МІНІСТЕРСТВО регіонального розвитку

та БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ науково-технічної ради

(в робочому порядку)

07.05.2009 м. Київ№ 52

Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження

придатності для застосування в будівництві

армуючої склосітки марок "TEXTOLAN TG 15",

"TEXTOLAN TG 17/1", "TEXTOLAN TG 131"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування", наказу Мінбуду від 20.03.2006 № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрованого у Мін’юсті 18.05.2006 за № 577/12451, розглянувши заявку АОЗТ "КРУЗ", з урахуванням позитивного висновку ТОВ НТК "Будстандарт"

Науково-технічна рада ВИРІШИЛА:

1. Видати технічне свідоцтво з підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб: "Армуюча склосітка марок "TEXTOLAN TG 15", "TEXTOLAN TG 17/1", "TEXTOLAN TG 131"".

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

Заступник голови Науково-технічної ради А.В.Беркута