4.1.2 Перекрити подачу горючих рідин і газів та звільнити від них газополуменеву апаратуру, а в паяльних лампах повністю стравити тиск.

4.1.3 Все устаткування і апаратуру, що використовувалась при ремонтних роботах, необхідно здати в місця зберігання.

4.1.4 Привести в порядок місце ремонтних робіт - прибрати непотрібні конструкції, пристосування, залишки матеріалів, електродів, сміття.

 1. Зняті під час ремонту огородження, заземляючи пристрої, кришки отворів встановити на місце і надійно закріпити.
 2. Ретельно перевірити місце проведення ремонтних робіт на відсутність займання. У пожежонебезпечних місцях організувати спостереження за місцем проведення вогневих робіт на протязі 2-х годин після їх закінчення.
 3. Провести огляд і перевірку якості робіт, що виконувались, знайдені дефекти негайно усунути.

4.2 Повідомити відповідальну особу про всі недоліки і порушення вимог безпеки, що мали місце під час виконання робіт.

 1. Вивести робочий персонал із зони ремонту.
 2. Оформити закриття наряд - допуску, з відміткою часу закінчення ремонту.

4.5 У разі випробування відремонтованого устаткування оформити двосторонній акт випробування та приймання.

4.6 Здати «жетон-бирку» на відремонтоване устаткування.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 Персонал, зайнятий на роботах з ремонту пульпопроводів та жолобів, повинен знати ознаки і причини виникнення аварійних ситуацій та вміти їх ліквідувати.

 1. Основними ознаками аварійних ситуацій при виконанні ремонтних робіт у пульпопроводах та жолобах є: наявність течі, раптовий порив пульпопроводу, підвищений вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони, руйнування металоконструкцій, пожежі.
 2. Всі роботи з ліквідації аварійних ситуацій необхідно виконувати згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС), розробленим у відповідності до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ДНАОП 0.00-4.33-99).
 3. У разі виникнення аварійної ситуації працівник зобов'язаний:

5.4.1 Припинити роботу.

5.4.2 Негайно оповістити про аварію керівника та відповідальну особу.

5.4.3 Приступити до ліквідації (локалізації) аварійної ситуації наявними засобами (згідно ПЛАС).

 1. Вжити заходів для виведення людей на безпечну відстань від місця аварії.
 2. При необхідності викликати на місце аварії аварійно-рятувальні служби (пожежну, медичну, газорятувальну і т.ін.).

5.5 Відповідальна особа після прибуття до місця аварії зобов'язана:

5.5.1 Перевірити та продублювати повідомлення про аварію, довести це до відома керівника підприємства.

5.5.2 У разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили і засоби.

5.5.3 Вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не зв'язаних з ліквідацією аварії.

5.5.4 У разі необхідності виконати відключення електроенергії, комунікацій і вжити інших заходів, що сприяють ліквідації (локалізації) аварії.

5.5.5 Забезпечити дотримання правил охорони праці працівниками, які беруть участь у ліквідації аварії.

5.6 Всі працівники, зайняті на ремонтних роботах у пульпопроводах і жолобах, повинні вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння і надавати постраждалому долікарську медичну допомогу.

5.7 У разі травмування працівника або виявлення потерпілого необхідно усунути дію на організм небезпечних чинників, повідомити про нещасний випадок безпосереднього керівника, надати першу допомогу постраждалому або звернутися в медпункт. Зберегти обстановку на місці нещасного випадку, якщо вона не загрожує оточуючим.

Додаток 1 до п.1.1 Інструкції з безпечного ведення

робіт під час підготовки і проведення ремонтних

робіт в пульпопроводах і жолобах

Довідковий

1. Закон України «Про охорону праці»;

 1. НАОП 1.2.00-1.01-97 «Загальні правила безпеки для підприємств і організацій металургійної промисловості» затвердженого 03.05.1987р.;
 2. НАОП 1.2.10-1.11.-89 «Правила безпеки при ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії» затвердженого Держгіртехнаглядом СРСР та Мінчорметом СРСР від 10.04.1989р.;
 3. НАОП 1.2.90-1.03-77 «Єдині правила безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин та огрудкуванні руд і концентратів» затвердженого Держгіртехнагляд СРСР від 09.08.1977р.;
 4. НАОП 1.2.00-4.02-90 «Положення про застосування наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та організаціях Міністерства металургії СРСР» затвердженого Держпроматом наглядом СРСР та Мінметом СРСР від 23.05.1990р.;
 5. ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» затвердженого наказом №252 Мінпраці України від 05.06.2001р.;
 6. ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» затвердженого наказом №257 Держнаглядохоронпраці України та зареєстровані Міністерством юстиції України №11/2451 від 13.01.1998р. (зміни затверджені наказом №26 Держнаглядохоронпраці України від 25.02.2000р. та зареєстровані Міністерством юстиції України №213/4434 від 06.04.2000р.);

8.ОРД 14-30.12-90 «Промислові об'єкти чорної металургії. Капітальні і поточні ремонти. Склад, зміст і правила оформлення ремонтних документів»;

 1. НАОП 1.2.10-2.01-79. ОСТ 14.55-79 «Бірочна система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування» затвердженого Мінчорметом СРСР від 1979р.;
 2. ДНАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних і вибухонебезпечних об'єктах», затвердженого наказом №255 Мінпраці України від 06.06.2001р. та зареєстрованого Міністерством юстиції України №541/5732 від 23.06.2001р.