Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) "Строительные материалы. Песок и щебень перлитовые спученые. Технические условия"


Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) «Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови»

Рішення НТР від 30 жовтня 2008 р. № 135

Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) «Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови», розроблений ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», Науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) «Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови».

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) підготувати наказ про прийняття зазначеного національного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку.

3. Вважати за доцільне подати на розгляд до МНТКС прийнятий ДСТУ як проект міждержавного стандарту ГОСТ 10832-200Х «Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия» і до прийняття міждержавного стандарту вважати нормативними документами паралельної дії на території України ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) «Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови» та ГОСТ 10832-91 «Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия».

Заступник голови Науково-технічної ради

А. Беркута

Надруковано:

“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №12, грудень, 2008 р., К.: “Укрархбудінформ”