Рішення № 530/587

від 28 грудня 2006 року

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2007 рік

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік згідно з додатком 1.2. З метою фінансування об’єктів, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік, відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації та для забезпечення введення в експлуатацію цих об’єктів доручити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) за погодженням з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку вносити зміни та доповнення до зазначеної Програми в межах загальних асигнувань спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів.3. Для забезпечення дієвого контролю за використанням бюджетних коштів встановити, що включення об’єктів в Програму капітальних вкладень за рахунок зарезервованих асигнувань здійснюється розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку після виконання головним розпорядником коштів умов, передбачених при затвердженні Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік.Виконання робіт та їх фінансування за рахунок зарезервованих асигнувань без включення в Програму капітальних вкладень забороняється.4. Внести зміни та доповнення до додатка 2 до рішення Київради від 27.02.03 № 271/431 “Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва” (із змінами і доповненнями) і викласти “Нормативи для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва” в редакції згідно з додатком 2.5. Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) при оформленні дозвільних документів на виконання проектних робіт та на будівництво житлових будинків передбачати здійснення розрахунків щодо забезпеченості населення об’єктами соціальної сфери (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, об’єкти охорони здоров’я тощо) та щодо їх розміщення і будівництва одночасно із спорудженням житлових будинків.6. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) оформляти правоустановчі документи на право власності на об’єкти нерухомого майна виключно за наявності довідки Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про виконання умов щодо пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва і про компенсацію за підготовку території, в тому числі гідронамив, якщо така компенсація передбачена умовами надання земельних ділянок.7. Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):7.1. Видавати дозволи на будівництво (реконструкцію) за умов оформлення замовниками з Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) договорів щодо сплати пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва і про компенсацію за підготовку території, в тому числі гідронамив, якщо така компенсація передбачена умовами надання земельних ділянок.7.2. Акти про приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів реєструвати виключно за наявності довідок Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про сплату пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва і про компенсацію за підготовку території, в тому числі гідронамив, якщо така компенсація передбачена умовами надання земельних ділянок.8. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):8.1. Доручити районним у м. Києві державним адміністраціям:— у своїх розпорядженнях на перепланування та перепрофілювання об’єктів виробничого та невиробничого призначення, що спричиняє зміни функціонального призначення цих об’єктів, передбачати умови щодо перерахування пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва за нормативами, затвердженими цим рішенням;— розробити і затвердити в 1 кварталі 2007 року заходи щодо недопущення забудови житлових мікрорайонів та кварталів житловими будинками без одночасного спорудження об’єктів соціально-побутового призначення.8.2. Заборонити районним у м. Києві державним адміністраціям приймати в експлуатацію об’єкти без наявності довідок Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про сплату пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва і про компенсацію за підготовку території, в тому числі гідронамив, якщо така компенсація передбачена умовами надання земельних ділянок.8.3. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.9. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити щоквартально подання Київській міській раді письмового звіту про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік.10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.Київський міський голова Л. Черновецький