відходи рибні 

0511 91 90 00 

- - - інші 

0511 99 

- - інші: 

0511 99 10  

- - - сухожилля та жили; обрізи та аналогічні відходи необробленої шкіри: 

0511 99 10 90 

- - - - інші 

0511 99 90 

- - - інші: 

0511 99 90 10 

- - - - ембріони великої рогатої худоби 

0511 99 90 90 

- - - -інші