Рисунок 1

Таблиця 1 Основні геометричні параметри огородження

Дозволена швидкість руху, км/год

Висота огородження (h), м

Висота похилої частини (h1), м

тимчасового бічною (ТБ)

стаціонарного

дорожнього та центрального мостового (СДБ, СДЦ, СMЦ)

мостового бічного (СМБ)

за наявності тротуару, службового проходу

за відсутності тротуару, службового проходу

60

0,75

0,18

0,80

0,25

0,90

0,25

1,10

0,30

90

0,80

0,25

0,84

0,25

1,10

0,30

1,30

0,30

понад 90

0,84

0,25

0,90

0,25

1,30

0,30

1,50

0,35

5.10При проектуванні стаціонарного бічного огородження з внутрішнього боку кривої в плані радіусом і менше та на перехрестях і розв'язках доріг в різних рівнях, може бути прийнята конструкція огородження зниженої висоти (розміри в метрах наведені на рисунку 2) за умов забезпечення стримувальної здатності не менше 37 кДж при навантаженні Т3 (таблиця 2). Зазначене огородження допускається виконувати камінною кладкою з каменю бутового марки М1000 і більше, морозостійкістю Мрз50 і вище згідно з ТУ 21-10-69, на цементному розчині міцністю на стиск М150 і більше з морозостійкістю F50 і вище згідно з ДСТУ Б В.2.7-23. При проектуванні лотка з внутрішнього боку на кривій у плані, він повинен бути виконаний спільно з огородженням зниженої висоти.

Рисунок 2

5.11Висота основи стаціонарного огородження (h1, рисунок 1) повинна забезпечувати можливість повторного укріплення узбіччя, улаштування поверхневої обробки або дорожнього покриття без зрушення огородження. Мінімальна висота основи стаціонарного огородження – , тимчасового – , максимальна, відповідно – , .

5.12Для розрахунку конструкції огородження та натурних випробувань стандарт встановлює 10 видів навантаження, наведених у таблиці 2.

5.13Навантаження Т1, Т2, Т3, слід приймати при проектуванні конструкції тимчасових огороджень, відповідно: Т1 – при дозволеній швидкості руху на ділянці дороги, вулиці та на дорожній споруді 60 км/год, Т2 – 90 км/год, Т3 – понад 90 км/год.

Для проектування конструкції стаціонарних огороджень на дорогax та вулицях, де дозволена швидкість руху 60 км/год, необхідно приймати навантаження N1 для ділянок з легкими умовами руху, а N2 – з небезпечними та утрудненими умовами руху, визначеними ДБН В.2.3-4 (таблиця 1.4).

На автомобільних дорогах, де дозволена швидкість руху 90 км/год, та на дорожніх спорудах – 60 км/год, слід приймати навантаження Н1, Н2, Н3, відповідно на ділянках з легкими, утрудненими, небезпечними умовами руху.

На дорожніх спорудах, де дозволена швидкість руху 90 км/год, а також на автомагістралях і дорогах для автомобілів слід приймати навантаження Н4а, на дорожніх спорудах, де швидкість pуxу понад 90 км/год – Н4b.

Таблиця 2 Види навантажень та типи розрахункових наїздів на огородження

Вид навантаження

Стримувальна здатність кДж, не менше

Тип розрахункового наїзду (таблиця 3)

для проектування конструкції огородження

під час натурних випробувань огородження для визначення

ASI

відповідності вимогам призначення та надійності

Т1

6

ТВ21

ТВ21

ТВ21

Т2

21

ТВ22

ТВ22

ТВ22

Т3

37

ТВ41 + ТВ21

ТВ21

ТВ41

N1

43

ТВ31

ТВ31

ТВ31

N2

82

ТВ32 + ТВ11

ТВ32 + ТВ11

ТВ32

H1

128

ТВ42 + ТВ11

ТВ11

ТВ42

Н2

280

ТВ51 + ТВ11

ТВ11

ТВ51

Н3

460

ТВ61 + ТВ11

ТВ11

ТВ61

H4а

560

ТВ71 + ТВ11

ТВ11

ТВ71

H4b

720

ТВ81 + ТВ11

ТВ11

ТВ81

Примітка. При розрахунку конструкції слід приймати, що контакт транспортного засобу з огородженням відбувається на висоті , для огородження зниженої висоти – .

Таблиця 3 Параметри розрахункових наїздів на огородження

Тип наїзду

Швидкість руху, км/год

Кут наїзду, градус

Маса транспортного засобу, кг

Тип транспортного засобу

1

2

3

4

5

ТВ11

100

20

900

легковий автомобіль

ТВ21

80

8

1300

легковий автомобіль

ТВ22

80

15

1300

легковий автомобіль

ТВ31

80

20

1500

легковий автомобіль

ТВ32

110

20

1500

легковий автомобіль

ТВ41

70

8

10000

вантажний автомобіль

ТВ42

70

15

10000

вантажний автомобіль

ТВ51

70

20

13000

автобус

ТВ61

80

20

16000

вантажний автомобіль

ТВ71

65

20

30000

вантажний автомобіль

ТВ81

65

20

38000

сідельний автопоїзд

5.14У верхній частині конструкції огородження повинні передбачатись закладні деталі для кріплення світлоповертальних елементів згідно з ДСТУ 2587 на однакових відстанях один від одного: в межах (6…12) м на дорожніх спорудах і на небезпечних ділянках та (20…30) м – на інших ділянках доріг.

5.15Торцеві частини стаціонарного огородження із монолітного залізобетону, початковий та кінцевий блоки збірного бічного огородження повинні мати закладні деталі для кріплення перехідної ділянки або початкової і кінцевої ділянок одностороннього металевого огородження бар'єрного типу, центрального – двостороннього металевого огородження бар'єрного типу або амортизаційного пристрою.

5.16У стаціонарних збірних дорожніх огороджень на кривих в плані або у профілі довжина блоків повинна бути такою, щоб кут зламу у місці їх з'єднання не перевищував 3°. Торцеві частини таких блоків повинні мати відповідний скіс, що забезпечує щільне їх з'єднання.

5.17З'єднання блоків стаціонарною збірного бічного огородження, зварювання арматури та закладних деталей повинно виконувавсь з тильного боку, блоків центрального огородження – у верхній їх частині. Зварювання – електродами згідно з ГОСТ 9467.

З'єднання блоків тимчасового огородження повинне виконуватись за допомогою болтів на верхній поверхні огородження та в місці переходу нахиленої поверхні у вертикальну (робочу).

  1. В місцях з'єднання збірних блоків огородження їх робочі поверхні повинні бути сполучені щільно, впритул. Допустиме відхилення робочих площин сусідніх блоків в поперечному профілі для стаціонарного центрального огородження складає плюс, мінус , бічного – мінус , тимчасового – мінус від поверхні попереднього блока в напрямку за рухом транспорту.
  2. В основі огородження повинні бути передбачені прорізи для відводу води. Допускається водовідвід виконувати в місцях з’єднання збірних конструкцій огородження
  3. На верхній частині робочої поверхні стаціонарного огородження, встановленого на штучній споруді або на ділянці дороги з небезпечними умовами руху, а також тимчасового огородження повинна бути нанесена розмітка 2.5 згідно з ДСТУ 2587 шириною . На вертикальну поверхню амортизаційних пристроїв повинна бути нанесена розмітка 2.1 згідно з ДСТУ 2587.

5.21При спільному застосуванні стаціонарного дорожнього та пішохідного огороджень, огородження парапетного типу повинно мати відповідні закладні деталі та інші елементи кріплення.

6 КОМПЛЕКТНІСТЬ ОГОРОДЖЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

6.1Підприємство-виробник збірного огородження повинно постачати його комплектно.

6.2До комплекту постачання повинні входити залізобетонні блоки, світлоповертальні елементи, деталі кріплення та елементи відповідних ділянок металевого огородження бар'єрного типу або амортизаційні пристрої у кількості, яка необхідна для створення стримувальної системи.

6.3Кожен блок огородження повинен мати нанесене маркування:

  • найменування марки огородження;
  • дату виготовлення;
  • штамп відділу (підрозділу) технічного контролю;
  • відмітку про проведення натурних випробувань;
  • назву підприємства-виробника.

6.4Завантаження та розвантаження блоків огородження, встановлення на підготовлене місце, повинно бути виконано способом, який виключає їх пошкодження.

6.5Транспортування блоків огородження повинно здійснюватись з дотриманням вимог чинних галузевих правил транспортування вантажів.

Для транспортування блоки огородження повинні бути укладені на підкладки товщиною не менше і шириною не менше , розміщені через (800…1000) мм одна під одної.

7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1Забезпечення безпечних умов роботи при завантаженні, транспортуванні і розвантаженні блоків огородження повинно здійснюватись згідно з ГОСТ 12.3.002 та ГОСТ 12.3.009.

7.2Забезпечення пожежної безпеки при влаштуванні та монтажу огородження повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.

  1. При влаштуванні монолітного та монтажу збірного залізобетону огородження, забезпечення безпеки дорожнього руху в місцях виконання робіт повинно відповідати ІНУВ-3.2-218-051, забезпечення охорони праці згідно з ДНАОП-5.1.14-1.1.
  2. Відходи виробництва повинні бути зібрані і вивезені до місця їх організованого складування або включені у виробничий цикл.

8 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ, МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

8.1Приймання закінченої конструкції огородження повинне здійснюватись за правилами, визначеними ДБН В.2.3-4 (розділ 16).

8.2Перевірка відповідності огородження вимогам цього стандарту повинна проводитись безпосередньо на місці його встановлення в конкретній стримувальній системі.

8.2.1Виконання вимог 5.7, 5.10 повинно бути підтверджено супроводжувальною документацією та перевірено відповідними службами підприємства-виробника при використанні окремих компонентів (сумішей, арматурних сіток) в процесі виготовлення огородження.

8.2.2Контроль геометричних параметрів огородження (5.9…5.11, 5.18) повинен здійснюватись:

-лінійкою вимірювальною металевою, діапазон вимірювання (0…500) мм, ціна поділки згідно з ГОСТ 427;

-рулеткою вимірювальною металевою довжиною клас точності 2 згідно з ГОСТ 7502;

-транспортиром геодезичним згідно з ГОСТ 13494.

8.2.3Виконання вимог 5.14…5.17, 5.19…5.21 перевіряється візуально, вимог 5.17 – згідно з ГОСТ 3242.

8.2.4Контроль якості зварних швів і їх розмірів повинен бути проведений згідно з ГОСТ 3242.

8.2.5Міцність бетону на розтяг при вигині (5.7) слід визначати згідно з ГОСТ 18105 та ГОСТ 10180 – за контрольними зразками конструкції огородження.

8.2.6Морозостійкість бетону, цементного розчину (5.7, 5.10) слід визначати згідно з ДСТУ Б В.2.7-49.

8.3Перед початком виробництва огородження і один раз за п’ять років підприємство-виробник повинен перевірити відповідність конструкції марки з найбільшою стримувальною здатністю вимогам призначення за надійності (5.1…5.6) в умовах дії визначеного типу розрахункового наїзду (5.12) в натурних умовах на спеціальному полігоні.

8.3.1Порядок проведення натурних випробувань конструкції огородження, вимоги до полігону, транспортного засобу, засобів вимірювання та спостереження, а також порядок складання документів щодо відповідності конструкції огородження вимогам цього стандарту повинні бути визначені в розробленій підприємством-виробником програмі та методиці випробувань, узгодженими і затвердженими в установленому порядку.

8.3.2Контроль виконання вимог призначення (5.2, 5.4) та надійності (5.5, 5.6) випробуваного огородження здійснюється візуально за результатами натурних випробувань – відповідного типу наїзду на нього транспортного засобу (таблиці 2 та 3).

У процесі натурних випробувань за допомогою приладів, встановлених у легковому автомобілі, з параметрами наведеними в таблиці 3, визначають максимальні інерційні уповільнення, а також індекс інерційного перевантаження (ASI).